🔥 تعبیر خواب تنور از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب تنور 🔥

در مجموع مفهومی که برای تعبیر دیدن تنور در خواب ذکر شده خیر و خوش یمن است. از جمله معانی ذکر شده برای دیدن تنور در رویا داشتن آسایش خیال و نظافت و پاکی است.

عده‌ای از مفسرین معتقدند مشاهده تنور ویران و مخروب شده تعبیر به آن است که کد بانوی آن منزل از دست می‌رود. از آنجا که تنور را دلالت بر زن خانه می‌دانند.

بسیاری از مفسران اسلامی دیدن تنور در خواب را به معنای وجود خاتون و زن خانه یاد کرده و در عین حال به مفهوم جاری شدن برکت و معاش حلال دانسته‌اند.

آنها معتقدند تنها در یک حالت مشاهده تنور معنای ناخوشایندی دارد و آن چنین است که در خواب نظاره کنید به درون تنور گداخته و روشن سقوط کردید.

حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

تعبیر خواب تنور بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین چنین نقل کرده تعبیر مشاهده تنور در خواب به منزله رهبر، صاحب منصب و مردی است که در یک خانه حرف اول و آخر را می‌زند. همچنین در جایی تنور را تعبیر به زن کدبانو یا خاتون دانسته‌اند.

صاحب تنور بودن:

در عین حال گفته است هنگامی که در رویا مشاهده کنید صاحب تنوری هستید، به این معنا است که در امورات و برنامه ها خصوصا مسئولیت‌های مربوط به خانه و خانواده همه چیز بر وفق مراد و با موفقیت پیش می‌رود.

پختن نان در تنور:

هنگامی که در خواب ببینید در حال پختن نان در تنور هستید، تعبیر به آن است که به نسبت نان‌هایی که در تنور پخته‌اید درآمد و معیشت حلالی کسب کرده و کسب و کارتان به رونق می‌افتد.

سوختن خار و خاشاک:

زمانی که در رویا نظاره کنید در داخل تنور مقداری خار و خاشاک در حال سوختن بود، به مفهوم آن است که مقداری از پول و یا اموالتان را هزینه می کنید.

ریزش دیواره های تنور:

اگر در خواب ببینید که دیواره‌های تنور تخریب شده و مقداری از آن ریزش کرده بود، تعبیر آن نشان دهنده آن است که پدر و مدیر خانواده به علت موضوعی در شرایط سخت و ناهنجاری قرار گرفته و یا اینکه به مرض یا بیماری مبتلا می‌شود.

از نظر ابراهیم کرمانی

هنگامی که در رویا مشاهده کنید آتشی را در تنور افروخته‌اید به طوری که قصد طبخ نان و غذایی در آن ندارید، چنین مفهومی دارد که با مردی از میان اعضای خانواده و یا بستگان دچار اختلاف شده و به خصومت می‌رسد.

اگر در خواب نظاره کنید با وجود آتشی که در تنور روشن بود ولی هیچ نوری از آن ساطع نشده و هیچ دودی نیز از آن بر نمی‌خواست، در عین حال تصویر آتش و انعکاس نور در بالای تنور قابل مشاهده بود،بیانگر آن است که عازم سفر بیت الله الحرام و یا مسجد الاقصی خواهید شد. مصداق این رویا در قرآن کریم در سوره قصص آیه سی چنین نقل شده است:

«فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِی مِن شَاطِئِ الْوَادِی الْاَیْمَنِ فِی الْبُقْعَهِ الْمُبَارَکَهِ… _ ولی همین که نزدیک آتش رسید صدایی از کرانه رود از طرف راست از درختی که در قطعه زمینی مبارک واقع بود برخاست…»

که منظور این آیه خانه کعبه و بیت المقدس می‌باشد.

عده‌ای از معبرین نقل کرده‌اند معنایی که از این رویا استنباط می‌شود، به منزله سود و خیر کثیری است که به خواب بیننده می‌رسد.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

ششمین پیشوای مسلمین جهان حضرت امام جعفر صادق (ع) تعبیر دیدن تنور در خواب را بر دو قسم دانسته‌اند:

  • در وهله نخست به معنای رسیدن به سود و فایده‌ای در زندگی بوده علی الخصوص زمانی که تنور به تازگی ساخته شده باشد.
  • در ثانی این خواب به منزله وجود مردی با جلال و جبروت، مشتاق، پر محبت، شفیق و والا مقام است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی معتقد است مشاهده تنور در رویا بسیار خوش یمن بوده و رونق و برکت بسیاری به همراه خود داشته و از درآمد زیاد خیر می دهد.

به طور کلی تعبیر دیدن تنور در خواب مفهوم خوبی داشته به استثنای زمانی که آن را به حالت مخروب نظاره کنید.‌ حتی ممکن است در اثر مشاهده آن تنور چنین استنباط شود که در روزگاری این تنور بسیار رونق داشته ولی در حال حاضر دیواره‌های آن دچار آسیب و شکستگی گردیده و محل تجمع جانورانی همچون موش و سوسک شده و خار و خاشاک در آن به وفور دیده می‌شود.

رویای مذکور تعبیر به رکود و بی‌رونق شدن کسب و کار پدر و رهبر خانواده داشته است. برخی از مفسرین نقل کرده‌اند که همسر صاحب آن منزل دار فانی را وداع خواهد گفت. از آن جهت که بسیاری از معبرین دیدن تنور را سمبولی از وجود خانم خانه قلمداد می‌کنند.

قرار دادن تنور در خانه:

اگر در خواب و رویا نظاره کنید که در منزل شخصی خودتان تنور قرار داده شده، حتی در صورتی که آن را خاموش دیده و نانی در آن طبخ نمی‌شد، تعبیر به آن است که وفور نعمت و رونق بر شما جاری شده و صاحب درآمدی روزافزون و چشمگیر خواهید شد. به طوری که درهای رحمت و برکت به زندگانی و منزل شما گشوده شده و همه اعضای خانواده از آن به منفعت می‌رسند.

نان پختن در تنور:

زمانی که در خواب متوجه شوید آتشی در تنور روشن بوده و نانی در آن پخته می‌شد، معنای مطلوب‌تری داشته به میزان نان‌هایی که پخته شده و از تنور خارج می‌شد بر منفعت و روزی شما افزوده می‌شود. در این میان هر اندازه که در تنور آتش شعله ورتر بوده تعداد نان‌ها افزایش داشت بدانید که ثروت و دارایی مضاعفی را کسب می‌کنید.‌ در حقیقت این رویا بشارتی است که دستیابی به دولت و مال و مکنت زیادی برای شما خبر می‌دهد.

تنور در خواب فرد بیمار:

اگر شخص مریض و بیماری در رویا نظاره کند تنوری در منزل داشته و یا اینکه ببیند خودش در مقابل تنور نشسته و مشغول پختن نان بود، حتی ممکن است در خواب مشاهده کند شخص دیگری در حال طبخ نان بوده و او در حال حمایت و یاری به او نان ها را دریافت می‌کرد، چنین مفهومی دارد که توسط پزشکی حاذق و زبردست درمان خواهد شد و به تندرستی کامل دست می‌یابد.

دیدن تنور برای شخص بیمار به مفهوم آن است که به سرعت به سلامتی کامل رسیده و برای انسان مقروض نشان دهنده پرداخت بدهکاری است. به طور کلی دیدن تنور برای خواب بیننده منفعت و خیر خواهد داشت.

تنور در خواب دختر مجرد:

چنانچه دختری که در سن و شرایط ازدواج بوده در خواب مشاهده کند که مشغول پختن نان در تنور بوده و او نان‌ها را از تنور در می‌آورد، به منزله آن است که مردی متمول و ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد و با قبول آن همسری شایسته و مناسبی نصیبش خواهد شد. زمانی که رویای مذکور توسط پسر جوانی دیده شود، نشان دهنده آن است که صاحب حرفه و کسب و کار خوبی شده، به طوری که حقوق و مزایای زیادی برایش به همراه دارد.

تنور در خواب خانم:

خانمی که در خواب نظاره کند در خانه‌اش دو تنور قرار داشت، تعبیر به آن است که گرفتار هوو می‌شود. حتی اگر ببیند که همسرش در حال پختن نان بود نیز مفهومی مشابه آنچه گفته شد دارد.

در صورتی که خانم در خواب ببیند که در حال برداشتن آتش از تنور بود، به این معنا است که باردار شده و فرزندی برایش متولد می‌شود و این فرزند طالع و اقبال بلندی دارد. دیدن این رویا برای مرد نشان دهنده وجود زنی به عنوان همسر و تشکیل زندگی مشترک بوده و اگر دختری در شرف ازدواج این خواب را ببیند بداند که به زودی با شوهر شایسته‌ای ازدواج می‌کند. مشاهده چنین رویایی برای پسر جوان، به منزله برخورداری از شغل و حرفه مناسب است.

تنور در خواب فرد بدهکار:

اگر انسان مدیون و بدهکاری در خواب مشاهده کند در منزلش تنوری داشته و یا اینکه در حال ساخت تنور بود، بداند که به زودی دیون او ادا شده و به آرامش می‌رسد.

از نظر عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی

از نظر عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی دیدن تنور در رویا اشاره به صاحب منزل یا اشخاصی دارد که برای او کار می‌کنند. در حقیقت تنور به منزله جایی است که در آنجا دارایی‌های با ارزشی همچون وجه نقد، طلا و یا سکه نگهداری کرده و و یا اشاره به صندوق و یا کمد نگهداری چنین اشیایی دارد.

همچنین تنور در خواب به منزله احوال و شرایط خواب بیننده در واقعیت است. کسی که در خواب ببیند خمیری را تهیه کرده و آن را به تنور برده و پس از پختن نان آن را از تنور خارج می‌کند به این معنا است که در امورات و فعالیت‌هایی که در دست داشته به کامیابی رسیده و بر دشمنان و بدخواهان غلبه می‌یابد.

نان داخل تنور:

اگر در خواب نان را داخل تنور ببینید تعبیر به آن است که شخص بیمار به صحت و سلامت کامل می‌رسد. در عین حال مشاهده نان و خمیر نان در رویا که جهت پختن در تنور استفاده می‌شد به مفهوم منفعت و برکت در زندگی است.

تعبیر خواب تنور بر‌ اساس موضوع آن 📋

پختن نان در تنور

از جمله معانی تنور در رویا به منزله سازش و تسلط بر نفس بوده و در عین حال پاکیزگی را در بر دارد. در عین حال دیدن چنین رویایی تعبیر به بالا رفتن نتایج مطلوب و موفقیت‌ها در زندگی بوده و بشارتی است که از حل و فصل شدن مسائل و موانعی خبر می‌دهد که در حیطه اقتصادی و مالی با آن ها مواجه بوده‌اید. لذا آسایش بر امورات زندگی و اعضای خانواده حاکم می‌شود.

هنگامی که در خواب مشاهده کنید در یک تنور در حال تهیه غذا هستید احتمالاً به مفهوم انجام طهارتی همچون غسل یا وضو بوده که در یک اجتماع مذهبی صورت گرفته و متداول است.

زمانی که در خواب نظاره کنید نان را در داخل تنور قرار می‌دهید، تعبیر آن به معنای ملالت و خستگی در اثر فعالیت بسیاری است که انجام داده و در قبال آن هیچ استراحت و تمدد اعصابی انجام نداده باشید.

پختن غذا در تنور

اگر در رویا نظاره کنید در حال پختن غذا در داخل تنور بودید و متوجه شدید که مقداری از غذا در قابلمه سرریز می‌شود، نشان دهنده آن است که یکی از اعضای این خانواده عهده‌دار ولایت و سرپرستی خانواده شده و تامین همه هزینه‌ها و مخارج را تقبل می‌کند.

آتش انداختن در تنور

چنانچه در خواب مشاهده کنید با کشیدن کبریت و انداختن آن در تنور آتشی را در آن شعله‌ور می‌کنید تعبیر به آن است که معصومیت شما در مقابل همگان اثبات می‌شود. بدین ترتیب از یک فضاحت و بدنامی رها شده و اعتبار از دست رفته خود را به دست می‌آورید. در غیر این صورت ممکن است به معنای آن باشد که در زندگی به ترقی و پیشرفت زیادی دست پیدا می‌کنید.

جو در تنور

هنگامی که در خواب نظاره کنید آرد و یا جو را در داخل تنور قرار می‌دهید، در صورتی که به یک بیماری مبتلا بودید، احتمالاً وضعیت تان رو به بهبودی و صحت کامل می‌رود. لکن اگر مقروض و بدهکار بودید، بشارتی است که دیون شما پرداخت خواهد شد. مفهوم دیگری که برای این خواب نقل کرده‌اند به منزله منفعت و سود زیادی است که از یک داد و ستد کسب می‌کنید.

تنور خاموش

چنانچه در خواب متوجه شوید آتش افروخته در تنور رو به افول می‌رود، در حقیقت این آتش به منزله معاش و درآمد مالی بوده که ماهیانه دریافت کرده و در اندازه مشخصی بدون تغییر باقی می‌ماند. لاکن چنانچه مجدداً آتش آن در حال سوختن بود اشاره به غیر عادی بودن معاشی است که به شما می‌رسد.

زمانی که در خواب متوجه شوید آتش تنور رو به خاموشی می‌رود، تعبیر آن نشان دهنده معاش و درآمدی است که به طور ثابت این خانواده دریافت می‌کند.

اگر در خواب ببینید که خودتان اقدام به خاموش کردن تنور کردید، تعبیر آن بیانگر این است که اقداماتی را بر مبنای غیر اصولی و ناصحیح در پیش گرفته به طوری که کاملاً مغایر با اعتقادات دینی و باورهای مذهبی است.

تنور روشن

هنگامی که در خواب تنور روشنی را بنگرید تعبیر آن به این معنا است که در صورت مجرد بودن با یک انسان فهیم، موقر و شایسته ازدواج کرده و زندگی مشترک تان را آغاز می کنید.

چنانچه در رویا نظاره کنید تنوری را روشن کردید به مفهوم پیروزی و دستیابی به مقاصد می‌باشد.‌

معنای دیگری که برای روشن کردن تنور در خواب ذکر شده به منزله آن است که بر ثروت و دارایی آن شخص افزوده می‌شود. به طوری که تاثیر چشمگیری بر منافع او خواهد داشت.

زمانی که در رویا تنور را در حالتی که آتشی در آن شعله ور بود بنگرید، به منزله آسایش و امکانات زیاد بوده و دیدن تنور خاموش به منزله قرار گرفتن در مضیقه مالی است.

اگر در خواب تنور را با آتش روشن نظاره کنید، به منزله وجود مرد شایسته یا زن صالح در آن خانه و کاشانه است.

تنور قدیمی

اگر در رویا با یک تنور باستانی و قدیمی مواجه شوید، منزله آن است با شخصی از بستگان و یا دوستان که مدت‌های مدید دچار دلخوری و کدورت بوده‌اید، به صلح و آشتی می‌رسید.

تنور برقی

خواب و رویایی که در آن نظاره‌گر تنور برقی باشید، تعبیر آن چنین مفهومی دارد که خواب بیننده در اثر تلاش و کوشش مستمر و پشتکاری که انجام می‌دهد، به درآمد و معیشت حلالی دست پیدا کرده و صاحب کسب و کاری پررونق خواهد شد.

تنور عمومی

هنگامی که در خواب تنور عمومی را مشاهده کنید، تعبیر به دیدار و ملاقات‌هایی است که میان اعضای خانواده صورت می‌گیرد.

تنور سفالی

دیدن تنور از جنس سفال در رویا، اشاره به راه چاره و تمهیداتی دارد که برای موضوعی به کار می‌برید.

تنور آجری

اگر در خواب تنور را از جنس آجر ببینید، به معنای دیدارهایی است که در محل کار انجام شده و یا احساس خشنودی است که نسبت به شغل و حرفه تان دارید.

تنور سنگی

زمانی که در خواب تنور سنگی را بنگرید، به تعبیر دیدارهایی است که به صورت ناگهانی و غیرمعمول رخ می‌دهد.

تنور آهنی

خوابی که در آن نظاره‌گر تنور آهنی باشید، به منزله راهکار و اندیشه‌ای است که در جهت حل و فصل یک چالش و یا مسئله‌ای به کار می‌برید.

تنور شکسته

خوابی که در آن شاهد یک تنور شکسته باشید، به معنای آن است که از جهت فرزندان زحمت و یا رنجی را متحمل می‌شوید.

تنور گلی

کسی که در خواب تنور از جنس گلی را ببیند، به طوری که در محیط اطراف سرمای زمستان حاکم بوده و در برابر آتش گرم تنور احساس آرامش و گرما داشت، تعبیر به آرامش خیال، رفاه و امکانات بسیار می شود.

تنور ناشناخته

زمانی که در رویا تنور ناآشنایی را بنگرید، در حقیقت اشاره به خانه و کاشانه شخصی ارزشمند و برجسته دارد. برخی در رویا آتش تنور را تعبیر به نفوذ، اعتبار و قدرت شخص کرده به طوری که در هر دو جهت خیر و نیکی و یا فعالیت‌های نادرست قابل انجام است.

تنور سوخته

هنگامی که در رویا ببینید تنو دچار سوختگی شده بود، نشان دهنده قصورات و اشتباهاتی است که از شما سر زده و اسباب دلخوری و نارضایتی کیس احساسیتان شده است. در برخی اوقات دیدن این خواب به منزله آسیب‌هایی است که در ابعاد عرفان و معنویت و یا حتی امور دنیایی متحمل می‌شوید.

ساختن تنور

شخصی که در خواب نظاره‌گر ساختن تنور توسط خودش بود، به تعبیر آن است که به جایگاهی بلند و فاخری تکیه زده و به منزلت و اعتبار بی‌نظیری دست می‌یابد.

تعمیر تنور

زمانی که در خواب تنوری را مورد بازسازی و ترمیم قرار دهید، نشان دهنده ارتباطاتی است که در گذشته آسیب دیده و هم اکنون بهبود می‌یابد.

خریدن تنور

به طور کلی مفهومی که برای مشاهده تنور تازه و یا خریدن تنور در رویا ذکر گردیده بسیار نیک و خیر بوده و آن را به منزله داشتن یک خانواده جدید دانسته‌اند. اگر در خواب اقدام به خرید یک تنور جدید نمایید، به این معنا است که به یک مراسم و جشن باشکوهی همچون ازدواج و یا تولد دعوت می‌شوید.

فروختن تنور

هنگامی که در خواب تنور را به فروش رسانید، تعبیر آن به مفهوم انزوا و گوشه عزلت گزیدن از جمع و اعضای خانواده بوده است.‌

هدیه گرفتن تنور

در صورتی که در خواب تنوری را به عنوان یک هدیه دریافت کنید، به معنای جریانی پرنشاط و خوشحال کننده بوده که به زودی انجام می‌شود.

هدیه دادن تنور

همچنین اگر در رویا خودتان تنوری را به عنوان کادو به شخص دیگری عطا کنید، از وقوع یک رویداد مسرت بخش در آینده نزدیک خبر داده و یا اینکه یکی از وسایلتان را به شخصی قرض داده و یا او را مورد پند و اندرز قرار می‌دهید.‌

واژگون شدن تنور

خواب که در آن ببینید تنور به یکباره واژگون و سرازیر شد، به طوری که خرابی‌هایی به محیط اطراف وارد کرد، احتمالاً تعبیر آن نشان دهنده رضایت و تفاهمی است که میان شما و همسرتان جریان دارد.

در صورتی که ببینید تنور هیچ خسارت و آسیبی به آن مکان وارد نکرد، تعبیر به آشنایی و ایجاد رابطه دوستانه با شخص تازه‌ای است که به سبب آن منفعت و خیر زیادی به دیگران می رساند.

هنگامی که در خواب بنگرید تنور با استفاده از تکه‌های چوب و یا زغال در حال سوختن بود، به منزله وجود شخصی عالی رتبه بوده که به واسطه او خیر و منفعتی به یکی از اعضای خانواده شما می رسد.

نگاه کردن به تنور خانگی

اگر در خواب تنوری را در منزل خود بنگرید، اشاره به وجود مادر خانواده و کانون گرم خانوادگی و اعضای آن دارد.

مخفی کردن چیزی در تنور

چنانچه در خواب متوجه شوید چیزی را در داخل تنور مخفی کردید، تعبیر به دلهره و واهمه‌ای است که از موضوعی در وجودتان متجلی شده است.

وارد شدن به تنور نانوایی

هنگامی که در خواب ببینید به درون تنور نانوایی وارد شدید، به مفهوم اجابت خواسته‌ها و مقاصد شما است. حتی ممکن است اطرافیان و یا نزدیکان خواب بیننده نیز به اهداف خود دست یابند.

تنور در قصر

اگر در خواب تنوری را در داخل کاخ حاکم و فرمانروا مشاهده کنید، به این معنا است که پادشاه فعالیت و رویکرد غیرمعمولی دارد، ولی پس از مدتی از آن دست کشیده و به سمت اقدامات صحیح گرایش می‌یابد.

تنور در خواب دختر مجرد

اگر دختر مجردی در رویا تنوری را نظاره کند که قصد داشته جهت طبخ غذا آن را روشن کند، به این معنا است که در خصوص موضوعی که مدت‌های مدید آرزوی آن را در سر داشته به زودی از اخبار مسرت بخش و خوشایندی مطلع می‌شود.‌

هنگامی که این دختر در خواب ببیند که غذای او به طور کامل طبخ شده و از داخل تنور خارج کرد، بداند که با مردی خوش سیرت و خوش اخلاق پیوند ازدواج می‌بندد.

تنور در خواب خانم متاهل

خانم متاهلی که در خواب تنور را نظاره کند، تعبیر به این معنا است که در امور خانوادگی و ارتباطات با همسر و فرزندانش به ثبات، استحکام و پایداری دست پیدا می‌کند. در برخی اوقات دیدن این خواب نشان دهنده فرزند جدیدی است که برای او متولد می‌شود.‌

هنگامی که خانم متاهل در رویا تنوری را ببیند که در اثر شدت شعله‌های زیاد آتش گداخته شده بود، تعبیر به آن است که شفقت و لطف زیادی از سمت اعضای خانواده و اطرافیان خود دریافت می‌کند. چرا که او خودش بسیار خوش خلق بوده است.

به طور کلی مفهومی که برای مشاهده تنور در رویای خانم متاهل ذکر کرده‌اند، اشاره به رحمی که در وجود زن بوده داشته و یا تعبیر به منزل و محل زندگی، دارایی و یا کانون خانواده او می شود.

معنای دیگری که برای دیدن تنور در رویای خانم متاهل مطرح شده به منزله اشک و تمنایی است که نسبت به خانه و یا چیزی دارد که برای او بسیار دلچسب بوده است.

پختن در تنور:

برخی نقل کرده‌اند خوابی که در آن خود را مشغول پختن در تنور نظاره کند، به منزله ناکامی و شکستی است که در کارهایش رخ می‌دهد.

تنور عمومی:

دیدن تنور عمومی برای این خانم نشان دهنده قدرت اندیشه و تمهیداتی است که او در زندگی به کار می‌برد.

پختن غذا داخل تنور:

اگر او در خواب ببیند که در حال تهیه و پختن غذا داخل تنور بود، به منزله میزان اشتیاق و علاقه‌ای است که به خانواده و دارایی و اموالش دارد.‌

پختن نان در تنور:

دیدن خواب و رویایی که خانم متاهل در حال پختن نان در تنور باشد، تعبیر آن به این معناست که همه هوش و توجه او معطوف به امورات منزلش بوده است. در عین حال اگر اقدام به روشن کردن تنور کند، به مفهوم سرور و شادمانی می‌باشد. البته در برخی اوقات خبر از دست رفتن جنینی می‌دهد که در داخل شکم خود حمل می‌کرد.

سوختگی داخل تنور:

زمانی که در خواب ببیند در داخل تنور دچار سوختگی شد، به این معنا است که به یکی از امراض زنان مبتلا می‌شود.‌

خریدن تنور:

چنانچه در خواب اقدام به خرید تنور جدید نماید، تعبیر به آن است که در اثر تلاش و پیگیری‌های بسیار سرانجام به بارداری رسیده و فرزند خوش قدمی برایش متولد می‌شود.‌

فروختن تنور:

هنگامی که در رویا تنور را به فروش رساند، به منزله ازدواج و تشکیل زندگی برای دخترش است.

هدیه گرفتن تنور:

اگر در خواب ببیند که تنوری را به عنوان هدیه دریافت کرد، اشاره به وجود همسر یا فرزند پسرش داشته و یا از زنی خبر می‌دهد که به تازگی به جمع فامیل ملحق می‌شود.‌

تنور نو:

مشاهده تنور تازه و نو در خواب، بشارتی بر متولد شدن فرزند جدید در خانواده داشته و یا اینکه تغییر و تحولات مثبت و سازنده‌ای در احوال و شرایط آنها رخ می‌دهد.

تنور شکسته:

خواب که در آن تنور آسیب دیده و شکسته‌ای را مشاهده کند، احتمالاً به تعبیر عدم توانمندی او در فرزندآوری است.

تنور در خواب فرد ثروتنمند

مشاهده تنور در رویای اشخاص متمول و ثروتمند، تعبیر به گردهمایی و جلساتی است که در خصوص کار صورت گرفته و دیدن این خواب برای انسان‌های مستمند و نیازمند اشاره به لزوم حمایت و یاری از آنها است.

تنور در خواب فرد زندانی

اگر شخص محبوس و زندانی تنور را در خواب ببیند به معنای انجام فعالیتی دشوار است.

تنور در خواب فرد پریشان

چنانچه شخصی در واقعیت دچار استرس و پریشانی بوده و در خواب تنوری را نظاره کند، به منزله آن است که مشکلات و مسائل از آستانه تحمل او خارج شده است.

نماد تنور در خواب

تعبیر تنور در خواب سمبلی از جایگاه خواب ببیننده بوده که از رزق و روزی کثیری برخوردار شده و مقاصد و آرمان‌های او در واقعیت محقق می شود.

معمولاً مشاهده تنور در خواب دلالت بر وجود خانم و علی الخصوص رحم زنان دارد.

دیدن تنور گداخته در رویا تعبیر به بروز عواطف و احساسات، داشتن شکیبایی و بردباری و احساس مسئولیت در برابر وظایف و تکالیف می‌شود.

اگر زنی در خواب نان کوچکی را در داخل تنور نظاره کند، به این معناست که به زودی آبستن می‌شود.

مشاهده خوابی که در آن نان را در داخل تنور قرار می‌دهید، به منزله فرسودگی و نداشتن آسودگی خیال است.

زمانی که در رویا تنور را پر و آکنده از نان و یا سایر چیزها مشاهده کنید، تعبیر به رونق و وفور نعمت داشته و تنور خالی به منزله مواجهه با چالش‌ها و مسائل است.

خوابی که در آن شاهد افتادن تنور باشید، به مفهوم تنزل و کاهش می‌باشد.‌

هنگامی که در رویا اقدام به روشن کردن تنور نمایید، بدانید که در امورات خود به پیروزی می‌رسید.

اگر در خواب خودتان را در حال استفاده و کار کردن از تنور بنگرید تعبیر به رخوت، رنج و زحمت می شود.

از جمله نمادهای تنور به معنای جایی است که رویابین در آنجا زندگی کرده و به منفعت مالی دست پیدا می‌کند.‌ هر آنچه که در رویا در درون تنور اتفاق افتاده و رویدادهای نیک و بدی در آنجا رخ دهد، در واقعیت رویابینربا اتفاقاتی متناسب با آن مواجه می شود.

در عین حال تنور در خواب به تعبیر جایگاه و وضعیت خواب بیننده بوده و همچنین اشاره به درآمد او در زندگی، داد و ستدهای انجام شده و اجابت آرزوها و خواسته‌های او دارد.

در افسردگی غم به لایه‌های عمیق زندگی نفوذ کرده و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما به‌وجود می‌آورد. اگر احساس افسردگی دارید، حتما با کمک یک روانشناس متخصص مشکل را ریشه‌یابی کنید و برای حل آن راهکار بگیرید. برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

برای کسب درآمد؛ کافیه یکسری قواعدی که ثروتمندان بلد هستن رو تو هم یاد بگیری. اینکه چطوری پول دربیاری و ثروتمند بشی تو جلسه‌ی آموزشی بهت یاد داده شده. بعد ازدیدن این جلسه، زندگیت عوض میشه.

نوشته‌های مشابه