👟 تعبیر خواب دمپایی و صندل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب دمپایی و صندل 👟

از جمله معانی و تعبیر هایی که برای مشاهده دمپایی در خواب ذکر شده به مفهوم وظایف و مسئولیت‌های جدیدی است که در واقعیت به عهده گرفته و در پی آن وظایف جدیدی نیز در قبال دیگران از شما انتظار می‌رود.‌ ممکن است این تعهدات در حیطه کسب و کار بوده و یا در بین خانواده و یا بستگان صورت گیرد.

دیدن دمپایی در خواب به منزله ایده‌ها و آرزوهایی است که برای روزگار پس از این در نظر گرفته‌اید.‌ ممکن است به تدریج وارد مرحله تازه‌ای از زندگی‌تان شده که ابعاد متفاوتی را با خود دارد. در واقع دمپایی در رویا نشان دهنده رشد و ارتقاء در کسب و کار می‌باشد.

احتمال می‌رود موضوعی در زندگی شما خاتمه یافته و دیگر جایگاهی برای شما ندارد. لذا انعکاس آن در رویا به شکل دمپایی مشاهده می‌شود.‌ همچنین ممکن است در گذشته خطا یا قصوراتی از شما سر زده که هم اکنون ندای وجدانتان، این امر را یادآور می‌شود.‌

برخی اوقات تعبیر دیدن صندل در خواب عملکرد و دیدگاه شما را در قبال جریانی بیان می‌کند. ممکن است در راه و روشی که انتخاب کرده‌اید خوشنود و راضی باشید.

در برخی مواقع تعبیر نظاره کردن دمپایی در خواب، بیانگر بی‌توجهی و اهمال شما در قبال بعضی از موانع و چالش‌هایی است که با آن روبرو شده و یا به اثرات مخرب آن در زندگیتان آگاه نیستید.‌ لذا با این افکار مسئولیت آن را از سر خود باز کرده‌اید. ولی در حقیقت اهمیت و جدیت این مسائل بسیار بالاست.‌

در عین حال مشاهده کردن دمپایی در رویا به منزله مال و یا وجه نقدی است که از طریق کسب و کار در کشور دیگری به زندگی شما وارد می‌شود.

تعبیر خواب و رویایی که در آن صندل دیده شود به نوعی بیانگر آرزو و آرمان های دیرینه‌ای است که مدت‌ها در افکار و اندیشه‌های تان به آن پرداخته‌اید. عده‌ای دیدن خواب صندل را مرتبط با حیطه تخصص و کسب و درآمد قلمداد می‌کنند. احتمال می‌رود در آینده میزان درآمد شما افزایش یافته و یا در زمینه جایگاه و رتبه ارتقا پیدا کنید. حتی گاهاً در پی به دست آوردن موضوعی هستید، لکن از راه و روش دستیابی به آن آگاه نیستید. در این شرایط زمانی که در خواب ببینید صندل را به پا کرده‌اید، به این معنا است که در جهت مقاصد و اهدافتان برنامه‌ریزی کرده و گام برمی‌دارید.

مفاهیمی که برای مشاهده صندل در هنگام رویا ذکر شده با در نظر گرفتن جزئیات و شرایط خواب متغیر است. برخی از چنین معانی جنبه ناخوشایندی دارد. در مجموع دیدن صندل در خواب بیانگر آن است که طرح‌ها و برنامه های تان جهت کار و زندگی ارتباط مستقیمی با استنباط شما از زندگانی کنونی تان است. علاوه بر این حتی زمانی که رویای مذکور رویکرد مساعدی نداشته باشد، احتمالاً به این معناست که در جهت فعالیت و تلاش برای پیشرفت با برخی موانع و چالش‌ها مواجه می‌شوید.

به طور کلی تعبیر مشاهده صندل یا دمپایی به هنگام خواب علامتی از مراقبت و نگهداری، منافع و مال و اموال، نبرد و پیکار، نیکبختی و سعادت و آسودگی خیال است. هر کدام از این مفاهیم با توجه به برنامه‌هایی که برای خود در پیش گرفته‌ و هر آنچه که برای زندگی و پیشرفت مدنظر دارید، صدق می‌کند.‌

مفهوم دیگری که برای مشاهده صندل در رویا ذکر شده، اشاره به رفتار و گفتاری دارد که رویابین در لفافه بیان می‌کند.

همچنین سایر معانی صندل به منزله رهایی، چرخش در مسیر زندگی و پشت سر گذاشتن رویداد تازه است.‌

حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

تعبیر خواب دمپایی و صندل بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین چنین نقل کرده زمانی که شخصی در خواب مشاهده کند صندل به پا داشت، تعبیر آن است که مردم او را مورد تحسین و تکریم قرار داده و ستایش می‌کنند.

صندل سفید:

در صورتی که در رویا نظاره کند دارای صندل به رنگ سفید بود، به این معنا است که از جانب انسانی بلند مرتبه سود و خیری به او می‌رسد.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) ششمین پیشوای مسلمین، تعبیر دیدن دمپایی را در خواب مبنی بر سه قسم بیان کرده‌اند:

  • تعبیر به مدح و تمجیدی است که از سوی دیگران نسبت به خواب بیننده انجام می‌شود.
  • به منزله جاری شدن رونق و وفور نعمت بر زندگی رویابین است.
  • به این معنا است که شخص خواب بیننده به اعتبار و منزلت والایی دست می‌یابد.

از نظر ابراهیم کرمانی

خرید دمپایی نو:

ابراهیم کرمانی معتقد است کسی که در خواب ببیند دمپایی تازه خریداری کرده و آن را پوشید، تعبیر نشان دهنده آن است که او خواهان همسری است که جلیس و همنشین او باشد.‌

از پا در آمدن یک لنگه دمپایی:

چنانچه در حین راه رفتن یک لنگه از دمپایی از پای او درآمد، بیانگر آن است که فاصله و مفارقتی میان او و خواهر و برادرانش صورت می گیرد.

سوختن دمپایی:

هنگامی که در خواب ببیند دمپایی او در آتش سوخت، به این معناست که همسرش دار فانی را وداع خواهد گفت.

از نظر کارل گوستاو یونگ

مشاهده و یا به پا داشتن دمپایی در هنگام خواب تعبیر به آن است که رویابین از نظر عاطفی احساس رخوت و کسالت داشته و بی ثباتی و عدم امنیت او را در بر گرفته است. شما نسبت به جایگاهی که در آن هستید احساس پایداری و استحکام نداشته و هر لحظه تصور می‌کنید که پشتتان خالی می‌شود.

پوشیدن دمپایی:

مفهوم دیگر به پا داشتن دمپایی اشاره به داشتن زندگی در میان اهل منزل و خانواده‌ای است که آسایش خاطر و رفاه را در کنار یکدیگر تجربه می‌کنید.

برخی اوقات چنین رویایی احتمالاً به منزله آن است که لازم است تا آسودگی خیال و فراغت مضاعفی برای خود مهیا کنید. همچنین ممکن است به مفهوم زیاده روی در سکون و رخوت نیز معنا شود.

دمپایی لا انگشتی:

اگر در خواب ببینید که دمپایی از نوع لا انگشتی به پا دارید، تعبیر به آن است که افکار و وحود شما به ثبات و آرامش خیال رسیده است و یا احتمالاً لازم است مدتی را به تمدد اعصاب و استراحت بپردازید.‌

از نظر آنلی بیتون

خوابی که در آن دمپایی را مشاهده کنید، نشان دهنده افکار و اندیشه‌هایی است که از تصمیم شما در جهت  گام نهادن در کارهای فتنه انگیز و دوز و کلک خبر می دهد.

تعریف شخصی دیگر از دمپایی:

هنگامی که در رویا نظاره کنید کسی از دمپایی شما خوشش آمده و از آن تمجید می‌کند، چنین مفهومی دارد که علاقمند به زنی طناز و دلبر می شوید که باعث فضاحت و بی‌آبرویی برای شما می‌شود.

تعبیر خواب دمپایی و صندل بر‌ اساس موضوع آن 📋

پوشیدن دمپایی

تعبیر که از پوشیدن دمپایی در خواب ذکر شده به منزله رفتن به یک سفر، داشتن احساس خوشنودی از روند زندگی و لزوم برخورداری از آسودگی می‌باشد. در برخی اوقات چنین رویایی از عکس‌العمل کند و خونسرد شما در قبال تکالیف و وظایفتان خبر می‌دهد. همچنین این خواب به مفهوم سستی و بیکارگی، تزلزل و عدم برخورداری از امنیت است.‌

پوشیدن صندل

رویایی که در آن صندل را به پا کنید به مفهوم آرامش، دلجویی و التیام است. حتی ممکن است شخص جدیدی به زندگیتان وارد شده و رابطه تازه‌ای را با او آغاز کنید.

در برخی اوقات پوشیدن صندل در خواب نشان دهنده بی‌انگیزگی و ناامیدی در قبال زندگی و روزگارتان است.‌

به پا کردن صندل در خواب خبر از رشد و ارتقا می‌دهد یا اینکه با اشخاص که به تازگی به جمع شما راه یافته‌اند، روابط تازه‌ و رسمی را آغاز می‌کنید.

پوشیدن دمپایی نرم و لطیف

اگر در خواب ببینید که دمپایی هایی از جنس لطیف و نرم به پا کرده‌اید، تعبیر به آن است که بسیار تمایل دارید تا در نظر سایر مردم عرض اندام و ظاهرسازی کرده و با خریدن اسباب و وسایل لاکچری و گران قیمت خودی نشان دهید. هرچند که شهرت و محبوبیت در بین مردم و اطرافیان بسیار خوشایند است، ولی  توصیه می‌شود از حسد ورزی اجتناب کنید.

پوشیدن دمپایی کوچیک یا بزرگ

هنگامی که در خواب متوجه شوید دمپایی‌هایی که به پا کرده‌اید اندازه و متناسب با سایز پاهایتان نبود، به مفهوم آن است که حتی با خودتان نیز روراست نیستید. در حقیقت این خواب بیان می‌کند کارهایی که انجام داده و سبک و سیاقی که در پیش گرفته‌اید، با افکار و دیدگاه شما اختلاف فاحشی دارد.

پوشیدن دمپایی در موقعیت نامطلوب

زمانی که در رویا نظاره کنید در موقعیت نامطلوب دمپایی پوشیده یا اینکه در هنگام شب در حالی که دمپایی به پا کرده‌اید از منزل خارج می‌شوید، نشان دهنده آن است که برای استفاده از فرصت‌های تازه در امور و برنامه‌هایتان مهیا نیستید. ممکن است شما نسبت به انجام هرگونه تغییر در سبک و سیاق و یا جزئیات زندگی خود هراس دارید. توصیه می‌شود در این زمینه سعی در رفع نقاط ضعف خود کنید. بدانید که با درجا زدن و توقف هیچ پیشرفتی عایدتان نمی شود.

همچنین این رویا بیانگر آن است که شما توافق و همکاری با اشخاصی که از شما متوقع باشند ندارید.

ولی این سخنان به این معنا نیست که لازم است تا تلاش مضاعفی جهت خوشنودی دیگران داشته باشید. در عین حال کمترین کاری که از شما انتظار می‌رود چنین است که صحبت‌های دلسوزانه و راهکارهای ارزشمند اعضای خانوادتان را مدنظر قرار دهید.‌

پوشیدن دمپایی ساده

هنگامی که در خواب ببینید یک جفت دمپایی ساده به پا دارید، چنین تعبیر دارد که عازم سفری طول و دراز شده و یا اینکه دختر دم بختی از نزدیکان و یا اقوام ازدواج خواهد کرد.

چنانچه در رویا خودتان را مشغول پوشیدن دمپایی ببینید، نشان دهنده آن است که عزم سفر کرده و احتمالا این مسیر را با قایق طی کنید. حتی ممکن است خبر از اقدام شما جهت خرید یک خودرو نو بدهد.

پوشیدن دمپایی دیگران

رویایی که در آن شاهد پوشیدن دمپایی‌هایی متعلق به اشخاص دیگر توسط خودتان بودید، چنین مفهومی دارد که در ایام آتی شما کمک و حمایتی به او انجام داده و او را یاری می‌کنید. هنگامی که در خواب متوجه شوید دمپایی‌های شما در پای آن شخص قرار داشت، به این معناست که او از جهاتی به طرفداری از شما برخاسته و کمکتان می‌کند.

برخی از معبرین دیدن خوابی که در آن دمپایی‌های دیگران را به پا کنید، خوش یمن ندانسته و چنین تعبیر می‌کنند که با شخصی از بهترین و عزیزترین دوستانتان دچار اختلاف شده و رابطه شما دچار آسیب می‌شود. زمانی که در خواب نظاره کنید دمپایی‌هایی آلوده و گسسته در پاهایتان قرار دارد، به مفهوم آن است که برخی افراد در زندگی رابطه دوستانه را با شما کنار گذاشته و به علت برخی از اعمال و گفتار زننده و ناشایستی که داشته‌اید، عطایتان را به لقایتان بخشیده‌اند.

پوشیدن دمپایی پشمی

هنگامی که در رویا دمپایی‌هایی از جنس پشم به پا کنید، اشاره به رویدادهایی دارد که در اندک زمانی رخ می‌نمایاند.

برای نمونه احتمال می‌رود پای شما به یک درگیری باز شده یا با انجام قصورات و اشتباهاتی عذاب وجدان شما را فرا گیرد. شاید با قدم گذاشتن در راه علم، حکمت و معرفت تازه‌ای فرا گرفته و یا موضوعی مکتوم و سری نهانی در نظر دیگران هویدا شود.

پوشیدن دمپایی های گلدوزی شده

هنگامی که در خواب نظاره کنید دمپایی های شما به شکل زیبایی منقش به هنر گلدوزی بوده و آن را به پا کرده‌اید، تعبیر به آن است که به مال و مکنت زیادی دست یافته و شأن و حرمت شما در میان مردم افزایش می‌یابد.‌

پوشیدن دمپایی خانگی

چنانچه در خواب ببینید در فصل تابستان دمپایی‌های گرم و روفرشی پوشیده‌اید، ممکن است از بروز موانع و مسائلی در زندگی خبر دهد.

برخلاف مورد فوق زمانی که در رویا به فصل سرد زمستان دمپایی‌های گرم به پا داشته‌اید، بدانید که رویدادهای دلچسب و خوشایندی برایتان نمودار می‌شود.‌

افتادن دمپایی روی پای شما

خوابی که در آن متوجه شوید دمپایی به ناگاه بر روی پاهای شما سقوط کرد، تعبیر بیانگر آن است که در ایام آتی پیشنهاد ازدواجتان را به شخص محبوب و مورد نظرتان اعلام می‌کنید.

راه رفتن با صندل

اگر در خواب ببینید که صندل به پا داشته و با آن قدم می‌زنید، اشاره به نقصان و نادانی دارد.‌

خریدن دمپایی

تعبیر که برای خریدن صندل در خواب ذکر شده، به منزله مهیا بودن و اشتیاق جهت رویارویی و یا قرار گرفتن در موضوع تازه‌ای است. به نظر می‌رسد شما در حیطه تخصص و کار و یا حتی خانوادگی تمایل دارید تا با رویدادهای تازه‌ای روبرو شوید. در حقیقت با هوشیاری و چشمان باز مترصد جذب شانس و شرایط ایده آل هستید. حتی اگر در این مسیر با موانع و مشکلاتی برخورد کنید ولی همت و عزم راسخ شما بر همه آنها فائق می‌آید. در عین حال دیدن چنین رویایی بیانگر اخبار نویدبخشی است که در امور اقتصادی و مالی به گوشتان می‌رسد. لازم است تا بیش از پیش به صحت و تندرستی خود اهمیت دهید.

کسی که در خواب مشاهده کند در حال خرید دمپایی هایی با شکل و شمایل خوش منظر و بی عیب و نقصی بودید، تعبیر آن چنین است که به زودی پیوند از برقرار کرده و تشکیل زندگی می‌دهد. گاهی ممکن است دیدن این خواب خبر از عازم شدن به سفری پر منفعت و پربار باشد.

گم کردن دمپایی

هنگامی که در خواب مشاهده کنید دمپایی هایتان مفقود شده و آنها را پیدا نمی‌کنید، چنین تعبیر دارد که تمایل دارید تا برخی از امور را در زندگی خود حذف کرده و به آنها خاتمه برخی اوقات دیدن چنین خوابی تعبیر به آسیب و لطماتی است که از نظر اقتصادی به شما وارد شده و یا اینکه مورد بدعهدی و نیرنگ دوستان و اطرافیان خود قرار می‌گیرید.‌

دیدن رویاهایی که مضمون اصلی آن صندل هایی باشند که ناپدید شده، ممکن است تعابیر ناخوشایندی با خود داشته باشند. این گونه خواب‌ها بیانگر آن است که شما دارای شخصیتی با پشتکار زیاد بوده که مطالب و مسئولیت‌هایتان را به سرانجام رساندن و در عین حال مقاوم و پر طاقت هستید. البته از منظری دیگر چنین خصوصیاتی به معنای یکدندگی و لجوج بودن شما است. در برخی اوقات مشاهده چنین خواب‌هایی به مفهوم آن است که احساس پریشانی و هراس از غصه و درد بر شما غالب شده است. در این شرایط توصیه می‌شود به راهنمایی‌های انسان‌های دلسوز و کاردان توجه کرده و با به کار گرفتن آنها تا حد زیادی از اندوهتان کاهش دهید.

در عین حال ذکر کرده‌اند گم کردن دمپایی و صندل در خواب، تعبیر به آن است که لازم است تا دقت و احتیاط بیشتری در زمینه تخصص و شغلتان لحاظ کنید. حتی ممکن است نشان دهنده شخصی در پیرامونتان باشد که کسب و کار خود را به نوعی رها می کند.

پیدا کردن صندل

اگر در خواب صندل پیدا کنید، به این معناست که تحولات اساسی و سرنوشت سازی برایتان رخ می‌دهد.

شخصی که در رویا صاحب صندل بوده و یا آن را از کسی هدیه گرفت، بداند که مورد مدح و تمجید مردم و اطرافیان قرار گرفته و محبوبیت زیادی کسب می‌کند.

خوابی که در آن صندل پیدا کنید، اشاره به تحولاتی دارد که در سبک و سیاق زندگی‌تان ایجاد می‌شود.

دزدیدن دمپایی

هنگامی که در خواب ببینید شخصی اقدام به ربودن دمپایی های شما نمود، تعبیر ممکن است به مفهوم بدعهدی و یا پیمان شکنی باشد که از سوی همسر و شریک زندگی‌تان رخ می‌دهد.

دمپایی یک لنگه

مشاهده تنها یک لنگه از دمپایی در خواب و رویا اشاره به زندگی عاطفی و رمانتیک شما داشته و به منزله رویدادهای تلخ و شیرینی است که در آن صورت گرفته و مفارقت و وصال هایی است که پشت سر می گذارید.

چنانچه در خواب نظاره‌گر یک لنگه دمپایی باشید، به این معنا است که در پیرامون تان شخصی وجود دارد که بسیار به شما علاقمند است. اگر بیننده رویای مذکور یک خانم باشد، تعبیر ذکر شده قطعیت و شدت بیشتری پیدا می‌کند.

مفهوم دیگری که برای این خواب بیان شده، به معنای طرح‌ها و میزان خاطر جمعی و یقین شما نسبت به پروژه‌های و اموراتی که در دست دارید را بیان می کند.

دمپایی لنگه به لنگه

هنگامی که در رویا نظاره‌گر دمپایی‌های تا به تا و نامتقارن بودید، اشاره به نامساعد بودن شرایط در امور زناشویی و با شریک زندگی‌تان داشته و یا اینکه در حیطه کسب و کار برخی از ‌طرح ها و پروژه‌ها متوقف شده و مسکوت مانده است. در این میان احتمال می‌رود همسر و یا شرکای کاریتان افکاری کاملاً متفاوت با نظر شما داشته، لذا این امر اختلاف و ناهمگونی‌هایی را در پی دارد.

دمپایی نو

اگر در خواب دمپایی های نو و جدیدی را ببینید، تعبیر به منزله آن است که در آینده‌ای نزدیک به مکان‌های تازه‌ای سفر کرده و در این مسافرت منفعت و نصیب بسیاری کسب می‌کنید.

همچنین از سایر معانی که برای دیدن صندل جدید و تازه در خواب ذکر شده، نشان دهنده ورود شخص جدیدی به جمع خانواده و فامیل و یا رسیدن به دستاورد جدیدی است. مفهوم فوق حتی می‌تواند تولد یک نوزاد در بین اعضای خانواده و یا پذیرش مسئولیت یک حیوان خانگی را شامل شود. در کنار این‌ها ممکن است خرید وسایل منزل و یا دریافت وجه نقد را نیز در برگیرد. ولی در صورتی که صندل‌های فرسوده و مستعملی را در خواب ببینید تعبیر به آسایش می‌شود. چرا که در شرایط کنونی زندگی از رفاه و آسایش بهره‌مند هستید.

گرفتن دمپایی نو:

چنانچه در رویا از جانب شخص دیگری دمپایی‌های تازه‌ای به شما عطا شد، تعبیر به آن است که در ایام آتی از اخبار مسرت بخشی مطلع شده و پیوند ازدواج با شخصی که بع او علاقمند بوده و تمنای وصال او را داشته‌اید، می‌بندید.

دمپایی نو با طول زیاد:

برخی از معبریت غربی نقل کرده‌اند زمانی که در رویا یک جفت دمپایی تازه با طول خیلی زیاد که شباهت زیادی به قایق داشته نظاره کنید، تعبیر به مفهوم وضعیت بغرنج و نامساعدی است که بر شما حاکم می‌شود.

ممکن است لازم باشد تا در ابعادی از زندگی خود تغییر و تحولات جدیدی را اعمال کنید. این تغییرات می‌تواند یافتن وسیله‌ای ارزشمند و یا رفتن به جستجوی شخصی باشد که در گذشته او را رها کرده‌اید. در این میان اولویت‌های زندگی و اعتقاداتتان را مد نظر قرار دهید.‌

تعریف از دمپایی نو:

اگر در رویا نظاره کنید سایر اشخاص دمپایی های تازه شما را تعریف و تمجید می‌کنند، به منزله توصیه‌ای است که شما را نسبت به افشای اطلاعات و بیان مسائل شخصی تآن در حضور سایر افراد باز می‌دارد.‌

در این موقعیت مناسب است تا بیش از حد به دیگران نزدیک نشده و روابطتان را در حد اعتدال نگه دارید تا شناخت کافی نسبت به آنها کسب کنید.

هنگامی که دمپایی‌های شما در خواب به رنگ سفید بود، مفهوم خوبی داشته و به زودی رویدادهای خوشایندی را همچون ساکن شدن در شهر و یا کشوری دلخواه،  ازدواج و تشکیل زندگی مشترک و یا یافتن دوستی جدید و وفادار تجربه می کنید.

صندل جدید

مشاهده صندل تازه در رویا به منزله قرار گرفتن در امنیت و پایداری امور اقتصادی و مالی است که شرایط را برای شما بهبود می‌بخشد.‌

برخی اوقات دیدن صندل از لزوم موضوع و یا مطلبی خبر زندگی خبر می‌دهد که هم اکنون جای خالی آن احساس می‌شود.‌

دمپایی پاره و کهنه

تعبیر که از دیدن دمپایی گسسته و پاره در خواب گفته شده به معنای پریشانی و یأس می باشد. با وجودی که شما در مراحل مختلف زندگی همت و کوشش بسیاری را جهت دستیابی به زندگی بهتر به کار گرفته‌اید، ولی در اغلب اوقات برنامه‌های شما با ناکامی همراه بوده است.‌

از منظر معبرین غربی چنانچه دمپایی‌هایتان را در خواب به شکل فرسوده و کهنه مشاهده کنید، بیانگر ازدواج و تشکیل زندگی با خانمی است که تاکنون تن به ازدواج نداده و یا اینکه در گذشته همسرش را از دست داده است.

اگر در خواب صندل‌هایتان را به شکل مستعمل و یا پاره ببینید، به منزله بروز مسئله و یا چالشی در حیطه کسب و کار و یا شغلتان می‌باشد.‌ به تعبیر دیگر این خواب نشان می دهد در صورت بروز اشتباه و خطا در کارهایتان کاملاً مسئولیت آن را برعهده گرفته و یا اینکه افزون بر قدرت و نیروی تان از خود کار می‌کشید. چنین موضوعاتی ممکن است در اثر چشم و هم چشمی میان همکاران در حیطه کاری رخ دهد. ولی در عین حال این تلاش‌ها به مفهوم رشد و ارتقا در تخصص و حرفه می‌باشد که توسط همکاران و رقبایتان پذیرفته نیست. به نوعی رویای مذکور خبر از چالش و یک مسأله ای را می‌دهد که شما قادر به حل و فصل آن هستید.

هنگامی که در خواب خودتان را صاحب دمپایی‌های پاره‌ای دیده و یا آن را به پا کرده بودید تعبیر به آن است که در امورات و برنامه‌هایتان مستاصل و درمانده بوده و یا اینکه همسر و شریک زندگی‌تان هم شأن و مطلوب نیست.

دمپایی چرمی

اگر در خواب شاهد دمپایی هایی از جنس چرم بودید، تعبیر به این معنا است که در ایام آتی صاحب خانه و زندگی پر زرق و برق و گران قیمتی خواهید شد. در حقیقت هر آنچه که آرزوی آن را در سر داشته‌اید برایتان محقق شده و امور و روال زندگی مطابق با ایده‌های شما صورت گرفته و پیش می‌رود.

دمپایی شیشه ای

رویایی که در آن دمپایی‌های شیشه‌ای نظاره کنید، بیانگر آن است که شما دارای شخصیتی متظاهر و بد ذات بوده و کسانی که شما را برای دوستی انتخاب می‌کنند در کمتر زمانی به این خصوصیاتتان پی برده و به آن خاتمه می‌دهند.

چنانچه در خواب ببینید شخصی از دوستانتان دمپایی شیشه‌ای پوشیده بود، به مفهوم آن است که در اثر بروز برخی شرایط سخت و طاقت فرسا دچار لطمه و زیان می‌شود. در این موقعیت به زحمت و اندوه می‌افتد.

مفهوم دیگر مشاهده دمپایی شیشه‌ای به این معنا است که نسبت به انجام سفر به سرزمینی خارج از کشور دچار شک و تردید شده‌اید.

حتی احتمال می‌رود بدون در نظر گرفتن رغبت و تمایل شما، دوره‌ای را در کشورهای خارجی سپری کنید.

دمپایی طلا

زمانی که در خواب ببینید دمپایی هایی از جنس طلا به پا کرده‌اید، تعبیر به نیکبختی و سعادتی است که در زندگی شما حاکم شده و با اقبال بلند به مال و مکنت زیادی دست پیدا می‌کنید.

هنگامی که در خواب ببینید دمپایی‌هایی از جنس طلا خریداری کرده‌اید، تعبیر به آن است که در آینده‌ای نزدیک اقدام به خریداری زمین و یا خانه تازه ای می کنید. در برخی اوقات دیدن خواب مذکور به این معناست که در ایام آتی با شخصی دلسوز، پرشفقت و متعهد ازدواج کرده و زندگی مشترکتان را آغاز می‌کنید.

دمپایی کثیف

مفهومی که برای مشاهده دمپایی‌های آلوده و چرکین ذکر شده چنین است که احتمالاً کانون گرم خانواده شما رو به سستی نهاده و ممکن است هر لحظه گسسته شود. بهتر است به عنوان عضوی از این زندگی تلاشتان را در جهت پایداری و استحکام آن انجام دهید.

دمپایی خیس

هنگامی که در خواب مشاهده کنید دمپایی‌های مرطوب و خیس را به پا کرده‌اید، اشاره به تظاهر و ریاکاری همسرتان دارد.

دمپایی تنگ

از دیدگاه معبرین غربی تعبیر دیدن دمپایی هایی باریک و تنگ در خواب نشان دهنده بروز اختلاف و تنش در واقعیت و یا مقروض بودن به سایر اشخاص است.

حتی احتمال می‌رود اشخاصی که در گذشته مبالغی را به شما قرض داده‌اند، در پی شما بوده و یا در شرایط سخت و بغرنجی درمانده شوید.

مفهوم دیگری که برای دیدن دمپایی های تنگ در خواب ذکر شده، اشاره به بدعهدی و بی‌وفایی است که از جانب اطرافیان نسبت به شما صورت می‌گیرد.

معنای دیگر رویای مذکور تعبیر به برنامه ها و طرح‌هایی می‌شود که در واقعیت به آن مشغول هستید. ولی با بروز برخی موانع از روند عادی خارج شده و به خوبی پیش نمی‌رود.

دمپایی و صندل مشکی

مفهومی که برای دیدن صندل به رنگ سیاه در خواب ذکر شده ارتباطی با احساس دلهره و هراس، موضوعات پنهانی و ناگفته و یا توانمندی و استعداد باطنی دارد. شما دارای شخصیتی مقاوم با روابط عمومی بالا هستید. خوابی که در آن متوجه شوید پس از پوشیدن صندل‌ها در پا احساس آزار و تنگنا به شما دست داد، مفهوم خوبی ندارد. این موضوع نشان دهنده تشویش و دلهره مضاعفی است که نسبت به مسائل و چالش‌ها در افکار شما وجود دارد. این موضوع منبعث از فرسودگی و از پا افتادگی شماست. بهتر است از مواجهه با موانع و مشکلات نهراسید. چرا که خوشبختانه مهارت و توانمندی مقابله با آن در وجودتان نمایان می‌شود.

کسی که در خواب ببیند دمپایی هایی به رنگ مشکی بدون هیچ عیب و نقص و خوشگل در پاهایش قرار دارد بداند که تعبیر آن در همه ابعاد زندگی، تخصص و پیشه اش امورات و برنامه‌هایش را با افتخار و مباهات پیش برده و به سرمنزل مقصود می‌رساند. لاکن چنانچه دمپایی‌های مشکی رنگ او آلوده و کثیف بود اشاره به ناخشنودی و اختلافاتی دارد که نسبت به همکار و یا همسر خود دارد. در صورت تداوم این شرایط ممکن است فاصله و مفارقتی میان آنها صورت گیرد.

دمپایی و صندل زرد

مشاهده رنگ زرد در رویا علامتی از رسیدن به نور، پیشرفت و نوآوری است.‌ چرا که دیدن رنگ زرد احساس قدرت و توانمندی به همراه شور و شوق را به مخاطب انتقال می‌دهد. اگر صندل را در خواب به رنگ زرد ببینید، تعبیر به داشتن اراده قوی و رغبت و اشتیاق از رسیدن به موضوعی خاص دارد.‌ در حقیقت این رویا از وقوع رویدادهای مثبت و پربار در برنامه‌های اقتصادی خبر می‌دهد. در این میان لازم است برنامه‌های مالی را با تدبر، دقت و احتیاط اتخاذ کرده و از تصمیمات شتاب زده اجتناب کنید.

برخی معتقدند تعبیر دیدن دمپایی زرد رنگ در خواب به مفهوم ابتلا به مرض و یا قرار گرفتن در اندوه و پریشانی علی الخصوص زمانی که دمپایی مذکور با شکل و ظاهری آلوده و گسسته و پاره مشاهده شود. به پا کردن دمپایی زرد رنگ در رویا تعبیر به آن است که نسبت به شریک عاطفی و یا همسرتان احساس ناخشنودی دارید.

دمپایی و صندل سفید

معنایی که برای رنگ سفید در خواب ذکر شده، در اکثر مواقع بیانگر یکدلی، صمیمیت و سازش است. در این میان دیدن صندل‌های سفید رنگ در خواب و رویا به منزله برخورداری از امنیت، رشد و ارتقا، پیروزی و یا آغاز فصل جدیدی از زندگی است. با توجه به اینکه شما دارای شخصیتی با اراده و عزم قوی هستید که همه تلاشتان را برای تحقق مقاصدتان به کار برده کارها را به نحو احسن انجام می‌دهید، لذا رویای مذکور به منزله سازش و آشتی و یا پیوند مقدس ازدواج است.

اگر در خواب خودتان را صاحب یک جفت دمپایی سفید دیده و یا اقدام به خریداری آن کنید، تعبیر به مفهوم طالع و اقبال روشنی است که در زمینه تشکیل زندگی مشترک و انتخاب همسر و یا تعیین تخصص در حیطه کاری همراه شما خواهد بود. بدانید که آینده روشنی در انتظارتان بوده و به عزت و دولت دست می‌یابید.

از جمله مفاهیم عمده‌ای که برای دیدن صندل سفید در خواب بیان شده، انجام پیوند ازدواج است.

دمپایی و صندل سبز

دیدن صندل به رنگ سبز در رویا به منزله داشتن آرزو، امیدواری و فرصت ایده‌آل می‌باشد. رنگ سبز در خواب به این معنا است که لازم است در پی یافتن چیزی باشید که به واسطه آن زندگی‌تان رنگ و بوی مثبت و خوشایندی بیابد. در عین حال رنگ سبز اشاره به عشق و اقبال و بلند در ابعاد مختلف زندگی دارد.

زمانی که در رویا اقدام به خریدن دمپایی سبز رنگ کنید تعبیر به آن است که همسر و شریک زندگی شما دارای شخصیتی متدین، صادق و با ایمان بوده و این خصوصیات می‌تواند در خصوص همکار و یا خودتان نیز صدق کند. چنانچه در خواب دمپایی سبز را بپوشید، بدانید که تعامل، الفت، صلح و صفا و شفقت میان شما و شریک عاطفی و یا شریک کسب و کارتان برقرار می‌شود.‌

دمپایی و صندل آبی

مشاهده رنگ آبی در رویا تعبیر به آرمان‌ها و خواسته‌هایی است که مدت‌های مدید در سر پرورانده‌اید.‌ خوابی که در آن ببینید مشغول خرید دمپایی آبی هستید و یا آن را به پا کرده‌اید، تعبیر بیانگر آن است که صاحب همسری دلخواه شده که همه خصوصیات مد نظرتان را دارا است. همچنین ممکن است عازم سفری شوید که به شکل چشمگیری در آن لذت برده و در گذشته آرزویش را داشته‌اید.

دمپایی و صندل قرمز

خانمی که در رویا نظاره کند دمپایی‌های قرمز رنگی پوشیده است، چنین مفهومی دارد که با مردی پیوند ازدواج بسته و زندگی مشترک را آغاز می‌کند که نشاط و شادمانی همدم لحظات او بوده و یا اینکه در تخصص و کسب و کار جدیدی وارد می‌شود که تغییر و تحولات عمده و دلچسبی را به زندگی او وارد کرده و به نحو مطلوبی پیشرفت می‌کند.‌

هنگامی که یک مرد در خواب نظاره کند دمپایی‌هایی به رنگ قرمز به پا کرده، بیانگر آن است که همسرش با انجام برخی رفتارها شرایط خشم و ناراحتی او را فراهم کرده و یا در موضوعی در حیطه کسب و کار به شدت خشمگین شده و برآشفته می‌شود.‌ در واقع او نسبت به روند جریانات ناراضی بوده و کنترل خود را از دست داده است.

صندل شکسته

مشاهده صندل‌های آسیب دیده و شکسته در رویا به مفهوم چشم به راه بودن از آغاز فصل جدید زندگی است.

صندل های مختلف

اگر در خواب صندل‌های زیاد با شکل و شمایل متفاوت را نظاره کنید، از امور و برنامه‌های مالی خبر می‌دهد.‌

صندل استفاده شده

تعبیر دیدن صندل های کهنه و استفاده شده در خواب، بیانگر ملحق شدن اشخاص جدیدی به ابعاد مختلفی از زندگی شما است.‌ ممکن است اشخاص تازه وارد به جمع خانوادگی‌تان ملحق شوند. همچنین مشاهده صندل‌های متعلق به افراد دیگر نیز چنین مفهومی با خود دارد. لذا خود را مهیای ایجاد روابط تازه با اشخاص جدید کنید.

تعجب با دیدن دمپایی

اگر در خواب پس از دیدن دمپایی احساس حیرت و سرگشتگی به شما دست داد، احتمال می‌رود که با خانمی که قبلاً همسرش را از دست داده ازدواج کنید و یا اینکه همسرتان رفتارهای جاهلانه از خود بروز دهد.

زمانی که در رویا متوجه شوید دمپایی‌هایی که متعلق به شما بوده مفقود شده، بیانگر آن است که میزان بالایی از اموالتان را حیف و میل می‌کنید.

درآوردن دمپایی از پا

اگر در خواب ببینید دمپایی را از پایتان خارج می‌کنید، تعبیر اشاره به خاتمه یافتن نگرانی و اندوه‌هایی دارد که در واقعیت با آن مواجه بودید.‌

به پا داشتن صندل

خوابی که در آن ببینید که کسی صندل به پا دارد، رویای مذکور تفاسیر متعددی را با خود دارد. چنانچه کاملاً نسبت به شخص مذکور شناخت داشتید، این رویا به منزله میزان عزت نفسی است که بر شما حاکم بوده و احساس حسدی است که به آن شخص حس می‌کنید. در اغلب موارد در ارتباطاتی که با اشخاص پیرامونتان برقرار می‌کنید، دچار اختلاف و کشمکش شده و از نظر آنها شما شخص قابل اعتمادی نیستید.

هنگامی که در خواب ببینید اشخاص ناشناسی صندل های تازه‌ای به پا کرده‌اند، به منزله فراهم شدن شرایط ایده‌آل و فرصت‌های تازه در زندگی است.

اگر شخصی از اطرافیان خود را در رویا مشاهده کنید که صندل‌های مستعمل و کهنه ای به پا دارد، تعبیر به منزلت و اطمینانی است که دیگران نسبت به شما قائل هستند. این خواب بیان می‌کند که شخصی از اطرافیانتان نقش برجسته و پررنگی در امورات و زندگی‌تان دارد. ولی چنانچه شخص مذکور در رویا برایتان ناشناس بود، به این معنا است که لازم است با اشخاصی که در گذشته ارتباطات گرم و صمیمانه‌ای داشته و به دلایلی فاصله میان افتاده، روابط را از سر بگیرید.

از دست دادن دمپایی

از دست دادن دمپایی در خواب در شکل‌های مختلف به این معنا است که اختلاف و مشاجراتی با یکی از نزدیکان و یا افراد خانواده برایتان رخ می‌دهد.

مفهوم دیگر رویای مذکور اشاره به روابط رمانتیک و عاطفی شما داشته که در ملأ عام آشکار می‌شود. ممکن است شما از روشی که در امور عاشقانه در پیش گرفته‌اید احساس رضایت کنید، ولی توجه داشته باشید که این رفتار  موجب آزار دیگران نشود.

عوض کردن دمپایی با شخص دیگر

هنگامی که در خواب اقدام به تعویض دمپایی هایتان با شخص دیگری کنید، تعبیر به این معنا است که تحولات چشمگیری در جنبه‌های مختلف زندگیتان نمودار می‌شود که ممکن است در حیطه کسب و کار، انتخاب همسر و یا فاصله و جدایی باشد.

در عین حال رویای فوق بیان می‌کند که شما دیدگاه و نظرتان را نسبت به مطلب و موضوعی تغییر می‌دهید.

دادن صندل به مرد

خوابی که در آن مشاهده شود یک جفت صندل به مرد عطا شده، نشان دهنده حب و علاقه‌ای است که در واقعیت به آن مرد داشته و او را تمجید می‌کند.

نوع رویه دمپایی

این موضوع که دمپایی در خواب دارای رویه ای باز و یا پوشیده باشد، مفهومی با در نظر گرفتن فصلی دارد که در خواب آن را دیده و استفاده کرده‌اید.

در این میان ذکر کرده‌اند مشاهده صندل های پوشیده به این معنا است که از طرف نزدیکان و اطرافیان جهت حل و فصل مسائل مورد حمایت و یاری قرار می‌گیرید.

نوشته‌های مشابه