💦 تعبیر خواب چاه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب چاه 💦

تعبیر چاه در خواب به عمیق ترین لایه های وجودی‌ تان اشاره دارد، صندوقچه‌ های اسرارآمیز در شخصیت و جوهره وجودی‌تان که هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته و شکوفا نشده‌اند، مواردی که هیچ وقت به آنها اهمیت نداده‌اید و برای رشد و توسعه آنها دست به هیچ اقدامی نزده‌اید، چنین خوابی از شما می‌خواهد که بیشتر به اعماق وجودتان سرک بکشید، باید به کوچک‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین موارد توجه کرده و برای شکوفا کردن آنها نهایت تلاشتان را بکنید، شاید این کار نیاز به وقت و انرژی زیادی داشته باشد ولی هیچ اشکالی ندارد چون هر چقدر شناخت شما نسبت به خودتان بالاتر رود و بیشتر به درونتان مراجعه کنید و از استعدادها و توانایی‌هایتان در جهت درست استفاده کنید به همان اندازه موفق‌تر خواهید بود.

از نظر معبران سنتی و قدیمی که اطلاعات خود را به روز نمی‌کنند و همواره به مسائل قدیمی و منقضی شده پایبند بوده و تعصب خاصی نسبت به باورهایشان دارند، چاه نماد کاری است که با زیرکی و هوشیاری برای فریب دادن دیگران انجام می‌گیرد.

از نظر این معبران، مکر و حیله به جنس مونث برمی‌گردد و به نادرست آنها زن را منشا فریب، کلک و حیله می‌دانند، در حالت کلی می‌توان گفت که آنها چاه را در خواب به زن تعبیر کرده‌اند.

حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

تعبیر خواب چاه بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین معتقد است که چاه در خواب نماد زن بوده و آب چاه به ثروت و مال و اموال زن اشاره دارد.

از نظر ایشان چاه در خواب، تعبیر فرد مؤنث بوده و اگر در خوابتان ببینید که چاهی حفر می‌کنید، بدون توجه به این مسئله که چاه در چه منطقه‌ای قرار دارد و آب دارد یا خیر، باید بدانید خوابتان نشان دهنده این است که به زودی ازدواج کرده و زن می‌گیرید.

باید بدانید که چاه در خواب نمادی از مکر و حیله و فریب می‌باشد، در بسیاری از اشعار و ضرب المثل‌ها نیز این موضوع در نظر گرفته شده، برای مثال وقتی می‌گویند فلانی برای فلانی چاه می‌کند منظورشان این است که آن شخص می‌خواهد کارهایش را با نیرنگ و فریب پیش ببرد و به طرف مقابلش صدمه بزند و در حق او بدی کند.

کندن چاه همراه با کسی:

اگر در خواب خودتان را مشاهده کردید که در حال کندن چاه بودید و شخصی دیگر به شما کمک می‌کرد، تعبیر خوابتان بیانگر این است که شخصی واسطه ازدواج شما با زنی می‌شود که ازدواج با او به خیر و صلاح هیچ یک از شما نبوده و آن شخص به این امر آگاه می‌باشد، او می خواهد که با حیله و نیرنگ شما را به یکدیگر نزدیک کرده و باعث وصلت و ازدواج شما بشود.

نوشیدن آب چاه:

چنانچه در خواب مشاهده کردید که از آب چاه می‌نوشید، خوابتان بیانگر این است که از سوی زنی به شما مال و ثروت می‌رسد و شما از این مال و اموال استفاده می‌کنید.

خوابی که در آن آب چاه را می‌نوشیدید در حالی که خنک و گوارا بود، نشان دهنده این است که از سوی زنی به شما خیر و نیکی می‌رسد.

رویایی که در آن آب چاه را می‌نوشیدید در حالی که آلوده بود و مزه بدی می‌داد، بیانگر این است که مرتکب اعمال زشتی می‌شوید و به واسطه این اعمال ناپسند و نادرست اموال زنی را از او می‌گیرید.

خوابی که در آن از آب چاه می‌نوشیدید در حالی که خنک و گوارا نبوده و گرم بود، تعبیر خوابتان این است که به خاطر مال و ثروت زنی به شما ستم و ظلم می‌شود، شما مورد ظلم و جفا قرار گرفته و حقتان پایمال می‌شود، البته بعضی از معبران این خواب را به بیماری و ناخوش احوالی تعبیر کرده‌اند.

اذان گفتن در چاه:

اگر در خواب ببینید که درون چاه یا اتاقی که درون زمین می‌سازند و از خنکی آن برای نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی‌ها استفاده می‌کنند، اذان می‌گویید و کلام خدا را بر زبانتان جاری می‌سازید، تعبیر خوابتان نشان دهنده این است که اعتقادتان را به خدا و پیامبرانش از دست می‌دهید و پیرو دینی به جز دین اسلام می‌شوید، شما در باطن کافر هستید ولی در ظاهر خودتان را مسلمان نشان می‌دهید، این خواب به دورویی و ریاکاری اشاره می‌کند.

چاه پر از آب:

چنانچه در خوابتان چاهی را مشاهده کردید که پر از آب بود و آب زیادی را در خود جای داده بود، خوابتان نشان دهنده این است که در زندگی واقعی تان با مشکلات مالی روبرو نبوده و از لحاظ مادی در شرایط خوبی به سر می‌برید و آسودگی خاطر دارید.

کندن چاه توسط عالم:

اگر در خواب دیدید که یک فرد اهل تفکر و دانا که صاحب کمال و علم می‌باشد، در حال کندن چاه و یافتن آب است، تعبیر خواب تان نشان دهنده این است که آن فرد در آینده‌ای نه چندان دور با یک زن دانا و درستکار ازدواج خواهد کرد و آنها خوشبخت خواهند شد و زندگی زیبایی را شروع خواهند کرد.

استحمام با آب چاه:

چنانچه در خوابتان مشاهده کردید که از آب چاه برای استحمام و تمیز کردن خودتان استفاده می‌کنید، خوابتان نشان دهنده این است که از گناه دست می‌کشید و به راه راست باز می‌گردید، خداوند توبه شما را می‌پذیرد و شما را مورد لطف و رحمت بیکران خود قرار می‌دهد.

خارج شدن آب تمیز از چاه:

اگر در خواب دیدید که از چاه آب تمیز خارج می‌شود، تعبیر خوابتان بیانگر این است که نزد مردم به عنوان یک فرد خوب و درستکار شناخته می‌شوید و جایگاه خاصی در بین مردم پیدا می‌کنید.

آب کشیدن از چاه:

اگر در عالم خواب و رویا مشاهده کردید که از چاه آب می‌کشید، خوابتان نشان دهنده این است که مسیر پیشرفت را پیدا می کنید و به خواسته‌هایتان می‌رسید.

انعکاس خود در آب:

چنانچه در خواب انعکاس خودتان را در آب چاه مشاهده کردید، تعبیر آن نشان دهنده این است که خطر بزرگی شما را تهدید می‌کند و باید بیش از پیش مراقب خودتان باشید، شما در معرض بلا و مصیبت مهیبی قرار گرفته‌اید، البته نباید نگران باشید و بر خداوند توکل کنید و آگاه باشید که خداوند همیشه و در هر لحظه مراقب شما می‌باشد.

فرو رفتن پا در آب چاه:

اگر در خواب مشاهده کردید که پاهایتان را درون آب چاه فرو برده‌اید، تعبیرش این است که اطرافیانتان به شما خیانت کرده و از روی حیله و نیرنگ با شما رفتار می‌کنند، این موضوع باعث می‌شود که شما درگیر ضرر و زیان بزرگی شوید و در کارهایتان شکست بخورید.

سیراب کردن باغ با آب چاه:

چنانچه در عالم خواب و رویا مشاهده کردید که باغ را با آب چاه سیراب می‌کنید، تعبیر خوابتان این است که افسردگی و ناراحتی در شما از بین رفته و شادابی و نشاط وجود شما را فرا می‌گیرد.

چاه داخل خانه:

اگر خانمی متاهل در خوابش مشاهده کند که درون خانه‌اش چاه وجود دارد، باید بداند که خوابش تعبیر نیکو و خوبی داشته و بیانگر این است که روزهای سخت و طاقت فرسا و پر از غم و اندوه به پایان خواهند رسید و آسانی و خوشبختی به زندگی وی راه پیدا می‌کند.

اگر در خواب مشاهده کردید که درون خانه‌تان چاه آب قرار دارد، تعبیر خوابتان نشان دهنده این است که به آرزوهایتان خواهید رسید و خواسته‌هایتان محقق خواهند شد.

اگر شخصی در خوابش مشاهده کند که در خانه‌اش چاهی وجود دارد و او به درون این چاه می‌افتد، باید بداند که این خواب تعبیر نیکویی نداشته و نوعی آگاه باش و هشدار برای او می‌باشد، هشداری که از او می‌خواهد بیشتر به دارایی‌ها و مال و ثروت خود توجه کند و مراقب جایگاه خود باشد چون اگر این کار را نکند موقعیت و مال و ثروتش را از دست خواهد داد.

در حالت کلی تعبیر دیدن چاه در خانه در خواب به رزق و روزی و برکت فراوان اشاره دارد و نشان دهنده این است که خداوند بیننده خواب را مورد لطف و رحمت خود قرار می‌دهد و از نعمت‌هایش به او می‌بخشد.

چاه پر از آب:

اگر خانمی که جنینی در شکم خود دارد در خواب چاه پر از آب را مشاهده کند، تعبیر خوابش نشان دهنده این است که فرزند زیبایی را به دنیا خواهد آورد و به احتمال زیاد فرزند او پسر خواهد بود.

اگر دختری مجرد در خوابش ببیند که درون چاهی پر از آب می‌افتد، خوابش نشان دهنده این است که به زودی سر و سامان خواهد یافت و رابطه عاطفی جدیدی را شروع خواهد کرد.

اگر خانمی متاهل و شوهردار در خوابش چاهی پر از آب را مشاهده کند، نشان دهنده این است که خداوند به او فرزندی عطا خواهد کرد و در آینده‌ای نه چندان دور باردار خواهد شد، او نوزاد جدیدی را به دنیا خواهد آورد و زندگی اش مملو از برکت و فراوانی خواهد شد.

در حالت کلی تعبیر دیدن چاه پر از آب در خواب نشان دهنده این است که مشکلات و سختی‌ها پایان خواهند یافت و دردسرها جایشان را به اتفاقات خوب و خوشایند می‌دهند، این خواب بیانگر این است که بیننده خواب زندگی خوب و راحتی را تجربه خواهد کرد و زندگی اش هیچ شباهتی به گذشته نخواهد داشت و خداوند داناتر از آن است که می‌اندیشیم.

آب کشیدن از چاه:

اگر زنی باردار که جنینی در شکم خود دارد در خوابش مشاهده کند که از چاه آب می‌کشد، خوابش نشان دهنده این است که فرزندش را به راحتی به دنیا خواهد آورد و زایمان آسانی خواهد داشت، او و فرزندش هر دو سالم بوده و در آرامش و امنیت زندگی خواهند کرد.

اگر یک دختر مجرد در خواب آب خارج شده از چاه را ببیند، تعبیر خوابش نشان دهنده این است که در آینده نه چندان دور با مشکلات و نگرانی‌های زیادی روبرو میشود.

چنانچه بیننده خواب مشاهده کند که به سهولت و آسانی از چاه، آب می کشد، خوابش نشان دهنده این است که برکت و فراوانی وارد زندگی‌اش خواهد شد و از راه‌های مشروع و حلال پول زیادی به دست خواهد آورد به گونه ای که همه نیازهایش برطرف خواهد شد.

اگر شخصی در خوابش مشاهده کند که از چاه آب می‌کشد، خوابش نشان دهنده این است که او در امور مربوط به کار و زندگی خانوادگی‌اش موفق خواهد شد و لحظات خوشی را سپری خواهد کرد.

بیرون آمدن از چاه:

اگر در خواب افرادی را مشاهده کردید که از چاه بیرون کشیده می‌شدند، تعبیر این خوابتان نشان دهنده این است که شما به کمک و امداد اطرافیانتان نیاز داشته و به تنهایی نمی‌توانید از پس مشکلات و سختی‌های زندگی‌تان بربیایید.

اگر دختری مجرد در خوابش مشاهده کند که مردی او را از سقوط در چاه نجات می‌دهد، خوابش نشان دهنده این است که به زودی ازدواج خواهد کرد، او تشکیل خانواده داده و زندگی خوب و خوشی را سپری خواهد کرد.

اگر خانمی متاهل در خوابش مشاهده کند که از چاه بیرون می‌آید، خوابش نشان دهنده این است که میان او و شوهرش اختلاف و درگیری به وجود می‌آید، او و همسرش از یکدیگر جدا شده و از هم فاصله می‌گیرند تا جایی که رابطه آنها به طلاق ختم میشود.

اگر شخصی در خواب مشاهده کند که از چاه خالی بیرون می‌آید، تعبیر رویایش نشان دهنده این است که او بر مشکلات، مسائل سخت و بحران‌هایی که در فکرش وجود دارد، غلبه کرده و با حقایق زندگی روبرو خواهد شد.

در حالت کلی بیرون آمدن از چاه در خواب نشان دهنده این است که مشکلات و سختی‌های زندگیتان پایان خواهند یافت و زندگی جدیدی را در آسایش و آرامش آغاز خواهید کرد.

افتادن یکی از نزدیکان در چاه:

اگر خانمی متاهل در خوابش مشاهده کند که شوهرش درون چاه می‌افتد و او سعی دارد که همسرش را نجات دهد، خوابش نشان دهنده این است که او به همسرش علاقه زیادی داشته و برای کمک به او همیشه مشتاق است، او همیشه دوست دارد که از همسرش محافظت کرده و برای او آرامش و راحتی را به ارمغان بیاورد.

چنانچه خانمی متاهل در خواب مشاهده کند که یکی از پسرانش درون چاه می‌افتد، تعبیر این است که او نسبت به فرزندانش بسیار حساس بوده و همواره نگران آنها ست.

اگر دختری مجرد در خوابش مشاهده کند، کسی که او را در عالم واقعیت و بیداری می‌شناسد درون چاه افتاده و دختر برای نجات وی اقدام می‌کند، نشان دهنده این است که احساسات آنها به یکدیگر نزدیک بوده و آنها به یکدیگر علاقمند هستند و ممکن است که رابطه آنها به ازدواج ختم شود.

اگر خانمی متاهل و شوهردار در عالم خواب و رویا مشاهده کند که در چاهی می‌افتد و شوهرش او را نجات می‌دهد، تعبیرش این است که در دوران بارداری با مشکلات متعددی روبرو شده و سلامتی‌اش در خطر می‌افتد، در این دوران شوهرش کوتاهی کرده و از لحاظ عاطفی او را حمایت نخواهد کرد.

مرده و چاه:

دیدن چنین خوابی نشان دهنده این است که شخص متوفی به صدقه و دعای شما نیاز داشته و شما موظف هستید که برای آرامش روح درگذشتگان،  صدقه داده و برای آرامش آنها دعا کنید و قرآن بخوانید.

اگر در خواب مشاهده کردید که فرد مرده تقاضای حفر چاه می‌کند، تعبیر این خوابتان نوعی هشدار یا آگاه باش بوده و از شما می‌خواهد که تنبلی و اهمال کاری را کنار گذاشته و کارهایتان را به زمان آینده موکول نکنید، تا جایی که می‌توانید تلاش و کوشش کرده و اهدافتان را محقق سازید.

شستن خود با آب چاه:

اگر در خواب مشاهده کردید که خودتان را با آب چاه می ‌شورید و با آن غسل می کنید در حالی که آب چاه آلوده و کثیف بود، باید بدانید که این خواب مانند هشدار و آگاه باش بوده و از شما می‌خواهد که بیش از پیش به اعمال و رفتارهایتان توجه کنید، کمتر به گناه و اعمال ناشایست بپردازید، از فرمان‌های خداوند پیروی کرده و از خداوند به خاطر اعمال ناپسندتان طلب بخشش کنید.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که خودتان را با آب چاه می‌شورید و آب چاه پاک و تمیز بود، تعبیر خوابتان نشان دهنده این است که شما فرد پاک و صالحی هستید و مرتکب گناه نمی‌شوید.

درست است که تعبیر خواب می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار دهد اما اینکه تمام فکر و ذهنمان را درگیر تعبیر خوابمان بکنیم شایسته نیست، نباید بگذارید که تعبیر خوابتان بر احوالات درونیتان تاثیر بگذارد چون اگر تسلیم چند جمله از یک نوشته شوید و با توجه به آن تصمیم گیری کنید، شیطان شما را به بازی گرفته و شما را در خواب با چیزهایی که از آنها می‌ترسید روبرو کرده و از این طریق ذهن شما را از پیشرفت و توکل به خدا باز می‌دارد، بهتر است که در حد متعادل به مسائل توجه کنید و بیش از حد خودتان را درگیر یک موضوع نکنید به طوری که از بقیه جوانب زندگی بازماند.

از نظر ابراهیم کرمانی

حفر کردن چاه:

اگر در خواب مشاهده کردید که چاه حفر می‌کنید و خیلی سریع به آب می‌رسید، تعبیر این است که زنی از اطرافیانتان بیمار شده و تمام اموال و دارایی خود را در روزهای بیماری اش مصرف می‌کند به طوری که چیز زیادی از این مال و ثروت باقی نمی‌ماند.

پاره شدن طناب چاه:

اگر در خواب دیدید ظرفی فلزی یا چرمی که به وسیله آن از چاه آب می‌کشند را به قصد آب کشیدن درون چاه انداختید ولی طناب سطل پاره شد و ظرف به درون چاه افتاد، تعبیر این است که صاحب فرزند معلول می شوید.

بیرون آمدن آب سیاه از چاه:

اگر در عالم خواب و رویا مشاهده کردید که از چاه آب سیاه یا تیره بیرون می‌آید، خواب تان نشان دهنده این است که با غم و اندوه روبرو شده و سختی می‌کشید ولی اگر آب چاه را مشاهده کردید در حالی که سفید و تمیز بود، بیانگر این است که از جایی که فکرش را نمی‌کنید به شما مال و ثروت می‌رسد.

چاه پر از آب:

تعبیر چاه پر از آب در خواب، نماد خانمی بزرگوار، سعادتمند، بخشنده و صاحب همت و پشتکار فراوان می‌باشد.

چاه کم آب:

چاهی در خواب که آب کمی دارد و در معرض خشک شدن است، نشانه خانمی خوار و ذلیل، پست و فرومایه، بی اراده و ضعیف می باشد.

فرو رفتن چاه در زمین:

اگر در خواب مشاهده کنید که آب چاه به طور کامل جذب زمین شد و هیچ آبی در سطح باقی نماند یا دیدید که خود چاه در زمین فرو رفت، نشان دهنده این است که خانمی از اطرافیانتان به هلاکت رسیده و نابود می‌شود، همچنین مال و ثروتش نیز از بین میرود و هیچ کس از آن سودی نمی‌برد.

ادرار درون چاه:

چنانچه در خواب مشاهده کردید که درون چاه ادرار می‌کنید، تعبیر این است که از سوی کسی مال و اموال حلال و به دست آمده از راه های مشروع که استفاده از آنها در دین اسلام هیچ اشکال و ایرادی ندارد، به دست می‌آورید.

از نظر دانیال نبی

حفر کردن چاه:

اگر در خواب مشاهده کردید که برای کس دیگری چاه حفر می‌کنید، تعبیرش این است که شما واسطه بین دو نفر برای ازدواج می‌شوید و میانجیگری می‌کنید.

چنانچه در خواب مشاهده کردید، در جایی که می‌شناسید چاه حفر می‌کنید، نشان دهنده این است که شما با دوستان و آشنایانتان از روی مکر و حیله رفتار کرده و به آنها خیانت می‌کنید، در رفتار شما صداقت وجود نداشته و از روی نیرنگ و دورویی با دیگران برخورد می‌کنید.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

اگر در خواب چاه را مشاهده کردید که از آب فراوان پر شده بود، تعبیر این است که آشفته حال، غمگین و نگران خواهید شد و با غم و رنج روبرو می‌شوید.

دیدن چاه آب در خواب به مسائل خوب و دلنشین، برکت و رزق و روزی فراوان برای بیننده خواب اشاره می‌کند.

مردی که در حال کندن چاه است، نمادی از نیرنگ و دورویی بوده و مشاهده آن در خواب به معنای مکر و حیله می‌باشد.

در حالت کلی امام جعفر صادق (ع) معانی زیر را برای تعبیر خواب چاه در نظر گرفته اند:

 • جنس مونث انسان
 • خدمتکار، کسی که در مقابل دریافت مزد در خانه کسی دیگر کار می‌کند، مستخدم
 • شخص دانا و آگاه، دانشمند، اهل علم
 • ثروتمندی و بی نیازی از مال کسی
 • مکر و حیله، نیرنگ و دورویی

افتادن در چاه:

این خواب نشان دهنده این است که با مشکلات و سختی‌های زیادی روبرو می‌شوید و با گرفتاری‌ها و مصیبت‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنید، شرایط زندگی شما نامطلوب و نامساعد بوده و لحظات ناخوشایندی را سپری می‌کنید.

خواب که در آن به درون چاه سقوط می‌کنید تعبیر آن مانند یک هشدار و آگاه باش است، باید بیش از پیش مراقب خود باشید تا گرفتار نشوید و حواستان باشد که مکر و حیله دیگران شما را در دام نیندازد، این خواب از شما می‌خواهد که در چنین شرایطی فقط بر خداوند متعال و بلند مرتبه توکل کنید و از خداوند بخواهید که شما را یاری کرده و به شما در رویارویی با مشکلات کمک کند، شما باید تمام تلاشتان را بکنید که راه گریزی پیدا کرده و خودتان را از مخمصه و گرفتاری نجات دهید.

این خواب از شما می‌خواهد که جسور باشید و به خداوند اعتماد کنید، عزمتان را جزم کنید و تلاش کنید که راه حل‌های مناسبی برای رویارویی با مشکلات و دستیابی به موفقیت پیدا کنید.

از نظر جابر مغربی

آب کشیدن از چاه:

اگر در خواب مشاهده کردید که از چاه، آب می‌کشید، تعبیرش این است که با مکر و حیله، ثروت دیگران را تصاحب کرده و آنها را مال خودتان می‌کنید، اگر این چاه را خودتان حفر کرده باشید این تعبیر شدیدتر و قوی‌تر هم می‌شود.

چنانچه در خواب رویت کردید که به وسیله سطل از چاه، آب می‌کشید و آب خارج شده را درون کوزه می‌ریزید، تعبیر آن نشان دهنده این است که شما فکر اقتصادی بسیار خوبی دارید و از مال و اموالتان به خوبی نگهداری می‌کنید ولی اگر در خواب مشاهده کردید که آب خارج شده از چاه را روی زمین می‌ریختید، تعبیرش این است که مال و ثروتتان را در راه خیر خرج می‌کنید و از ثواب این کار بهره می‌برید.

افتادن در چاه:

اگر در خواب مشاهده کردید که به درون چاه می‌افتید، بیانگر این است که گرفتار مکر و حیله اطرافیانتان می‌شوید در حالی که آنها با دورویی رفتار کرده و ظاهرشان با باطنشان همخوانی ندارد.

چاه پر از آب:

چنانچه در خواب چاهی مملو از آب را مشاهده کرده‌اید در حالی که آب از سر چاه بیرون آمده و روی زمین جاری شده بود، تعبیر این است که با زنی ثروتمند و صاحب دولت و کمال ازدواج می‌کنید و از مال و ثروت او بهره می‌برید.

از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن چاه در خواب به آینده ای مبهم و نامعلوم اشاره دارد.

آب از چاه کشیدن انجام کارهای سودآور و مفید که می‌توانند وضعیت بیننده خواب را بهبود بخشند.

نوشیدن از چاه سلامتی، وضعیت مطلوب جسمی یا روحی، قدرتمندی جسمی یا روحی و مریض نبودن، تندرستی و نیرو.

چاه کندن رزق و روزی فراوان و کار پردرآمد.

چاه خشکیده غم و غصه و ناراحتی، احساس غم و اندوه، افسردگی.

از نظر آنلی بیتون

کار درون چاه نفت:

اگر در خواب ببینید که درون چاه نفتی مشغول به کار هستید، تعبیر خوابتان نشان دهنده این است که از استعدادها و توانایی‌هایتان در جهت نادرست استفاده می‌کنید به همین دلیل نتیجه مطلوب و دلخواهتان را نمی‌گیرید وبا گرفتاری و بدبختی روبرو می‌شوید، شما توانایی مقابله درست با مشکلاتتان را ندارید به همین خاطر مشکلاتتان بزرگ و بزرگتر شده و مجبور می‌شوید که تسلیم بدبختی و گرفتاری شوید.

افتادن درون چاه نفت:

چنانچه در خواب مشاهده کنید که به درون چاه می‌افتید، تعبیر خوابتان نشان دهنده این است که یأس و ناراحتی وجود شما را فرا گرفته و نسبت به پیش آمدن اتفاقات خوب یا بهتر شدن اوضاع ناامید می‌شوید.

مسدود کردن دهانه چاه:

اگر در خواب ببینید که دهانه چاه را مسدود می‌کنید، تعبیر این است که اطرافیان و بدخواهان جلوی شما را می‌گیرند و سد راهتان می‌شوند به همین دلیل نمی‌توانید برنامه‌هایتان را اجرا کنید و به هدفتان برسید.

چاه خشک و بدون آب:

اگر در خوابتان چاهی خشک و بدون آب را مشاهده کنید، بیانگر این است که اطرافیانتان با حیله و نیرنگ به شما نزدیک شده و سعی می‌کنند که اعتماد شما را جلب کنند، آنها به شما خیانت کرده و ثروت و دارایی شما را غارت می‌کنند.

پمب در دهانه چاه:

اگر در خوابتان چاه را مشاهده کردید در حالی که وسیله‌ای مانند پمپ روی دهانه آن وجود داشت و به بالا کشیدن آب از چاه کمک می‌کرد، تعبیر این است که شما از هر فرصت خوب و مناسبی برای رسیدن به اهدافتان استفاده کرده و خواسته‌هایتان را محقق می‌کنید.

خوابی که در آن از چاه، آب می‌کشید به استعدادها و توانایی‌های شما اشاره داشته و می‌خواهد بگوید که شما قدرت استفاده از پتانسیل های درونی‌تان را به دست می‌آورید و استعدادهایتان شکوفا خواهند شد.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

چاه:

زندگی‌تان غرق نعمت و فراوانی شده و برکت و رزق و روزی را در تمام ابعاد زندگیتان مشاهده خواهید کرد.

چاه پر از آب تمیز و گوارا:

بخت و اقبال با شما یار بوده و همواره احساس شادی و نشاط می‌کنید، اتفاقات زندگی‌تان معمولاً خوشایند بوده و احساس رضایت و سعادتمندی را در شما به وجود می‌آورند، اقدام‌هایتان بهترین نتایج و بازخوردها را خواهند داشت و امور همانطور که شما دوست دارید و در جهت آنها برنامه‌ریزی کرده‌اید، پیش می‌روند.

آب کشیدن از چاه:

شما در مسائل مربوط به داد و ستد، سرمایه‌گذاری و امور این چنینی موفق بوده و سود و منفعت زیادی به دست می‌آورید.

چاه پر از آب:

این خواب نشان دهنده این است که اقدام‌هایتان نتیجه خوبی به همراه نداشته و به سرانجام نمی‌رسند، در کارهایتان شکست می‌خورید و با مشکل و گرفتاری روبرو می‌شوید.

حفر کردن چاه:

خوشی و شادی از شما روی برگردانده و در زندگیتان بد می‌آورید، شما فرد بد اقبال و بدشانسی هستید و کارها موافق میل شما پیش نمی‌روند و در جریان انجام کارهایتان با مسائل بد و ناخوشایند مواجه می‌شوید.

وجود یک چاه در حیاط خانه شما:

شما معتقد هستید هر آنچه که اتفاق می‌افتد، خوشایند بوده و همیشه جنبه‌های خوب اتفاقات را می‌بینید و از مسائل بهترین نتیجه ممکن را می‌گیرید، زندگی شما از کیفیت بالا و قابل قبولی برخوردار است، شما آنطور که دوست دارید زندگی کرده و همواره احساس رضایت می‌کنید.

افتادن درون چاه:

این خواب بیانگر این است که آینده‌تان چندان خوب و خوشایند نخواهد بود، با مشکلات و گرفتاری‌های زیادی روبرو می‌شوید و ناگزیر هستید، کارهایی را انجام دهید که اصلاً مطابق میل و سلیقه شما نیست، به همین دلیل احساس آشفتگی و بدبختی می‌کنید و افسرده و ناراحت خواهید بود.

چاه خشک شده:

شما کارهایتان را آنطور که باید انجام نمی‌دهید و از قوانین سرپیچی می‌کنید به همین دلیل در کارهایتان با شکست مواجه شده و ضرر زیادی متحمل می‌شوید.

چاه بزرگ در مزرعه:

اگر شخصی که این خواب را مشاهده می‌کند، متاهل بوده و همسر داشته باشد، بیانگر این است که در اطراف او کودکی خارق‌العاده به دنیا خواهد آمد، کودکی که در همه امور استعداد داشته و از هوش و ذکاوت زیادی برخوردار است، این کودک آینده درخشانی داشته و می‌تواند قدم‌های بزرگی در زندگی‌اش بردارد و تحولات عظیمی را به وجود آورد.

چاه پر از آب برای مرد مجرد:

اگر مردی مجرد، چنین خوابی را مشاهده کند تعبیرش این است که به زودی ازدواج خواهد کرد و صاحب همسر و زندگی مستقل خواهد شد و سر و سامان خواهد یافت.

چاه بسیار عمیق:

چنین خوابی بیانگر این است که صاحب دولت و ثروت زیادی می‌شوید، این خواب به برکت و رزق و روزی فراوان اشاره داشته و می‌خواهد بگوید که شما به فردی ثروتمند و توانگر تبدیل خواهید شد.

چاه پر از آب کثیف و گل آلود:

این خواب بیانگر این است که اموال و دارایی‌هایتان را از دست خواهید داد، با ضرر و زیان مواجه شده و لطمه می‌خورید.

به دیگران، آب چاه می‌دهید:

اگر در خواب مشاهده کردید که به اطرافیانتان از آب چاه می‌دهید تا از آن بنوشند و عطش و تشنگی‌شان را برطرف کنند، نشان دهنده این است که شما فرد خوشبخت و سعادتمندی هستید، از شانس و اقبال زیادی برخوردارید و عمیقاً احساس شادی و نشاط می‌کنید.

به حیوانات، آب چاه می‌دهید:

این خواب نشان دهنده این است که در آینده نه چندان دور با اتفاقات بد و ناخوشایندی روبرو می‌شوید، زندگیتان دگرگون شده و احساس غم و اندوه شما را فرا می‌گیرد، شما همسر یا فرزندتان را از دست می‌دهید، دوری از عزیزانتان برای شما سخت و طاقت فرسا بوده و شما را آزرده خاطر خواهد کرد.

یک نفر را به درون چاه می‌اندازید:

این خواب از آینده خبر می‌دهد و برای بیننده خواب، مرگ و هلاکت را پیش بینی می‌کند.

از نظر کارل گوستاو یونگ

مشاهده کردن چاه در خواب به استعدادها و توانایی‌های شکوفا نشده درونتان اشاره می‌کند، قابلیت‌هایی که هنوز به مرحله شناسایی نرسیده‌اند و از آنها بی اطلاع هستید، همچنین دیدن چاه در خواب می‌تواند نمادی از احساسات شما باشد که تلاش می‌کنید آنها را سرکوب کرده و جلوی بروز آنها را بگیرید.

افتادن درون جاه:

اگر شخصی در خوابش مشاهده کند که درون چاه می‌افتد، تعبیرش این است که کنترل احساساتش را از دست خواهد داد.

چاه خشک و بدون آب:

چنانچه در خوابتان چاه خشک و بدون آبی را مشاهده کردید، تعبیرش این است که از لحاظ عاطفی صدمه دیده‌اید و در زندگیتان احساس پوچی و تنهایی می‌کنید، از درون احساس خالی بودن می کنید و تمام تلاش خود را می‌کنید که این احساس را از بین برده و حس رضایتمندی را جایگزین آن کنید.

از نظر یوسف نبی

افتادن در چاه:

حضرت یوسف خواب افتادن در چاه را نمادی از سختی‌ها و دشواری‌های زندگی، گرفتاری‌ها و مشکلات متعدد و مسائل این چنینی می‌دانند.

این خواب بیانگر این است که با مشکلات و سختی‌های متعددی روبرو می‌شوید، شما هیچگاه دست از تلاش برنداشته و برای مواجهه با سختی‌ها از تمام نیروی خود استفاده می‌کنید.

این خواب می‌تواند اشاره‌ای به افتادن حضرت یوسف در چاه داشته باشد، این مورد به ما یادآوری می‌کند که باید در موقعیت‌های پرتنش و مواجهه با سختی‌ها و دشواری‌ها، تحمل خود را زیاد کنیم و صبور باشیم، به خداوند توکل کرده و به آینده بهتر امیدوار باشیم، درست مانند حضرت یوسف که پس از افتادن در چاه به مقام بالایی در جامعه دست پیدا کرد، تعبیر نشان می‌دهد که اگر ایمان داشته باشیم و به خداوند توکل کرده و تمام تلاشمان را بکنیم، می‌توانیم از مشکلات عبور کرده و به سعادتمندی و پیروزی دست پیدا کنیم.

از نظر محمد بن محمود آملی

در کتاب نفائس الفنون فی عرائس العیون که نوشته محمد بن محمود آملی می باشد، چاه آب نمادی از مال و ثروت انباشته و ذخیره شده می‌باشد.

چنانچه در خوابمان چاه پر از آب باشد و ما به این مسئله آگاه باشیم و بدانیم که چاه آب دارد، باید متوجه باشیم که این خواب به مال و ثروت ذخیره و پس‌انداز شده اشاره می‌کند.

از نظر علامه مجلسی

مرحوم محمد باقر مجلسی می‌فرمایند که آب چاه، نماد رزق و روزی حلال و به دست آمده از راه‌های مشروع می‌باشد.

مرحوم محمد باقر مجلسی به نقل از دانیان نبی می‌فرمایند که چاه، منبع علم و الهام بوده و هرکس در خوابش چاه آب مشاهده کند، تعبیر خوابش این است که به علم زیادی دست پیدا می‌کند و رزق و روزی حلال به دست می‌آورد، برکت و فراوانی به زندگی او راه می‌یابد و از هر کس و هر چیزی بی‌نیاز می‌شود.

تعبیر خواب چاه بر‌ اساس موضوع آن 📋

چاه های خاص

اگر در خوابتان چاه‌ های خاصی مانند چاه حضرت یوسف (ع) چاه حضرت علی (ع)، چاه امام زمان (ع) را مشاهده کردید، باید بدانید که خواب تعبیر متفاوتی داشته و به موارد زیر اشاره می‌کند:

 • امنیت و حفاظت شما از امنیت و آسایش زیادی برخوردار هستید و همواره از خودتان محافظت می‌کنید، این خواب می‌تواند نشانگر احساس ایمنی و حمایت در زندگی شما باشد.
 • رسیدن به خواسته‌ها و حاجت‌ها دیدن این نوع از چاه‌ها که برای ما مفهوم متفاوتی دارند و به روایتی خاص اشاره می‌کنند، می‌تواند نشانه ای از دستیابی به آرزوها و اهداف شما باشد، چنین خوابی می‌خواهد بگوید که شما به خواسته‌هایتان می‌رسید و حاجت‌هایتان برآورده می‌شوند.

چاه عمیق

تعبیر چاه عمیق در خواب به عمق احساسات و عواطف وجودتان اشاره دارد.

اگر در خوابتان چاه عمیقی را مشاهده کردید به طوری که نمی‌توانستید انتهای چاه را ببینید، خواب تان نشان دهنده این است که شما احساسات و عواطفتان را سرکوب کرده و جلوی بروز آنها را می‌گیرید، شما در سرکوب کردن احساساتتان ماهر هستید و طوری این کار را انجام می‌دهید که هیچ کس نمی‌تواند به احساسات واقعی شما پی ببرد و از آنها مطلع شود.

چاه عمیق خالی

تعبیر دیدن چاه عمیق خالی در خواب می‌تواند نمادی از تهی بودن، تنهایی و انزوا، ناامیدی و افسردگی باشد، شخصی که این خواب را می‌بیند احتمالاً با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده و فکر می‌کند که هیچکس او را درک نکرده و نمی‌تواند به او در مواجهه با مشکلاتش کمک کند، بیننده خواب عمیقاً احساس تنهایی و انزوا می‌کند و همواره سعی دارد که از دیگران فاصله بگیرد.

این احساس پوچی و تهی بودن می‌تواند انعکاسی از نگرانی ها و دلواپسی‌های فرد بیننده خواب باشد که ذهن او را به خود مشغول کرده و آن را مشوش می‌سازد، فرد بیننده خواب نسبت به آینده‌اش بسیار حساس بوده و نگران این است که زندگی اش دستخوش چه تغییراتی قرار خواهد گرفت، فرد بیننده خواب می‌ترسد که زندگی اش آنطور که دوست دارد نباشد، او پیشرفتی که انتظارش را دارد، مشاهده نمی‌کند و به همین دلیل دنبال راهی می گردد که ذهنش را به مسائل دیگر مشغول سازد.

در حالت کلی باید بدانیم که این خواب از شما می‌خواهد که در راه و روش زندگی‌تان تجدید نظر کنید، متعصب نباشید و سعی کنید که وارد مسیرهای جدیدی از زندگی شوید، برای مشکلاتتان دنبال راه حل بگردید، سعی کنید که زندگی‌تان را دستخوش تغییرات خوب و مثبت کنید تا احساس خوشبختی و نشاط وجود شما را فرا بگیرد و آرامش به زندگی‌تان بازگردد.

چاه خشکیده

تعبیر چاه خشک و خالی و بدون آب در خواب نشان دهنده این است که در زندگی واقعی تان از لحاظ عاطفی صدمه دیده‌اید و نوعی خلا را در وجودتان احساس می‌کنید، شما احساس تهی بودن می‌کنید و برای اینکه این احساس را از وجودتان پاک کنید به کار های بی ارزش رو آورده و خودتان را با آنها مشغول می‌کنید، شاید گمان کنید که مشغول شدن با چیزهای کم ارزش شما را به اهدافتان می‌رساند اما باید بدانید که این موضوع نتیجه‌ای جز دور شدن شما از خواسته‌هایتان ندارد.

این خواب می‌تواند نمادی از:

 • نیازهایی که به آنها توجه نمی کنید و به آنها پاسخ نمی دهید این خواب نشان دهنده این است که شما به نیازهایتان توجه نمی‌کنید و به آنها پاسخ صحیحی نمی‌دهید، تنها کاری که انجام می‌دهید نادیده گرفتن آنهاست که اصلاً نتیجه خوبی در پی ندارد، این خواب از شما می‌خواهد که به نیازهایتان توجه کرده و سعی کنید که آنها را برطرف کنید.
 • کمبود منابع و امکانات چاه خشک و خالی می‌تواند نمادی از کمبود منابع و امکانات باشد، ممکن است احساس کنید که برای مواجهه با مشکلات و سختی‌های زندگی به اندازه کافی قوی نیستید و امکانات لازم برای مقابله با آنها را ندارید و از پس آنها بر نمی آیید.
 • احساس خستگی و ناامیدی تعبیر دیدن چاه خشک در خواب می‌تواند نمادی از احساس بیزاری و درماندگی، احساس دلگیری و یاس، کاهش انگیزه و انرژی باشد، این خواب مانند یک هشدار و آگاه باش است و از شما می‌خواهد که اندکی به خودتان استراحت دهید تا بتوانید انرژی از دست رفته را دوباره به دست بیاورید و شادابی و نشاط را بار دیگر حس کنید.
 • مشکلات و موانع چاه خشک و بدون آب نماد مشکلات و سختی‌هایی است که در مسیر رسیدن به اهدافتان وجود دارند، دشواری‌هایی که برای رسیدن به خواسته‌هایتان باید با آنها دست و پنجه نرم کرده و با آنها کنار بیایید، ممکن است حس کنید که مشکلات و سختی‌ها قدرتمند تر از شما هستند و شما به تنهایی نمی‌توانید از پس آنها بر بیایید، شاید فکر می‌کنید که بین شما و هدفتان فاصله زیادی وجود دارد، باید بدون توجه به نتیجه تا حد توان تلاش کنید و از تمام انرژی تان برای رسیدن به خواسته‌هایتان استفاده کنید.

چاه آرزو

تعبیر چاه آرزو در خواب نشان دهنده این است که شما فرد امیدوار و پر از شور و شوق هستید، همواره در حال رویاپردازی هستید و برای آینده‌تان برنامه‌ریزی می‌کنید، الان وقت آن رسیده که برنامه‌ریزی‌هایتان را عملی کنید و برای رسیدن به آینده درخشان‌تر دست به اقدام بزنید، درست است که شما پر از شور و شوق هستید و برای آینده‌تان نقشه‌های زیادی دارید، اما باید بدانیم که شور و شوق و برنامه‌ریزی بدون عملگرایی هیچ تاثیر مثبتی در زندگی‌تان نخواهد داشت پس برای رسیدن به آرزوهایتان لازم است که تلاش کنید.

چاه نفت

به خوبی می‌دانید که نفت ماده‌ای بسیار ارزشمند است و بین جوامع مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه‌ای که لقب طلای سیاه را به آن داده‌اند، به همین دلیل دیدن چاه نفت در خواب نمادی از مسائل ارزشمند بوده و به رشد و توسعه از لحاظ مالی اشاره می‌کند، این خواب می‌تواند بدین معنی باشد که یک شغل یا پروژه پردرآمد نصیب شما می‌شود و از این راه پول زیادی به دست می‌آورید و زندگی‌تان در مسیر پیشرفت قرار گرفته و دگرگون می‌شود.

اگر خانمی باردار که جنینی در شکم خود دارد، در خوابش انفجار یک چاه نفت را مشاهده کند، نشان دهنده این است که او زودتر از وقت مقرر شده زایمان خواهد کرد، این موضوع جای نگرانی نداشته و باید بداند که او و جنینش هر دو سالم خواهند بود.

اگر خانمی متاهل در خوابش چاه نفت را مشاهده کند، تعبیر خوابش این است که او چیز مهمی را از شوهرش پنهان کرده و همواره می‌ترسد که شوهرش به این موضوع ببرد و او را سرزنش کند، او همواره احساس ترس و اضطراب کرده و آرام و قرار ندارد.

اگر شخصی در خوابش مشاهده کند که کنار یک چاه نفت ایستاده است، خواب او مانند یک هشدار و آگاه باش بوده و از او می‌خواهد که بیشتر به اعمال و رفتار خود توجه کند، باید بدرفتاری و بد اخلاقی را کنار گذاشته و با مردم از روی رئفت و مهربانی معاشرت کند.

چنانچه دختری مجرد در خوابش مشاهده کند که از چاه، نفت می‌کشد، خوابش بیانگر این است که در مسیر زندگی‌اش با مشکلات و بحران‌های بزرگی روبرو خواهد شد اما به سرعت بر آنها غلبه کرده و از پس همه آنها برمی‌آید.

چاه زمزم

تعبیر چاه زمزم در خواب نماد اتفاقات خوب و خوشایند، سعادتمندی و احساس رضایت از زندگی و مسائل این چنینی برای بیننده خواب می باشد.

خوابی که در آن چاه زمزم را مشاهده کردید در حالی که خالی از آب بود، نشان دهنده این است که بیننده خواب در وضعیت و شرایط مناسبی قرار نداشته و از مشکلات و سختی‌های زندگی رنج می‌برد، او شدیداً ناراحت و مضطرب بوده و همواره احساس تشویش و پریشانی می کند.

اگر چاه زمزم را مشاهده کردید در حالی که از آب پاک و تمیز و گوارا پر شده بود، نشان دهنده این است که برکت و فراوانی به زندگیتان راه می‌یابد، این خواب تعابیر خوب و نیکویی داشته و به مال و ثروت فراوان، عمر طولانی و سعادتمند و مسائل این چنینی اشاره دارد.

اگر در خواب مشاهده‌ کردید با آبی که از چاه زمزم کشیده‌اید، چیزی را می‌شورید، باید بدانید که خوابتان تعبیر خوب و نیکویی داشته و می‌خواهد به شما بگوید که به زودی از مشکلات و گرفتاری‌هایتان خلاص می‌شوید، خداوند درهای رحمتش را به سوی شما می‌گشاید، اگر بیمار باشید شفا می‌یابید، اگر نگران و آشفته باشید آرامش و قرار می‌یابید، اگر با مشکلات و گرفتاری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنید به زودی از شر آنها خلاص خواهید شد.

چاه تزیینی

اگر در خوابتان چاه تزیینی مشاهده کردید، نشان دهنده این است که در آینده‌ای نه چندان دور با افراد سودجو و فرصت طلب ملاقات می‌کنید، کسانی که در ظاهر ثروتمند یا اهل علم و دانش به نظر می‌رسند اما هیچ پول یا مهارتی ندارند، حواستان را جمع کنید و مراقب آدم‌های اطرافتان باشید، به نصیحت اطرافیان گوش نکنید مگر اینکه از صحت آنها مطمئن باشید.

چاه فاضلاب

این خواب به احساسات ناخوشایند و آزاردهنده اشاره داشته و می‌خواهد بگوید که فرد بیننده خواب با مشکلات و سختی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، این مشکلات و دشواری‌ها به خاطر رفتارها و انتخاب‌های اشتباه او در گذشته است، این خواب می‌خواهد بگوید که شما از شرایط فعلی زندگیتان ناراضی بوده و احساس غم و اندوه می‌کنید، احساس یاس و ناامیدی وجود شما را فرا گرفته و احساس می‌کنید که هیچ کاری از دست شما بر نمی‌آید و نمی‌توانید شرایط را تغییر دهید، این خواب از شما می‌خواهد که تغییراتی را در زندگیتان ایجاد کنید، راه‌های جدید را امتحان کرده و بر دغدغه‌ها و نگرانی‌هایتان غلبه کنید، اگر تمام تلاشتان را بکنید می‌توانید راه حل مناسبی پیدا کرده و خودتان را از این مخمصه نجات دهید.

افتادن در چاه فاضلاب:

چنانچه در خواب ببینید که در چاه فاضلاب افتاده‌اید، تعبیر خوابتان این است به جمع آوری مال و ثروت دنیوی تمایل پیدا می‌کنید به طوری که اهداف بزرگتر و متعالی را فراموش کرده و خود را درگیر کارهای پست و بی‌ارزش می‌کنید، کارهایی که نتایج زودگذر و ناپایدار دارند.

خوابی که در آن به درون چاه فاضلاب می‌افتید و دست یا پایتان دچار شکستگی یا ترک خوردگی می‌شود، بیانگر این است که با مشکلات و سختی‌های زیادی روبرو می‌شوید و درگیر غم و اندوه خواهی شد.

چاه فاضلاب در منزل:

اگر این چاه فاضلاب در منزل خودتان قرار داشت و متعلق به خودتان بود، خواب تان نشان دهنده این است که با دیگران از روی خشم و عصبانیت رفتار کرده و دارایی آنها را به ناحق از آنها می‌گیرید.

چاه پر از آب

در بسیاری از کتاب‌ها برای این خواب تعابیر خوب و نیکویی در نظر گرفته شده است، تعبیر دیدن چاه پرآب در خواب نشانه خوشی و خوشبختی، برکت و فراوانی می باشد، چاه به غنا و برکت اشاره می‌کند و وجود آب در آن به ثروت و فراوانی مالی تعبیر می‌شود، در حالت کلی دیدن چاه پرآب در خواب به موفقیت، ثروت و خوشبختی اشاره دارد.

این خواب می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

 • پراکندگی وجود این خواب نشان دهنده این است که زندگی شما نیاز به رسیدگی داشته و این خواب از شما می‌خواهد که تمرکز کنید و از منابع و انرژی در دسترستان به بهترین شکل استفاده کنید تا شرایط را بهبود بخشیده و زندگی خوب و سالمی را تجربه کنید، شما قدرت درونی زیادی دارید اما نحوه بهره‌برداری صحیح از آن را بلد نیستید.
 • روحیه و انگیزه این خواب نشان دهنده این است که شما از انرژی و شور و شوق زیادی بهره‌مند هستید، شما از زندگی و روابط عاطفیتان راضی بوده و احساس خوشنودی و سرافرازی تمام وجودتان را در بر گرفته است.
 • تحقق آرزوها و خواسته‌ها تعبیر دیدن چاه پرآب در خواب نشان دهنده این است که آرزوها و خواسته‌هایتان محقق خواهند شد، شما به اهدافتان می‌رسید و زندگی دلخواهتان را به دست می‌آورید، این خواب می‌تواند به رونق و فراوانی در زندگی شما اشاره داشته و نماد آینده‌ای پر از فرصت و موفقیت باشد.
 • آب و جوهر حیات آب معمولا به عنوان نمادی از عواطف و احساسات درونی استفاده می‌شود به همین دلیل چاه پرآب در خواب نشان دهنده این است که شما از لحاظ احساسی و روانشناختی در شرایط خوبی به سر می‌برید و از خودتان راضی هستید.

چاه پر از آب زلال

اگر در خواب چاه را مشاهده کردید که از آب زلال پر شده بود، تعبیر آن نشان دهنده این است که برنامه‌های خوب و مثبتی برای آینده‌تان در نظر گرفته‌اید، برنامه‌هایی که اگر آنها را عملی کرده و در جهت آنها اقدام کنید، به موفقیت خواهید رسید و ثروت و فراوانی وارد زندگی‌تان خواهد شد.

چاه پر از آب زلال نشان دهنده این است که به خوشبختی و سعادت دست پیدا می‌کنید و ثروتمند خواهید شد، برکت و فراوانی زندگی شما را فرا گرفته و از اینکه تلاش و کوششتان نتیجه داده است خوشحال هستید، این خواب نشان دهنده این است که بیش از هر وقت دیگری به اهدافتان نزدیک شده‌اید همه چیز آنطور که شما می‌خواهید پیش خواهد رفت، شما در زندگیتان سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌اید اما باید خوشحال باشید چون موفقیت و خوشبختی را تجربه خواهید کرد.

این خواب می‌تواند نمادی از موارد زیر باشد:

 • آبادی و رونق تعبیر دیدن چاه پر از آب زلال در خواب می‌تواند بیانگر رونق، پیشرفت و ثروت در زندگی شما باشد، شما در زمینه‌های مختلف مانند کار یا زندگی پیشرفت خواهید کرد و شادی و آرامش به زندگیتان راه خواهند یافت.
 • امنیت و آرامش  این خواب به میزان امنیت و آرامشی که در زندگیتان احساس می‌کنید اشاره داشته و از شما می‌خواهد که اعتماد به نفستان را تقویت کنید، از خودتان مراقبت کرده و با احتیاط از چالش‌های زندگی عبور کنید.
 • بهره وری و پراکندگی این خواب نشان دهنده این است که شما از قدرت و پتانسیل زیادی برخوردار هستید، شما باید از ظرفیت‌ها و منابع خود به نحو درست استفاده کرده و بهترین نتیجه را کسب کنید.
 • روحانیت و نیروی داخلی آب زلال معمولاً به عنوان نمادی از نیروها و انرژی‌های داخلی و روحانیت استفاده می‌شود، دیدن چاه پر از آب زلال در خواب نشان دهنده این است که شما ارتباط خوب و قوی‌ با لایه‌های درونی وجودتان دارید و به همین دلیل از صلح و آرامش درونی و تعادل روحی برخوردار هستید.

چاه خشک شده

اگر دختری مجرد در خواب چاه خشک و بدون آبی را مشاهده کند، تعبیر خوابش نشان دهنده این است که زندگی سختی را پیش رو خواهد داشت و بار سنگینی را بر روی شانه‌هایش احساس خواهد کرد، البته این خواب می‌تواند نشان دهنده تاخیر در ازدواج و تشکیل زندگی جدید باشد.

چنانچه خانمی متاهل و شوهردار در خوابش چاه خشک و بدون آبی را مشاهده کند، این خوابش نشان دهنده فقر و مشکلات مالی می‌باشد، البته این خواب می‌تواند به اختلاف بین او و همسرش نیز اشاره کند، این اختلاف ها و مشکلات تا جایی پیش می‌روند که او از همسرش جدا شده و از وی طلاق می‌گیرد.

اگر در خوابتان یک چاه خشک و بدون آب را مشاهده کردید، این خوابتان نشان دهنده این است که شانس و اقبال از شما رو برگردانده و لحظات سختی را در زندگی تان تجربه خواهید کرد، شما به آمدن روزهای روشن امیدوار نبوده و در زندگی تان با لحظات دشواری روبرو می‌شوید.

در حالت کلی تعبیر چاه خشک در خواب نمادی از مشکلات و سختی‌ها، دلشوره و اضطراب، نرسیدن به اهداف و آرزوها می‌باشد.

آب چاه

آب چاه به منابع و پتانسیل‌های شما اشاره داشته و مصرف آب از چاه به استفاده درست از این منابع و پتانسیل‌ها اشاره می‌کند.

آب خوردن از چاه:

آب خوردن از چاه نشان دهنده این است که شما زندگی خوب و راحتی دارید و در آسایش و آرامش لحظات زندگیتان را سپری می‌کنید.

درپوش چاه

تعبیر مشاهده درپوش چاه در خواب نماد کسی است که از قدرت و استعدادهای زیادی برخوردار است، او تلاش می‌کند که از توانایی‌هایش محافظت کرده و از آنها به نحو درست استفاده کند.

اگر در خوابتان درپوش چاهی را مشاهده کردید که قفل شده و قابل برداشتن نبود، نشان دهنده این است که شخص از قدرت‌ها و توانایی‌هایش استفاده نادرستی می‌کند به طوری که نتایج زیانباری به بار می‌آورد و به اطرافیانش صدمه خواهد زد.

حفر کردن چاه

در حالت کلی اگر در خوابتان ببینید که چاهی حفر می‌کنید، خوابتان نشان دهنده این است که در آینده‌ای نه چندان دور ازدواج می‌کنید، بسیاری از تعبیرگران خواب از جمله محمد ابن سیرین بر این موضوع اتفاق نظر داشته و حفر کردن چاه و رسیدن به آب را نماد ازدواج و شروع یک زندگی جدید می‌دانند.

اگر در خواب دیدید که زمین را می‌کنید و قصد دارید چاه حفر کنید یا اتاقی داخل زمین بسازید که از خنکی آن در تابستان برای حفظ غذاها و نوشیدنی‌ها استفاده می‌شود، تعبیر آن نشان دهنده این است که رفتارهای شما از روی حیله و نیرنگ بوده و همواره برای به دست آوردن ثروت‌های دنیوی و ناپایدار تلاش می کنید.

حفر کردن و نرسیدن به آب:

خوابی که در آن چاه حفر کردید ولی به آب نرسیدید، نشان دهنده این است با خانمی که از لحاظ مالی در وضعیت و شرایط مناسبی قرار ندارد ازدواج خواهید کرد.

افتادن در چاه

اگر در خواب مشاهده کردید که به درون چاه می‌افتید، تعبیرش این است که کنترل احساسات و عواطفتان را از دست خواهید داد، با یأس و ناامیدی روبرو شده و احساس درماندگی و افسردگی وجود شما را فرا می‌گیرد.

این خواب مانند یک هشدار بوده و می‌خواهد به شما تذکر دهد که در آینده‌ای نه چندان دور با مشکلات و دردسرهای زیادی روبرو شده و در تنگنا قرار می‌گیرید، بر خداوند توکل کرده و احساس ترس و اضطراب را از خود دور کنید، بهترین و عاقلانه ترین تصمیم‌ها را بگیرید و در مسیر درست قدم گذارید و مطمئن باشید که در گذر زمان همه مشکلاتتان برطرف میشود.

در حالت کلی تعبیر مشاهده افتادن درون چاه در خواب، نمادی از مشکلات و سختی‌ها، دلهره و اضطراب، احساس درماندگی و ضعف، نداشتن قدرت کافی برای مواجهه با مسائل، احساس غربت و دوری، از دست دادن کنترل احساسات، احساس فروپاشی و درهم شکستگی، انزوا و افسردگی، بیماری و از دست دادن توانایی‌های جسمی و روحی و از دست دادن موقعیت فعلی شما باشد، همچنین می‌تواند به مشکلات جسمی و روحی یا حتی مشکلات مالی یا اجتماعی اشاره کند، این‌ خواب از شما می‌خواهد که موقعیت و شرایط خودتان را به دقت بررسی کنید و برای دستیابی به اهدافتان تا حد توان تلاش کنید، تمام عزمتان را جزم کنید تا بتوانید بر مشکلات و موانع غلبه کرده و زندگی بهتری را تجربه کنید، زندگی‌ که مملو از پیشرفت و شادی و نشاط است.

افتادن فرزند در چاه

تعبیر افتادن فرزند درون چاه در خواب، نشان دهنده این است که شما نگران آینده فرزندتان هستید و به شدت امور مربوط به فرزندتان را بررسی کرده و سعی می‌کنید که همه چیز را به بهترین شکل کنترل کنید، این خواب به احساس مسئولیت والدین اشاره داشته و از شما می‌خواهد که همچنان از فرزندتان حمایت کنید و بهترین دوست و همراه او باشید، فرزند شما بی تجربه بوده و ممکن است با خطرات و مشکلات زیادی روبرو شود، او قطعا به مراقبت و راهنمایی شما نیاز پیدا می‌کند پس همیشه سعی کنید که در کنار او باشید و هنگام سختی‌ها دست او را بگیرید، این خواب بیانگر این است که هیچ چیزی در دنیا مهم‌تر و با ارزش‌تر از خانواده نبوده و اگر به فرزندتان کم توجهی کنید، آسیب‌های روحی ناشی از این کار همیشه گریبانگیر او خواهند شد.

این خواب از شما می‌خواهد که دلسوز و حامی فرزندتان باشید، بهترین راه‌ها را برای توسعه و رشد فرزندتان پیدا کرده و از روی مهربانی با او رفتار کنید، همیشه سعی کنید که بهترین دوست و حامی فرزندتان باشید.

افتادن دیگران در چاه

اگر در خواب مشاهده کردید که دیگران به درون چاه می‌افتادند، تعبیر آن نشان دهنده این است که شما نسبت به اطرافیانتان احساس مسئولیت می‌کنید و تمام سعیتان را می‌کنید که به آنها کمک کرده و مشکلاتشان را برطرف کنید، این خواب از شما می‌خواهد که بیش از پیش به اطرافیانتان توجه کرده و سعی کنید که از حال و احوال آنها خبردار شوید، گرهی از کار آنها بگشایید و به آنها کمک کنید و در حل مشکلاتشان سهیم شوید.

این خواب به حس نوع دوستی و همدردی در شما اشاره دارد، شما دوست دارید که از اطرافیانتان مراقبت کرده و در زمان نیاز کنارشان باشید، شما روابط اجتماعی خودتان را به خوبی کنترل کرده و به راحتی می‌توانید ارتباطات قوی و پایدار با دیگران داشته باشید، شما ویژگی‌های خوبی در وجودتان دارید که باعث می‌شوند از لحاظ اخلاقی، زیبا و جذاب شناخته شوید، اگر خصوصیات اخلاقیتان را تسری داده و از دیگران بخواهید که مانند شما رفتار کنند، جامعه به جامعه بهتری تبدیل شده، مردم با یکدیگر همدلی کرده و جامعه ما به یک جامعه قوی مبدل می‌شود.

افتادن دختر مجرد در چاه

این خواب بیانگر این است که در روابط عاطفی‌تان شکست می خورید، از عشق و علاقه واقعی محروم شده و احساس تنهایی و افسردگی بر شما غلبه می کند، همه اینها باعث می‌شوند که در زندگی‌تان با خلا و پوچی روبرو شده و احساس درماندگی کنید.

البته این خواب افتادن دختر مجرد در چاه می‌تواند تعبیر دیگری هم داشته باشد، این خواب الهام بخش بوده و از شما می‌خواهد که بیش از پیش به خودتان اهمیت دهید و نسبت به خودتان شناخت درستی پیدا کنید، اعتماد به نفس و شجاعت را در وجودتان پرورش داده و سعی کنید که به استقلال روحی و روانی دست یابید، اگر اعتماد به نفس و شجاعت را در خودتان تقویت کنید، تبدیل به شخصی قدرتمند و مستقل خواهید شد، کسی که بر مشکلات و سختی‌های زندگی غلبه کرده و می‌تواند روابط خوب و عاشقانه و احساسات پاک و صادقانه را تجربه کند، تمام این‌ها باعث می‌شوند که عمیقاً احساس خوشبختی کنید و از زندگی‌تان راضی باشید.

افتادن زن متاهل در چاه

خواب افتادن زن متاهل در چاه مانند یک هشدار و آگاه باش بوده و به خانم اخطار می‌دهد که ممکن است با مشکلات و موانعی روبرو شده و زندگی مشترکش در خطر بیفتد، او از زندگی مشترکش راضی نبوده و حس می‌کند که دیر یا زود زندگی‌اش نابود خواهد شد، این خواب می‌تواند تعبیر دیگری هم داشته باشد، در تعبیری دیگر، این‌ خواب الهام بخش بوده و به بیننده خواب یادآوری می‌کند که اگر صبر و حوصله داشته باشد و برای بهبود رابطه‌اش تلاش کند، به مرور زمان زندگی‌اش خوب و سالم خواهد شد و احساس خوشبختی تمام وجودش را در بر می‌گیرد، این خواب به روابط عاطفی توجه داشته و به بیننده خواب تذکر می‌دهد که اگر بر روی خود و زندگی اش تمرکز کند، می‌تواند روابط عمیق و پایداری را تجربه کند.

افتادن زن باردار در چاه

دیدن چنین چیزی در عالم خواب و رویا، نشان دهنده این است که شما آمادگی مادر شدن را ندارید و شدیداً احساس تنهایی یا ناتوانی می‌کنید.

این خواب به زن باردار هشدار می‌دهد که بیشتر مراقب خود و جنین درون شکمش باشد، ممکن است در دوران بارداری با مشکلات و چالش‌هایی مواجه شود که احساسات او را خدشه‌دار کرده و انرژی زیادی از او می‌گیرند و او را ناامید می‌سازند.

خواب افتادن زن باردار در چاه تعبیر دیگری داشته و می‌تواند منبع الهام برای بیننده خواب باشد، چنین خوابی بیانگر این است که اگر از خود و جنین درون شکمتان به خوبی مراقبت کنید، می‌توانید بر یاس و ناامیدی غلبه کرده و بر مشکلات و سختی‌ها چیره شوید، اگر با وظایف مادری به خوبی آشنا نیستید، نگران نباشید چون به مرور زمان بر آنها مسلط شده و می‌توانید به خوبی از فرزندتان مراقبت کنید، اگر اطلاعاتتان را به روز کرده و همواره در پی یادگیری مطالب جدید باشید، دوران بارداری را با آگاهی، سلامتی و خوشبختی پشت سر گذاشته و از آن لذت می‌برید.

این خواب به روابط خانوادگی تاکید داشته و از شما می‌خواهد که مراقب روابط عاطفی و خانوادگیتان باشید و ارتباطات اجتماعی‌تان را تقویت کنید.

افتادن در چاه با آب زلال

این‌ خواب بیانگر این است که با مشکلات و موانع زیادی روبرو خواهید شد به طوری که احساس یأس و ناامیدی وجود شما را فرا گرفته و پتانسیل رشد و شکوفایی در وجودتان از بین می‌رود، این‌خواب مانند هشدار بوده و به بیننده خواب تذکر می‌دهد که ممکن است منابع و امکاناتش را از دست بدهد و با شکست و ناامیدی روبرو شود، فرصت‌های خوب و مناسب زندگی‌اش را از دست داده و نمی‌تواند آنطور که دوست دارد زندگی کند.

خواب افتادن در چاه با آب زلال می‌تواند تعبیر خوب و امیدوار کننده هم داشته باشد و می‌خواهد به شما یادآوری کند که تحت هر شرایطی می‌توان نیمه پر لیوان را دید و خوشبختی را پیدا کرد، اگر تمام تلاشتان را بکنید و سعی کنید که با استفاده از منابع و امکانات موجود به هدفتان برسید، می‌توانید احساسات بد و ناامید کننده را کنار گذاشته و پیشرفت و توسعه را تجربه کنید.

در حالت کلی این خواب می‌خواهد توجه شما را به موارد مثبت و امیدوار کننده جلب کند.

افتادن در چاه تیره و تاریک

این خواب بیانگر این است که در شرایط نامطلوب و دشوار قرار می‌گیرید و از راه راست و درست منحرف شده و احساس درماندگی و بی کسی می‌کنید.

خواب افتادن در چاه تاریک می‌تواند تعبیر دیگری هم داشته باشد و به موارد امیدوار کننده و خوشایند اشاره کند، این خواب از بیننده می‌خواهد که تحت هر شرایطی امیدوار بوده و دنبال راهی برای رهایی و رسیدن به روشنایی باشد، تنها سلاح شما در روزهای سخت و دشوار زندگی امید، صبر و تلاش بوده و می‌توانند رسیدن به هدف را برای شما راحت‌تر کنند، این خواب از شما می‌خواهد که تمام عزمتان را جزم کنید و از نیروی اراده‌تان استفاده کرده و برای بهتر شدن اوضاع تلاش کنید تا به روزهای تیر و تار پایان دهید.

افتادن در چاه فاضلاب

این خواب نمادی از احساسات ناخوشایند و آزاردهنده است، چنین خوابی نشان دهنده این است که دیگران با شما بدرفتاری کرده و می‌خواهند که با رفتار یا سخنانشان شما را خوار و کوچک کنند و ارزش و احترام شما را از بین ببرند، این خواب می‌تواند نشان دهنده این باشد که شما از جامعه طرد شده‌اید و از طرف اطرافیانتان تحت فشار قرار گرفته اید، خانواده و جامعه به ارزش‌ها و باورهای شما احترام نمی‌گذارند و این موضوع باعث می‌شود که احساس تنهایی و انزوا وجودتان را فرا گرفته و نسبت به خودتان احساس خجالت و ناراحتی و تنفر داشته باشید، شما اعتماد به نفستان را از دست داده‌اید و موانع بزرگی را بر سر راهتان احساس می‌کنید و گمان می‌کنید که هیچ وقت نمی‌توانید زندگی بهتر را تجربه کنید.

افتادن در چاه و کمک خواستن

این خواب نشان دهنده این است که شما فرد ضعیفی هستید و به تنهایی نمی‌توانید از پس مشکلاتتان بر بیایید، همواره به کمک و حمایت اطرافیانتان نیاز داشته و به آنها وابسته هستید و نمی‌توانید روی پای خودتان بایستید، شما از کمبود اعتماد به نفس رنج می‌برید و گمان می‌کنید که به اندازه کافی خوب نیستید، باید به توانایی‌هایتان ایمان بیاورید و به خودتان اعتماد کنید تا راه خروج از مشکلات را پیدا کرده و بهترین راه حل‌ها را پیدا کنید، می‌توانید از کمک‌ها و حمایت‌های اطرافیانتان استفاده کرده و آسان‌تر به هدفتان دست یابید.

این‌ خواب می‌تواند نمادی از موارد زیر باشد:

 • احساس ضعف و بی‌قدرتی افتادن در چاه و کمک خواستن از دیگران در خواب، تعبیر آن به احساس ضعف و بی‌قدرتی شما اشاره داشته و می‌خواهد بگوید که شما توانایی کافی برای مواجهه با مشکلات و سختی‌ها را ندارید و نمی‌توانید از پس آنها بر بیایید، همیشه محتاج دیگران هستید و از آنها کمک می‌خواهید.
 • نیاز به حمایت و پشتیبانی این خواب نشان دهنده این است که شما به حمایت، پشتیبانی و راهنمایی دیگران احتیاج داشته و حس می‌کنید که نمی‌توانید روی پای خودتان بایستید و خودتان موانع و مشکلات زندگی‌تان را برطرف کنید، شما فکر می‌کنید فقط در صورتی موفق می‌شوید که از دیگران هم یاری بخواهید و بدون مدد آنها نمی‌توانید از موانع و مشکلات زندگی عبور کنید.
 • تجربه مشکلات و موانع افتادن در چاه و کمک خواستن از دیگران در خواب، می‌تواند نشان دهنده این باشد که در زندگی‌تان با مشکلات و موانع زیادی روبرو می‌شوید، ممکن است حس کنید که در مسیر رسیدن به هدف‌ها و آرزوهایتان، با موانع و مشکلاتی روبرو هستید و نیاز به راهنمایی و کمک دیگران دارید.

افتادن در چاه و نجات یافتن

اگر در خواب دیدید که درون چاه می‌افتید، تعبیرش این است که با گرفتاری‌ها و دردسرهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کنید، این گرفتاری‌ها و مصیبت‌ها آنقدر زیاد هستند که شما را از پای درآورده و زمینگیرتان می‌کنند، این‌ خواب می‌توانند به احساس گمراهی، ناامیدی و عدم پیشرفت در زندگی و مسائل این چنینی اشاره کند، این خواب از شما می‌خواهد که هرچه سریع‌تر برای رهایی از مشکلات و سختی‌های زندگی‌تان دنبال راه حل بگردید، هیچ چیزی نباید جلوی شما را بگیرد و شما را متوقف کند.

افتادن در چاه و مردن

همانطور که قبلاً هم گفتیم، تعبیر افتادن در چاه نمادی از ناامیدی و بی‌انگیزگی، افسردگی و فروپاشی، تحمل سختی‌ها و آزارهای فراوان می ‌باشد و مردن نمادی از پایان و خاتمه‌ای ناگوار است، به همین دلیل این خواب می‌خواهد به شما هشدار دهد و بگوید که ممکن است در موقعیت‌های بسیار دشوار و ناراحت کننده قرار بگیرید و شدیداً متزلزل شوید، این اتفاقات ادامه پیدا می‌کنند تا جایی که ناامیدی و بی‌انگیزگی تمام وجودتان را فرا گرفته و هیچ انگیزه‌ای برای ادامه زندگی باقی نمی‌ماند و در درونتان احساس فروپاشی می‌کنید.

این‌ خواب می‌تواند تعابیر دیگری هم داشته باشد و می‌خواهد به بیننده خواب یادآوری کند که در هر شرایطی می‌توان کورسوی امید را پیدا کرد و به ادامه زندگی مشتاق بود، باید بر خداوند توکل کنید و از تمام توان و انرژی‌تان استفاده کرده و سعی کنید که از هر فرصتی برای بهتر کردن شرایط استفاده کنید، اگر فرصت‌هایتان را غنیمت بشمارید و از منابع و امکاناتی که در اختیارتان است به درستی استفاده کنید، می‌توانید خود را از موقعیت مرگ و فروپاشی نجات داده و بقیه عمرتان را هدفمندتر زندگی کنید.

افتادن در چاه و ترسیدن

این خواب بیانگر این است که با احساس بی‌قراری و ناآرامی، ناتوانی در انجام امور و حل کردن مشکلات و مسائل روبرو می‌شوید، قرار گرفتن در شرایط نامطلوب، شما را نگران کرده و با ترس و اضطراب روبرو می‌کند.

این خواب می‌تواند تعبیر دیگری داشته باشد، تعبیری امیدوار کننده که از بیننده خواب می‌خواهد که به خودش باور و ایمان قلبی داشته باشد و با شجاعت رفتار کند، اگر بیننده خواب به این باور برسد که بسیار قدرتمند و توانمند است، می‌تواند بر وضعیت ایجاد شده غلبه کرده و راه رهایی را پیدا کند.

این خواب از شما می‌خواهد که حس استقلال را در خودتان تقویت کنید، بر ترس‌ها و ناکامی‌هایتان چیره شده و با مشکلات زندگی روبرو شوید، سعی کنید که به تنهایی از پس مشکلاتتان بر بیایید و راه خروج از مشکلات را پیدا کنید.

قرار داشتن در چاه

اگر در خواب مشاهده کردید که درون چاهی قرار دارید، تعبیرش این است که در زندگی‌تان احساس سردرگمی می‌کنید و توانایی روبرو شدن با مسائل و مشکلات را ندارید و همواره درگیر گرفتاری های ناراحت کننده و دشوار می‌باشید.

خارج شدن از چاه

اگر در خواب، خودتان را مشاهده کردید در حالی که با شجاعت و شهامت زیاد از چاه خارج می‌شدید و راه خروج از چاه را پیدا می‌کردید، تعبیرش این است که بر مشکلات و سختی‌های زندگی غلبه کرده و راه رسیدن به اهداف و آرزوهایتان را پیدا می‌کنید، سختی‌ها و دشواری‌ها را پشت سر گذاشته و اهداف بزرگی در سر می‌پرورانید.

اگر در خواب مشاهده کردید که کسی در چاه افتاده است و شما به او کمک می‌کنید، تعبیرش این است که شما همیشه آماده کمک به دیگران هستید، دوست دارید که از دوستان و اطرافیانتان حمایت کرده و در شرایط سخت و دشوار کنار آنها باشید.

انداختن یا افتادن چیزی در چاه

این خواب بیانگر این است که با ضرر و زیان بزرگی مواجه خواهید شد، این ضرر و زیان ممکن است نتیجه و پیامد اعمال خود یا اطرافیانتان باشد، ممکن است نتیجه یک اتفاق پیش بینی نشده باشد که هیچکس در رخ دادن آن دخیل نیست.

این خواب از شما می‌خواهد که تمام جوانب را در نظر بگیرید، تمام موارد را بررسی کرده و سعی کنید که از دارایی‌هایتان به بهترین شکل مراقبت کنید تا درگیر ضرر و زیان نشوید.

مهر و موم کردن چاه

اگر در خواب مشاهده کردید که یک چاه قدیمی را مهر و موم کرده و آن را می‌بندید، تعبیرش این است در زندگی واقعی‌تان همواره در تلاش هستید که اصل و نسب و گذشته خود را فراموش کنید اما باید بدانید که زندگی فعلی شما از اعمال و رفتار گذشته‌تان و شرایطی که در آن زندگی کرده‌اید تاثیر گرفته است، اگر سعی دارید که گذشته‌تان را فراموش کنید باید بدانید که نتایج اتفاقات گذشته انکارناپذیر بوده و همیشه در زندگیتان قابل رویت هستند، بنابراین می‌توان گفت که فراموش کردن گذشته، دروغی بیش نبوده و عملاً کاری غیر ممکن است چون همواره نتایج را میتوان دید.

آب کشیدن از چاه

این خواب بسیار امیدوار کننده بوده و می‌خواهد بگوید که تلاش‌ها و اقدام‌هایتان موثر واقع شده است و به زودی نتیجه تلاش‌هایتان را مشاهده می‌کنید، آرزوهایتان محقق شده و به زندگی دلخواهتان می‌رسید، آینده ای درخشان در انتظار شماست، این زندگی خوب نتیجه تلاش و کوشش ‌های خودتان است.

چاهی با آب آلوده

اگر در خواب دیدید که آب چاه کثیف و آلوده بود به طوری که نمی‌توانستید از آن بنوشید، تعبیر آن بیانگر این است که در آینده‌ای نه چندان دور با مشکلات و دردسرهای زیادی روبرو می‌شوید، این شکست‌ها نتیجه اعمال نادرست و بیهوده خودتان هستند پس بهتر است که هرچه سریعتر کارهای بیهوده را کنار گذاشته و در مسیر درست قدم بگذارید.

شما انسانی تلاشگر هستید ولی باید بدانید که تلاش‌هایتان در جهت نادرست بوده و نمی‌توانید به نتیجه‌ای که مد نظرتان است برسید، این خواب از شما می‌خواهد که کارهای بیهوده و نادرست را کنار گذاشته و وقت خود را بیش از این تلف نکنید در عوض راه و روش درست را یاد بگیرید و در جهت آن تلاش کنید.

کندن چاه

اگر مشاهده کردید که چاه می‌کنید یعنی قصد دارید به عمیق‌ترین و دست نیافتنی‌ترین عواطف و احساساتتان پی برده و آنها را کشف کنید، اگر به درونتان مراجعه کنید و به خودشناسی واقعی برسید قطعاً با مسائل شگفت‌انگیزی مواجه خواهید شد، به مسائلی در مورد خودتان پی می‌برید که هرگز قبلاً به آنها فکر نکرده بودید.

اگر در خواب مشاهده کردید که به کندن ادامه داده و چاه را گودتر و عمیق‌تر می‌کنید، تعبیر ذکر شده شدت گرفته و خوابتان بدین معنی است که شما با گنجینه‌های با ارزشی در وجودتان روبرو می‌شوید و به خودشناسی واقعی می‌رسید.

در حالت کلی اگر در خواب دیدید که چاه می‌کنید، خوابتان نشان دهنده این است که شما هیچگاه از تلاش و کوشش دست بر نمی‌دارید، این موضوع باعث می‌شود که مشکلات و سختی‌ها را به راحتی برطرف کرده و به اهدافتان برسید.

کندن چاه توسط دیگران

این خواب تعابیر متفاوتی داشته و می‌تواند نمادی از موارد زیر باشد:

 • از دست دادن کنترل این تعبیر ممکن است نشان دهنده این باشد که شما قدرت و اراده‌تان را از دست داده‌اید یا حداقل گمان می‌کنید که آن را از دست داده‌اید، شما احساس ناتوانی کرده و فکر می‌کنید که به کمک و تصمیم گیری دیگران نیاز دارید، باید این احساسات ضعیف را از خودتان دور کرده و اعتماد به نفستان را تقویت کنید.
 • احساس محدودیت اگر خودتان را در چاه کنده شده توسط دیگران مشاهده کردید، باید بدانید تعبیر این خواب بیانگر این است که در زندگی‌تان احساس محدودیت می‌کنید، شما احساس می‌کنید سدی روبروی شما قرار دارد که جلوی پیشرفت و توسعه شما را می‌گیرد، چیزی که راه شما را مسدود کرده و مانع شما در رسیدن به خواسته‌هایتان می‌باشد.
 • وابستگی و تحت فشار قرار گرفتن چنانچه خودتان را در چاهی که توسط دیگران کنده شده بود مشاهده کرده‌اید، نشان دهنده این است که استقلالتان را از دست داده‌اید و از طرف اطرافیانتان تحت فشار هستید، ممکن است فکر کنید که بدون کمک و حمایت دیگران نمی‌توانید به تنهایی تصمیم بگیرید یا زندگی‌تان را به طور مستقل مدیریت کنید.

صحبت کردن درون چاه

اگر در خواب مشاهده کردید که درون یک چاه صحبت می‌کنید، تعبیر خوابتان مانند یک پیش بینی بوده و می‌خواهد بگوید که شما از طرف اطرافیانتان تحت فشار قرار می‌گیرید، آنها اصرار دارند که به شما مشاوره داده و مسیر زندگی را به شما نشان دهند، شما با آنها صحبت می‌کنید اما هیچ چیزی جز مطالب تکراری و بی‌فایده که هیچ تاثیر مثبتی در زندگی‌تان ندارند عایدتان نمی‌شود، توصیه‌ها و مشاوره‌های آنها در آینده شما تاثیر بدی می‌گذارد.

چاه با طناب های پاره و سطل ترک خورده

دیدن چنین خوابی مانند هشدار بوده و از شما می‌خواهد که به وقت و انرژی خودتان ارزش و اهمیت بیشتری بدهید، باید مراقب اطرافیانتان باشید و حواستان را جمع کنید که فریب آنها را نخورید، اطرافیانتان به خاطر پول به شما نزدیک شده و سعی می‌کنند که شما را فریب دهند اما شما باید بیش از پیش مراقب خودتان باشید و به هر کسی اعتماد نکنید، اگر به انسان نادرستی اعتماد کنید در آینده‌ای نه چندان دور با ضرر و زیان مواجه خواهید شد و پول زیادی را از دست خواهید داد.

سر ریز شدن آب چاه

اگر در خواب دیدید که آب چاه زیاد شده و از دهانه چاه سرریز می‌شود به طوری که بر زمین ریخته و جاری می‌شود، باید بدانید تعبیر خوابتان نشانه خوبی بوده و به فراوانی، سود و منفعت، برکت و رزق و روزی فراوان اشاره دارد، آگاه باشید که در آینده‌ای نه چندان دور پول و ثروت زیادی نصیب شما می‌شود، به اندازه نیازتان از آن پول استفاده کنید و باقی آن را به عنوان اندوخته‌ای برای آینده پس‌انداز کنید.

همچنین این خواب می‌تواند به اسراف و زیاده‌روی در استفاده از منابع اشاره کند، ممکن است گمان کنید که پول و ثروتتان هیچگاه تمام نمی‌شوند درست مانند چاهی که هرگز خشک نمی‌شود، اما باید بدانید که هر چاه پرآبی ممکن است یک روزی خشک شود درست مانند پل و ثروت شما که اگر درست استفاده نشود، تمام شده و خیر و منفعتی برایتان نخواهد داشت، این خواب از شما می‌خواهد که از روی عقل و درایت از منابع و موقعیتتان استفاده کنید، این خواب اسراف و زیاده‌روی را نکوهش کرده و شما را به استفاده درست از منابع در دسترستان دعوت می‌کند.

چاه آب در خانه

این خواب نشان دهنده این است که در درون خودتان احساس خلا و پوچی می‌کنید، سوالات زیادی در ذهنتان وجود دارد و شما تلاش می‌کنید که پاسخ آنها را پیدا کنید، البته این خواب می‌تواند نشانه‌ای از احساس ناامنی و نارضایتی از زندگی باشد، شما از زندگیتان راضی نیستید و به شدت احساس تنهایی می‌کنید.

این خواب تعابیر زیادی داشته و به موارد زیر اشاره می‌کند:

 • احساس امنیت و رفاه این خواب نشان دهنده این است که در محیط خانه و زندگی‌تان احساس امنیت و راحتی می‌کنید، شما در رفاه زندگی کرده و از منابع و فرصت‌های کافی برخوردار هستید.
 • ارتباط با احساسات عمیق دیدن آب در خواب به احساسات و عواطف درونی شما اشاره می‌کند به همین دلیل تعبیر دیدن چاه آب در خانه در خواب نشان دهنده رابطه صمیمانه شما با خودتان است، این خواب به شما یادآوری می‌کند که در درونتان، مکانی برای بیان و تجربه احساساتتان دارید.
 • روحانیت و نیروی داخلی همانطور که می‌دانید آب ماده‌ای زلال و شفاف بوده و اگر به آب نگاه کنید می‌توانید درون آن را نیز مشاهده کنید به همین دلیل آب در خواب نمادی از محتوای درونی و مفهوم یک موضوع می‌باشد، آب در خواب به لایه‌های پنهان وجودتان اشاره داشته و دیدن چاه آب در خانه از شما می‌خواهد که بیشتر به روح و روانتان توجه کنید و بستر لازم برای رشد و شکوفایی آن را فراهم کنید، روح شما همانند جسمتان به غذا نیاز دارد، شما باید روحتان را به شیوه درست تغذیه کنید و آن را رشد دهید.

چاه پر از ماهی

این خواب تعابیر متفاوتی داشته و به موارد زیر اشاره می کند:

 • فراوانی و رونق چاه پر از ماهی نمادی از فراوانی، برکت و رونق در زندگی شما می‌باشد، این خواب می‌خواهد به شما بگوید که نگران نباشید و فقط در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کنید چون زندگی شما منابع و پتانسیل‌های کافی برای پیشرفت را دارا می‌باشد.
 • ثروت و موفقیت مالی ماهی می‌تواند نمادی از موفقیت و ثروت باشد، به همین دلیل تعبیر دیدن چاه در خواب پر از ماهی بیانگر رزق و روزی فراوان و موفقیت در زمینه کاری می‌باشد، این خواب می‌خواهد بگوید که شما از لحاظ مالی پیشرفت کرده و امکانات زندگی بهتر را به دست می‌آورید.
 • خوشبختی و رضایت این خواب نشان دهنده این است که شما زندگی خوب و مملو از خوشبختی را تجربه خواهید کرد و شادی و نشاط تمام وجودتان را فرا خواهد گرفت.

چاه در خواب دختر مجرد

اگر دختر مجرد چاه در خواب مشاهده کند، تعبیر آن نشان دهنده این است که احساسات ناخوشایندی را تجربه خواهد کرد و در زندگی شخصی اش با شکست و ناکامی روبرو خواهد شد، او نمی‌تواند با اطرافیانش روابط مفید و موثری را برقرار کند، او دنبال راه حلی است که خودش را از این موقعیت نجات داده و حمایت و کمک اطرافیانش را دریافت کند.

چاه در خواب خانم متاهل

اگر زنی در خوابش مشاهده کند که چاه می‌کند، خوابش نشان دهنده این است که افکار پدیدی در سر دارد و می‌خواهد دست به کار خطرناکی بزند، اگر در خواب مشاهده کند که به درون چاه سقوط می‌کند، نشان دهنده این است که مرتکب اشتباه بزرگی می‌شود و در دامی که برای دیگران پهن کرده بود گرفتار می‌شود.

اگر یک زن متاهل و شوهردار در خوابش مشاهده کند که درون چاه آبی قرار دارد، نشان دهنده این است که در آینده‌ای نه چندان دور باردار شده و خداوند فرزندی به او عطا می‌کند.

اگر خانمی در خواب مشاهده کند که درون چاه آب قرار دارد و از آب آن چاه می‌نوشد، تعبیرش این است که به دولت و ثروت زیادی دست پیدا می‌کند.

اگر یک زن متاهل در خوابش به چاه پر از آب بنگرد، نشان دهنده این است که شوهر او فرد پاک و درستکاری است و برای خوشبخت کردن او و فرزندانش تا حد توان کار کرده و از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.

اگر زنی متاهل در خوابش مشاهده کند که از چاه بیرون می‌آید، تعبیرش این است که مشکلات و درگیری بین او و همسرش رخ خواهد داد و این مسائل باعث جدایی و طلاق آنها می‌شوند.

مشاهده سقوط یک زن تنها درون چاه آب در خواب نشان دهنده این است که با مشکلات و گرفتاری‌های متعددی روبرو می‌شوید و آینده‌تان در خطر است.

دیدن یک زن مجرد و تنها در چاه قدیمی نشان دهنده این است که او در بین اطرافیانش زبانزد همه میشود و به شهرت خواهد رسید.

چاه در خواب خانم باردار

اگر در خوابتان یک زن باردار را دیدید که از آب چاه می‌نوشد، تعبیرش این است که به زودی فرزند تان را به دنیا خواهید آورد و زایمان راحتی خواهید داشت.

چاه در خواب مرد

آب چاه به رزق و روزی حلال و به دست آمده از راه‌های مشروع و درست اشاره می‌کند.

اگر مردی در خوابش مشاهده کند که چاهی را حفر می‌کند، نشان دهنده این است که به زودی ازدواج خواهد کرد، اگر از چاهی که حفر می‌کند آب خارج  شد یعنی زنی که اختیار می‌کند قدرتمند بوده و صاحب دولت و ثروت است، اما اگر چاهی که می‌کند خشک بود و آبی از آن بیرون نمی‌آمد یعنی از لحاظ مالی در شرایط خوبی قرار نداشته و فقر را تجربه خواهد کرد.

اگر در خواب مشاهده کند که به درون چاهی که آب تمیز و گوارا دارد می‌افتد، تعبیرش این است که در کار و زندگی اش موفق خواهد شد و به اهدافش خواهد رسید، پول زیادی به دست آورده و ثروتمند خواهد شد.

چنانچه در خوابش مشاهده کند که به درون چاه آب افتاده و ناگهان همه جا تیره و تار شد، نشان دهنده این است که ضرر و زیان می‌کند و در امور مالی با شکست مواجه میشود.

اگر در خوابش مشاهده کند که بدون هیچ آسیب و زیانی از چاه خارج می‌شود، نشان دهنده این است که به اطرافیانش کمک خواهد کرد، در مشکلات و سختی‌ها کنار آنها بوده و آنها را در بحران‌های زندگی تنها نمی‌گذارد.

اگر مردی در خوابش چاهی را مشاهده کند که آبش آلوده و کثیف می‌باشد، نشان دهنده این است که با نگرانی و دلشوره روبرو شده و اندوه و ناراحتی را تجربه خواهد کرد.

نوشته‌های مشابه