🌙 تعبیر خواب ماه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب ماه 🌙

تعبیر خواب که در آن ماه رویت شود، به احساسات لطیف و زنانه طبیعت اشاره می‌کند و مفاهیمی همچون احساس شهود و گواه، مسائل مربوط به روح و روان، احساس محبت و علاقه شدید نسبت به کسی یا چیزی، علاقه‌ای که به خاطر دوست داشتن بسیار زیاد و عشق بنا شده باشد را در دل خود دارد.

هلال ماه در خواب به ابعاد درونی شخصیت شما اشاره دارد و نمادی از ترس‌ها نگرانی‌ها و گمراهی‌های وجود شما می‌باشد.

ماه در خواب می‌تواند نمادی از مادرانگی و زنانگی در وجود شما باشد، شما دوست دارید که به دیگران عشق بورزید و آنها را به هر طریقی که می‌توانید خوشحال کنید، شما انسانی فداکار بوده و دوست دارید هر چیزی که متعلق به شماست را در اختیار دیگران قرار دهید تا آنها را خوشحال کنید، شما دوست دارید اعضای خانواده و نزدیکانتان را در حالی که لبخند بر لب دارند ببینید.

البته این خواب می‌تواند به مادر شما یا رابطه شما با مادرتان نیز اشاره داشته باشد.

از نظر تحلیلگران خواب و رویا، دیدن ماه در خواب، به ابعاد ظریف وجودی شما اشاره می‌کند و لایه‌های درونی شخصیت شما را آشکار می‌سازد، می‌تواند به معرفت و روحیات زنانه اشاره داشته باشد.

البته دیدن ماه در خواب می‌تواند نمادی از تغییر روحیه و نگرش شما نسبت به مسائل باشد، به همین دلیل بر این باورند که اگر در خوابتان دو عدد ماه را مشاهده کردید، تعبیرش این است که افکارتان به دو جهت مختلف کشیده خواهد شد و نظراتتان راجع به مسائل متفاوت می‌شود، شما از ابعاد جدیدی به مسائل و موضوعات نگاه می‌کنید و نگرشتان عوض خواهد شد.

در حالت کلی باید بدانید که خواب ماه تعبیر خوبی داشته و به موارد زیر اشاره دارد:

 • رابطه‌های خوب و دوست داشتنی که بر پایه عشق و محبت هستند.
 • فرمانروا، حاکم و صاحب اختیار یا شخصیت بلند مرتبه در نظام حکومتی که وظایف مهمی بر عهده دارد و در برخی مواقع به مادر اشاره می کند.
 • ازدواج موفق و از روی عشق و علاقه، همسری مهربان و دلسوز که همیشه به فکر شما باشد و برای شادی شما تلاش کند، عاقبت بخیری و زندگی مشترک خوب که بر پایه علاقه واقعی و دوست داشتن باشد.
 • به لایه‌های پنهان وجود تان و چیزهای خوب و اسرارآمیزی که استعدادش را دارید ولی از بقیه مخفی می‌کنید، دلالت دارد.
 • به شناختن حق تعالی و رسیدن به معرفت ذات الهی، احساس حدس و گمان قوی زنانه اشاره دارد.
 • می‌تواند نمادی از تغییر حالت یا وضعیت روحی و رفتاری کسی باشد.
 • به شخصیت بزرگ و برجسته‌ای که پیشوایی و رهبری گروهی از مردم را بر عهده دارد اشاره می‌کند، در برخی جاها گفته شده که نور ماه نمادی از نور معرفتی است که امام به ما نشان میدهد.
 • این خواب می‌خواهد به ما بگوید که فرزند یا همسرمان در مسیر رسیدن به معرفت و شناخت مسائل معنوی و نزدیک شدن به خداوند در مسیر درستی قرار گرفته‌اند و اگر این مسیر را ادامه دهند، می‌توانند به رشد و شکوفایی مورد نظرشان برسند چنین خوابی به فرزند یا همسر صالح اشاره می‌کند و می‌خواهد به ما بگوید که اعضای خانواده ما در مسیر درستی قرار گرفته و به عرفان و آگاهی دست خواهند یافت.

اکثر کسانی که معنی و منظور تعبیر خواب‌ها را شرح داده و آن را به صورت روشن و واضح برای ما بیان می‌کنند، بر این باورند که دیدن ماه در خواب به زیبایی ماه و اندازه و میزان دوری و نزدیکی آن ارتباط مستقیم دارد، آنها بر این باورند که دیدن ماه در خواب می تواند نشانه‌ای از رسیدن به شغلی مناسب و معتبر، ازدواجی پر از سعادت و خوشبختی که به زودی اتفاق می‌افتد، رسیدن به هدف و مقصود پس از سختی های بسیاری که شخص بیننده خواب تحمل کرده است، می باشد.

حال برای مشاهده تعبیر خواب تکیملی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

تعبیر خواب ماه بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر جابر مغربی

ایشان بر این باورند که ماه در خواب نمادی از مادر می باشد و به احساسات مادرانه اشاره دارد.

نگه داشتن ماه در دست خود:

چنانچه در خواب مشاهده کنید که ماه را در دست خود نگه داشته‌اید، تعبیرش این است که با شخصی زیبا و خوش چهره ازدواج می کنید، در حالت کلی گرفتن ماه در خواب نمادی از زنی دلربا و خوش چهره می‌باشد.

هلال ماه:

اگر در خوابتان ماه را به صورت هلال و باریک مشاهده کردید و دیدید که آن را به دست آورده‌اید، تعبیرش این است با شخصی ازدواج می‌کنید که خیلی شریف نبوده و از نجابت و اصالت کمی برخوردار است.

خورشید و ماه:

خوابی که در آن خورشید و ماه را مشاهده کردید و دیدید که همه آنها در یک مکان جمع شده بودند در حالی که می‌درخشیدند و نورشان فراوان بود و به آنها دسترسی داشتید، تعبیرش این است که شما به سروری و بزرگی زیادی دست پیدا کرده و همه بزرگان و سروران مطیع و فرمانبردار شما خواهند شد و دستورات ما را اجرا خواهند کرد، همه از شما تبعیت کرده و نوکر و چاکر شما می‌شوند.

اگر خورشید و ماه را یکجا و در یک مکان مشاهده کردید در حالی که هیچ نوری نداشتند و نمی‌درخشیدند و فضا تیره و تار بود به صورتی که چیزی دیده نمی‌شد، این گونه تعبیر می‌شود که شما همه چیز را نابود خواهید کرد و اقداماتتان سرانجام خوبی نخواهد داشت.

از نظر محمد ابن سیرین

دیدن ماه در خواب به سیاستمداران و مقام‌های بالای حکومتی اشاره دارد.

صحبت کردن ماه:

چنانچه در خواب خود ببینید که ماه با شما صحبت می‌کند، تعبیرش این است بر دیگران حکومت کرده و فرمانروا می‌شوید به طوری که بر تمام شرایط و مسائل مسلط و چیره خواهید شد و اختیار همه چیز را به دست می آورید.

لرزیدن ماه:

اگر در خواب خورشید یا ماه را مشاهده کردید به طوری که در جای خود تکان می‌خوردند و می‌لرزیدند، تعبیرش این است که مقام بالای حکومتی در آن سرزمین و منطقه دچار ضرر و زیان شده و کنترل خود را روی مسائل مهم از دست می‌دهد و اختیاراتش کم خواهد شد.

دوماه در آسمان:

اگر در خوابتان دو ماه مشاهده کردید به طوری که با یکدیگر نزاع و جنگ می‌کردند، تعبیرش این است بین دو پادشاه یا حاکم اختلاف نظر و تفاوت‌های بسیاری ایجاد شده و این موضوع باعث درگیری و دشمنی بین آنها می‌شود، چنانچه مشاهده کردید که در این نزاع و دشمنی یکی از ماه‌ها صدمه دید و ناقص شد، تعبیرش این است که یکی از آن دو پادشاه کنار گذاشته می‌شود و قدرت خود را از دست می‌دهد.

ماه نیمه:

چنانچه در خوابتان ماه را دیدید به صورتی که دو نیم شده بود، تعبیرش این است که پادشاه یا مقام بالای حکومتی در آن سرزمین به شدت خسته یا کلافه شده و ممکن است سرنوشتش به نیستی یا مرگ بینجامد.

اگر خانمی که به خداوند و آخرین پیامبرش ایمان نداشته و پیرو دین اسلام نمی‌باشد در خواب خود مشاهده کند که ماه بر روی لباسش می‌افتد نشان دهنده این است او به بزرگترین مذهب توحیدی که توسط حضرت محمد (ص)، آخرین فرستاده خدا رواج پیدا کرد، ایمان آورده و اعتقاد پیدا می‌کند و خداوند داناتر و آگاه‌تر از آن است که می‌اندیشیم.

ماه قرمز:

دیدن ماه به رنگ قرمز در خواب، نمادی از اختلاف نظر و تفاوت‌ها بین شما و شریک زندگی تان می‌باشد، علاوه بر این می‌توان گفت که رنگ قرمز ماه در خواب، نمادی از خشم و عصبانیت صاحبخانه است.

چنانچه نور ماه را در خوابتان مشاهده کردید به طوری که رنگ آن قرمز بود، تعبیرش این است که شما کم طاقت بوده و تحمل اندکی دارید، البته تعبیر این خواب با احساس شما حین دیدن خواب رابطه مستقیم داشته و باید بدانید که این خواب بیشتر جنبه هشدار داشته و می‌خواهد بگوید که شما فردی آسیب پذیر هستید و باید بیشتر از خودتان و احساساتتان مراقبت کنید.

هلال ماه:

چنانچه خانمی که از همسرش طلاق گرفته است و مجرد زندگی می‌کند در خوابش هلال ماه را مشاهده کند، تعبیرش این است که به همسر سابق خود باز می‌گردد و زندگی اش را دوباره از نو شروع می‌کند.

اگر خانمی که حامله است و جنینی در شکم خود دارد، در خوابش هلال ماه را مشاهده کند، تعبیرش این است که کودک خود را به راحتی به دنیا خواهد آورد، او به زودی زایمان بدون دردسری را پشت سر خواهد گذاشت و فرزند او سالم و سلامت به دنیا می آید.

در حالت کلی می‌توان گفت که اگر کسی در خوابش ماه را هلالی شکل مشاهده کند، تعبیرش این است که مشکلات و گرفتاری‌هایش برطرف خواهند شد و خوشی و شادمانی به او روی خواهند آورد، او باید خداوند را سپاس و ستایش کند و خداوند داناتر است.

شکافتن ماه:

خوابی که در آن روی ماه شکاف و بریدگی ایجاد می‌شود، نمادی از نبود وحدت و یکپارچگی بین اعضای خانواده‌تان و هم چنین ایجاد فاصله و جدایی میان شما و خویشان و نزدیکان تان می باشد، این خواب به تفرقه و جدایی که ممکن است میان اعضای خانواده و نزدیکان وجود داشته باشد اشاره می‌کند.

باید بدانید که تعبیر این خواب ممکن است خوب و مثبت باشد، مثلاً می‌تواند به وقوع رخدادهای مثبت و تغییرات مفید در جهت رسیدن به مقام بالاتر در زندگی بیننده خواب اشاره داشته باشد.

شکافتن یا بریدن ماه در خواب می‌تواند نمادی باشد از موقعیت های سخت و دشواری که حاکم یا صاحب اختیار کشور محل زندگی بیننده خواب با آن دست پنجه نرم کرده یا به دیگران تحمیل می‌نماید.

صعود به ماه:

اگر کسی که در حال سفر بوده و از جایی به جای دیگر می‌رود در خوابش ببیند که به ماه سفر می کند، تعبیرش این است که مسافرت سختی را پیش رو خواهد داشت و از مسیرهای بسیار سخت و دشواری عبور خواهد کرد.

در حالت کلی دیدن صعود به ماه می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد، اعم از:

 • امور دشوار و سختی که برای بیننده خواب پیش می‌آید ولی او نباید ناراحت باشد چون سرانجام همه این سختی‌ها خیر و خوشی خواهد بود و به خوشبختی دست پیدا می کند.
 • احساسات خوب و مثبت و شادی فراوان در زندگی بیننده خواب، این رویا می‌خواهد بگوید که بیننده خواب به هدف خود که همان سعادت و حس رضایتمندی از خود می‌باشد، خواهد رسید.

چنانکه در خوابتان کسی را مشاهده کردید در حالی که به ماه صعود می‌کرد، نشان دهنده این است که رزق و روزی فراوانی در زندگی فرد صعود کننده جاری خواهد شد و اقبال و خوش یمنی زیادی نصیب او می‌شود.

ماه سبز:

دیدن ماه سبز رنگ در خواب می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد، برای مثال:

 • ترس بیننده خواب از خداوند بزرگ و بلند مرتبه که قادر به انجام هر کاری است و هیچ غیر ممکنی برای او وجود ندارد.
 • این خواب می‌خواهد توجه بیننده خواب را به خوشبختی و سعادتی که خداوند به او عطا کرده معطوف سازد و به او یادآوری کند که زندگی اش تا چه حد خوب و بی‌نقص است.
 • به اخلاق خوب و نیکو بیننده خواب اشاره داشته و می‌خواهد بگوید که فرد بیننده خواب فردی منعطف بوده و با هر کسی به تفاهم می‌رسد و راه سازگاری را در پیش می‌گیرد.
 • به تعامل و گفتگو خوب و مجلل بیننده خواب با افراد دیگر اشاره دارد و می‌خواهد بگوید که فرد بیننده خواب ارتباطات اجتماعی بالایی داشته و می‌داند که با هر شخصیتی چگونه باید رفتار کند.

چنانچه زن باردار که جنینی در شکم خود دارد در خوابش ماهی به رنگ سبز را مشاهده کند، تعبیرش این است که او فرزند خود را صحیح و سالم به دنیا خواهد آورد و زندگی اش پر از شور و شوق و برکت خواهد شد.

سوختن ماه:

سوختن ماه در خواب نشان دهنده این است که بیننده رویا در زندگی خود ضرر و زیان می‌کند و با شکست روبرو می‌شود، به خاطر این اتفاقات روحیه‌اش لطمه دیده و با غم و ناراحتی دست و پنجه نرم می‌کند.

اگر در خوابتان مشاهده کردید که ماه را می‌سوزانید و از آتش حاصل از سوزاندن ماه، مه و دود بلند می‌شود، بیانگر این است که در مسیر رسیدن به هدفتان با پستی بلندی‌های زیادی روبرو می‌شوید و این موضوع رسیدن به هدف را برای شما اندکی سخت و دشوار می‌کند.

اگر در خوابتان ماه را مشاهده کردید در حالی که می‌سوخت، بیانگر این است که شما دشمنانی در زندگی‌تان دارید و آنها هدفی جز ضرر زدن و آسیب رساندن به شما ندارند، آنها می‌خواهند که شما با شکست روبرو شوید پس حواستان را جمع کنید و بیش از پیش مراقب خود و برنامه‌های زندگی‌تان باشید، البته باید بگویم که این خواب می‌تواند تعابیر دیگری هم داشته باشد برای مثال می‌تواند به این موضوع اشاره کند که شما شکر خداوند را به جای نیاورده و از دستورات او پیروی نمی‌کنید به همین دلیل هم در مسیر زندگیتان با مشکلات و گره‌های زیادی روبرو می‌شوید، بهتر است که بر خداوند توکل کنید و به او ایمان قلبی داشته باشید، دستورات او را اجرا کنید تا خداوند نیز به شما توجه کرده و به شما در مسیر رسیدن به هدفتان کمک بکند.

ماه کامل:

در حالت کلی دیدن ماه کامل و نورانی در خواب بیانگر این است که بیننده خواب به موقعیت‌های خوبی دسترسی پیدا می‌کنند و بستر رشد و توسعه و رسیدن به کمال و شکوفایی برای او فراهم خواهد شد.

اگر زن باردار که جنینی در شکم خود دارد، در خوابش ماه را به صورت کامل مشاهده کند، تعبیرش این است که خداوند به او فرزندان زیادی عطا خواهد کرد.

چنانچه زنی شوهردار در خوابش ماه را به صورت کامل و نورانی مشاهده کند، تعبیرش این است که به زودی باردار خواهد شد.

خوابی که در آن دختری مجرد ماه را به صورت کامل و نورانی مشاهده کند، نشان دهنده این است که خداوند نعمت های زیادی به او عطا کرده و او را غرق شادی و نشاط گردانیده است، این خواب می خواهد به او یاد آوری کند که زندگی اش بدون نقص و پر از امیدواری، لذت های شیرین و شور و شوق جوان پسندانه است.

دیدن بیش از یک ماه:

چنانچه زن یا مردی متاهل، در خوابشان دو ماه را مشاهده کنند، تعبیرش این است که فرد بیننده خواب دو فرزند خواهد داشت.

اگر خانمی که دخترانش بالغ بوده و برای ازدواج آمادگی دارند، در خوابش دو ماه را مشاهده کند، تعبیرش این است که دخترانش در آینده‌ای نه چندان دور ازدواج کرده و صاحب شوهر و زندگی مستقل خواهند شد.

اگر دختری مجرد در خوابش بیش از یک ماه را مشاهده کند، تعبیرش این است که او با یک فرد خوب و مناسب و ایده‌آل ازدواج کرده و خوشبخت میشود، او زندگی دلخواهش را خواهد داشت به طوری که سرشار از شادی و سرزندگی میشود.

اگر زنی شوهردار در خوابش بیش از یک ماه را مشاهده کند، تعبیرش این است که زندگی اش بر پایه‌های محکم و استوار بنا شده است، هیچ کس نمی‌تواند به او و زندگی اش آسیب برساند، شرایط او بسیار ایده آل بوده و از مزایای زیادی برخوردار است.

اگر زنی حامله که جنینی در شکم خود دارد، در خوابش بیش از یک ماه را مشاهده کند، تعبیرش این است که زندگی اش پر از برکت و فراوانی خواهد شد و خداوند به او زندگی شاد و مملو از آرامش و آسایش را عطا خواهد کرد.

در حالت کلی دیدن بیش از یک ماه در خواب نشان دهنده این است که فرد بیننده خواب با یک دوست یا آشنا در کاری شریک خواهد شد و خداوند داناتر از آن است که می‌اندیشیم.

ماه و خورشید:

اگر فردی مجرد در خوابش، ماه و خورشید را کنار هم مشاهده کند، تعبیرش این است که به زودی ازدواج خواهد کرد و صاحب زندگی مستقل خواهد شد.

دیدن ماه و خورشید در کنار هم تعابیر متفاوتی دارد، از جمله:

 • مسافران یا کسانی که از بیننده خواب دور هستند نزد وی باز می‌گردند و اعضای خانواده بیننده خواب در کنار یکدیگر جمع خواهند شد و فضایی گرم و صمیمی را تجربه خواهند کرد.
 • دو شخص که هر دو جایگاه و مقام بالایی دارند و صاحب قدرت و اختیار هستند یکدیگر را ملاقات کرده و با یکدیگر شریک خواهند شد.
 • مشکلات و گرفتاری‌های فرد بیننده خواب حل خواهد شد و گشایش و خوشبختی در مسیر زندگی او مشاهده می‌شود.
 • این خواب نشانه ای از رضایت والدین نسبت به فرزندانشان است، آنها به فرزندانشان اطمینان داشته، اقدامات آنها را جدی می‌گیرند و از خداوند می‌خواهند که به فرزندانشان کمک کند و یاریگر و پشتیبان آنها باشد.

خسوف یا ماه گرفتگی:

این خواب نشان دهنده این است که فرد بیننده رویا یک دوره سخت و دشوار را می‌گذراند، او غمگین و پریشان است و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.

چنین خوابی بیانگر این است که فرد بیننده خواب کسی که برایش بسیار عزیز و قابل احترام بوده است را از دست داده و با فقدان حضور او دست و پنجه نرم می‌کند، نبود آن شخص برای بیننده خواب بسیار آزاردهنده است و او سعی دارد که با این غم کنار بیاید.

چنانچه در خوابتان ماه گرفتگی مشاهده کردید، تعبیرش این است که سلامتی جسمی و روحی شما در خطر بوده و ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور با بحران‌هایی مواجه شوید.

اگر دختری مجرد در خوابش ماه گرفتگی مشاهده کند، نشان دهنده این است که او با اشخاص نادرستی نشست و برخاست می کند، در اطرافیان یا نزدیکان او انسان‌های بد و پلیدی وجود دارند، آنها می‌خواهند به او صدمه بزنند و او را درگیر حادثه و آسیب نمایند.

ماه گرفتگی در خواب زن متاهل و شوهردار نمادی از مشکلات و سختی‌هایی ست که ممکن است در مسیر زندگی، خودشان را بروز دهند، هم چنین می‌تواند نشان دهنده این باشد که او فرد مسئولیت پذیری نبوده و با مسائل آنطور که باید رفتار نمی‌کند، عملکرد او درست و صحیح نبوده، بنابراین به نتیجه دلخواه و مورد نظرش نخواهد رسید.

تبدیل شدن خورشید به ماه:

چنین خوابی به پریشانی، بی‌تابی و سراسیمگی فرد بیننده خواب در زندگی اشاره می‌کند، ترس و استرسی که باعث می‌شود فرد بیننده خواب دچار غم و درد شود و نتواند از زندگیش لذت ببرد، او در رنج و عذاب زندگی کرده و همواره احساس تشویش و اضطراب می‌کند.

این‌ خواب به روحیه منعطف و مسالمت آمیز فرد بیننده خواب اشاره دارد، او انسانی سازگار بوده و دوست دارد که اختلاف نظرها را حل کند و با دیگران به تفاهم رسیده و مسیر سازش را در پیش گیرد.

اگر دختر مجردی در خوابش ببیند که خورشید به ماه تبدیل می‌شود، باید بداند که این خواب حاوی خبرهای خوب و خوشحال کننده‌ای برای او می‌باشد، چنین خوابی می‌خواهد به او بگوید که به زودی سر و سامان گرفته و ازدواج خواهد کرد، این ازدواج باعث خوشحالی و سرزندگی و نشاط او خواهد شد.

چنانچه مردی متاهل و صاحب همسر و زندگی در خوابش مشاهده کند که خورشید به ماه تبدیل می‌شود، تعبیرش این است که همسرش، فرد با اصالت و با شخصیتی بوده و با او به نیکی و مهربانی رفتار می‌کند.

افتادن ماه در دریا:

رویایی که در آن ماه به دریا می‌افتد، نمادی از احساس ناخوشایند و معمولاً قوی است که از انجام کار به خصوصی در وجود بیننده خواب ایجاد میشود، وی باید کار خاصی را انجام دهد اما از انجام این کار می هراسد.

رویای سقوط ماه در دریا می‌تواند بیانگر عدم موفقیت شخص بیننده خواب در انجام کاری یا رسیدن به هدفی خاص باشد، فرد بیننده خواب به موفقیت دلخواهش نرسیده و به خاطر این شکست، رنج و اندوه زیادی را تحمل می‌کند.

چنانچه در خوابتان مشاهده کردید که ماه در دریا یا صحرا سقوط کرده است، نشان دهنده این است که بیننده خواب با تغییرات شدید روحی و روانی دست و پنجه نرم می کند و به سبب این اتفاقات، روحیه اش شکننده و آسیب پذیر شده است.

اگر در خواب مشاهده کردید که ماه در دریا یا کوه قرار دارد، تعبیرش این است که بیننده خواب با بحران ها و تغییرات شدید و غیر منتظره احساسی و عاطفی روبرو شده است، البته می‌تواند بدین معنی باشد که او شخصی از اطرافیان و نزدیکانش را که برای او عزیز و قابل احترام بوده است را از دست داده و با غم و رنج نبود آن شخص مبارزه می کند.

خوابی که در آن ماه درون دریا مشاهده شود مانند هشدار و زنگ خطر است، هشداری برای انسان های اهل علم و تفکر، این خواب از انسان های دانا می خواهد که در مسیر درست و صحیح ثابت قدم بوده و مراقب افکارشان باشند تا منحرف و تحریک نشود، آنها باید احتیاط کنند تا راهشان را گم نکرده و در گیر گمراهی و خطا نشوند.

راه رفتن روی ماه:

راه رفتن روی ماه اتفاق معمول و متداولی نبوده و دیدن چنین خوابی می‌تواند نمادی از آرزوها و خواسته‌های بزرگی باشد که در ذهن بیننده خواب وجود دارد، بیننده خواب فردی جاه طلب بوده و دوست دارد که به مقام و مرتبه عالی برسد، او انسانی بسیار امیدوار بوده و آرزو ها و خواسته های بزرگی در سر دارد، آرزو هایی که رسیدن به آنها بسیار سخت و دشوار و گاهی غیر ممکن است.

چنین خوابی نشان دهنده این است که فرد بیننده خواب جایگاه و مقام بالایی دارد، او انسانی اهل تفکر بوده و دیدگاه متفاوتی نسبت به مسائل و قضایا دارد، او درباره آینده نگرش خاصی داشته و دیدگاه متفاوتی نسبت به بقیه دارد.

خواب صعود و راه رفتن روی ماه، نشان دهنده این است که شما با زنی هم سطح خودتان از لحاظ اجتماعی آشنا شده و نامزد می‌کنید، او همسر مناسبی برای شما خواهد بود و زندگی خوبی را شروع خواهید کرد.

ادرار کردن در ماه:

چنانچه در خوابتان مشاهده کردید که بر سطح ماه ادرار می‌کنید، یعنی خداوند به شما پسری عطا می‌کند که در بین هم سن و سالان خود از جایگاه بالاتری برخوردار بوده و سرآمد بقیه خواهد شد.

گفت و گو در ماه:

اگر در خوابتان گروهی از مردم را بر سطح ماه مشاهده گردید که با شما در حال تعامل و گفت و گو بودند، تعبیرش این است که اکثر مردم بر دانا و صالح بودن عالمی خاص اتفاق نظر دارند یا ممکن است درباره عادل و منصف بودن حاکمی خاص با یکدیگر هم نظر باشند و وجود او را مصلحت خود بدانند البته خداوند داناتر و آگاه‌تر است.

از نظر دانیال نبی

ایشان بر این باورند که ماه نماد وزیر یا مقام بالای حکومتی است که اختیارات زیادی دارد، ایشان می‌فرمایند که اگر در خوابتان دیدید ماه را به دست آورده‌اید، تعبیرش این است که به مقام بالای حکومتی دست پیدا کرده و وزیر یا پادشاه می‌شوید.

از نظر ابراهیم کرمانی

اگر در خوابتان مشاهده کردید که ماه را به دست آورده‌اید و در دست خود نگه داشته‌اید، یا در خوابتان دیدید که ماه کنار شما آمده است، تعبیرش این است که خداوند به شما فرزند پسری عطا خواهد کرد، او انسانی معمولی نبوده و در علم و ادب به جایگاه بالایی خواهد رسید و سرآمد بقیه خواهد شد.

ماه کامل و پرنور:

چنانچه در خوابتان ماه را به صورت کامل و پرنور مشاهده کردید در حالی که نورش به خانه‌تان می‌تابید و منزلتان را روشن کرده بود، یعنی از سمت حاکم یا پادشاه محل زندگیتان سود و منفعت زیادی به شما خواهد رسید و شما صاحب دولت و ثروت زیادی خواهید شد.

هلال ماه:

چنانچه در خوابتان ماه را به صورت هلال و باریک و کمانی شکل مشاهده کردید، تعبیرش این است که فرزند شما مقام و منصب بالایی پیدا خواهد کرد و صاحب قدرت و ثروت زیادی خواهد شد.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

ایشان معتقدند خوابی که در آن ماه مشاهده شود تعبیر متنوعی دارد، برای مثال:

 • فرمانروا، حاکم، صاحب اختیار، هر سلطان دارای تاج و تخت، بالاترین مقام بعضی کشورها که این مقام به صورت ارثی به فرزند می‌رسد.
 • سیاستمداری که عضو کابینه دولت و بالاترین مقام وزارتخانه است.
 • رفیق، راهنما، دلسوز، فردی با رابطه صمیمی و نزدیک با شخص دیگر که معمولاً عضو خانواده هم نیستند.
 • کسی که رهبر یا سردسته گروهی از افراد است.
 • پاکی، درستکاری، بزرگواری، وضع یا کیفیت شریف بودن
 • مقام، رتبه، درجه، جلال و شکوه
 • کنیز یا غلام حلقه به گوشی که از مقام و درجه بسیار پایینی برخوردار باشد.
 • بیهوده، بی فایده، به درد نخور، چیزی که ارزش خود را از دست داده باشد.
 • استاندار یا حاکم یک ایالت، کسی که بر کشور حکومت می‌کند.
 • عالم و دانشمندی که اخلاق و رفتار شایسته‌ای نداشته باشد و مرتکب اعمال زشت شود.
 • ریاست و سرپرستی
 • این خواب می‌تواند به اعضای خانواده مانند مادر، پدر، زن یا فرزند اشاره داشته باشد.
 • کسی که از احترام بسیار زیادی برخوردار بوده و نزد اطرافیانش عزیز و گرامی می‌باشد.

از نظر یوسف نبی

ایشان بر این باورند که دیدن چنین خوابی خوب و نیکو بوده و تعبیرش این است که از سمت انسان والا مقام و بلند مرتبه‌ای، خیر و نیکی به شما می‌رسد.

از نظر لوک اویتنهاو

از دیدگاه ایشان دیدن ماه در هر شرایطی معنی متفاوتی داشته و تعابیر منحصر به فردی دارد:

ماه قرمز رنگ:

عدم سازگاری با کسی یا چیزی، عدم موافقت و سازش

ماه زیبا:

نشانه محبت و علاقه شدید نسبت به کسی یا چیزی، پایداری در احساس و قول و دوستی و تعهد و امثال آن.

ماه گرفتگی یا خسوف:

اخبار بد و ناراحت کننده ای به گوش شما می‌رسد.

ماه بدر با ماه کامل:

بی وفایی یا پیمان شکنی، عهد شکنی به صورت آگاهانه، در مقابل اعتماد کس یا کسانی دروغ و حیله به کار بستن.

ماه در کنار خورشید:

اتفاقات مهم و حائز اهمیتی رخ خواهد داد و تاثیرات زیادی بر زندگی تان خواهد گذاشت.

از نظر آنلی بیتون

ماه و ستاره:

اگر در خوابتان ماه را وسط آسمان پرستاره مشاهده کردید، تعبیرش این است که در امور عاطفی و احساسی خود موفق شده و به آرزوها و خواسته‌هایتان می‌رسید.

ماه عجیب و غیر طبیعی:

اگر در خوابتان ماه آسمان را به صورت غیر طبیعی و ناجور مشاهده کردید، یعنی بین اعضای خانواده تان اختلاف و درگیری ایجاد شده و مشاجره و بحث روی میدهد.

ماه نو:

اگر در خوابتان ماه نو را هنگام غروب به شکل هلال نورانی باریکی که از جانب مغرب با ارتفاع کمی خود را نمایش می‌دهد، مشاهده کردید یعنی با فردی خوب و مناسب وصلت کرده و زندگی تان غرق خوشی و نور میشود، ثروت و فراوانی به زندگی تان راه یافته و صاحب دولت و ثروت زیادی خواهید شد.

چنانچه دختری مجرد در خواب مشاهده کند از ماه در خواست می کند که آینده او را پیش بینی نماید، تعبیرش این است که با فرد ایده‌آل و مورد پسند خود ازدواج خواهد کرد.

دو ماه در آسمان:

اگر فردی در خواب مشاهده کند که در آسمان دو ماه وجود دارد، تعبیرش این است که به خاطر علاقه شدید به مال و ثروت دنیوی و توجه بیش از اندازه به بعد حیوانی خود، همسرش را از دست خواهد داد و زندگی اش از هم پاشیده خواهد شد.

ماه تیر و تار:

چنانچه خانمی در خوابش مشاهده کند که ماه تیر و تار شده و از نظرش ناپدید می‌شود، تعبیرش این است که به علت نداشتن آگاهی و دانایی و مهارت و سیاست‌های زنانه، شادی و خوشبختی که سزاوارش بوده را از دست خواهد داد.

ماه قرمز:

اگر در خوابتان مشاهده کردید که ماه به رنگ خون سرخ شد، نشان دهنده این است که جنگ و ستیز و خونریزی در خواهد گرفت و ملت غیور و میهن دوست برای دفاع از وطنشان اقدام خواهند کرد.

خسوف یا ماه گرفتگی:

دیدن خسوف یا ماه گرفتگی در خواب، نشان دهنده این است که سلامتی شما در خطر بوده و باید بیشتر از قبل مراقب خودتان و سلامتی‌تان باشید.

البته این خواب می‌تواند معانی دیگری هم داشته باشد، مثلاً می‌تواند بیانگر این باشد، اخباری که درستی یا نادرستی آن معلوم نیست بین مردم پخش خواهند شد و این اخبار جامعه را به ویرانی و خرابی خواهند کشید و بنیان کشور را سست خواهند کرد.

از نظر خالد علی بن محمد العنبری

ماه در اتاق:

ایشان معتقدند که اگر ماه را در اتاق مشاهده کردید یعنی همسر مناسبی برای خود پیدا خواهید کرد و گشایشی در زندگیتان رخ خواهد داد.

ماه در خواب خانوم بی دین:

اگر زنی که به خدای یگانه و پیامبرانش اعتقاد نداشته باشد و پیرو دینی به جز دین اسلام باشد، در خواب خود ماه مشاهده کند، تعبیرش این است که او به یکی از مذاهب بزرگ توحیدی که توسط حضرت محمد، آخرین فرستاده خدا، رواج پیدا کرده است ایمان می‌آورد.

سقوط ماه بر روی زمین:

ایشان بر این باور هستند که اگر مشاهده کردید ماه بر سطح زمین قرار دارد یا روی زمین سقوط می‌کند، تعبیرش این است که فرد مادر خود را از دست می‌دهد، زیرا طبق تعابیر باستانی خورشید نمادی از پدر و ماه نمادی از مادر می‌باشد.

سجده کردن ماه:

سجده کردن خورشید و ماه در خواب به این معنی است که پدر و مادر فرد بیننده خواب از او راضی بوده و نسبت به او احساس خشنودی و خرسندی دارند.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

بر اساس این کتاب، ماه به رخدادهای مهم و قابل تاملی اشاره دارد که می‌توانند تاثیرات عمیق و مطلوبی را در مسیر زندگی ما ایجاد کنند، برای مثال اگر خانمی در خوابش ماه ببیند، تعبیرش این است که وارد رابطه عاطفی مناسبی خواهد شد و عشق و خوشبختی را حس خواهد کرد، ولی اگر همین خواب را یک مرد ببیند، تعبیرش این است که در امور مربوط به کارش موفق خواهد شد و سود کلانی بدست خواهد آورد.

تعبیر خواب ماه بر‌ اساس موضوع آن 📋

ماه کامل

دیدن ماه کامل در خواب نشان دهنده این است که بزرگترین آرزویتان برآورده خواهد شد، مثلاً ممکن است رابطه عاشقانه و مستحکم و پر از عشق و علاقه را تجربه کنید یا به پول و ثروت مورد نظرتان دست پیدا کنید، ممکن است رویای بچه‌دار شدن را در سر داشته باشید، بعد از دیدن این خواب باید بدانید که خداوند به شما فرزندی عطا می‌کند و آرزوهایتان برآورده خواهد شد، اگر باردار باشید و جنینی در شکم خود داشته باشید و چنین خوابی مشاهده کنید تعبیرش این است که فرزندتان پسر بوده و چهره‌ای بسیار زیبا و نمکین دارد، شما زایمان راحتی خواهید داشت و فرزندتان صحیح و سالم به دنیا خواهد آمد.

مشاهده ماه کامل در خواب نشان دهنده این است که دینتان کامل شده و از لحاظ معنوی و روحی جایگاه بالایی پیدا می‌کنید.

دیدن ماه کامل در خواب که به وضوح در آسمان دیده می‌شود، تعبیرش این است که شما به اهداف و آرزوهایتان خواهید رسید و همه چیز آنطور که شما پیش بینی می‌کنید اتفاق خواهد افتاد، روابط عاطفیتان مستحکم‌تر شده و زندگی خوب و شیرینی را تجربه خواهید کرد.

درخشیدن ماه کامل:

دیدن چنین خوابی بدین معناست که زندگی خوب و خوشی را تجربه خواهید کرد، اوضاع و شرایط بر وفق مرادتان خواهد بود، شما در آسایش و آرامش کامل زندگی کرده و می‌توانید عشق و علاقه واقعی را تجربه کنید، شما دور از هرگونه مشاجره و بحث و دعوا زندگیتان را می‌گذرانید.

هلال ماه

هلال ماه در خواب به ابعاد ناشناخته و لایه‌های پنهان وجودتان اشاره می‌کند، درونتان پر از شک و تردید بوده به همین دلیل همیشه مردد و دودل هستید و نمی‌دانید که چه اقدامی نتیجه بهتری خواهد داشت.

اگر با کشتی یا هواپیما در حال سفر هستید، باید بدانید که در حین سفر با مشکلات و گرفتاری‌هایی روبرو می‌شوید، پس باید احتیاط کنید و بیشتر از قبل مراقب خودتان باشید، این خواب مانند هشدار است و از شما می‌خواهد که جانب احتیاط را رعایت کنید.

دیدن هلال ماه در خواب بیانگر این است که تغییرات و تحولات اساسی در زندگیتان رخ خواهد داد، مسیر زندگیتان عوض میشود و در جهت پیشرفت و توسعه حرکت خواهید کرد.

چنانچه در خوابتان ماه را به صورت هلالی شکل مشاهده کردید، تعبیرش این است که با دختری با اصل و نسب و اهل خانواده که از جایگاه و مقام نسبتا بالایی برخوردار است، ازدواج خواهید کرد.

مشاهده ماه به صورت هلالی شکل در خواب نشانه ای از تغییر و تحول در وجود شما بوده و می خواهد این پیام را به شما بدهد که قرار است در مسیر پیشرفت و توسعه خود قدم بردارید. شما در مدار پیشرفت و توسعه قرار دارید و روز به روز پیشرفت کرده و به هدفشان نزدیک می شوید.

اگر در خوابتان ماه را به صورت هلالی مشاهده کردید، یعنی وجودتان مملو از شک و دودلی بوده و شما در مورد مسائل اطمینان خاطر ندارید، شما نظر مشخصی درباره کسی یا چیزی ندارید، توانایی تصمیم گیری در شما محدود شده و نمی توانید خوب و بد یا درست و غلط را از هم تمیز دهید.

این خواب به ناتوانی ها و نقص های وجود شما اشاره کرده و شما را با نیمه تاریک و ناشناخته وجودتان روبرو می کند، شما به شدت مردد و دودل شده اید و به همه چیز شک می کنید.

اگر در حال سفر با هواپیما هستید، یعنی در مسیرتان با بحران های متعددی روبرو می‌شوید و ممکن است خطراتی در مسیرتان باشد.

ماه نیمه

این خواب مانند هشدار است و می‌خواهد به شما بگوید که بیشتر از قبل مراقب سلامتی و امنیت خود باشید.

اگر ماه را در خواب دیدید در حالی که به دو نیم تقسیم شده بود، تعبیرش این است که حاکم یا مقام بالای حکومتی در محل زندگیتان از دنیا خواهد رفت.

اگر در خواب مشاهده کردید که ماه به دو بخش تقسیم شده بود، تعبیرش این است که در امور مربوط به تجارت و بازرگانی موفق خواهید شد و در خرید و فروش هایتان سود زیادی می کنید.

چنانچه در خواب مشاهده کردید یه دو نیمه ماه به یکدیگر چسبیدند و یک ماه کامل را تشکیل دادند، تعبیرش این است که عاشق و دلباخته کسی می‌شوید و با او ازدواج خواهید کرد.

اگر در خوابتان دیدید که ماه به دو نیمه تقسیم شد و بعد از مدتی دوباره به هم چسبید، تعبیرش نیکو نبوده می‌خواهد بگوید شما در حق اطرافیانتان ظلم و ستم کرده‌اید، باید با خودتان روراست باشید و عدالت را اجرا کنید، از خداوند طلب بخشش نمایید و خداوند داناتر و عالم تر از آن است که می‌اندیشیم.

ماه روشن و درخشان

مشاهده کردن ماه روشن و پرنور در خواب نمادی از خانواده شاد و پر از سرزندگی و نشاط می‌باشد، کسی که چنین خوابی را مشاهده می‌کند زندگی اش مملو از روشنایی و خیر و برکت خواهد شد و روزگار خوشی را سپری خواهد کرد.

البته این خواب می‌تواند نمادی از یک رابطه پایدار و پر از تعهد و حس خوب باشد، تجربه زندگی با کسی که به شما وفادار بوده و همیشه از شما مراقبت می‌کند، بیننده خواب زندگی شاد و مملو از خوشبختی و شور و نشاط را تجربه خواهد کرد.

روئیت ماه در خواب به صورت کامل و نورانی، نشانه ای از تمام و کمال بودن است و به بی نقص بودن اشاره می کند.

ماه روشن به همراه ستاره‌های چشمک زن:

چنین خوابی نشان دهنده این است که شما کنترل همه چیز را در دست دارید، شما انسان خوش اقبالی بوده و همه چیز آنطور که شما برنامه‌ریزی کرده اید پیش می‌رود.

ماه کم نور و خاموش

چنانچه در خوابتان ماه را به صورت کم نور و بی فروغ مشاهده کردید، تعبیرش این است که روشنایی و خیر و برکت، در زندگی شما رنگ باخته و مشکلات و گرفتاری‌ها جایشان را پر خواهند کرد، به سبب این رویداد ها احساسات بدی را تجربه خواهید کرد.

دیدن ماه خاموش نشان دهنده این است که شما در زندگیتان بد می‌آورید و خوشی و شادی از شما رو برمی‌گرداند، شما شخص بدشانسی بوده و لحظات پر از رنج و سختی را تجربه خواهید کرد، البته نباید نگران شوید، به خداوند توکل کرده و از او یاری جویید، انشاالله که خیر است.

ماه نو

دیدن ماه نو در خواب به صورتی که شکل کمانی داشت، می‌تواند نمادی از عشق و علاقه شوهر به همسر و شریک زندگی اش می‌باشد.

چنانچه مردی که دارای همسر و فرزند می‌باشد در خواب ماه نو کمانی شکلی را به رنگ قرمز مشاهده کند، تعبیرش این است که همسرش حامله شده و بچه‌ای در شکمش شکل می‌گیرد ولی متاسفانه آنها صاحب فرزند نخواهند شد چون کودک آنها در همان دوران جنینی و قبل از به دنیا آمدن می میرد، کودک آنها قبل از نمو کامل در رحم سقط می‌شود و به دنیا نخواهد آمد.

ماه آبی

خوابی که در آن ماه به رنگ آبی مشاهده شود، نمادی از عشق و علاقه واقعی، آسایش و آرامش، روابط سالمی که بر پایه عشق و علاقه دو طرفه است، می باشد.

ماه قرمز

دیدن ماه سرخ در خواب نشانه مریضی و ناخوشی می‌باشد، تعبیر این خواب خوب نبوده به شما هشدار می‌دهد که مراقب خودتان باشید چون به زودی درگیر اتفاقات ناگوار و ناهنجاری خواهید شد که اگر آنها را مدیریت نکنید به بدبختی و فلاکت می‌افتید.

ماه نقره‌ای

اگر شخصی که در خوابش ماه را به رنگ نقره مشاهده می‌کنند مجرد باشد و هنوز ازدواج نکرده باشد، تعبیرش این است که به زودی نامزد خواهد کرد.

ماه زرد

اگر در خوابتان ماه را به رنگ زرد مشاهده کردید، نشان دهنده این است که بیمار خواهید شد و سلامتیتان را از دست خواهید داد، خستگی بر شما چیره شده و شما را از پا می‌اندازد و خداوند داناتر است.

ماه بزرگ

تعبیر این خواب خوب نبوده و اگر ماه را در خوابتان به صورت بزرگ و غیر طبیعی مشاهده کردید، نشان دهنده این است که روابط عاطفی شما با همسر یا نامزدتان خراب خواهد شد، شما از هم دور می‌شوید و مشکلات بینتان غیر قابل حل خواهد بود، شما علت این مشکلات را خانواده خود می‌دانید آنها را ملامت می‌نمایید.

اگر در خوابتان ماه را بزرگ مشاهده کردید، نشان دهنده این است که دینتان کامل میشود و عبادت و نیایش خداوند متعال را به جای می آورید و دستورات او را اجرا خواهید کرد.

ماه بزرگ در خواب نمادی از افزایش رزق و روزی و زندگی و معیشت بدون دردسر است.

تبدیل ماه بزرگ به خورشید:

اگر در خوابتان دیدید که ماه بزرگ به خورشید تبدیل می‌شود، نشان دهنده این است که شما مرتکب گناهان زیادی می‌شوید و خطاهای بسیاری انجام می‌دهید البته باید بدانید که در توبه همیشه باز است و باید از خداوند طلب مغفرت نمایید و از او بخواهید که شما را ببخشد و به راه راست هدایت نماید.

شکافته شدن ماه بزرگ:

چنانچه در خوابتان ماه بزرگی را مشاهده کردید که شکافته شد، نشان دهنده این است که در زندگی‌تان با فراغ و جدایی روبرو می‌شوید و احساس تنهایی خواهید کرد.

ماه بزرگ و نزدیک:

دیدن ماه بزرگ و نزدیک در خواب می‌تواند بدین معنی باشد که شما به جای دوری سفر می‌کنید.

ماه بزرگ و نزدیک اغلب مواقع تعبیر خوبی داشته و نشان دهنده این است که آرزوهایتان برآورده میشود، شما چه زن باشید چه مرد، به خواسته هایتان دست پیدا کرده و زندگیتان بر وفق مرادتان خواهد شد.

اگر در خوابتان دیدید که نزدیک به ماه هستید، نشان دهنده این است که شما انسان درستکاری هستید و  گمشده‌تان به زودی باز می گردد یا ممکن است بدین تعبیر باشد، کسی که از شما مدت زیادی دور بوده، نزد شما برمی‌گردد و با شما ملاقات می کند.

اگر در خوابتان دیدید که ماه نزدیک به زمین قرار دارد، نشان دهنده این است که آرزوهایتان محقق خواهد شد، به رویاهایتان می‌رسیم و به خواسته‌هایتان دست پیدا می‌کنید، البته این خواب می‌تواند تعابیر دیگری هم داشته باشد، می‌تواند نشان دهنده این باشد که شما در انجام امور مورد نظرتان موفق خواهید شد و کارهایتان همانطور که دوست دارید پیش می‌روند.

ماه کوچک

این خواب تعبیر خوبی نداشته و می‌تواند نمادی از فقر، بی پولی، تنگی معیشت و کاهش رزق و روزی، بیماری و از دست دادن سلامتی باشد و خداوند داناتر از آن است که می‌اندیشیم.

ماه و خورشید

دیدن ماه و خورشید در خواب بسته به اینکه در چه موقعیتی قرار دارید و حس و حالتان چگونه است، می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد.

چنین خوابی به لایه‌های پنهان و عمیق وجود شما مانند ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه اشاره دارد، باید بدانید که ابعاد متفاوت شخصیت شما با یکدیگر در تعامل بوده با یکدیگر همکاری می‌نمایند تا شما بتوانید در هر موقعیتی بهترین تصمیم گیری را داشته باشید.

عقل و احساسات شما با یکدیگر در تعامل بوده و با یکدیگر مطابقت دارند، شما کسی هستید که به احساساتتان اطمینان دارید و از احساس شهود و پیش بینی خود برای تصمیم گیری بهتر استفاده می‌کنید.

ماه و ستاره

دیدن ماه و ستاره در خواب به توانایی شما در شکل دادن یک تصویر یا یک عقیده در ذهن اشاره دارد، شما قدرت تصویرسازی بالایی داشته و خلاقیت زیادی دارید، شخصیت شما الهام بخش و مثبت بوده و همیشه از نیمه پر لیوان به قضایا نگاه می‌کنید، به خاطر روحیه منعطف و لطیفی که دارید می توانید به راحتی با اطرافیانتان ارتباط برقرار کرده و آنها را تحت تاثیر قرار دهید.

دیدن ماه و خورشید یا ماه و ستاره در خواب نشان دهنده این است که شما دوستان بسیار آگاه و عاقلی دارید، سعی کنید که دوستی تان را با آنها حفظ کرده و همیشه با آنها در تعامل باشید تا بتوانید از همنشینی و هم صحبتی با آنها نهایت استفاده را ببرید، اگر بین شما و دوستانتان اختلافی پیش آمد، تمام تلاشتان را بکنید که اختلاف‌ها را کنار گذاشته و رابطه‌تان را به شکل قبل بازگردانید.

ماه در روز

چنانچه در عالم خواب و رویا ماه را در وسط روز مشاهده کرده‌اید، باید بدانید که این خواب نشانه ای بد و شوم بوده و می‌خواهد به شما بگوید که باید بیشتر از خودتان مراقبت کرده و بیشتر در فضای امن خانه بمانید، کمتر به بیرون مراجعه کنید چون ممکن است گرفتار یک آدم مست شوید و مورد آزار و اذیت او قرار بگیرید.

البته این خواب تعبیر دیگری هم دارد و می‌خواهد به شما بگوید، معشوقتان که به تازگی شما را ترک کرده به سمت شما برمی گردد و شما دوباره عاشق و دلباخته یکدیگر خواهید شد.

ماه در روز آفتابی:

چنانچه در خوابتان ماه را در روز آفتابی مشاهده کردید، تعبیرش این است که به زودی شخص مناسبی وارد زندگیتان خواهد شد به طوری که عاشق و دلباخته او می‌شوید، او را برای ادامه زندگی خود انتخاب می‌کنید و با او زندگی خوب و خوشی را سپری خواهید کرد.

ماه در هوای مه آلود

این خواب نشان دهنده این است که وجودتان مملو از شروع اشتیاق بوده و شما انرژی تمام نشدنی در درونتان دارید، شما در زندگی‌تان با گرفتاری‌ها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده‌اید ولی باید بدانید که عمر سختی‌ها به سر آمده و قرار است که سختی‌ها جایشان را به خوشی و خرمی بدهند، شما بعد از رنج و سختی بسیار زیادی که تحمل کرده‌اید توانسته‌اید به هدفتان برسید و طعم شیرین موفقیت را بچشید، به زودی تمام خواسته‌هایتان محقق خواهد شد و احساس خوشبختی تمام وجودتان را در بر خواهد گرفت.

ماه در میان ابرها

چنانچه این خواب را مشاهده کرده‌اید، باید بدانید که رابطه شما با همسر یا نامزدتان روز به روز بدتر شده، اختلافاتتان سر به فلک خواهد کشید و زندگی مشترکتان به سمت ویرانی و نابودی حرکت خواهد کرد، شما باید با توجه به وضعیتی که در آن قرار دارید، تصمیم درستی بگیرین و از پیش آمدن اتفاقات بد و ناگوار جلوگیری کنید.

اگر در خوابتان ماه را در میان ابرها مشاهده کردید یعنی رابطه شما با نامزد یا همسرتان آسیب دیده و روند نزولی را طی خواهد کرد، باید هر چه زود تر تصمیم بگیرید که می خواهید رابطه تان را ادامه دهید یا آن را خاتمه دهید.

ماه از پشت ابر بیرون می‌آید:

چنانچه در خوابتان مشاهده کردید که ماه از پشت ابر بیرون می‌آید، تعبیرش این است که به زودی رازهایتان برملا خواهد شد و این موضوع باعث شرمندگی و شرمساری شما می‌شود، نام شما بر سر زبان‌ها خواهد افتاد، شما نزد اطرافیانتان احساس خجالت می کنید و از بودن در کنار آنها لذت نمی‌برید.

طلوع ماه

بر فراز افق:

چنانچه در خوابتان مشاهده کنید که ماه از افق طلوع می‌کند، نشان دهنده این است که به زودی صاحب دولت و ثروت زیادی می‌شوید و پول زیادی به دستتان خواهد رسید از جایی که فکرش را هم نمی‌کنید، با این وجود نباید تا زمان به دست آوردن آن پول، زیاده روی کرده و ولخرجی نمایید، زیرا اگر ظرفیت استفاده کردن از پول را نداشته باشید، بخت و اقبال از شما رو برگردانده و چنین مال و ثروتی را در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

طلوع ماه از دریا:

اگر در خوابتان ماه را ببینید که از طرف دریا طلوع می‌کند، نشان دهنده این است که شما زندگیتان را از صفر شروع کرده و آن را به بهترین شکل سر و سامان می‌دهید، شما در زندگیتان پیشرفت چشمگیری می‌کنید و موجب ترقی اطرافیان و خانواده‌تان نیز خواهید شد.

سقوط ماه

اگر در خوابتان مشاهده کردید که ماه به پایین می‌افتد یا سقوط می‌کند، نشان دهنده این است که در امور عاطفی تان با شکست مواجه خواهید شد، ممکن است برای مدت طولانی از شریک عاطفی تان جدا شوید و دور از او زندگی کنید، شاید از همسر خود طلاق بگیرید یا از نامزدتان برای مدت طولانی دور شوید، برای جلوگیری از این اتفاق باید بیشتر به رابطه‌تان توجه کنید و سعی کنید که کنترل اوضاع را در دست گرفته و همه چیز را آنطور که دوست دارید هدایت کنید.

اگر در خوابتان دیدید که ماه از آسمان سقوط می‌کند، نشان دهنده این است که آرزوهایتان برآورده شده و چیزهایی که مدت‌هاست برای رسیدن به آنها تلاش و کوشش می‌کنید را به دست می آورید، البته تعبیر این خواب همیشه خوب و نیکو نبوده و می‌تواند نشان دهنده این باشد که اتفاقات بدی برای شما یا خانواده‌تان رخ خواهد داد، بهترین کار این است که اوضاع را به بهترین شکل مدیریت کرده و سعی کنید تحت هر شرایطی آرامشتان را حفظ کنید تا بتوانید بهترین تصمیم گیری را داشته باشید.

سفر به ماه

اگر در خوابتان دیدید که به کره ماه سفر می‌کنید، نشان دهنده این است که اعتماد به نفس بالایی دارید و از توانایی‌های زیادی برخوردار هستید، شما جوهره زیادی داشته و میتوانید مسئولیت‌های بزرگی را بر عهده بگیرید، مسئولیت‌ها و کارهایتان را به بهترین شکل انجام خواهید داد و به نتیجه مورد نظرتان خواهید رسید.

راه رفتن روی ماه

دیدن چنین خوابی نشان دهنده این است که فرد بیننده خواب از هوش و استعداد بالایی برخوردار بوده و قدرت تفکر بالایی دارد، می‌تواند بهترین تصمیم‌ها را بگیرد و در هر کاری که قدم گذارد بهترین خواهد بود، چنین شخصی ذهن بازی دارد و می‌تواند در کمترین زمان بهترین تصمیم‌ها را بگیرد، او در کار یا تحصیلش موفق خواهد شد و به نتایج خوبی خواهد رسید، ممکن است در محل تحصیل یا محل کارتان به عنوان فرد نمونه شناخته شوید.

لمس کردن ماه

نزدیک شدن به ماه و لمس کردن آن، نمادی از سر و سامان گرفتن یا ازدواج است، البته می‌تواند نشان دهنده این باشد که فرد بیننده خواب به آرزوهای خود خواهد رسید و نتیجه تلاش‌هایش را مشاهده خواهد کرد.

چنانچه در خواب دیدید که ماه را لمس می‌کنید، تعبیرش این است که شما فردی کمالگرا بوده و دوست دارید هر کاری را به بهترین شکل انجام دهید، شما انتظارات زیادی از خودتان دارید و بسیار تلاش می‌کنید تا بتوانید به خواسته‌هایتان برسید، شما به هر چیزی که دوست دارید، دست پیدا می‌کنید.

این خواب می‌تواند نمادی از خواسته‌های معنوی یا ایده‌آل‌های یک فرد درباره زندگی باشد.

اگر در خواب دیدید که ماه را لمس می‌کنید، نشان دهنده این است که آرزوهای بزرگی در سر دارید، اهداف و آرزوهایتان بسیار دست نیافتنی به نظر می‌رسند اما اگر برای رسیدن به آنها برنامه‌ریزی کرده و زندگیتان را در جهت رسیدن به آنها تنظیم کنید، می‌توانید به تمام خواسته‌هایتان برسید.

ماه گرفتگی یا خسوف

ماه گرفتگی یا خسوف در خواب نشان دهنده این است که همسر یا نامزدتان از شما ناراحت بوده و از رفتارتان رنجیده است، او شما را به خوبی درک نمی‌کند و ارزش شما را نمی‌داند.

ماه گرفتگی در خواب به روحیات و نگرش‌های زنانه در شما اشاره می‌کند، البته می‌تواند بدین معنی باشد که شما لایه های پنهان وجودتان را آشکار کرده و از استعدادهایتان استفاده می‌کنید.

این خواب می‌تواند نشان دهنده این باشد که پول کمی به دست شما می‌رسد، این پول بسیار پربرکت و پر از رزق و روزی خواهد بود به طوری که اگر از آن به درستی استفاده کنید و آن را در جای درستی سرمایه‌گذاری نمایید، سود کلانی دست می‌آورید.

انفجار ماه

اگر در خوابتان دیدید که ماه منفجر می‌شود، تعبیرش این است که شما فرد مضطربی هستید و همواره احساس تشویش و نگرانی می‌کنید، همیشه دلشوره دارید و به دلایلی که برای خودتان هم واضح نیست احساس اضطراب می‌کنید، باید احساساتتان را کنترل کنید و آرامش خود را حفظ نمایید تا بتوانید اموراتتان را پیش ببرید.

البته این خواب می‌تواند بدین تعبیر باشد که اوضاع از کنترل شما خارج شده و توانایی مدیریت اتفاقات اطرافتان را ندارید.

تعداد زیاد ماه

در حالت معمول و طبیعی چه در خواب و چه در عالم بیداری باید یک ماه را در آسمان مشاهده کنید، بنابراین اگر در خوابتان دیدید که تعداد ماه دو یا سه عدد یا بیشتر بود، بدانید که تعبیر خوابتان خوب نبوده و نشان دهنده مسائل غیر طبیعی است، تعبیر خواب این است که اوضاع بر وفق مرادتان نبوده و مسائل آنطور که باید پیش نمی‌روند، باید قبل از اینکه اوضاع به کلی از کنترلتان خارج شود، عیب و نقص را پیدا کرده و هرچه سریع‌تر در جهت اصلاح آن گام بردارید.

اگر در خوابتان دو یا چند هلال ماه را مشاهده کردید، باید بدانید که خوابتان همین تعبیر را دارد.

دو ماه در آسمان

اگر در خوابتان دیدید که دو ماه از آسمان بیرون آمده، تعبیرش این است که شما مردد هستید و تردید دارید که کدام راه را در زندگیتان انتخاب کنید، شما دو مسیر پیش رویتان دارید که هر دو اغوا کننده و جذاب هستند و شما نمی‌دانید که سرانجام کدام یک نیک خواهد بود.

عکس ماه در آب

اگر در خوابتان دیدید که عکس ماه روی آب افتاده است، نشان دهنده این است که از جایی که فکرش را نمی‌کنید و از کسی که او را نمی‌شناسید به شما سود و منفعت خواهد رسید.

تابیدن نور ماه:

چنانچه در خوابتان ماه را دیدید به طوری که نورش به سمت شما می‌تابید، تعبیرش این است، شما با مشکلات و گرفتاری‌هایی که سلامتیتان را تهدید می کنند، روبرو شده و ممکن است با بیماری‌های تنفسی مثل سرماخوردگی یا ورم لوزه دست و پنجه نرم بکنید.

ماه در خواب دختر مجرد

در حالت کلی دیدن ماه در خواب دختر مجرد، نشان دهنده شور و شوق و انرژی فراوان است، ماه در خواب دختر نمادی از نشاط و شادابی بوده و اگر این ماه کامل و نورانی باشد، نشان دهنده این است که او زندگی شاد و پرطراوتی را تجربه خواهد کرد و خوشبختی واقعی را حس می‌کند، ولی اگر این ماه، ماه ناقص باشد نشان دهنده غم و اندوه و ناراحتی می‌باشد.

خانمی مجرد در خوابش ماه مشاهده کند، باید بداند که خوابش تعابیر نیکو و خوبی داشته و می‌تواند نمادی از موفقیت و سربلندی باشد.

ماه کامل و درخشان:

چنانچه یک دختر مجرد تنها در خواب مشاهده کند که با لذت و اشتیاق فراوانی به ماه کامل و نورانی نگاه می‌کند، نشان دهنده این است که مشکلات و گرفتاری‌هایش برطرف خواهند شد، خداوند به او کمک خواهد کرد و یاریگر او در مبارزه با مشکلات و سختی‌ها خواهد بود.

اگر دختری مجرد در خوابش ماه درخشانی را مشاهده کند، نشان دهنده این است که او مورد لطف و رحمت فراوان خداوند قرار خواهد گرفت و تمام مشکلات و سختی‌های زندگی اش برطرف خواهند شد، او آرامش و آسایش واقعی را در زندگی اش تجربه خواهد کرد، مشکلات و سختی‌ها جایشان را به شادی و نشاط خواهند داد و تمام روزهایی که سختی کشیده است جبران خواهد شد، او به زندگی رویایی اش دست پیدا می‌کند و آرزوهایش برآورده خواهند شد.

چنانچه دختری مجرد در خوابش مشاهده کند که ماه کامل درخشان و پرنوری را در دستش نگه داشته است، تعبیرش این است که برکت و فراوانی به زندگی او راه خواهد یافت، اگر دنبال کار باشد، شغل مناسب و پردرآمدی پیدا خواهد کرد، اگر به تشکیل خانواده و زندگی علاقمند باشد، سر و سامان خواهد یافت و زندگی اش را بر پایه عشق و شور بنا خواهد کرد، و خداوند بهتر و داناتر از آن است که می‌اندیشیم و صلاح هر کس را بهتر از خودش می‌داند.

چنانچه دختر مجرد تنها در خواب مشاهده کند که روی ماه کامل و نورانی قرار داشته و در حال صحبت کردن است و از منظره‌ای که مشاهده می کند لذت می‌برد، نشان دهنده این است که در آینده‌ای نه چندان دور اتفاقات خوب و خوشایندی برای او رخ خواهد داد زندگیش دستخوش تغییرات مثبت و خوبی خواهند شد.

نزدیک بودن ماه:

چنانچه دختر مجرد در خوابش مشاهده کند که ماه به او نزدیک است، نشان دهنده پیشرفت و توسعه برای یکی از نزدیکان و اطرافیان او خواهد بود.

چنانچه دختر در خوابش ماه بزرگی را از نزدیک مشاهده کند، خوابش می‌تواند نشان دهنده موارد زیر باشد:

 • نشان دهنده این است که او بسیار احساس تنهایی می‌کند، او از غربت و تنهایی رنج کشیده و روحیه‌اش آسیب می‌بیند، او علاقه زیادی به تشکیل یک رابطه عاطفی دارد و از فقدان این موضوع در زندگی اش رنج می کشد.
 • این خواب می‌تواند نمادی از یک عاشق ناشناخته باشد، آنها هنوز با یکدیگر آشنا نشده عواطفشان را نسبت به هم ابراز نکرده‌اند.
 • این خواب می‌تواند نشان دهنده یک دوست وفادار و متعهد باشد، کسی که در عالم دوستی و رفاقت کم نذاشته و هیچ وقت شما را فریب نمی‌دهد.
 • البته این خواب می‌تواند به رابطه نزدیک و صمیمانه فرد بیننده خواب با پدرش اشاره داشته باشد، می‌خواهد بگوید که او به پدرش بسیار نزدیک بوده و سنگ صبور او می‌باشد.
 • این خواب نشان دهنده این است که فرد بیننده خواب، اهل درایت و تفکر بوده از روی فکر تصمیم گیری می‌کند، او اخلاق و منش عالی دارد و همواره جویای علم است، او برای کسب علم همواره تلاش کرده معلوماتش را بالا می‌برد.

ماه در اتاق:

اگر ماه در اتاقش به او نزدیک باشد، نشان دهنده این است که در آینده‌ای نه چندان دور ازدواج خواهد کرد، شریک زندگی اش مردی بسیار درستکار و عادل خواهد بود و ماه در این خواب نمادی از همسر نیکو و لایق می‌باشد.

ماه کم نور:

اگر خانم مجرد در خوابش ماه را به صورت کم نور یا بی‌نور مشاهده کند به طوری که هیچ جا را روشن نمی‌کند، نشان دهنده این است که دین او کامل نبوده و خداوند را آنطور که باید عبادت نمی‌کند.

ماه ناقص:

چنانچه در خوابش ماه را به صورت ناقص مشاهده کند، نشان دهنده این است که در زندگیش با رنج و سختی بسیار زیادی روبرو است.

ماه طلایی:

اگر در خوابش ماه را به رنگ طلایی مشاهده کند، و ماه را ببیند در حالی که به او بسیار نزدیک است، نشان دهنده این است که خبرهای خوبی به گوش او خواهد رسید و به زودی سر و سامان خواهد یافت و در آینده‌ای نه چندان دور ازدواج خواهد کرد.

با وجود همه این‌ها، بهترین حالت دیدن ماه حالتی است که در آن ماه کامل و نورانی باشد و نورش همه جا را روشن کند، دیدن ماه به صورت کامل و نورانی در خواب دختر، نشان دهنده این است که خوشبختی بزرگی نصیب او خواهد شد.

مهتاب:

اگر دختر مجرد در تابش نور ماه یا همان مهتاب را مشاهده کند، نشان دهنده این است که در رابطه عاطفی اش شکست خواهد خورد و از نامزد یا همسرش جدا خواهد شد، البته می‌تواند نشان دهنده این باشد که در امتحان پیش رویش موفق نخواهد شد و خداوند داناتر و آگاه‌تر از آن است که می‌اندیشیم پس به خداوند توکل کنید انشاالله که خیر است.

ماه نو:

اگر دختر مجرد در خوابش ماه نو کمانی شکلی را مشاهده کند، تعبیرش این است که بخت او باز شده و به زودی صاحب زندگی مشترک می‌شود.

ماه در خواب زن متاهل

تعبیرش این است که او آرامش و راحتی را در زندگی اش پیدا کرده و تسکین می یابد، این خواب می‌تواند نماد عشق و شور و علاقه‌ای باشد که او تجربه می‌کند، تعبیر این خواب همیشه خوب و نیکو نبوده و اگر ماه را به صورت رنگ پریده مشاهده کرد، می‌تواند به غم‌ها و غصه‌هایی که فرد بیننده خواب با آنها درگیر است اشاره داشته باشد.

ماه در خواب زن متاهل نمادی از شوهر و همسر اوست، به همین دلیل اگر مشاهده کند که ماه به او نزدیک می باشد، نشان دهنده این است که شوهرش به او نزدیک بوده و به او محبت و عشق زیادی دارد.

چنانچه متاهل در خوابش ماه را به صورت بزرگ و نزدیک به خودش مشاهده کند، می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

 • این خواب نشان دهنده این است که، این زن دوران سختی را پشت سر می‌گذارد و توان غلبه کردن بر سختی‌ها و دشواری‌های زندگیش را ندارد، روحیه او به خاطر تحمل سختی‌ها و دشواری‌ها آسیب دیده و از لحاظ روحی و روانی در شرایط خوبی قرار ندارد.
 • این خواب می‌تواند بیانگر رزق و روزی فراوانی باشد که خداوند به شوهرش عطا می‌کند، زندگی آنها به سبب این رزق و روزی فراوان، رونق گرفته و از شور و شعف زیادی برخوردار خواهد شد.
 • این خواب می‌تواند مژده دهنده به این باشد که او به زودی باردار شده و خداوند به آنها فرزند سالم و صالحی عطا خواهد کرد.

ماه تیره و تار:

اگر این ماه تیره و تار بود و نوری از آن ساطع نمی‌شد، نشان دهنده این است که این خواب تعابیر نیکو و خوبی ندارد، البته می‌تواند به موارد خوبی هم اشاره کند مثلاً می‌تواند نشان دهنده این باشد که مشکلات مالیتان برطرف خواهد شد.

ماه کم نور:

اگر این ماه را به گونه‌ای مشاهده کند که نور بسیار کمی از آن ساطع می‌شود به طوری که این نور خیلی واضح نبوده و قابل رویت نمی‌باشد، نشان دهنده این است که بین او و شوهرش صفا صمیمیت ایجاد شده و محبت بین آنها افزون می‌شود.

اگر ماه را ببیند در حالتی که نور ضعیفی از آن ساطع می‌شود، نشان دهنده این است که بین او و شوهرش اختلافاتی پیش می‌آید و آنها درگیر مشکلاتی خواهند شد.

ماه نزدیک:

اگر ماه را نزدیک به خود و به صورت مبهم و غیر واضح مشاهده کند، نشان دهنده این است که محبت و صمیمیت بین او و شوهرش از بین رفته و حسی در قلبشان نسبت به یکدیگر ندارند.

اگر خودش را ببیند در حالی که بسیار به ماه نزدیک است نشان دهنده این است که خداوند نعمت و رزق و روزی فراوانی به او عطا خواهد کرد و زندگی اش غرق نعمت و فراوانی خواهد شد.

ماه سفید:

اگر خانم متاهل در خوابش ماه را به رنگ سفید مشاهده کند، نشان دهنده بخت و اقبال گسترده و رزق و روزی فراوانی است که شوهرش از آن برخوردار خواهد شد.

ماه در خواب زن باردار

ماه در خواب خانم حامله و باردار نشانه خوبی بوده و بیانگر این است که او بارداری خوب و راحتی را پشت سر خواهد گذاشت و بچه‌اش را به سلامتی و شادی به دنیا خواهد آورد.

برخی از تعبیر کنندگان خواب بر این باورند که اگر زن باردار در خوابش ماه مشاهده کند، نشان دهنده این است که فرزندش پسر خواهد بود و صحیح و سالم به دنیا خواهد آمد.

دیدن ماه بزرگ و نزدیک می تواند نشان دهنده موارد زیر باشد:

 • این خواب نشان دهنده این است که فرزند این خانم دختر خواهد بود و خداوند از همه چیز آگاه است.
 • چنین خوابی بیانگر این است که او زایمان راحت و بی دردسری خواهد داشت بچه‌اش صحیح و سالم به دنیا خواهد آمد.
 • این خواب می‌تواند بدشگون و شوم بوده و نشان دهنده این باشد که مرگ بیننده خواب نزدیک است و خداوند داناتر است.

نگاه کردن به ماه:

اگر خانم حامله و باردار در خوابش ببیند که با چهره‌ای پریشان و غمگین به ماه نگاه می‌کند، نشان دهنده این است که در اواخر بارداری اش با مشکلات معمول و متداول روبرو خواهد شد.

آینه بودن ماه:

اگر خانم حامله و باردار در خوابش ببیند که ماه مانند آینه عمل می‌کند و او صورت خود را در ماه می‌نگرد، نشان دهنده این است که زایمان سختی خواهد داشت و درد زیادی خواهد کشید.

ماه در شکم:

اگر در خوابش مشاهده کند که ماه کامل را در شکم خود دارد، نشان دهنده این است که فرزند او عالم و صالح بوده و از فضایل اخلاقی برخوردار است.

ماه در خواب مرد

ماه در خواب نماد خوشبختی و احساس رضایت در قلب زن و مرد می‌باشد، بنابراین می‌توان گفت که اگر مرد مجرد در خوابش مشاهده کند که ماه به او نزدیک شده و بزرگ و بزرگتر می‌شود، تعبیرش بسیار خوب و نیکو بوده و نشان دهنده این است، اگر خدا بخواهد به سفر خانه خدا نائل خواهد شد و اعمال مقدس حج را به جای خواهد آورد.

چنانچه مرد در خوابش ماه مشاهده کند، باید بداند که تعبیر خوابش نیکو و خوب بوده و معنی روشنی خواهد داشت، چنین خوابی نشان دهنده این است که اتفاقات مهمی در شرف افتادن هستند و زندگی او را دگرگون خواهند کرد.

هلال ماه:

دیدن هلال ماه در خواب برای مردان ببین معنی است که از همسر یا نامزدتان جدا می‌شوید و رابطه‌تان با شکست مواجه خواهد شد، شما به خاطر پریشانی، نگرانی، بی تابی و ناآرامی، دل سرد و ناامید بودن از آینده بی‌خواب شده‌اید و از خستگی رنج می‌کشید.

آینه بودن ماه:

چنانچه ماه در خواب مانند آینه عمل کند، به طوری که اگر شخصی در خواب به ماه نگاه کند، صورت خود را در آن ببیند، نشان دهنده این است که مرگ او بر هدایت و صلاح نزدیک است. ولی اگر بیننده خواب با مشکلات زیادی رودررو است و روزگارش را به سختی می‌گذراند، تعبیر خوابش این است که او بر مشکلات و سختی‌های زندگی اش چیره خواهد شد.

نزدیک بودن ماه:

چنانچه مردی در خواب، ماه را بسیار نزدیک به سطح زمین مشاهده کند، نشان دهنده این است که یکی از نزدیکان و اطرافیان او در آینده ای نه چندان دور خواهد مرد.

ریشه این خواب در مشکلات و سختی های شغلی و کاری است که بیننده خواب از وجود آنها رنج می کشد و با آنها دست و پنجه نرم می کند.

چنانچه مرد مجرد، این خواب را مشاهده کند، نشان دهنده این است که به زودی سر و سامان خواهد گرفت و ازدواج رضایت بخش و موفقیت آمیزی خواهد داشت.

ماه قرمز:

اگر مرد در خوابش، ماهی به رنگ نقره ای مشاهده کند، بیانگر این است که پول و ثروت زیادی بدست می آورد.

ماه طلایی:

اگر مرد در خوابش، ماهی به رنگ طلایی مشاهده کند، نشان دهنده این است که او فردی خوش اقبال بوده و در بسیاری از زمینه‌ها موفق خواهد شد، زندگی او طبق برنامه‌ریزی پیش خواهد رفت و سعادتمند خواهد شد.

ماه در خواب دانشجو

چنانچه دانش آموزی در خوابش هلال ماه را مشاهده کند، تعبیرش این است که در زمینه درس و تحصیل خود موفقیت‌های زیادی را کسب خواهد کرد.

ماه در خواب شخص بیمار

اگر کسی که این خواب را می‌بیند بیمار بوده و از بیماری خود می‌نالد، در خوابش ماه را به صورت کامل مشاهده کند، تعبیرش این است که بهبودی حاصل خواهد شد و از رنج و عذاب بیماری نجات خواهد یافت.

اگر کسی که از بیماری جسمی یا روحی رنج می‌کشد در خوابش ماه کامل را مشاهده کند نشان دهنده این است که علاج پیدا کرده و بیماری‌اش برطرف خواهد شد، روند بهبودی او بسیار سریع بوده و خیلی خیلی زود حالش خوب خواهد شد.

اگر فردی که سلامتی‌اش را از دست داده و از بیماری رنج می‌کشد، در خوابش ماه را نزدیک به خود ببیند نشان دهنده این است که به زودی حالش خوب خواهد شد و بهبودی حاصل می‌شود.

نماد های ماه در خواب

ماه تنها در اوج آسمان بدون ستاره:

نشان دهنده این است که شما دنبال عشق و علاقه واقعی هستید ولی متاسفانه به آن دست پیدا نمی‌کنید یا می‌تواند بیانگر این باشد که شریک زندگیتان را از دست خواهید داد و تنها خواهید شد.

چرخیدن ماه به دور بیننده خواب:

دیدن چنین خوابی نشان دهنده علاقه و محبت شدیدی است که فرد بیننده خواب نسبت به اطرافیان و خانواده‌اش دارد.

چرخیدن ماه به دور زمین:

دیدن چنین خوابی بیانگر این است که فرد بیننده خواب مسئولیت پذیر بوده و کارها را به بهترین شکل انجام می‌دهد و به همه امور رسیدگی کرده و به همه آنها به یک اندازه اهمیت می‌دهد.

حرکت سریع یا چرخیدن ماه در آسمان:

دیدن چنین خوابی نشان دهنده این است که روند کاری تان تغییر می‌کند، این تغییر در ابتدا برای شما سخت و دشوار بوده اما بعد از گذشت مدتی می‌توانید خودتان را با آن وفق دهید و با آن کنار بیایید.

نوشته‌های مشابه