0 تا 100 وقت سفارت آلمان 2023 ✔️شرایط + هزینه


آیا می توان از قسمت متریک ویزای آلمان برای تعیین ساعت سفارت آلمان استفاده کرد؟

بله، با توجه به انباشته شدن درخواست ها برای انواع ویزاها در آلمان و کاهش زمان اخذ ویزا، بسیاری از کشورها اقدام به استقرار ویزامتریکس آلمان در کشور خود کرده اند.

هزینه ثبت نام در سفارت آلمان برای ویزای کوتاه مدت و بلند مدت چقدر است؟

برای گرفتن وقت سفارت آلمان، افراد باید حدود 80 یورو برای ویزای کوتاه مدت و حدود 75 یورو برای ویزای بلند مدت بپردازند و اگر سن فرد زیر 12 سال باشد، قیمت آن حدود 40 یورو است. اگر سن متقاضی کمتر از 6 سال باشد، می توان ویزا را به صورت رایگان درخواست کرد.

سفارت آلمان برای چه ویزاهایی تعیین شده است؟

افراد می توانند برای دریافت ویزای توریستی، آموزشی، کاری یا تجاری، وقت سفارت آلمان را پیگیری کنند.

برای گرفتن وقت اضطراری در سفارت آلمان چه مدارکی لازم است؟

افراد برای رزرو وقت سفارت آلمان باید مدارک زیر را ارائه دهند:

  • گذرنامه
  • فرم درخواست ویزا
  • عکس
  • مدارک مرتبط با هدف سفر
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه سفر
  • اسناد مالی

نوشته‌های مشابه