🪨 تعبیر خواب سنگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب سنگ 🪨

تعبیر خواب سنگ می‌تواند نشان دهنده محبت و علاقه شدید نسبت به کسی یا چیزی، باور و اطمینان قوی نسبت به توانایی‌ها و استعدادهای خود باشد. خوابی که در آن سنگ مشاهده شود، نمادی از شخصیت قوی و قدرتمند شماست. شما انسانی منعطف و سازگار هستید، مهربان بوده و توانایی انجام کارها را دارید و می‌توانید بر روی مسائل تاثیر گذارید.

البته این خواب می‌تواند نشانه این باشد که شرایط و موقعیتی که در آن هستید سازش ناپذیر و غیر قابل تغییر است و شما با این وضعیت موافق نبوده در این شرایط نمی‌توانید خرسند و قانع باشید. شما یا اطرافیانتان تمایل ندارید که با شرایط و محیط کنار بیایید و خود را با آن وفق دهید.

مشاهده کردن سنگ در خواب می‌تواند نمادی از پایدار بودن شرایط و وضعیت، ایستادگی در مقابل سختی‌ها و مشکلات در جهت نتیجه گرفتن از یک هدف، قدرت و توانایی‌های تثبیت شده در وجودمان باشد.

برای برخی دیگر این رویا می‌تواند نمادی از احساس‌های آزاردهنده، مسائل تلخ و ناراحت کننده، اتفاقات مربوط به زمان گذشته، آسیب و ضرر و زیان باشد.

دیدن سنگ در خواب می‌تواند به وجود یک عامل بازدارنده در مسیر شما اشاره کند یا می‌تواند بیانگر یک شرایط یا موقعیت خاص باشد، البته می‌تواند به شخص خاصی هم اشاره کند و توجه شما را به احساساتتان راجع به آن شخص یا موقعیت معطوف سازد.

ممکن است در حال تصمیم گیری و تفکر راجع به مسائل و زندگیتان باشید، یا ممکن است حس کنید که عاملی مزاحم جلوی حرکت و اقدامات شما را می‌گیرد.

این رویا می‌خواهد شما را با حقایق زندگی‌تان روبرو کند، چیزهایی که هر روز به آنها مواجه می‌شوید و مسائلی که همواره به آنها دست و پنجه نرم می‌کنید.

این خواب نشان دهنده سختی‌ها و دشواری‌های آینده شماست.

تا اینجا متوجه شدید که تعابیر خواب سنگ می‌توانند با هم در تناقض باشند، این خواب بسته به اینکه چگونه اتفاق می‌افتد، می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد، شما باید سعی کنید که به جزئیات خوابتان توجه کرده و آنها را به خاطر بسپارید.

در حالت کلی سنگ در خواب، نماد ابعاد و مسائل مهم و اساسی زندگی است، وقتی سنگی را در خواب مشاهده می‌کنید، نشان دهنده این است که مسئولیت‌های بزرگی دارید و بسیار کار کرده و سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنید.

شما با مشکلات و سختی‌های زیادی روبرو هستید ولی باید بدانید که تنها راه غلبه بر مشکلاتتان، تلاش و پشتکار زیاد است.

ممکن است فکر کنید از پس همه این مسئولیت بر نمی‌آید ولی باید به شما بگویم که نگران نباشید چون شما شخصیتی آرام و ملایم دارید و اجازه نمی‌دهید که ترس و ناامیدی بر شما غلبه کند و شما را تحت تاثیر قرار دهد، شما آمادگی غلبه بر مشکلات و سختی‌ها را دارید.

سنگ‌ها می‌توانند شکل، اندازه و رنگ‌های متفاوتی داشته باشند بنابراین خوابی که در آن سنگ مشاهده شود می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد.

تعبیر خواب سنگ بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر آنلی بیتون

تعبیر مشاهده کردن سنگ در خواب نشان دهنده این است که درگیر مسائل ناراحت کننده و آزاردهنده می‌شوید و شکست‌های پی در پی را تجربه می‌کنید و کارهایتان آنطور که دوست دارید پیش نمی‌رود.

مسیر پر از سنگ:

چنانچه در خواب مشاهده کردید که در مسیری پر از سنگ قرار دارید و از بین سنگ‌ها رد می‌شوید نشان دهنده این است که مسیر سختی در پیش دارید و با ناملایمات زیادی روبرو خواهید شد.

خرید فروش زمین سنگی:

اگر در خواب مشاهده کردید که زمینی پر از سنگ را خرید و فروش می‌کنید و از این کار سودی به دست می‌آورید، بیانگر این است که دانش، آگاهی و مهارت زیادی به دست آورده و به سبب تجربه‌های زیادی که دارید موفقیت و پیروزی نصیبتان می‌شود، ولی اگر از این کار سود و منفعتی برایتان حاصل نشد نشان دهنده این است که به یاس و ناامیدی گرفتار می‌شوید، شما نسبت به پیش آمدن اتفاقات خوب یا بهتر شدن اوضاع خوشبین نیستید.

اگر در عالم خواب و رویا خودتان را مشاهده کردید در حالی که از خرید و فروش زمین‌ها نگران بوده و درگیر تشویش و اضطراب بسیار زیاد بودید، بیانگر این است که معامله ای پرسود انجام می‌دهید، سودی که از این داد و ستد یا خرید و فروش نصیب شما می‌شود بسیار زیاد است.

سنگ های ریز:

چنانچه در عالم خواب سنگ‌های ریز و خرد شده را مشاهده کردید، نشان دهنده این است که به خاطر مسائل کوچک و بی‌اهمیت ناراحت می‌شوید و احساس خشم و عصبانیت به شما دست می‌دهد.

پرتاب سنگ:

خوابی که در آن سنگی را به هوا پرتاب می‌کنید بیانگر این است که تجربیات خود را به دیگران منتقل کرده و هر آنچه که زندگی به شما آموخته است را با دیگران به اشتراک می‌گذارید.

اگر در خواب مشاهده کردید که به طرف شخصی خشن و اهل بحث و دعوا سنگ پرتاب می‌کردید نشان دهنده این است که شما انسانی مودب و اهل تفکر و درایت هستید، شما اصول اخلاقی را در انجام کارهایتان رعایت می‌کنید و به خاطر این محتاط بودن، مشکلات از بیخ گوشتان گذشته و نمی‌توانند شما را گرفتار سازند.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

از نظر امام صادق دیدن سنگ در خواب چهار تعبیر مهم دارد که عبارتند از:

 • تعبیر اول به دارایی، ثروت و هر چیزی که کسی مالک آن باشد اشاره دارد.
 • تعبیر دوم به رهبر و رئیس اشاره دارد، کسی که راهنمایی و هدایت دیگران را بر عهده داشته و سردسته و پیشوای گروهی از انسان‌ها می‌باشد.
 • تعبیر سوم به رنج و سختی که ممکن است هنگام انجام دادن کارها با آن مواجه شویم اشاره دارد.
 • تعبیر چهارم یعنی شغل دشواری دارید و برای به دست آوردن رزق و روزی حلال بسیار زحمت می‌کشید.

از نظر محمد ابن سیرین

دیدن سنگ در خواب، نماد مشکل‌ها و دشواری‌هایی می‌باشد که ممکن است در مسیر انجام کار به آنها مواجه شوید.

جمع کردن سنگ از زیر آب:

اگر دیدید که از زیر آب، سنگ جمع می‌کردید بیانگر این است که پولی به دست می‌آورید، این پول از طریق به کار بردن حیله، فرید و نیرنگ به دست آمده، شما برای به دست آوردن این پول رنج و سختی زیادی تحمل کرده‌اید.

شما به منظور تامین منافع مالی خود، اطرافیان را فریب داده و از طریق فریب دادن آنها این پول را به دست آوردید.

برش سنگ از کوه:

چنانچه در خواب مشاهده کردید که سنگی را به وسیله دستگاه برش از کوه جدا کردید، تعمیرش این است که شما با زیرکی و هوشیاری، مردی سنگدل و سرسخت را فریب داده و از این طریق پولی نصیبتان می‌شود.

جمع کردن سنگ:

خوابی که در آن سنگ‌های بیابان را جمع می‌کردید بیانگر این است که شما سفر می‌کنید و در طول این سفر با فریبکاری و حقه بازی پولی به چنگ می‌آورید.

اگر دیدی که سنگ‌های کوچک و خرد شده را جمع می‌کردید و به خانه می‌آوردید، تعبیرش این است که متناسب با مقدار سنگریزه‌های جمع آوری شده در خواب، پولی در عالم بیداری و هوشیاری به دست می‌آورید.

پرتاب سنگ:

اگر در خواب مشاهده کردید که به سمت کسی سنگ پرتاب می‌کردید تعبیرش این است که از پول خود به کسی می‌دهید، البته این کار را از روی اجبار انجام می‌دهید و رضایت قلبی ندارید.

از نظر ابراهیم کرمانی

از دید ایشان دیدن سنگ در خواب دو تعبیر متفاوت دارد:

 • پول و ثروت، دارایی که کسی قانوناً صاحب آن باشد و بتواند در مورد آن تصمیم گیری کند.
 • برتری و بهتر بودن از حد معمول، البته باید بدانی که هرچه سنگ نرم‌تر و انعطاف‌پذیرتر باشد، معنیش نیکوتر است و نشان دهنده خیر و برکت می‌باشد و هرچه سنگ سخت‌تر بوده و استحکام بالاتری داشته باشد، تعبیرش خیر نبوده و به ضرر و زیان اشاره دارد.

سنگ در کوه:

اگر در خواب دیدید که از کوه بالا می‌روید و در آنجا سنگ‌های زیادی را مشاهده کردید، از آن سنگ‌ها چیزی جدا کرده و پیش خود نگه داشتید و نگاه می‌کردید که سنگ‌ها چه رنگی دارند، بدین معنی است که رنگ سنگ با مفهوم و تعبیرش رابطه مستقیم دارد و این دو به هم مربوط هستند.

سنگ سفید:

چنانچه در خواب مشاهده کردید که سنگی به رنگ سفید پیدا کردید یا کسی به شما داد، تعبیرش این است که با انسانی والا مقام و صاحب منصب که خوشرو و خندان است، نشست و برخاست می‌کنید و از وی سود و منفعتی نصیب شما می‌شود.

سنگ سیاه:

اگر در خواب مشاهده کردید که سنگی به رنگ سیاه داشتید، تعبیرش این است که با انسانی مهم و صاحب مقام و درجه که اهل کینه توزی بوده و بد اخلاق و زورگو است، همنشین می‌شوید و سود و منفعتی از او به شما می‌رسد.

سنگ سرخ:

خامی که در آن سنگی به رنگ سرخ به شما تعلق گرفت، بیانگر این است که با انسانی اهل فساد و تباهی که بد اخلاق و بهانه‌گیر است و برای دیگران بد می‌خواهد، روبرو شده و از ایشان به شما سود و منفعت می‌رسد.

سنگ سیاه و سفید:

اگر در خواب مشاهده کردید که سنگ به رنگ سیاه و سفید نزد خود داشتید، تعبیرش این است که با انسانی دو رو که در ظاهر مسلمان و در باطن کافر است، روبرو شده و تعبیرش این است که از وی نفع یابد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از دید ایشان چون سنگ ها اشکال مختلفی دارند و به دسته‌های گوناگون طبقه‌بندی می‌شوند، پس تعبیر خواب و تفاسیر متفاوتی هم دارند.

برای مثال اگر در خواب سنگی نسبتاً درشت که تقریباً به اندازه گردو بوده و سطحی صیقلی و صاف دارد را مشاهده کردید که در مسیر شما افتاده است و پیمودن راه را برای شما سخت و دشوار کرده و مانعی بر سر راه شماست، تعبیرش این است که با گرفتاری‌ها و دردسرهای زیادی مواجه می‌شوید حتی این سنگ می‌تواند به پای شما بخورد و انگشت شما را کوفته یا زخمی کند.

این خواب می‌خواهد بگوید که مشکلات و گرفتاری‌هایی در مسیر پیشرفت کارهایتان پیش می‌آید و میزان اهمیت این مشکلات به تعداد قلوه سنگ‌ها بستگی دارد و به ابعاد آنها ربطی ندارد.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که پیاده یا سوار بر اسب از روی زمینی پر از سنگ عبور می‌کردید، این گونه تعبیر می‌شود که قطعه سنگ‌های تراشیده نشده ی روی زمین که کم و بیش درشت هستند و از ریگ درشت‌تر ولی از قطعه سنگ کوچکترند، همان مشکلات و سختی‌های ما در مسیر زندگی بوده که برایمان دردسر ایجاد می‌کنند ولی اگر چند تکه سنگ به همراه برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌های خیابان و جاده باعث ناهمواری و پستی بلندی راه بودند، بدین معنی است که به زودی از پس مشکلات و سختی‌ها برمی‌آید و به موفقیت می‌رسید، چنانچه شما مسیری طولانی که پر از سنگ‌های درشت بود را طی کردید، بدین معنی است که در آینده مسئولیت‌های زیادی بر عهده شما قرار می‌گیرد و این موضوع باعث می‌شود به دردسر و سختی بیفتید و مجبور شوید که کارهای زیادی انجام دهید.

چنانچه در خواب دیواری از سنگ دیدید، حالت تعبیر می‌شود:

اگر این دیوار سنگی، اساس و بنیان یک ساختمان یا سازه باشد، بیانگر استواری و محکم بودن، توانایی انجام کاری یا امکان تاثیرگذاری بر روی چیزی می‌باشد.

چنانچه این دیوار، در راه یا مثلاً در قسمتی از کف اتاق در ورودی به جایی باشد که همیشه از آن محل وارد و خارج می‌شدید، یعنی گرفتاری بزرگی برایتان رخ می‌دهد که خارج شدن از آن آسان نمی‌باشد و به رنج و زحمت فراوان نیاز دارد.

اگر این دیوار دارای تزییناتی زیبا بوده و نقش و نگار داشته باشد به طوری که زینت و نقش دیوار در خواب، توجه شما را جلب کند یعنی گول می‌خورید و دروغ یا حیله دیگران را باور می‌کنید و به همین دلیل از راه راست و درست منحرف می‌شوید.

اگر در خواب مشاهده کنید که برای بنا و ساختمان، خریداری کرده‌اید نشان دهنده این است که در اثر شرایط متعدد ولی هم جهت و همسو به طوری که یک نتیجه و دستاورد را خلق کنند، سود می‌کنید و این عوامل باعث پیشرفت شما می‌شوند. شما با عواملی مواجه می‌شوید که می‌توانند در تقویت موقعیت اجتماعی شما موثر و مفید واقع شوند.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که سنگ‌های کوچک و خرد شده را جمع می‌کنید، بیانگر این است که با کار زیاد و سختی و دردسر فراوان مالی به دست می‌آورید، شما برای به دست آوردن چنین چیزی بسیار تلاش کرده‌اید و زحمت کشیده‌اید.

در خواب مشاهده کنید که خرده سنگ‌ها را از جایی در زمین که آب به طور طبیعی از آن بیرون می‌آید برمی‌دارید، یعنی با مکر کردن و حیله و فریب دیگران، مالی به دست می‌آورید.

از نظر کارل گوستاو یونگ

از نظر ایشان، تعبیر دیدن سنگ در خواب نماد توانایی انجام کاری به صورت طبیعی، وضعیت یا کیفیت یگانه بودن و اتحاد، تسلیم ناپذیر بودن در شرایط سخت می‌باشد.

ایشان معتقدند که شکل، جنس و رنگ سنگ در تعبیر خواب تاثیرگذار است.

دیدن برخی سنگ‌ها در خواب می‌تواند معانی مقدس و جادویی داشته باشد.

سنگ محکم و سفت:

اگر سنگ محکم و سفت باشد بیانگر این است که شما در تلاش هستید تا لایه‌های عمیق وجودتان را کشف کنید و به ناشناخته‌ترین ویژگی‌ها و خصوصیاتتان آگاه شده و از آنها در جهت رشد و پیشرفت خود استفاده کنید. قسمتی از این تلاش در جهت آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب شده است.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که اطرافتان یک دایره سنگ قرار دارد بیانگر این است که شما از طریق کائنات به نیرو و قدرت بالاتری دسترسی پیدا می‌کنید و توانایی استفاده از آن را دارید. شما افکار و اندیشه‌های مهمی دارید که از قدرت اراده شما سرچشمه می‌گیرند.

حکاکی روی سنگ:

چنانچه سنگی را دیدید که چیزی روی آن حک شده بود، بیانگر این است که اندیشه‌ها و عقاید و نگرش‌های شما دائمی می‌باشد و شما هیچ تلاشی برای تغییر نگرش‌ها و باورهای خود نمی‌کنید.

کیسه پر از سنگ:

کارل گوستاو یونگ معتقد است، اگر در خواب مشاهده کردید که کیسه‌ای پر شده از سنگ را حمل کرده و جابجا می‌کنید، نشان دهنده توانایی شما در به سرانجام رساندن کارها، اراده و قدرت شما در تحمل سختی‌ها و مشکلات برای مدت طولانی می‌باشد. این خواب می‌خواهد بگوید که شما قدرت‌ها و توانایی‌های زیادی دارید که آنها را آشکار نمی‌سازید و به اطرافیانتان نشان نمی‌دهید، به همین دلیل کسی از وجود این ویژگی‌ها در کالبد شما اطلاع ندارد.

تبدیل شدن انسان به سنگ:

کارل گوستاو یونگ می‌فرماید چنانچه در خواب مشاهده کردید که خودتان تبدیل به سنگ شده‌اید یعنی تمایل دارید که در وضعیتی که هستید باقی بمانید، تعبیر بدین معناست که شما دوست دارید که عملی خاص را به طور منظم و تکراری انجام دهید، شما برای تغییر شرایط اطرافتان هیچ اقدامی نمی‌کنید و گمان می‌کنید که اگر قبلاً کاری اشتباه انجام داده‌اید، باید آن را تا انتها انجام داده و فکر می‌کنید که هیچ راه خروجی وجود ندارد.

برای مثال با اینکه می‌دانید رابطه یا موقعیتی که در آن قرار دارید، اصلاً مناسب شما نیست ولی باز هم هیچ تلاشی برای نجات خودتان نمی‌کنید و فقط تحمل می‌کنید.

این خواب می‌خواهد بگوید که شما همیشه کارهای تکراری انجام می‌دهید، نه کارهایی که واقعاً دوست دارید انجام دهید.

یونگ می‌فرماید خوابی که در آن شخصی دیگر به سنگ تبدیل می‌شود، نمادی از دوام و طول عمر زیاد است.

تعبیر دیگر این خواب به متوقف شدن زمان اشاره دارد و اینکه شما فکر می‌کنید که فرصت طولانی در اختیار دارید و زمان زیادی به شما محول شده است.

پرتاب سنگ:

کارل گوستاو یونگ می‌گوید که اگر در خواب مشاهده کردید که سنگی را پرتاب می‌کنید نشان دهنده این است که می‌خواهید به عیب و نقص‌ها و کاستی‌های دیگران توجه کنید، شما دوست دارید اشتباهات و کمبودهای دیگران را بررسی کنید در حالی که بررسی کمبودهای خود هیچ علاقه‌ای ندارید و هیچ تلاشی در جهت برطرف کردن آنها نمی‌کنید.

از نظر جابر مغربی

ایشان معتقدند که اگر در خواب مشاهده کردید که به سمت کسی سنگ پرتاب می‌کنید، نشان دهنده این است که شما کار ناروایی مانند جفت گردیدن با جنس مخالف به طور نامشروع یا انجام کاری که دین آن را ممنوع کرده است را به کسی بدون اینکه درستی آن معلوم باشد نسبت می‌دهید.

تعبیر خواب سنگ بر‌ اساس موضوع آن 📋

جواهر

معبران اسلامی تعبیر دیدن سنگ جواهرات در خواب را نمادی از زن و انرژی‌های زنانه دانسته و هرگونه تغییر روی آن را وابسته به حضور زنان می‌دانند.

دیدگاه محمد ابن سیرین:

ایشان دیدن جواهرات در خواب را نمادی از زنی ثروتمند و صاحب کمال و زیبایی دانسته اند.

چنانچه در خواب مشاهده کردید گوهر و مرواریدی که متعلق به خودتان است را فروختید، به دو گونه تفسیر می‌شود:

 • اگر صاحب علم و فضل و کمالات بوده و انسانی معتقد و مذهبی باشید، تعبیرش این است که با همه خوش رفتاری کرده و به همه سود و منفعت می‌رسانید.
 •  اگر شما به دین و آیین خاصی اعتقاد ندارید، پا برای شما اینگونه تعبیر می‌شود که صاحب نوکر و چاکرانی می‌شوید که در خانه تان کار کرده و به شما خدمت می‌کنند، شما به پول و ثروت می‌رسید، البته باید بدانید که مقدار این پول و ثروت با قیمت و ارزش گوهری که در خواب رویت می‌کنید رابطه مستقیم دارد.

اگر در خواب مشاهده کنید که صاحب جواهر هستید، تعبیرش این است که با زنی خوشرو و صاحب دولت و ثروت ازدواج می‌کنید، ولی اگر در خواب دیدید که جواهر تان را از دست می‌دهید، یعنی همسر خود را طلاق داده و از او جدا می‌شوید، این خواب به از دست دادن و ایجاد فاصله اشاره دارد.

امام صادق (ع):

امام جعفر صادق (ع) برای خواب سنگ جواهر، تعبیر زیر را بیان کرده‌اند:

 • دارایی و آنچه که ارزش مبادله داشته باشد.
 • معرفت و دانشی که زبانزد باشد.
 •  مشهور و شناخته شده با صفاتی مانند خوبی یا هنر و علم و امثال آن.
 • چیزهای ارزشمند و گرانبها.
 • زنی زیبا و خوش چهره.
 • کلام و گفتاری که خوب و موثر باشد.
 • به مفاهیم مثبت مانند نیکی، خوبی و ثواب اشاره دارد و از برکت و فراوانی نعمت سخن می‌گوید.
 • به اعمال خوب و صالح اشاره دارد.

از نظر امام صادق جواهرفروش نمادی از شخص پرهیزکار و معتقد به اصول دین و عمل کننده به آن می‌باشد، کسی که اهل علم بوده و آگاه به امور مختلف باشد.

اگر انسانی پاکدامن و پرهیزگار که رفتارهایش درست و همراه با صداقت است در خواب مشاهده کند که جواهراتی را به فروش می‌رساند، تعبیرش این است که به اصول دین پایبند شده و به آن عمل می‌کند، او انسانی با ایمان شده و به خدای یگانه، جاودانگی روح و اینکه همه چیز را خداوند آفریده است و او جهان را اداره می‌کند، اعتقاد قوی پیدا می‌کند.

چنانچه زنی مشاهده کند که از ناحیه شرمگاهی بدنش، مروارید و گوهر خارج می‌شود تعبیرش این است که خداوند فرزندی دانا و اهل خرد، درستکار و پاک و منزه به او عطا می‌کند.

دیدگاه معبرین غربی:

فردی که چنین خوابی را مشاهده می‌کند، دوست دارد که زندگی عالی داشته باشد و او تمام تلاش خود را می‌کند که زندگیش را به دیگران نشان دهد و اطرافیانش را متوجه شرایط و موقعیت خوبی که دارد، بکند.

چنین شخصی تلاش می‌کند که عیب و نقص‌های خود را بپوشاند و آنها را از دید اطرافیان پنهان سازد.

زندگی او مانند فیلم یا نمایش است، او احساسات و عواطف واقعی‌اش را به دیگران نشان نمی‌دهد پس نمی‌تواند از همدردی صادقانه و دلسوزانه اطرافیانش برخوردار باشد.

از دیدگاه معنوی و روحانی دیدن جواهرات در خواب، نمادی از احساسات مثبت بوده و باعث تحسین بیش از حد دیگران نسبت به ما شده و موجب می‌شود که انسان‌های دیگر در رفتار و کردارشان نسبت به ما دقت و احتیاط بیشتری به خرج دهند.

همچنین این خواب می‌تواند نمادی از بزرگواری و درستکاری شما باشد و اینکه شما اهداف و آرزوهای زیادی در سر دارید و به دستاوردهای بزرگ می‌اندیشید.

خوابی که در آن جواهر می‌بینید، بازتابی از احساسات و تفکرات عمیق شما نسبت به خودتان است.

وقتی در خواب جواهر مشاهده می‌کنید، اصل یا بدل بودن آن و گران قیمت یا ارزان بودن آن بسیار مهم و قابل توجه است، چنین مواردی می‌توانند نتایج ارزشمندی را در اختیار ما قرار دهند.

این ویژگی‌ها به ما کمک می‌کنند تا به درک درستی از میزان خودشناسی و خودباوری فرد مشاهده کننده خواب نسبت به خودش برسیم و متوجه شویم که دیگران راجع به او چه نظری دارند، از چه زاویه‌ای به وی نگاه کرده و او را ارزیابی می‌کنند.

کتاب سرزمین رویاها:

طبق این کتاب مشاهده کردن سنگ جواهر در خواب می‌تواند تعبیر و نماد کسی باشد که قطعه‌ای جواهر به شما داده است، البته می‌تواند بیانگر محبت و علاقه شدیدی باشد که دریافت یا بخشیده شده است.

این خواب می‌تواند به دانش، آگاهی و مهارتی که در گذر زمان و سختی کشیدن‌های فراوان به دست آمده، اشاره کند.

این دانش و آگاهی همچون گوهرهای ارزشمندی هستند که کیفیت زندگی ما را ارتقا داده و باید برایشان ارزش قائل باشیم.

چنین رویایی می‌تواند نماد درستکاری، بزرگواری، ایمان و اعتقاد قلبی به ضعف‌ها و توانایی‌های خود و مسائل این چنینی در کالبد یک زن باشد.

اگر این جواهر تاریخچه و سرگذشت خاصی داشته باشد، مثلاً میراثی خانوادگی بوده یا به اتفاق خاصی در گذشته اشاره داشته باشد، برای مثال نخستین جواهری که از همسرتان هدیه گرفته‌اید، می‌خواهد به سنت‌های خانوادگی یا آداب و رسوم مردم در دورانی خاص از تاریخچه اشاره کند.

آنلی بیتون:

از نظر ایشان دیدن جواهر در خواب بیانگر کسب ثروت و دارایی و رسیدن به خوشحالی و شادمانی فراوان می‌باشد.

خوابی که در آن برای زینت دادن، آرایش و آراستن خود از جواهرات استفاده می‌کنید، بیانگر این است که به خواسته‌هایتان می‌رسید و آرزوهایتان محقق می‌شود.

چنانچه در خواب مشاهده کنید جواهری را خریداری می‌کنید، بیانگر این است که در کارهایتان، به خصوص امور مربوط به مسائل احساسی و عاطفی موفق خواهید شد و به نتیجه دلخواه می‌رسید.

خوابی که در آن جواهری را از روی محبت و دوستی به کسی هدیه می‌دهید، بیانگر این است که باید حساسیت و آگاهیتان را نسبت به اتفاقات محیط پیرامون افزایش دهید، این خواب مانند هشدار است و می‌خواهد به شما بگوید که باید زیرک و هوشیار باشی چون خطری در کمین است و حوادث ناگواری شما را تهدید می‌نماید.

اگر دختری در خواب مشاهده کند که از شخص دیگری جواهر هدیه می‌گیرد، نشان دهنده این است که با فردی معقول و شایسته ازدواج می‌کند و خوشبخت خواهد شد.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که جواهر کسی بعد از مرگش به طور رسمی و قانونی به شما تعلق گرفته است، بیانگر این موضوع می‌باشد که در زندگیتان به سربلندی و پیروزی خواهید رسید و آرزوهایتان محقق خواهد شد.

اگر در خواب مشاهده کردید که سنگ جواهرتان ناپدید شد یا آن را گم کردید، تعبیر بیانگر این موضوع است که مردی با سخنان نادرست شما را گمراه می‌کند، او با چاپلوسی و چرب زبانی کردن شما را فریب می‌دهد و از مسیر درست خارج می‌کند.

چنانچه در خواب مشاهده کردید جواهری که گم شده بود را پیدا کردید تعبیرش این است که اوضاع شما نسبت به گذشته در وضعیت مطلوبی قرار می‌گیرد و موقعیت شما بهتر می‌شود، شما در کارهای مورد علاقه‌تان به سرعت پیشرفت می‌کنید و توانایی این را دارید که به خواسته‌های مورد نظرتان برسید.

چنانچه در خواب دیدید که اطرافیانتان دستبند یا انگشتری جواهر نشان دارند، بیانگر این است که هم شما و هم دوستانتان به موفقیت می‌رسید، شما به خواسته‌هایتان رسیده و مقام بالای کسب می‌کنید ولی باید بدانید که حوزه‌های کاری شما متفاوت است و در امور متفاوتی به موفقیت می‌رسید.

لوک اویتنهاو:

ایشان معتقدند که خریدن جواهرات در خواب نمادی از بد اقبالی و بدشانسی است، این خواب بدین معنی است که در زندگیتان بد می‌آورید و خوشی به شما رو نمی‌کند.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که جواهری را به عنوان هدیه یا تحفه از کسی دریافت کردید، بیانگر این است که اطراف شما پر از انسان‌های خیانتکار است، کسانی که در اعمالشان بویی از صداقت و درستی نبرده‌اند، رفتار آنها از روی حیله و نیرنگ می‌باشد، پس باید حواستان را جمع کنید تا از آنها ضربه نخورید.

اگر در خواب مشاهده کردید که شخصی دیگر، دستبند یا گردن آویزی جواهرنشان داشت، تعبیرش این است که هدیه ای زیبا دریافت خواهد کرد.

جابر مغربی:

چنانچه در خواب دیدید که با غواصی کردن از دریا، گوهر یا جواهری به دست آوردین تعبیرش این است که به علم و آگاهی زیادی دست پیدا می‌کنید و از طرف شخصی والا مقام و بلند مرتبه به شما سود و منفعت می‌رسد.

ایشان می‌فرمایند که اگر مردی در خواب مشاهده کند که از آلت تناسلی اش، مروارید یا گوهر خارج می‌شود، یعنی خداوند به شما فرزندی اهل علم و دانش عطا می‌کند، کسی که در پاکی و صداقت زبان زد خواهد بود.

ابراهیم کرمانی:

چنانچه در خواب مشاهده کردید که سنگ جواهری به رنگ سفید دارید، تعبیر یعنی خداوند به شما فرزند عطا می‌کند.

اگر در خواب مشاهده کردید که در طرفین سینه و شکمتان، سوراخی ایجاد شده و از آن سوراخ جواهر یا گوهر خارج می‌شود، تعبیرش این است که خداوند به شما فرزندی اهل علم و دانش، پاکدامن و راستگو عطا می‌کند.

خوابی که در آن از قلب خودتان، گوهر یا جواهر بیرون می‌آورید بدین معنی است که نمازهای واجب پنجگانه را ترک می‌کنید و آنها را به جا نمی‌آورید.

اگر در خواب مشاهده کردید که از قلبتان، گوهر یا جواهری وارد حفره دهانی تان شد و شما آن گوهر را از دهانتان خارج کردید بیانگر این است که اعتقادتان را به خدا و پیامبرش از دست می‌دهید و پیرو دینی به غیر از اسلام می‌شوید، چنانچه در خواب دیدید که آن گوهر را دوباره در دهان خود گذاشتید و آن را قورت دادید بیانگر این است که به دین اسلام ایمان آورده و پیرو راه خداوند می‌شوید.

چنانچه در خواب رویت کردید که از بهشت به شما یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهند، تعبیرش این است که صاحب فرزندی اهل علم و دانش می‌شوید، طوری که در جهان به علم و دانش فراوانش مشهور خواهد شد.

اگر دیدید که وسایلی مانند گوشواره، النگو، گردنبند و امثال آن را داشتید، طوری که از جنس جواهر و گوهر بودند و به وسیله آنها خود را آراستید بیانگر این است که متناسب با مقدار آن زیورآلات با ارزش، به پول و دارایی که از راه‌های شرعی و حلال حاصل شده باشد، دسترسی پیدا می‌کنید.

سنگ چخماق

محمد ابن سیرین:

مشاهده کردن دو عدد سنگ چخماق در خواب نمادی است از دو همکار و همدست که خصوصیات اخلاقی متفاوتی دارند، یکی از آنها بی‌احساس و خشن بوده ولی دیگری دلیر و نترس است و قدرت و توانایی‌های زیادی دارد، هر دو مردم را به پاکی، درستکاری و بزرگواری دعوت کرده و از آنها می‌خواهند که به امور و مسائل مهم و با اهمیت بپردازند.

امام جعفر صادق (ع):

ایشان معتقد هستند اگر کسی در خواب ببیند که می‌خواهد به وسیله سنگ چخماق آتش روشن کند ولی نتواند، تعبیرش این است که وی برای به دست آوردن پول و رسیدن به آسایش بسیار تلاش می‌کند ولی تلاش‌هایش به جایی نخواهند رسید.

ابراهیم کرمانی:

اگر در خواب مشاهده کردید که به وسیله سنگ چخماق آتش درست می‌کردید تعبیرش این است که شما عامل خیر و برکت هستید و به مردم سود می‌رسانید برای مثال اگر شما انسانی اندیشمند و دانا باشید، علم و دانش خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارید و اگر تاجر و بازرگان باشید، با مردم به نیکی و نیکوکاری رفتار می‌کنید.

اگر فقیر بوده و از لحاظ مالی ضعیف باشید، به مردم محبت کرده و با این کار آنها را خوشحال می‌نمایید.

الماس

الماس در خواب نمادی از حرص، طمع، زیاده جویی و افزون طلبی در کالبد انسان است. سنگ الماس سخت‌ترین سنگ طبیعت است به همین دلیل می‌تواند نمادی از سختی طبیعت باشد، به دست آوردن و پیدا کردن این سنگ بسیار دشوار است بنابراین می‌تواند نمادی از قدردانی و سپاسگزاری در انسان باشد.

آنلی بیتون:

چنانچه خواب ببینید که در کیف پولتان سنگ الماس و اسکناس‌های نو وجود دارد، تعبیر نشان دهنده این است با افرادی بی‌خیال که به مسائل دنیوی وابسته هستند و آینده نگر نمی‌باشند، نشست و برخاست می‌کنید و به آمال و آرزوهای دنیوی عشق می‌ورزید.

دیدن الماس در خواب نشان دهنده این است که به هدفتان می‌رسید و توفیق می‌یابید.

اگر در خواب دیدید که روی جسم بی‌جان و مرده کسی الماس وجود دارد و آن الماس به طریقی دزدیده می‌شود، نشان دهنده این است که اطرافیانتان، شما را به پایدار نبودن بر سر احساس و قول و دوستی متهم می‌کنند.

اگر خانمی که در رشته ورزشی خاصی تمرین و مهارت زیادی دارد و آن را به طور جدی دنبال می‌کند، در خواب الماس مشاهده کند، نشان دهنده این است که هدایای فراوانی دریافت می‌کند و روزهایی سرشار از خوشبختی و سعادت در انتظار اوست.

اگر شخصی که در خوابش الماس مشاهده می‌کند، تاجر بوده و کارش داد و ستد کالا به مقدار زیاد و به صورت عمده باشد، یعنی خرید و فروش‌های پرسودی انجام می‌دهد و مبلغ کلانی نصیبش می‌شود.

اگر در خواب مشاهده کنید که صاحب قطعه‌ای الماس هستید، تعبیرش این است که مورد لطف و توجه انسان‌هایی والا مقام و بلند مرتبه قرار می‌گیرید.

چنانچه دختری در خواب ببیند که نامزدش به او الماس هدیه می‌دهد، نشان دهنده این است که مراسم ازدواجش زیبا و باشکوه برگزار خواهد شد و این موضوع باعث سربلندی و افتخار او می‌شود.

گم کردن الماس در خواب نمادی از بدنامی، آبروریزی، بی آبرویی و مرگ می‌باشد.

لیلا برایت:

دیدن الماس در خواب نشانه این است که لحظات شیرین در انتظار شماست و روزهای خوب و خوشی را در پیش دارید.

چنانچه در خواب دیدید که مقدار زیادی الماس دارید یعنی سعادتمند و خوشبخت می‌شوید به طوری که از زندگی لذت می‌برید.

کتاب سرزمین رویاها:

تعبیر دیدن سنگ الماس در خواب نمادی از شکست‌های پی در پی و نرسیدن‌های فراوان در زندگیتان می‌باشد.

اگر در خوابتان مشاهده کردید که الماس دارید یعنی کارهایتان خوب پیش رفته و شرایط در وفق مرادتان خواهد بود، معاملاتتان همانطور که دوست دارید پیش می‌رود و سود زیادی عایدتان خواهد شد.

مفقود شدن الماس و از دست دادن آن: فقر و بی‌پولی، از لحاظ روحی یا جسمی در شرایط بد به سر بردن

الماسی را به دست آورده یا آن را پیدا می‌کنید: این خواب می‌خواهد بگوید که کسی از صمیم قلب شما را دوست دارد و به شما محبت می‌کند.

چنانچه در خواب دیدید که الماسی را خریداری می‌کنید، نشان دهنده این است که حس و حال بدی پیدا کرده و در کارتان گرفتاری و دردسر ایجاد می‌شود.

اگر در خواب دیدید که الماس را به شخص دیگر می‌دهید و در ازای آن پول دریافت می‌کنید یعنی در آینده نه چندان دور گرفتار سختی‌ها و مشکلات زیادی می‌شوید.

چنانچه در خواب مشاهده کردید الماسی را می‌دزدید تعبیرش این است که در اثر از دست دادن سلامتی، پول یا هر چیز خوب دیگری به شما لطمه و آسیب وارد می‌شود، شما زیان می‌کنید و متوجه خسارت‌های فراوانی می‌شوید.

هر چیزی شبیه به الماس که به جای اصل آن قرار داده شده یا مورد استفاده قرار می‌گیرد نمادی از مرگ و نابودی دشمن است.

داشتن مقدار زیادی الماس در خواب نمادی از پیروزی، رسیدن به خواسته‌ها، تحسین بیش از حد دیگران می‌باشد.

چنانچه مشاهده کردید که شخص دیگری صاحب الماس است، یعنی سود و منفعت زیادی نصیبتان می‌شود.

زمرد

وقتی در رویای خود سنگ زمرد می‌بینید، بیش از پیش مراقب تصمیم‌ها و اقدامات خود باشید.

ممکن است در موقعیتی قرار بگیرید که حس کنید هیچ تسلطی روی شرایط ندارید و نمی‌توانید کنترل اوضاع را در دست بگیرید.

این خواب مانند هشدار است و می‌خواهد به شما بگوید که آدم‌های سمی در اطراف شما هستند، آنها اسید شما به دنیا نگاه نمی‌کنند پس نمی‌توانند نظرات و ایده‌های شما را در رابطه با آینده درک کنند، آنها سعی می‌کنند که جلوی شما را بگیرند و شما را متوقف کنند، بودن در چنین شرایطی می‌تواند بسیار سخت و طاقت فرسا باشد.

معبرین غربی:

تعبیر دیدن سنگ زمرد در خواب به تنهایی نمی‌تواند مفهوم خاصی داشته باشد، برای اینکه بتوانی چنین خوابی را تعبیر کنید باید به جزئیات آن توجه کرده و آنها را به خاطر بسپارید.

اگر در خواب مشاهده کردید که لباستان را به وسیله زمرد آراسته کرده بودند به گونه‌ای که شبیه لباس پادشاهان و سروران شده بود، تعبیرش این است که پول و ثروت فراوانی به دست می‌آورید ولی باید بدانید که فرصت کمی برای استفاده از این پول در اختیار دارید و نمی‌توانید برای مدت زمان طولانی از این پول و ثروت بهره ببرید.

چنانچه در خواب مشاهده کنید که همسر یا نامزدتان زمرد دارد یا این زمرد را به شما هدیه می‌دهد، یعنی شریک عاطفیتان صاحب دولت و ثروت می‌شود و پول زیادی به دست می‌آورد.

اگر دختری کم سن و سال در خواب مشاهده کند زمردی را به دست آورده و پیدا می‌کند یعنی امید و آرزوهایش را از دست خواهد داد و نام و نشان نیک و شهرتش خدشه‌دار می‌شوند.

خوابی که در آن فرد بیننده خواب زمرد خریداری می‌کند به این معنی است که نمی‌توانید در زندگی واقعی خرید و فروش خوبی داشته باشید و سود چندانی به دست نمی‌آورید، می‌تواند به این معنی هم باشد که شغل شما انعطاف پذیر نبوده و زمینه رشد و پیشرفت را برایتان فراهم نمی‌کند، شما قدرت تصمیم گیری نداشته و آزادی بیان ندارید.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که زمرد از دستتان رها شده و بر زمین افتاد یا در خواب دیدید که زمرد را شکستید، تعبیرش این است که بخشی از ثروت و دارایی خود را از دست می‌دهید، این خواب نمادی از ضرر و زیان مالی برای شماست.

امام جعفر صادق (ع):

تعبیر دیدن سنگ زمرد در خواب می‌تواند تعبیر متفاوتی داشته باشد، از جمله:

 • اولاد و بچه انسان که می‌تواند دختر یا پسر باشد.
 • برادر، هر یک از اعضای یک فرقه مذهبی به معنی دوست نزدیک یا برادر دینی
 • مال و دارایی مشروع که از راه‌های درست به دست آمده باشد.
 • دختر یا زن زیبارو و خوش چهره که برده باشد.
 • کلام و گفتار سودمند که از عقل و خرد زاییده شده باشد.

هرچه زمردی که در خواب می‌بینید درخشان‌تر و زیباتر باشد، تعاون گفته شده پررنگ‌تر بوده و اهمیتشان زیادتر می‌شود.

محمد ابن سیرین:

از نظر ایشان زمرد در خواب نماد فرزند، برادر، مالی که از راه‌های مشروع به دست آمده است، می‌باشد.

چنانچه در خواب دیدید زمردی که متعلق به خودتان بود را به کسی دیگر دادید، تعبیرش این است که فرزند یا برادرتان را از دست می‌دهید.

ممکن است فرزند یا برادرتان گم شده یا از دنیا بروند.

البته این خواب به ضرر و زیان مالی هم اشاره می‌کند و می‌خواهد به شما بگوید که ثروتتان را از دست خواهید داد.

ابراهیم کرمانی:

زمرد در خواب نمادی از آیین، طریقت و راه و روش درست و نیکو می‌باشد.

هرچه زمرد زیباتر بوده و توجه ما را بیشتر جلب کند، تعبیرش بهتر است ولی هرچه زمرد معمولی‌تر باشد و نتواند توجه ما را به خود جلب کند، تعبیرش کم اهمیت‌تر است.

آنلی بییتون:

اگر در خواب زمردی به رنگ سبز مشاهده کردید تعبیرش این است که پولی به دست می‌آورید و از لحاظ مالی شرایطتان بهتر خواهد شد.

شکستن یا خرد شدن زمرد در خواب نشان دهنده این است که موفق نخواهید شد و در کارهایتان شکست می‌خورید.

یاقوت

به گفته اکثر معبرین اسلامی و کهن، دیدن سنگ یاقوت در خواب تعبیر از جنس مونث بالغ انسان یا خدمتکار می‌باشد.

چنانچه مردی مجرد در خوابش یاقوت مشاهده کند، تعبیرش این است که با زنی زیبارو و خوش چهره ازدواج کرده و تشکیل خانواده می‌دهد ولی اگر متاهل باشد و در خوابش یاقوت ببیند، تعبیرش این است که همسرش باردار شده و خداوند به آنها فرزندی عطا می‌کند.

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر مردی که در خواب یاقوت مشاهده می‌کند، متاهل بوده و همسرش بچه‌ای در شکم داشته باشد، تعبیرش این است که فرزندش دختری بسیار زیبارو و خوش چهره خواهد بود.

اکثراً مبرین بر این باورند که دیدن یاقوت در خواب بسیار خوب است و مفهوم و تعبیر مثبتی دارد.

چنانچه یاقوتی که در خواب مشاهده می‌کنید رنگ نامشخصی داشته باشد، می‌تواند به ثروت و دارایی اشاره کند.

اگر در خواب تعداد زیادی یاقوت مشاهده کردید یا یاقوتی مشاهده کردید که اندازه بزرگی داشت، تعبیرش این است که بیننده خواب به آرزوهایش می‌رسد و صاحب ثروت و دارایی می‌شود.

یاقوتی به رنگ سرخ و کبود، نمادی از کمالات و زیبایی خانمی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و با او هم صحبت می‌شوید.

محمد ابن سیرین:

از دید ایشان تعبیر دیدن سنگ یاقوت در خواب به زن یا خدمتکار اشاره می‌کند.

اگر در خواب مشاهده کنید که یاقوت به دست آورده‌اید تعبیرش این است که آرزوهایتان محقق می‌شود و به چیزهایی که دوست دارید می‌رسید.

چنانچه در خوابتان دیدید که صاحب مقدار زیادی یاقوت هستید، تعبیرش این است که به دولت و ثروت می‌رسید و از لحاظ مالی ارتقا پیدا می‌کنید.

ایشان معتقدند که یاقوتی به رنگ سرخ یا سبز در خواب مرد، نمادی از زنی خوش چهره و زیبارو می‌باشد که با وی آشنا میشود و اگر مرد متاهل بوده و همسرش حامله باشد، خداوند به او دختری بسیار زیبا عطا می‌کند.

ابراهیم کرمانی:

ایشان می‌فرمایند که اگر در خواب مشاهده کردید از سوی بهشت به شما یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهند، تعبیرش این است که صاحب فرزندی اهل علم و دانش می‌شوید، فرزند شما آینده روشن و درخشانی خواهد داشت به طوری که زبانزد همگان می‌شود.

لوک اویتنهاو:

از نظر ایشان دیدن یاقوت در خواب نشان دهنده زندگی دلخواه و رضایت بخشی است که در آینده‌ای نه چندان دور نصیب شما و خانواده‌تان می‌شود.

آنلی بیتون:

تعبیر دیدن سنگ یاقوت در خواب نشان دهنده این است که در امور مربوط به شغل و حرفه‌تان، خرید و فروش و بازرگانی، مسائل عاطفی و عاشقانه به مقصودتان می‌رسید، شما انسانی خوش شانس بوده و کارهایتان آنطور که دوست دارید پیش می‌رود.

اگر زنی در خواب مشاهده کند که یاقوت خود را گم کرده است نشان دهنده این است که نامزدش مانند سابق او را دوست نخواهد داشت و در روابط عاطفی اش شکست می‌خورد.

اگر در خواب خود یاقوت مشاهده کردید، نشان دهنده این است که زندگی بر وفق مرادتان خواهد بود، شما انسان خوش شانسی هستید و به خواسته‌هایتان دست پیدا می‌کنید.

به طور کلی اگر در خواب مشاهده کردید که یاقوت خود را گم کردید به طوری که در خواب نتوانستید آن را پیدا کنید تعبیرش این است که با گرفتاری‌ها و دردسرهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کنید و کارهایتان به سختی انجام می‌شوند.

مشاهده کردن یاقوتی به رنگ آبی تیره در خواب، نشان دهنده این است که پول و ثروت زیادی به دست می‌آورید، اگر کسی که خواب را می‌بیند خانم باشد، نشان دهنده این است که او فردی خردمند و باشعور است، او برای انتخاب شریک زندگی اش بسیار تحقیق کرده و با آگاهی کامل او را برای ادامه زندگی اش برگزیده است.

چنانچه در خواب یاقوتی به رنگ قرمز تیره یا همان قرمز مایل به بنفش مشاهده کردید، تعبیرش این است که به خواسته‌هایتان می‌رسید.

در حالت کلی یاقوتی به رنگ زرد در خواب، نمادی از لحظات مفرح و شاد می‌باشد.

اگر در خواب دیدید که یاقوتی زرد رنگ را به عنوان هدیه از کسی گرفتید، بیانگر این است که عاشق فردی از جنس مخالف می‌شوید.

لیلا برایت:

پیدا کردن یاقوت به رنگ آبی تیره در خواب نشان دهنده این است که باید از خودتان در برابر عوامل بیرونی محافظت کنید و بیش از پیش مراقب رفتار و کردارتان باشید.

فیروزه

تعبیر خواب سنگ فیروزه می‌تواند نمادی از شادی و خوشحالی، رسیدن به هدف، آینده خوب و پر از موفقیت باشد و برای صاحبش سلامتی، زیبایی و عشق را به ارمغان آورد.

از گذشته‌های دور رنگ و زیبایی این سنگ مورد توجه جهانیان بوده است.

به خاطر فواید و انرژی‌های خوبی که این سنگ دارد، از آن برای ساخت زیورآلات استفاده می‌شود.

اگر در خواب مشاهده کردید که از فیروزه در زیورآلات مختلف مانند انگشتر، گردنبند، گوشواره و دیگر تزیینات زنانه استفاده شده بود، باید بدانید که این خواب نمادی از قدرت و توانایی‌های روحی، غلبه کردن در خشم و عصبانیت می‌باشد و به کسی که اختیار نفس خود را در دست داشته و از ارتکاب اعمال ناپسند خودداری می‌کند اشاره دارد.

چنانچه در خواب سنگ فیروزه مشاهده کردید بدین معنی است که خطر در کمین شماست و باید مراقب خودتان باشید، ممکن است اتفاقی خطرناک برایتان رخ دهد، این اتفاق می‌تواند از دست دادن پول و ضرر مالی، برخورد ناگهانی و پیش بینی نشده با یک وسیله نقلیه یا مسائل این چنینی باشد.

نباید طمع کنید و شایسته نیست بیشتر از آنچه که دارید یا بیشتر از احتیاجتان، پول و ثروت طلب کنید زیرا این کار نتیجه جز پشیمانی ندارد و باعث پسرفت شما می‌شود.

مراقب باشید پول خود را چگونه و با چه کسی خرج می‌کنید، اطرافیان شما ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست باشند.

منوچهر مطیعی تهرانی:

فیروزه در خواب به قدرت و توانایی‌های روحی و روانی اشاره می‌کند و نشان دهنده تسلط و خود کنترلی شما می‌باشد، این خواب نشان می‌دهد که در شرایط سخت تا چه حد می‌توانید دوام بیاورید و تحملتان تا چه اندازه است.

سنگ فیروزه ویژگی‌هایی دارد که سنگ‌های قیمتی دیگر ندارند، برای مثال فیروزه سنگی بسیار خوشرنگ و زیبا است، این سنگ ارزش و قیمت بالایی دارد ولی بسیار حساس است به طوری که اگر کسی با دست چرب آن را لمس کند، را از دست می‌دهد و دیگر مانند سابق درخشان و زیبا نخواهد بود.

در چنین مواقعی، جواهرسازان سنگ را از حلقه انگشتر جدا می‌کنند و دور می‌اندازند، به همین خاطر است که دیدن فیروزه را در خواب نمادی از قدرت و توانایی‌های روحی و روانی، تسلط و کنترل بر اعصاب دانسته‌اند.

اعصاب و روان انسان هم مانند سنگ فیروزه است و بسیار آسیب پذیر می‌باشد به طوری که اگر برخی مسائل را رعایت نکنیم خدشه‌دار شده و تحت هیچ شرایطی مانند سابق نمی‌شوند، در چنین شرایطی ممکن است فرد کنترل خود را از دست بدهد و به خود یا اطرافیانش صدمه بزند.

اگر در خواب دیدید که فیروزه دارید، یعنی باید همانطور که از فیروزه در واقعیت مراقبت می‌کنید از اعصاب و روان خودتان هم مراقبت کنید.

سنگ فیروزه رنگی آرامش بخش و ملایم دارد ولی دیدن این سنگ در خواب نمایانگر حساسیت اعصاب و روان ما می‌باشد.

محمد ابن سیرین:

تعبیر دیدن سنگ فیروزه در خواب نشان دهنده این است که پیروز می‌شوید و به مرادتان می‌رسید، به همین خاطر احوال و اوضاع درونی‌تان بهتر شده و در مسیر زندگیتان پیشرفت می‌کنید.

اگر در خواب مشاهده کردید که فیروزه‌تان را گم کرده‌اید، تعبیرش این است که به خواسته‌هایتان نمی‌رسید و آرزوهایتان برآورده نخواهند شد.

جابر مغربی:

چنانچه در خواب مشاهده کردید که صاحب مقدار زیادی فیروزه هستید، تعبیرش این است که متناسب با مقدار فیروزه‌ها، پول و ثروت به دست می‌آورید.

امام جعفر صادق (ع):

از نظر ایشان خوابی که در آن فیروزه مشاهده شود، می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد، از جمله:

 • پیروز شدن، دست یافتن به مراد، غلبه بر دشمن
 • برآورده شدن نیازها و خواهش‌ها
 • زور، قدرت، طاقت، نیرو، توانایی انجام کار یا اثرگذاری بر روی مسائل
 • حکومت کردن و تسلط داشتن، داوری و قضاوت کردن

آنلی بیتون:

مشاهده کردن فیروزه در خواب نشانه این است که خواسته‌هایتان محقق می‌شود و به آرزوهایتان می‌رسید، اطرافیانتان از این اتفاق بسیار خوشنود خواهند شد و سعی می‌کنند در خوشحالیتان شریک باشند.

اگر خانمی در خواب مشاهده کند که فیروزه اش به سرقت می‌رود و آن را از دست می‌دهد، تعبیرش این است که نزدیکانش بد رفتار شده و آشنایانش رفتار خوبی با او نخواهند داشت.

اگر در خواب دیدید که فیروزه‌ای را می‌دزدید یا به هر روش نادرست و ناپسند دیگر فیروزه‌ای را برای خودتان برمی‌دارید، تعبیرش این است که زود از کوره در می‌روید، به سرعت هیجان زده شده و بدون تفکر تصمیم‌گیری می‌کنید.

شما در برابر احساسات و هیجاناتتان تسلیم می‌شوید و بر اساس آنها تصمیم گیری کرده و رفتار می‌کنید، باید این ویژگی‌تان را ترک کنید چون باعث عذاب و سختی شما در آینده نه چندان دور می‌شود.

سنگ کوچک

سنگریزه یا همان سنگ‌های کوچک و خرد شده در خواب نمادی از موانع و مشکلات کوچکی می‌باشند که با اندک خرد و تدبیری می‌توانید از پس آنها بر بیایید و بر آنها غلبه کنید.

سنگ بزرگ

چنانچه در خواب مشاهده کردید که سنگ بزرگی به سمت شما می‌آید و شما از ترس اینکه صدمه‌ای بهتان وارد شود فرار می‌کردید، تعبیرش این است که خطر بزرگی در کمین شماست و مسائل ناگواری شما را تهدید می‌کند.

برای مقابله با این خطرات باید آگاهی خود را افزایش دهید و مراقب اطرافیانتان باشید، باید رفتارها و حرکات آنها را زیر نظر گرفته و از روی خرد و تدبیر رفتار کنید.

تعمیر دیگر این خواب به ترس‌ها، نقاط ضعف، حقارت‌ها، ناراحتی‌های روحی و رنج‌هایی که بر اثر لطمه خوردن‌های متوالی به شخصیت افراد وارد می‌شود، اشاره دارد و می‌خواهد به شما بگوید که دشمن شما با این زخم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

این دشمن زخم خورده می‌تواند بسیار خطرناک باشد و به شما آسیب جدی وارد بکند، او ممکن است که شما را بسیار ناراحت کرده و به شما صدمه بزند، باید تمام تلاش خود را بکنید تا از این فرد فاصله گرفته و ارتباطتان را با او به کمترین میزان ممکن برسانید.

دیدن سنگ‌های بزرگ در خواب، نمادی از گرفتاری‌ها و مشکلات بزرگ، دعواها و اختلاف نظرهای شدید میان شما و دیگران است.

قلوه سنگ

کم و بیش درست که از ریگ درشت‌تر ولی از قطعه سنگ کوچکترند و تراشیده نشده‌اند و در مسیر شما قرار دارند، نشان دهنده این هستند که در مسیر رسیدن به خواسته‌هایتان با گرفتاری و مشکل روبرو می‌شوید، این سنگ‌های بزرگ ممکن است در خواب به پای شما برخورد کرده و آن را زخمی کنند.

شما برای پیشرفت و توسعه خودتان بسیار تلاش می‌کنید و این خواب می‌خواهد به شما بگوید که مسیر شما برای رسیدن به موفقیت و پیروزی هموار نخواهد بود و با سختی‌هایی روبرو می‌شوید که شما را آزار می‌دهند، میزان این سختی‌ها با تعداد قلوه سنگ‌ها در ارتباط نبوده بلکه به بزرگی و کوچکی آنها وابسته هستند.

سنگ سیاه

چنانچه در خواب سنگ به رنگ سیاه مشاهده کردید، تعبیر نشان دهنده این است که باید برای زندگیتان تصمیم درستی بگیرید، آینده شما در گرو این تصمیم می‌باشد، پی خوب فکر کنید تا بهترین اقدام را داشته باشید.

تصمیمات شما می‌تواند زندگی دیگران را هم تحت تاثیر قرار دهد همان طور که تصمیمات دیگران می‌تواند در روند زندگی شما تاثیرگذار باشد، سعی کنید به همه اطرافیان خود فکر کرده و تمام جوانب را در نظر گیرید.

چنین رویایی می‌خواهد به شما بگوید که برای رشد و پیشرفت در زمینه کاری باید صبر و تحملتان را افزایش داده و سخت تلاش کنید، باید ظرفیت خود را برای رویدادهای جدید نشان داده و پتانسیل خود را برای موفقیت بالا ببرید.

سنگ سفید

سنگ‌های سفید در خواب نمادی از شکوفایی استعدادها و پیشرفت در زندگی می‌باشند.

این سنگ‌ها به یک دوره بلوغ فکری در زندگی اشاره دارند.

همچنین این خواب می‌تواند به رابطه صادقانه بین دو نفر، پاکی و زلالی، یک رنگ بودن و راستی و درستی اشاره کند.

اگر در زندگیتان همواره به دنبال نور و روشنایی بوده و به شریک زندگی‌تان خیانت نکنید و همواره با او از روی محبت و مهربانی رفتار کنید، قطعاً زندگی روی خوشش را به شما نشان خواهد داد و بخت و اقبال به شما روی خواهد آورد.

بهتر است به توصیه دوستان و نزدیکان تان که دلسوز شما هستند و خیر و منفعت شما را می‌خواهند گوش فرا دهید و از آنها مشورت بخواهید.

سنگ سبز

مشاهده سنگ سبز در خواب می‌تواند تعبیر و نمادی از یک پیشامد احتمالی باشد، این پیشامد ممکن است یک فرصت طلایی یا یک اتفاق درخشان و پرسود در مسیر زندگی شما باشد که شما را به جلو حرکت می‌دهد و باعث پیشرفت ناگهانی‌تان می‌شود.

شما برای رسیدن به آرزوهایتان بسیار تلاش می‌کنید ولی در آخر، از جایی به شما خیر و برکت روانه می‌شود که اصلاً انتظارش را هم ندارید.

محققان مختلف تعبیر این خواب را نیکو دانسته‌اند و معتقدند که دیدن سنگ سبز در هر شکل و حالتی بسیار خوب خواهد بود و عامل خیر و برکت است.

سنگ قرمز

این خواب از شما می‌خواهد که قبل از هرگونه تلاش یا اقدامی به درونتان مراجعه کرده و ببینی که هدفتان از زندگی چیست؟می‌خواهید به چه چیزی برسید؟آیا چیزی که می‌خواهید واقعاً ارزش جنگیدن و تلاش کردن را دارد؟آیا برای انتخاب این هدف تمام جوانب را در نظر گرفته‌اید؟چه عواملی باعث می‌شوند که نتوانید به هدفتان برسید؟پیدا کردن جواب این سوال‌ها بسیار مهم و ارزشمند خواهد بود و باعث می‌شوند که دید روشن و واضحی از درونیات خودتان پیدا کنید و نقاط ضعف و قوتتان را بفهمید، اگر نقاط قوت و ضعفتان را متوجه شوید راحت‌تر می‌توانید به هدفتان برسید و احساس شادی و آزادی وجودتان را فرا می‌گیرد چون می‌دانید که قدم بعدی زندگیتان چیست و در زمان حال باید چگونه رفتار کنید.

سنگ مرمر سفید

خواب مرمر سفید، نمادی از زندگی مشترک خوب و پر از دلخوشی می‌باشد، زندگی که در آن طرفین احساس شکوفایی می‌کنند و به آرامش روانی می‌رسند.

شکستن ظرفی از جنس مرمر سفید یا جسمی از جنس سنگ مرمر که شبیه موجودی بی‌جان یا جاندار باشد، در خواب نمادی از احساس پشیمانی و تاسف می‌باشد.

اگر خانمی جوان در خواب مشاهده کند که صندوقچه یا جعبه‌ای از جنس مرمر سفید را که در آن عطر خوشبویی گذاشته است گم می‌کند، تعبیرش این است که به خاطر توجه نکردن به برخی مسائل، آبرو و اعتبارش خدشه‌دار خواهد شد و از لحاظ مالی لطمه می‌بیند و پولش را از دست می‌دهد.

سنگ‌ کریستالی

تعبیر دیدن سنگ کریستالی در خواب بیانگر این است که زندگی بر شما سخت گرفته و روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارید، با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنید، البته نباید ناامید باشید و باید بدانید که اگر صبر و تحمل خود را افزایش داده و تلاشتان را بیشتر کنید قطعاً از پس سختی‌ها برمی‌آید و مشکلات را یکی یکی پشت سر می‌گذارید. احساس ناامیدی و سرافکندگی در شما رخنه کرده و ممکن است فکر کنید هیچ راه نجاتی وجود ندارد، اما باید تمام سعی خود را بکنید تا با روحیه قوی به جنگ و ستیز با مشکلات بروید و آنها را برطرف کنید.

البته این خواب می‌تواند معانی دیگری هم داشته باشد، مانند:

 • شما بر طبق اصول و برنامه‌ریزی خاصی زندگی می‌کنید و طبق الگوی خاصی پیش رفتن باعث می‌شود که به نتیجه مطلوب برسید و به مقصود خود دست یابید.
 • ممکن است فکر کنید که تحت فشار هستید ولی باید بدانید که زندگی می‌خواهد درس مهمی به شما بدهد، زندگی از شما می‌خواهد که تصمیمی مهم برای آینده‌تان بگیرید و خود را از بلاتکلیفی نجات دهید، سرنوشت شما را به سمتی هدایت می‌کند که برای ادامه زندگیتان تصمیمات مهمی بگیرید و انتخاب‌های درستی داشته باشید.
 • شما درک خوبی از مسائل دارید به همین دلیل از خاطرات یا اتفاقات گذشته بهترین درس را می‌گیرید و از آن برای انتخاب مسیر درست استفاده می‌کنید.

سنگ گارنت

سنگ گارنت در خواب نمادی از شوق و ذوق، آرزومندی، تمایلات خوب و نیکو، سرحال و شادمان بودن اشاره دارد و از افراد می‌خواهد که با امید بیشتری به زندگی ادامه داده و روزهای خوب را در آینده خود تصور کنند.

چنین خوابی از بیننده می‌خواهد که برای ایجاد تعادل و هماهنگی روح و روان خود تلاش کرده و سعی کند که با خودش ارتباطات خوب و سازنده‌ای برقرار کند، به ندای قلبش گوش دهد و سعی کند که احساس شادی و امید به زندگی را در خود پیدا کند، هرچند که پیدا کردن این احساسات دشوار بوده و مقدارشان اندک باشد.

کسانی که با درونیاتشان آشنایی کامل دارند و به خودشناسی واقعی رسیده‌اند، کافی برای پیگیری آرزوهایشان را به دست می‌آورند و می‌توانند اهداف خود را دنبال کرده و به آرزوهایشان جامه عمل بپوشانند.

سنگ عقیق

تعبیر خواب سنگ عقیق نشان دهنده این است که چیزهای بد و منفی از زندگی شما حذف خواهند شد، فقدان مسائل منفی باعث می‌شود که شما شادی و نشاط را در وجودتان پیدا کنید، احساسات منفی و ترس جای خودشان را به احساسات مثبت و شادی می‌دهند.

از طرف دیگر این خواب از شما می‌خواهد که بیشتر به دارایی‌های خود توجه کرده و بیشتر از قبل از آنها مراقبت کنید، نباید پولتان را در جهت بیهوده مصرف کنید چون ممکن است مجبور شوید با عواقب بد آن مواجه شوید.

سنگ یشم

این خواب نشان دهنده این است که شما انسانی پرتلاش هستید و همواره بهترین تصمیم‌ها را می‌گیرید، این خواب از شما دعوت می‌کند که اندکی توقف کرده و به مسیری که تا به حال طی کرده‌اید نگاه کنید، اگر این کار را بکنید متوجه خواهید شد که روزهای خوب الانتان نتیجه تلاش و پشتکار زیادتان در گذشته بوده است، این خواب نشان دهنده این است که زندگی مانند مزرعه بوده و محصولاتی که الان برداشت می‌کنید نتیجه بذرهایی است که در گذشته کاشته‌ و از آنها محافظت کرده‌اید، و در آخر باید بدانید که زندگی فعلی شما بازتابی ست از آنچه که قبلاً انجام داده‌اید.

سنگ چشم ببر

این خواب می‌خواهد بگوید که مدت زمان زیادی است که زندگیتان هیچ فراز و نشیبی نداشته و مثل این می ماند که یک خط صاف را در زمان طی می‌کنید، زندگیتان تا الان هیچ فرصتی برای پیشرفت و توسعه در اختیارتان قرار نداده است و شما از این موضوع ناراحت می‌باشید اما دیدن این خواب می‌خواهد به شما بگوید که قرار است فرصت‌های خوبی در اختیارتان قرار بگیرد، باید بدانید که زمان کوتاهی برای استفاده از این موقعیت دارید، پس باید همین فرصت کوتاه را غنیمت شمرده و هر کاری که می‌توانید انجام دهید تا بهترین استفاده را از آن ببرید.

شما قبلاً کارهایی انجام داده‌اید ولی هیچ کدام از آنها به نتایج مطلوبی نرسیده است، باید بدانید که اگر از این فرصت کوتاه به خوبی استفاده کنید، می‌توانید کارهایی که قبلاً در آن شکست خورده‌اید را بار دیگر به بهترین شکل انجام دهید و نتیجه دلخواه را بگیرید، باید از این خوش شانسی کوتاه مدت استفاده لازم را ببرید تا موقعیتتان بهتر شود.

سنگ صیقلی

تعبیر دیدن سنگ صیقلی، تمیز و براق در خواب نشانه‌ای از زیاد بودن نعمت، پیشرفت در کار و مشاهده جریان مطلوب و درست در امور مختلف، بهتر شدن روابط می‌باشد.

سنگ‌ درخشان

دیدن سنگ درخشان نشان دهنده این است که برای اندیشیدن و نیک نگریستن درباره مسائل مختلف زمان نیاز دارید و باید اندکی درنگ کرده و انسان‌های اطرافتان را بررسی کنید، شما باید به کسانی که در لحظات خوب یا در لحظات سخت و پر از جنگ و جدال و درگیری در کنارتان بودند اهمیت دهید و عملکرد آنها را مشاهده کنید، سپس باید نسبت به افرادی که برایتان مهم و با ارزش هستند ابراز نگرانی، دلواپسی و محبت کنید.

سنگ قیمتی

چنین خوابی می‌خواهد به شما بگوید که باید بیشتر از قبل مراقب خود و اطرافیانتان باشید. باید با اعمال و رفتار و گفتارتان حس احترام و قدردانیتان را نسبت به کسانی که در کنارتان هستند و از شما پشتیبانی می‌کنند نشان دهید.

راه رفتن روی سنگ

راه رفتن روی سنگ بسیار آزاردهنده است و می‌تواند به پای شما لطمه وارد کند، بنابراین راه رفتن روی سنگ در خواب تعبیرش این است که در مسیر زندگیتان با روزهای بسیار سختی مواجه می‌شوید و دشواری‌های بسیار زیادی را تحمل می‌کنید، این اتفاقات باعث آزار و اذیت شما می‌شوند و شما را غمگین می‌سازند.

نشستن روی سنگ

چنانچه در خواب مشاهده کردید که روی سنگی نشسته‌اید، تعبیرش این است که در انتظار کسی یا چیزی به سر می‌برید.

پرتاب سنگ

پرتاب سنگ توسط خودتان:

اگر در خواب دیدید که به کسی سنگ پرتاب کردید، تعبیرش این است که وضعیت شما آشفته و پریشان خواهد شد و از لحاظ عاطفی و احساسی دچار مشکل می‌شوید و به دردسر می‌افتید.

این خواب نشان می‌دهد کسانی در زندگیتان هستند که شما را عذاب داده و به شما آسیب می‌زنند، به همین دلیل شما تمایل دارید که به دیگران صدمه بزنید و سختی‌هایی که کشیده‌اید را به دیگران تحمیل کنید ولی باید بدانید که این روش درستی نیست و نتیجه خوبی نخواهد داشت، تمام این اتفاقات تلخی که برایتان افتاده باعث شده که ویژگی‌های منفی در شما شکل بگیرد، ویژگی‌هایی مانند:

بدخواهی، ناراحتی و خشم از پیشرفت و برتری یافتن دیگران، وضع یا کیفیت خشمگین بودن، کسی که بدون توجه به دیگران همه چیز را برای خود و منافع خود می‌خواهد، تکبر و غرور زیاد در رفتار با مردم

این خواب می‌خواهد به شما هشدار دهد و بگوید که هرچه سریع‌تر باید این ویژگی‌های منفی را در خود سرکوب کرده و اعمال و رفتار خوب را جایگزین کنید، چون اگر به رفتارهای ناپسند خود ادامه دهیم دیگران را از خودتان طرد کرده، اطرافیانتان از شما فاصله می‌گیرند و دیگر با شما ارتباط نخواهند داشت.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که به سمت دیگران سنگ می‌انداختید تعبیرش این است که دیگران را داوری و قضاوت می‌کنید، این خواب مانند هشدار است و می‌خواهد به شما بگوید که باید دست از این کار بردارید و دیدگاهتان به دیگران را عوض کنید، باید بدانید که ظلم و ستم در حق دیگران کار بسیار بدی است و نباید آن را با زرنگی و باهوشی اشتباه بگیرید.

بهتر است به جای ظلم کردن به دیگران روی خودتان تمرکز کنید تا بفهمید که جایگاه و موقعیت خاصی ندارید و نیاز نیست که تا این حد به خودتان مغرور شوید.

شما در کمک کردن به دیگران سستی می‌کنید و تمایلی به انجام این کار ندارید، شما به شخصی در اطرافتان کمک مالی می‌کنید ولی کمک شما خیلی موثر نخواهد بود چون آن شخص برای دسترسی به آن پول باید بسیار تلاش و کوشش کند و رنج زیادی بکشد.

خوابی که در آن به سمت کسی سنگ پرتاب می‌کنید، نمادی از احساس ناخشنودی شدید و گاهی همراه با خشونت که معمولاً باعث به وجود آمدن میل به صدمه زدن دیگران یا مخالفت کردن با آنها، تحمل کردن درد و ناراحتی زیاد، احساس بد نسبت به آینده و افکار ناگوار راجب آن نسبت به شخص دیگر می‌باشد.

این خواب به احساسات بد شما راجع به خود یا شرایطی خاص اشاره دارد.

شما در عالم بیداری و هوشیاری سعی می‌کنید که این احساسات را از دیگران مخفی کنید اما باید بدانید که هر چقدر هم احساساتتان را مخفی کنید، آنها باز هم خودشان را نشان می‌دهند، مثلاً می‌توانند روی رفتارها یا تصمیماتتان تاثیرگذار باشند.

پرتاب سنگ توسط دیگران:

اگر در خواب ببینید که کسی به طرف شما سنگ پرتاب می‌کند، تعبیرش این است شخصی در اطرافتان است که برای صدمه زدن به شما برنامه‌ریزی کرده و نقشه می‌کشد، باید حواستان را جمع کنید چون اگر این کار را نکنید قربانی تمایلات پست و هوس‌های آن شخص خواهید شد و صدمه می‌بینید.

اگر در خواب مشاهده کردید که کسی به طرف شما سنگ پرتاب می‌کند، تعبیرش این است که زندگیتان آنطور که دوست دارید پیش نمی‌رود، اطرافیانتان قصد دارند شما را از تلاش کردن باز دارند، آنها می‌خواهند شما را مایوس کنند و کنترل شما را به دست بگیرند.

نزدیکانتان دوست دارند به شما دستور بدهند و بگویند که چه کاری را انجام داده و چه کاری را انجام ندهید، شما باید آگاهیتان را افزایش داده و با افراد آگاه و عاقل مشورت کنید، البته مشورت کردن به این معنی نیست که دقیقاً طبق گفته‌های آنها عمل کنید، مشورت کردن فقط باعث می‌شود که دیدگاه‌های متفاوت را بررسی کرده و از بین آنها بهترین را انتخاب کنید.

خوابی که در آن دیگران به سمت شما سنگ پرتاب می‌کنند مانند هشدار است، هشداری که از شما می‌خواهد تا خودتان را برای چالش‌ها و مشکلات سخت آماده کنید تا وقتی که به آنها روبرو شدید بتوانید از پس آنها بر بیایید.

اغلب سنگ‌ها بسیار سفت هستند و استخراج آنها از سنگ معدن به زحمت و پشتکار فراوان نیاز دارد بنابراین موبران معتقدند که دیدن سنگ در خواب با کار زیاد و سخت ارتباط مستقیم دارد، شما در زندگیتان با مشکلاتی روبرو می‌شوید که حل کردن آنها به زحمت و پشتکار فراوان نیاز دارد و باید خودتان را برای روبرو شدن با آنها آماده کنید.

هرچه تعداد سنگ‌هایی که به سمت شما پرتاب می‌شود بیشتر باشد، یعنی سختی‌ها و دشواری‌های بیشتری در انتظارارتان است.

اگر کسی به طرف بیننده خواب سنگ پرت کند، تعبیرش این است که متناسب با اندازه آن سنگ به بیننده خواب زیان می‌زند، این زیان ممکن است شکل‌های مختلفی داشته باشد مانند افترا و بهتان زدن، نسبت دادن کار ناروا به کسی بدون اینکه درستی آن معلوم باشد و او را نزد اطرافیان خار و خفیف سازد و ارزشش را پایین بیاورد.

پرتاب سنگ توسط فرد دیوانه:

چنانچه در خواب مردی دیوانه را مشاهده کردید که سنگ پرتاب می‌کند نشان دهنده این است که شما در خطر بزرگی قرار دارید، موقعیت شما بسیار حساس است و با کوچک‌ترین اتفاقی متزلزل می‌شوید، احتمالاً کسی در اطرافتان است که می‌خواهد اعتبار و ارزش شما را خدشه‌دار کند و دید دیگران را نسبت به شما عوض کرده و شما را آدم بدی جلوه بدهد.

شاید نحوه انجام این کار توسط شخص دیگر برایتان نامعلوم باشد و هیچ وقت متوجه نشوید که او چگونه می‌خواهد به شما ضربه بزند ولی باید بدانی که نحوه انجام این کار توسط آن شخص مهم نیست، تنها چیزی که مهم است موقعیت شماست و اینکه بدانید هدف قرار گرفته‌اید و هر لحظه ممکن است ذره‌ای محکم به شما وارد شود.

پرتاب سنگ در آب:

اگر در خواب مشاهده کردید که از روی تفریح و سرگرمی به داخل آب سنگ پرتاب می‌کردید تعبیرش این است که از لحاظ روحی و روانی در شرایط خوبی به سر می‌برید و روحیات قوی دارید که شما را در برابر سختی‌ها و مشکلات استوار نگه می‌دارد، شما نسبت به همه چیز احساس خوب و دید مثبت دارید.

ولی اگر در خواب مشاهده کردید که از روی عصبانیت و خشم به درون آب سنگ پرتاب می‌کردید، تعبیرش این است که اتفاقات پیش رویتان باعث ناامیدی شما می‌شوند، درست‌ترین کار در این شرایط این است که به مکانی آرام رفته و راجع به همه چیز تفکر کنید بیندیشید که چگونه می‌توانید جلوی اتفاقات بد را بگیرید و شرایط را بهتر کنید و خود را از مهلکه نجات دهید.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که شخصی دیگر به درون آب سنگ پرتاب می‌کند تعبیرش این است که یک نفر راجع به شما حرف‌های بدی می‌زند و اعتبار شما را نزد دیگران خدشه‌دار می‌کند، لطفاً بعد از دیدن چنین خوابی تفکر کرده و از خودتان بپرسید که چه کسی می‌تواند چنین کاری با شما انجام دهد و انگیزه‌اش چه چیزی می‌تواند باشد، مطمئن باشی که جواب سوال‌هایتان را پیدا خواهید کرد.

سقوط سنگ

سنگ‌های در حال سقوط در خواب، نمادی از وجود ترس، تشویش، دلهره و نگرانی‌های فراوان در زندگی می‌باشند.

شما در زندگی بد آورده‌اید و خوشی از شما رو برگردانده است، شما با گرفتاری‌ها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنید، این مشکلات تمام شدنی نیستند و هر چقدر تلاش می‌کنی تا مشکلاتتان را برطرف کنید با مشکلات جدیدی روبرو می‌شوید.

روبرو شدن با مشکلات پی در پی باعث شده است که غمگین و افسرده شوید و امید به زندگیتان را از دست بدهید، اما باید بدانید که این پایان راه شما نیست، اگر دوام بیاورید و ادامه بدهید عاقبت به خوشی و خرمی می‌رسید.

به هیچ عنوان دست از تلاش و مبارزه با مشکلات برندارید و مطمئن باشید که اگر در این راه سخت به خداوند توکل کنید، قسم به آنچه که استحقاقش را دارید دست می‌یابید.

ریزش سنگ در خواب از جمله خواب‌هایی است که معانی خوبی ندارند و به چیزهای نامطلوب و ناخوشایندی اشاره می‌کنند، مهم ترین آنها به شرح زیر است:

 • حوادث یا پیشامد هایی بسیار غم انگیز و دشوار که بر زندگی شما تاثیرات بدی می گذارد و حتی ممکن است محلی که در آن زندگی می کنید را هم تحت تاثیر قرار داده و خسارت هایی را به وجود آورد.
 • بیننده خواب تمایلات و خواسته هایی دارد که دستیابی به آنها سخت و دشوار بوده و ممکن است در مسیر رسیدن به آنها با مشکل مواجه شود.

ریزش سنگ از کوه

چنانچه در خواب مشاهده کردید که کوه ریزش می کند و بر سر شما یا اطرافیانتان سنگ می ریزد، بسته به نوع سنگی که از کوه کنده شده و بر سر مردم می ریزد، این خواب می تواند تعبیر های متنوعی داشته باشد:

 • اگر کسی در خواب مشاهده کند که سنگ هایی به رنگ سیاه از کوه کنده شده و بر سر دیگران میریزند، یعنی عموم مردم با سختی ها و دشواری های بزرگ در زندگی شان مواجه میشوند، این خواب خبر از آمدن یک بلا یا گرفتاری عمومی میدهد و می گوید که خطر نزدیک است، خطری که در زندگی تعداد زیادی از مردم تاثیر می گذارد و عموم مردم را درگیر می کند.
 • اگر در خواب مشاهده کردید که سنگ سفید از کوه کنده شده و بر سر مردم می افتاد، یعنی احساس شادی و خوشحالی وجود مردم را فرا می گیرد و با یکدیگر از روی محبت و مهربانی رفتار می کنند.

کسانی که رهبری گروهی از انسانها را بر عهده داشته و سردسته آنها هستند، با مردم طبقات پایین تر، خوب و نیکو رفتار کرده و آنها را درک می کنند، برای پیشرفت و توسعه آنها قدم های بزرگی برداشته و این اقدام ها نتیجه ای جز رفاه و آسایش بیشتر برای مردم نخواهند داشت.

مردم از لحاظ مالی در وضعیت خوبی قرار گرفته و ارتباطات اجتماعی شان گسترده تر خواهد شد.

وسیله یا مبل سنگی

اگر در خواب وسایل یا مبلمانی دیدید که از جنس سنگ بودند، تعبیرش این است که به احتمال زیاد در ازدواجتان با مشکلات و دردسرهای زیادی روبرو می‌شوید.

این مشکلات و دردسرها می‌توانند مخالفت خانواده یا مشکلات و دردسرهای بزرگ مالی باشند، شما دوست دارید ازدواج کرده و تشکیل خانواده بدهید اما خانواده‌تان با شما هم عقیده نبوده و درباره برخی موضوعات با شما هم نظر نمی‌باشند، این اختلاف نظر و عقیده بین شما و خانواده‌تان می‌تواند تا جایی پیش برود که رابطه شما و نامزدتان را خراب کرده و از ازدواجتان جلوگیری کند.

دیوار سنگی

دیوار سنگی در خواب نمادی از رفتار یا حسی آرام و بدون اضطراب است که از باور و یقین نسبت به چیزی سرچشمه می‌گیرد.

شما به موفقیت‌ها و توانایی‌هایتان باور دارید به همین دلیل ذهن شما در آسودگی کامل به سر می‌برد.

همچنین این خواب می‌تواند نشانه‌ای از سرسختی و مقاومت بالای شما در سازگاری با شرایط جدید، تغییر باورها یا اعتقاداتتان، انعطاف پذیری و تطابق شما در برابر عقاید و نگرش‌های قدیمی باشد.

خانه سنگی

خامی که در آن خانه‌ای از جنس سنگ مشاهده می‌کنید، نماد مالی است که پس از مرگ کسی به طور رسمی و قانونی در اختیار بازماندگانش قرار می‌گیرد، این مال و ثروت زیاد بوده و می‌تواند زندگیتان را تامین کند.

انگشتر سنگی

انگشتر سنگی در خواب، نماد مبلغی است که اضافه بر سرمایه، بعد از انجام یک معامله باقی می‌ماند و باعث سود و منفعت شخص سرمایه‌گذار می‌شود.

هر چقدر سنگ ارزشمندتر و گرانبهاتر باشد، تعبیر خواب نیکوتر بوده و به سود و منفعت بیشتر اشاره می‌کند.

سنگ شدن انسان

چنانچه در خواب مشاهده کردید که اعضای پایینی بدنتان مانند کمر یا پاهایتان تبدیل به سنگ شده بود و قادر به حرکت دادن آنها نبودید، تعبیرش این است که گردش خون ضعیف و فشار خون پایینی دارید، این اتفاق باعث می‌شود سلامتی شما در خطر بیفتد و دچار مشکلات جسمانی شوید.

خوابی که در آن تبدیل به سنگ می‌شوید، این مفهوم را می‌رساند که چیزی مانع حرکت و اقدام از جانب شما می‌شود، شما قادر نیستید که کارهای مورد نظرتان را انجام دهید و به همین دلیل ناکام می‌مانید، شما قدرتتان را در پیش بردن امور به شیوه خودتان از دست داده و احساس درماندگی و ضعف تمام وجود شما را فرا می‌گیرد.

چنانچه در خواب مشاهده کنید که تبدیل به سنگ می‌شوید تعبیرش این است که شک و تردید زیادی در وجودتان دارید، شما باید تصمیمات بزرگی برای زندگیتان بگیرید ولی شک دارید که باید دست به چه اقدامی بزنید.

این خواب می‌تواند نشان دهنده این باشد که شما به علت حرکت و تلاش مداوم و بیهوده فرسوده شده‌اید، ولی باید بدانید که همیشه حرکت و تلاش چاره کار نیست، برخی مواقع باید اندکی تأمل کرده و در مورد مسائل مهم تفکر کنید تا اقدام‌هایتان، نتایج بزرگی داشته باشد.

این خواب از شما می‌خواهد که اندکی تحمل کنید و قبل از هر اقدامی خوب فکر کنید، به دقت مسائل را بررسی کنید، البته این را هم باید بدانید که شما قادر نیستید که کنترل همه چیز را در دست بگیرید، شما باید برخی مسائل را که قابل تغییر نمی‌باشند قبول کرده و سعی کنید که با آنها کنار بیایید و با در نظر گرفتن آنها دست به اقدامات درست و هوشمندانه بزنید.

سنگسار شدن

تعبیر خواب سنگسار شدن در واقع هشداری است که نشان می‌دهد شخصی از پیشرفت و برتری یافتن شما نزد دیگران بسیار ناراحت و خشمگین است، او بدخواه شماست و از موفقیت شما ناراحت و اندوهگین می‌شود، حسادت او آنقدر زیاد است که هم به خودش و هم به شما می‌تواند صدمه وارد کند پس بهتر است حواستان را جمع کنید و مراقب افرادی باشید که از شما خوششان نمی‌آید، سعی کنید از آنها فاصله گرفته و به آنها نزدیک نشوید.

این خواب هشداری جدی است و از شما می‌خواهد که به افراد بد ذات نزدیک نشوید و از کسانی که راجع به دیگران زشت صحبت می‌کنند، فاصله بگیرید و سعی کنید که هیچ رابطه‌ای با آنها نداشته باشید.

جمع کردن سنگ

چنانچه در خواب مشاهده کردید که از روی زمین سنگ برداشته و آنها را جمع می‌کنید تعبیرش این است که کارهایتان خوب پیش رفته و به نتیجه دلخواه می‌رسید، شما در کارهایتان موفق می‌شوید و خوشنود خواهید شد.

سنگ برداشتن نشان می‌دهد که فشار و استرس زیادی روی شما است، شما آرامش ندارید و همواره متشنج هستید.

بهترین کار این است که سعی کنید آرامش از دست رفته‌تان را پیدا کنید و در مقابل سختی‌ها با ملایمت رفتار کنید، ممکن است ترس بر شما غلبه کند و گمان کنید که این کار بی‌فایده است ولی باید بدانید که هر اقدام شما مهم بوده و می‌تواند مسیر شما را هموارتر کند.

چیدن سنگ

دیدن چنین خوابی می‌خواهد به شما بگوید که باید به هر اتفاقی که برایتان می‌افتد توجه کنید، هر رخدادی که از کنارتان عبور می‌کند مهم بوده و حائز اهمیت است، شما باید موقعیت‌های خوب را شکار کنید و نگذارید که به دلیل بی‌توجهی و بی‌دقتی از کنارتان رد شوند.

شما فردی درونگرا هستید و دوست دارید که کارهایتان را به تنهایی انجام دهید چون اینگونه حس بهتری دارید ولی این خواب از شما می‌خواهد که از دایره امن خود خارج شده و با اطرافیانتان ارتباط اجتماعی برقرار کنید.

شکستن سنگ

در حالت کلی اگر در خواب دیدید که سنگی را می‌شکنید یا سنگی را مشاهده کردید که از قبل شکسته شده بود تعبیرش این است که به اهداف و آرزوهایتان رسیده و مزه شیرین موفقیت را می‌چشید.

چنانچه در خواب سنگی را مشاهده کردید که شکسته شده بود، تعبیرش این است که چیزی با ارزش را در زندگیتان از دست می‌دهید، این مسئله با ارزش می‌تواند یک فرصت یا شرایط عالی برای پل زدن به سمت آرزوها باشد که از کنارتان عبور می‌کند و شما نمی‌توانید از این فرصت استفاده کنید.

باید هوشمندانه‌تر رفتار کنید و فرصت‌های خوب را در لحظه شکار کنید، فرصت‌های خوب زود از دسترس خارج می‌شوند پس باید از هر فرصتی برای رسیدن به خواسته‌هایتان استفاده کنید.

چیزهایی که دارید از خداوند قدردانی و تشکر نمایید، هر چقدر که کوچک و بی‌اهمیت به نظر بیایند، اگر شکر خداوند را به جای آورید، راحت‌تر می‌توانید به هدفتان برسید و شاهد پیشرفت خود باشید.

در دست داشتن سنگ

خوابی که در آن سنگی در دست دارید، نشان دهنده توانایی شما در انجام درست و اصولی کارها، شهامت و دلیری شما در مواجهه با مشکلات و سختی‌ها می‌باشد، این خواب می‌خواهد به شما بگوید که انسانی خردمند هستید و به راحتی می‌توانید راه رسیدن به موفقیت را پیدا کرده و به پیروزی برسید.

شما از ایده‌هایتان با دیگران صحبت نمی‌کنید به همین دلیل اطرافیانتان متوجه نمی‌شوند که در سر شما چه می‌گذرد، شما باید متواضع باشین و به دیگران هم کمک کنید، باید از آنها بخواهید که شجاع بوده و برای رسیدن به خواسته‌هایشان اقدام کنند.

سنگ در خیابان‌

تعبیر خواب سنگ در خیابان نیکو نبوده و یک هشدار و آگاه باش است، این خواب می‌خواهد به شما بگوید که ممکن است مشکلاتی در زندگی برایتان رخ دهد.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که سنگ را از خیابان برمی‌دارید نشان دهنده این است که توانایی غلبه بر مشکلاتتان را دارید، این رویا باعث می‌شود به راه‌های جایگزین برای مقابله با موقعیت‌های نامطلوب نیز فکر کنید.

بارش سنگ

تعبیر خواب بارش سنگ بر اساس رنگ سنگ به چند دسته تقسیم می‌شود:

بارش سنگ سفید:

اگر دیدید که از آسمان سنگ سفید بر سرتان می‌بارد، تعبیرش نیکو بوده و به این معناست از جایی که انتظارش را ندارید و برایش برنامه‌ریزی نکرده‌اید، و منفعت به سمت شما روانه می‌شود.

شما در مسیر زندگیتان با انسان‌های موفق روبرو خواهید شد، کسانی که ریاست و سرپرستی کارهای بزرگ را بر عهده دارند و با شما از روی لطف و محبت برخورد می‌کنند، معاشرت و نشست و برخاست با چنین انسان‌هایی باعث می‌شوند که ثروت زیادی به دست آورید و کیفیت زندگیتان بهتر شود.

بارش سنگ سیاه:

اگر کسی در خواب دید که از آسمان سنگ‌های سیاه یا رنگی می‌بارید و باعث هراس و اضطراب مردم شده بود، یعنی اتفاقات بد و بلایای آسمانی در راه است و باید برای دفع بلا و ختم بخیر شدن ماجرا صدقه بپردازید.

در حالت کلی اگر در خواب مشاهده کردید که سنگ‌هایی از آسمان بر زمین می‌افتند تعبیرش این است که بی‌قرار و ناآرام بوده و نمی‌توانید احساسات خود را کنترل کنید، شک و تردید وجود شما را فرا گرفته و نسبت به هیچ چیز اطمینان خاطر ندارید و تمام نظرات و اقدامات شما بر پایه یک احتمال می‌باشد.

این تغییرات روحی می‌تواند نتیجه دست و پنجه نرم کردن با اتفاقات ناراحت کننده و دشوار باشد.

همچنین این خواب می‌خواهد به شما بگوید که در زندگیتان احساس فقدان می‌کنید، حس می‌کنید که کمبودی در زندگیتان وجود دارد، ممکن است در گذشته نه چندان دور چیزی را در زندگیتان از دست داده باشید که باعث به وجود آمدن این احساسات در شما شده است.

این خواب از شما می‌خواهد که در شخصیت خود تغییراتی ایجاد کنید و روان زخم‌های گذشته را بهبود بخشید.

خوردن سنگ به سر

این خواب حالت های گوناگونی دارد و بر اساس نوع، رنگ، اندازه به دسته های گوناگون تقسیم بندی میشود، هر یک از این حالت ها در تعبیر خواب موثر بوده و محتوای متفاوتی به آن می بخشند، تعبیر خواب برخورد سنگ به سر با تعبیر خواب پرتاب کردن سنگ یکسان است پس برای فهمیدن تعبیر خواب خود به این بند مراجعه فرمایید.

افتادن سنگ از حلقه

اگر در رویای خود ببینید که سنگ از حلقه می‌افتد بیانگر آن است که شما دیگر هیچ گونه پایداری و استقامتی در زندگی خود ندارید و حس می‌کنید که نسبت به حملات و خطرات آسیب پذیر شده‌اید و هیچ نظام و قاعده‌ای وجود ندارد که از شما در مقابل این گونه حملات حمایت لازم را داشته باشد، این برای شما اعلام خطری است که خود را برای رویی با این گونه از مشکلات آماده سازید و به این باور برسید که زمان به سرعت در حال تغییر است و هر چیزی که در پیرامون ما وجود دارد در حال دگرگونی می‌باشد.

صدمه دیدن سنگ در حلقه

تعبیر خواب از دست دادن و صدمه دیدن یک سنگ در حلقه نشان دهنده این است که شما فرد مسئولیت پذیری نبوده و وظایفتان را بر عهده نمی‌گیرید، مسئولیت پذیر بودن بدین معنی است که باید کارتان را بدون هیچ اشتباهی انجام دهید و اگر مرتکب اشتباه شوید یا مشکلی به وجود آورید، قابل گذشت نبوده و باید بهای آن را بپردازید.

طبیعی است که مسئولیت پذیر بودن باعث می‌شود که محدودیت‌هایی برای شما به وجود ‌آید، شما از این محدودیت‌ها فراری بوده و دوست ندارید که تحت فشار قرار بگیرید.

طبق این خواب فراری بودن شما از مسئولیت پذیری می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که به آنها می‌پردازیم:

 • شما زندگی طاقت فرسا و خسته کننده‌ای دارید، ممکن است درگیر یک رابطه یا موقعیت کسل کننده باشید که توان انجام هر کاری را از شما می‌گیرد.
 • ممکن است فکر کنید، کاری که مشغول انجام دادن آن هستید، بیهوده و بی‌ارزش بوده و دارید وقتتان را سر موضوعات بیهوده تلف می کنید، اما باید بدانید که این احساس اشتباه بوده و نباید به آن توجه کنید.
 • این امکان هم وجود دارد که شما با حس می‌کنید انسانی ناتوان و ناقص می‌باشید و نمی‌توانید کارها را آنطور که باید انجام دهید اما باید بدانید کمالگرایی را کنار گذاشته و تا جایی که می‌توانید کارها را انجام دهید شما از اقدام کردن هراس دارید چون می‌ترسید که نتوانید کارها را آنطور که باید و شاید انجام دهید.

سنگ در دهن

اگر در رویایتان ببینید که سنگ هایی از دهانتان بیرون می آیند، بیانگر این است که فرد آگاهانه دست به عملی میزند که از طرف دیگران مورد توجه قرار بگیرد، او با گستاخی نظراتش را به صورت روشن و واضح بیان می کند.

این خواب می خواهد به این اشاره کند که شخص احساس انزوا کرده و درگیر افسردگی ناشی از عدم موفقیت در برقراری رابطه ی صمیمی و پایدار با دیگران می باشد، او برای ایجاد این رابطه تلاش بسیاری می کند.

همینطور میتواند به معنای این باشد که باور و اعتقاد قلبی خود را نسبت به کسی یا چیزی از دست داده اید و دیگر نمی توانید در روابط و تعاملاتتان اطمینان کافی داشته باشید چرا که اعتماد کردن به عنوان تسهیل در روابط و تعاملات بین افراد می باشد.

بیرون آمدن سنگ از دهن

اگر در خواب ببینید که در دهانتان سنگ وجود دارد، نشان دهنده این است که شما توانایی رویارویی با مشکلات و دشواری ها را ندارید، ممکن است از وجود این گونه سختی ها یا دشواریها بی خبر باشید، البته می تواند نشان دهنده این باشد که بیش از اندازه و تصور خودخواه هستید و گمان می کنید که همه چیز به میل و خواسته شما بستگی دارد و به اراده شما پیش میرود، در صورتی که اینطور نیست. باید آگاهی تان را افزایش دهید تا در هنگام مواجهه با شرایط سخت غافلگیر نشوید، باید بدانید که لازمه آگاهی، تفکر کردن می‌باشد.

سنگ در خواب دختر مجرد

دیدن خواب سنگ در خانه و مکانی که در آن سکونت داشته و زندگی می‌کنیم، می‌تواند تعبیر از آزار رساندن و ظلم صاحبان آن خانه باشد.

خواب می خواهد، بیننده به این درک و آگاهی برسد که ممکن است دچار گرفتاری‌ها در زندگی شخصی خود شود و خداوند داناتر است.

چنانچه بیننده سنگ در خواب، دختر باشد نشان دهنده این است که دچار بیماری می شود که از آن بی خبر است، او عهده دار وظیفه ای سنگین می‌باشد و خداوند داناتر است و اوست که از غیب آگاه می‌باشد و هر آنچه که به صلاح بنده باشد بر سر راه او قرار می‌دهد.

راه رفتن روی سنگ:

راه رفتن بر روی تخته سنگ‌ها در رویا برای زن مجرد خوابی قابل تحسین و ستایش است که نشان دهنده موارد مختلفی می‌باشد و از جمله قابل توجه ترینشان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • این خواب برای دختر مجرد نشانگر این است که در طول زندگی خود با فردی آشنا می‌شود که به لحاظ اجتماعی دارای مقام و منصب می‌باشد و باز در این مورد نیز خداوند داناتر است و بهتر می‌داند.
 • البته می‌تواند بیانگر مسئولیتی دشوار باشد که انجام آن را بر دوش دختر گذاشته اند و او باید در طول زندگی خویش همواره این مسئولیت سخت و دشوار را به دوش کشیده و عهده دار آن باشد، البته خداوند داناتر از آن است.

سنگ در خواب خانم متاهل

تعبیر سنگ در خواب خانم متاهل بیانگر صبر و تحمل بسیار می باشد و می خواهد که در انجام کار و مسئولیتی که بر عهده دارید پابرجا بوده و محکم و استوار باشید و اجازه ندهید رفتار های نادرست دیگران شما را از هدف اصلی که در زندگی دارید دور کند.

سنگ در خواب مرد

مقصود از دیدن این رویا در مردان بیانگر این است که باید نگرش خود را نسبت به اطرافیان و آشنایان عوض کرده و گفتار نیک را در پیش گیرید، اگر این کار را انجام ندهید و رفتارتان را سنجیده تر نکنید، ممکن است در آینده به خاطر از دست دادن عزیزانتان دچار پشیمانی و افسوس شوید، پس باید روش‌های متفاوت و درست زندگی را در پیش گیرید.

نوشته‌های مشابه