🌉 تعبیر خواب پل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب پل 🌉

به طور کلی تعبیر دیدن پل در خواب اگر آسیب دیده یا شکسته نباشد، نیکو بوده و تعابیر خوبی دارد. تعابیر مختلفی برای پل در نظر گرفته می‌شود که عموم آنها به رویداد های خوب و خوشایند اشاره دارند و نشان دهنده این هستند که بخت و اقبال با شما یار بوده و شما به طور اتفاقی و تقریباً بدون دخالت خودتان از مسائل خوب بهره‌مند می‌شوید.

همان طور که می‌دانید پل در عالم واقعیت نقش متصل کنندگی دارد و دو چیز را به هم ربط می‌دهد، همین دلیل دیدن پل در عالم خواب و رویا، به تصمیمات یا اتصالات مهم در زندگی اشاره می‌کند.

عوامل متعددی در تعبیر خواب پل موثر هستند، برای مثال وضعیت پل، مقصد و مبدا مسیر، اقدامات شما و کارهایی که در طول مسیر انجام می‌دهید و همچنین نتیجه این اقدامات در تعبیر و تفسیر خواب بسیار مهم و حائز اهمیت هستند و می‌توانند سرنخ‌های مهمی را برای تعبیر خواب پل به شما بدهند.

پل در عالم واقعیت، سازه‌ای می‌باشد که شما را از یک منطقه به منطقه دیگر می‌برد، چیزی که باعث تغییر موقعیت مکانی شما میشود، به همین دلیل پل در عالم خواب و رویا نماد تغییر در نگرش‌ها، آگاهی‌ها و فهم و ادراک شما می باشد، پل نشان دهنده این است که شما نیرو و قدرت قدیمی‌تان را کنار گذاشته و در حال جذب انرژی‌های نو و جدید هستید، این خواب می‌تواند نمادی از یک رابطه عاشقانه بدون قید و شرط باشد.

تعبیر دیدن پل در خواب به حرکت و تلاش کردن، رفتن به سمت جلو اشاره دارد ولی در عین حال از شما می‌خواهد که در کارهایتان ریسک نکنید و از تغییرات خطرناک بپرهیزید.

دیدن پل در خواب می‌تواند نشان دهنده موارد زیر باشد:

 • آرزویی که امکان برآورده شدنش هست، چشم داشت و انتظار، مژده یا خبر خوب، کلمات یا نام کسانی که برای شخص عزیز و مقدس هستند و به منظور ثابت کردن درستی حرف، عمل و مسائل دیگر به زبان می‌آورند.
 • پیوند، ارتباط، دوستی و آشنایی با انسان‌های دیگر
 • روحیه قدرتمند وانعطاف پذیر، تمایل به تغییر و تحول در مسائل مختلف، پل باعث می‌شود که از مکانی به مکان دیگر برویم و چیزهای جدید را تجربه کنیم به همین دلیل دیدن پل در خواب می‌تواند نشان دهنده این باشد که قرار است چیزهای جدید را تجربه کنید و تغییر و تحول اساسی در زندگیتان رخ دهد این تغییر می‌تواند یک شغل یا حرفه جدید، ورود به مرحله جدیدی از زندگیتان، تغییر در درک و آگاهی شخصی شما نسبت به مسائل اطرافان، ورود به یک رابطه عاطفی جدید که تا به حال تجربه نکرده‌اید.
 • البته این حجم از تغییر و تحول ممکن است در شما احساس لغزش و تزلزل ایجاد کند و چنین چیزی به این خاطر است که در عالم واقعیت معمولاً پل روی آب واقع می‌شود، به همین دلیل دیدن آن در خواب می‌تواند نمادی از سردرگمی باشد.
 • پل سازه‌ای است که می‌تواند بین دو مکان ارتباط برقرار کند، به همین دلیل دیدن پل در خواب نمادی از رابطه و پیوند بین دو انسان یا دو چیز مختلف است، همچنین می‌تواند به معنای گذار یا انتقال از یک دوره به دوره دیگر زندگی باشد.
 •  احتمال آسیب یا زیان، دگرگونی، پایان زندگی، پایان علائم حیات در موجود جاندار، نابودی، عمل یا وضعیت جدا بودن، فراق و دوری البته میتواند به صمیمیت و نبود اختلاف هم اشاره کند و این به حس و حال و هوای رویایتان مربوط میشود، محقق شدن آرزوها و رسیدن به اهداف با خیال راحت و آسوده و مواجه شدن با کمترین دردسر و مشکل
 • پل سازه‌ای برای نقل مکان بوده و اگر خراب شود یا بشکند، امکان نقل مکان از بین می‌رود و نمی‌توانید به مقصد مورد نظرتان برسید به همین دلیل پل تخریب شده در خواب نمادی از جدایی و از بین رفتن روابط می باشد، همچنین می‌تواند به از دست دادن فرصت‌ها و توانایی ها اشاره کند.
 • تعبیر دیدن پل در خواب معمولاً نشان دهنده یاس و ناامیدی برای آدم‌های عاشق و دلباخته بوده و به این معناست که آنها در زندگی شان انتخاب‌های اشتباهی داشته‌اند و همین موضوع باعث شده تا نسبت به پیش آمدن اتفاقات خوب یا بهتر شدن اوضاع و خوشبین نباشند.
 • پل می‌تواند نشان دهنده این باشد که شما در حال تلاش برای پل زدن بین دو چیز یا اتصال آنها به یکدیگر هستید، خواب پل سمبل عملکردهایی می‌باشد که دو مکان یا دو چیز را به هم وصل کرده و یک نوع عامل نشان دهنده عبور از موانع و سختی‌ها می‌باشد.
 • رفتن از یک محل به محلی بسیار دور از خانه، شهر یا کشور برای مدتی مشخص، عامل بازدارنده، ویژگی چیزی یا کسی که شخص یا حیوان یا وسیله‌ای را از انجام عمل یا حرکتی باز می‌دارد، مشکلات و سختی‌ها
 • پل در خواب نماد قصد یا فکر مشخصی است که برای انجام کاری در نظر دارید و این موضوع از اراده شما سرچشمه می‌گیرد، این خواب نشان دهنده این است که شما تصمیمات مهمی برای زندگیتان گرفته‌اید و برخی از این تصمیمات ممکن است انتقاد و مخالفت اطرافیانتان را برانگیزد.
 • برخی معبران بر این باورند که پل در خواب به اهداف و آرزوهایی اشاره دارد که رسیدن به آنها سخت بوده و تا حدودی دست نیافتنی می‌باشند.
 • پل در خواب می‌تواند نمادی از یک شخصیت یا اسطوره بزرگ و بلند مرتبه باشد که بخشنده بوده و به انسان‌های زیادی کمک می‌کند به طوری که خیلی ها به واسطه کمک‌های او به خواسته‌هایشان می‌رسند.
 • همانطور که می‌دانید پل‌ها دو مکان را به یکدیگر متصل کرده و مبدا و مقصدشان با یکدیگر متفاوت است، به همین دلیل دیدن پل در خواب نشان دهنده این است که تصمیمات و افکار شما متمایز از نتایج ناگوار فعالیت‌هایتان می‌باشد و شما باید این تمایز با اهمیت را درک کنید و بدانید که قادر نیستید همه چیز را کنترل کنید.
 • تعبیر دیدن پل در خواب می‌تواند به معنای مریضی یا ناخوشی باشد.

تعبیر خواب پل بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

به پادشاه یا مقام بالای حکومتی که مهربان بوده و اراده زیادی دارد و می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد اشاره دارد، او به مردم کمک کرده و تا حد امکان به خواسته‌های آنها رسیدگی کرده و آنها را محقق می‌نماید.

ایشان بر این باورند که ایستادن روی پل صراط در خواب معنی خوبی داشته و تعبیر این است که شما انسان موثری هستید و می‌توانید انحرافات و دشواری‌های مسائل را برطرف کنید.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

دیدن پل در خواب می‌تواند چهار معنی متفاوت داشته باشد:

 • به مرد دانا و فهیمی اشاره دارد که به همه کمک می‌کند و تا حد توان به اطرافیانش رسیدگی می‌کند.
 • بالاترین مقام بعضی کشورها که این مقام به صورت ارثی به فرزند می‌رسد، هر سلطان دارای تاج و تخت، فرمانروا، حاکم، صاحب اختیار
 • به مسائل خوب و خوشایند اشاره می‌کند، خوشبختی و سعادت، رسیدن به اهداف و آرزوها
 • مال و ثروت بسیار زیاد

ایشان بر این باورند که اگر در خواب دیدید که پل خراب شد و شکست، تعبیر آن نشان دهنده این است که صاحب اختیار و تصمیم گیرنده کشورتان آسیب دیده، مقامش متزلزل می‌شود و قدرتش را از دست می‌دهد.

دیدن پل صراط در خواب می‌تواند شش معنی و تفسیر متفاوت داشته باشد:

 • عمل صالح و کار نیکو که سرانجامش خیر و خوبی باشد.
 • گرفتاری‌ها و مشکلات و سختی های امور مربوط به کار یا زندگی
 • احساس ناخوشایند و معمولاً قوی که از وجود خطر یا انتظار وقوع خطر ناشی می‌شود، بیم، خوف
 • به دوران پر از ظلم و ستم سلطنت شاه یا پادشاه اشاره دارد.
 • کارهایی که دین انجام آن را ممنوع کرده است مانند آزار و اذیت انسان یا موجود زنده دیگر، خطا یا جرم
 • دورویی و دودستگی

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر این معبر ایرانی دیدن پل در عالم خواب و رویا می‌تواند تعبیر و معانی خوب یا منفی داشته باشد، اگر پلی که در خواب مشاهده می‌کنید سالم بوده و هیچ آسیبی ندیده باشد، تعبیر خوابتان مثبت بوده و امیدوار کننده است، هرچه پلی که در خواب مشاهده می‌کنید بزرگتر و محکم‌تر باشد تعبیر نیکوتری داشته و برای بیننده خواب الهام بخش‌تر است.

پل به ما احساس امنیت و اعتماد می‌دهد به همین دلیل اگر در خوابتان دیدید که از یک پل بلند و طولانی عبور می‌کنید به این معنی است که در امان خواهید بود و ارزش و اعتبارتان حفظ خواهد شد.

پل بنایی است که دو سوی خیابان، رودخانه، جوی یا امثال آن را به هم وصل می‌کند و از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود، پل جاده یا راهی است که روی رودخانه، دره یا پرتگاه ساخته شده و باعث می‌شود که ما بدون هیچ خطری از مکانی به مکان دیگر برویم، پل سازه‌ای خوب و مفید بوده و امنیت بالایی دارد به همین دلیل دیدن پل در خواب نشان دهنده این است که خطرات را پشت سر می‌گذاریم و در امنیت و آسایش زندگی خواهیم کرد به طوری که هیچ چیزی ما را تهدید نکند.

عبور از پل:

اگر در خواب مشاهده کردید که از روی یک پل عبور می‌کنید، تعبیر آن است که خطری در کمین شماست که باعث آسیب یا زیان شما خواهد شد اما نباید نگران باشید چون به شما کمک خواهد شد.

پل شکسته یا خراب:

پل شکسته یا خراب شده در خواب نمادی از پریشانی و آشفتگی خاطر می‌باشد، به همین دلیل دیدن پل ویران شده یا شکسته در عالم خواب و رویا به عمل یا وضعیت باختن در جنگ، مسابقه و امثال آن و عدم موفقیت در انجام کاری یا رسیدن به هدفی اشاره دارد.

پل محکم و بزرگ:

وضعیت و موقعیت مکانی شما نسبت به پل در تعبیر خواب اهمیت ویژه‌ای دارد به طوری که اگر در خواب مشاهده کردید که از روی یک پل محکم، استوار و بزرگ عبور می‌کنید، نشان دهنده این است که خطر بزرگی شما را تهدید می‌کند به طوری که رعب و وحشت تمام وجود شما را فرا می‌گیرد، ولی باید بدانید که تنها نیستید، پیش بینی می‌شود که انسان بزرگ و قدرتمندی به شما کمک خواهد کرد و شما را از این مسیر پر از رعب و وحشت نجات خواهد داد به طوری که آسوده خاطر میشوید.

پل در خواب شخص کارمند:

اگر کارمند و حقوق بگیر در خواب خود پل مشاهده کنند، تعبیر این است که شغل بهتری نصیبشان می‌شود یا در همین شغل ترفیع خواهند گرفت و موقعیتشان بهتر خواهد شد.

پل در خواب شخص فروشنده:

اگر فروشنده یا کسی که شغل آزاد دارد در خوابش پل مشاهده کند، نشان دهنده این است که همه به او عزت و احترام خواهند گذاشت و به او اعتماد می کنند.

پل لرزان:

پل سست و ناپایداری که در حال لرزیدن است، نمادی از بی‌اعتباری و سرشکسته بودن، دلهره، نگرانی و تشویش می‌باشد.

قرار گرفتن در زیر پل:

چنانچه در خواب مشاهده کردید که زیر پل قرار گرفته‌اید، باید بدانید تعبیر خوابتان نیکو نبوده و به مسائل خوشایندی اشاره ندارد.

ساختن پل:

ساختن پل در خواب تعبیر نیکویی داشته و امیدوار کننده است.

از نظر ابراهیم کرمانی

ایشان بر این باورند که دیدن پل در خواب تعبیر خوبی داشته و به مسائل خوشایندی اشاره دارد، برای مثال اگر در خواب دیدید که از پلی عبور می‌کنید، تعبیرش این است که از مقام بالای حکومتی یا شخص بزرگ و قابل نفوذ در محل زندگیتان به شما منفعت و سود می‌رسد به طوری که عزت و جلال می‌یابید.

ساختن ساختمان روی پل:

چنانچه در خوابتان دیدید که روی پل، ساختمانی می‌سازید، نشان دهنده این است که مقام و منصب بالایی کسب می‌کنید، به حکومت و پادشاهی می‌رسید و به این خاطر مال و ثروت فراوانی بدست می آورید.

ساختن پل:

ساختن پل در خواب نشان دهنده این است که شما انسانی آینده نگر و اهل تفکر هستید و تصمیمات بزرگی برای زندگی‌تان می‌گیرید، تصمیم ها و افکاری که از اراده شما سرچشمه می‌گیرد، البته باید بدانید که این خواب تعبیر دیگری هم دارد و میتواند به کسب مال و ثروت برای بیننده خواب اشاره کند.

اگر در خواب پل را در حال ساخت را مشاهده کردید، تعبیر آن نشان دهنده این است که می‌خواهید در روند زندگی‌تان تغییر ایجاد کنید و در حال آماده شدن و فراهم کردن شرایط برای این تغییر هستید، شما می‌خواهید وارد دوره جدیدی از زندگیتان شوید که تا به حال آن را تجربه نکرده‌اید، این تغییر و دگرگونی در روند زندگی، می‌تواند تغییر شغل، تغییر مدرسه، شهر و محل زندگی یا امثال آن باشد.

چنانچه در خوابتان مشاهده کردید که پلی می‌سازید، یعنی به مقام و منصب بالایی دست پیدا کرده و به واسطه این مقام و منصب، پول و ثروت زیادی حاصل می‌کنید.

پل سراط:

ایشان در این باورند اگر مشاهده کردید که روی پل صراط ایستاده‌اید، یعنی در مسیر درستی حرکت می‌کنید و عاقبت بخیر خواهید شد، شما می‌توانید خوب و بد را از یکدیگر متمایز کرده و راه و روش خوب را در پیش گیرید.

اگر در خواب دیدید که از پل صراط گذر کرده‌اید، تعبیر این است که زندگی راحت و آسوده‌ای خواهید داشت و بلاها و گرفتاری‌ها از شما دور می‌شوند، شما از مشکلات ایمن بوده و آسوده خاطر خواهید بود، شما مسیر خوب و درستی را برای ادامه زندگیتان در پیش گرفته‌اید به همین دلیل با خیر و خوبی مواجه شده و اعمال صالح و شایسته انجام می‌دهید.

گذشتن از پل صراط در خواب نشان دهنده این است که کارها بر وفق مرادتان خواهد بود، شما نتایج دلخواهتان را حاصل کرده و در مسیر پیشرفت و توسعه قدم می گذارید و به اهدافتان می‌رسید.

چنانچه در خوابتان مشاهده کردید که نمی‌توانید از پل صراط عبور کنید، تعبیرش این است که شما مسیر اشتباهی را برای ادامه زندگیتان در پیش گرفته‌اید، مسیری که پر از خطا، اشتباه و گناه بوده و باعث پیشرفت و توسعه شما نمی‌شود، بلکه شما را به عقب رانده و از راه و روش درست دور می‌کند، شما مرتکب خطاها و اشتباهات زیادی شده‌اید بنابراین باید از خداوند طلب بخشش نموده و از او بخواهید که شما را بیامرزد، خداوند بسیار رئوف و مهربان بوده و اگر از ته قلبتان بخواهید که شما را ببخشد، مسیر و راه و روش درست را به شما نشان خواهد داد.

از نظر لیلا برایت

از نظر ایشان تعبیر دیدن پل در خواب نیکو بوده و نشان دهنده پیشرفت و موفقیت در آینده است، این خواب می‌خواهد بگوید که شما عاقبت بخیر خواهید شد و به اهدافتان می‌رسید.

عبور از پل:

اگر در خوابتان دیدید که از روی پل عبور می‌کنید، یعنی باید بیشتر مراقب خودتان باشید و هوشمندانه تر عمل کنید زیرا خطر در کمین شماست و موقعیت شما را تهدید می‌کند.

اگر در خوابتان دیدید، می‌خواهید از پلی قدیمی و کهنه که روبرویتان قرار دارد عبور کنید، نشان دهنده این است که شما انسان ریسک پذیری بوده و برای انجام کاری خودتان را به خطر و دردسر می‌اندازید.

افتادن از پول:

افتادن از پل در خواب به بروز مشکلات و گرفتاری‌ها در مسیر زندگی اشاره می‌کند.

از نظر خالد بن محد العنبری

ایشان بر این باورند که دیدن پل در خواب تعبیر خوب و نیکویی داشته و به مسائلی اشاره می‌کنند که انسان را از درماندگی در دنیا و عذاب در آخرت نجات می‌دهند، پل در خواب نماد چیزهایی است که انسان را از خطر و مسائل دشوار و ناخوشایند رها می‌کند.

از نظر کارل گوستاو یونگ

پل سازه‌ای است که دو محل متفاوت را به یکدیگر متصل می‌کند، به همین دلیل دیدن پل در خواب به گذار شما از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر اشاره داشته و نشان دهنده این است که شما وارد مرحله جدیدی از زندگیتان خواهید شد، با ورود به این مرحله تغییرات مثبت و متحول کننده‌ای در زندگی شما رخ خواهد داد و روند بهبود و پیشرفت را مشاهده خواهید کرد.

پل در خواب نماد تغییر و تحول بوده و اغلب نمی‌توان متوجه شد که این تغییر و تحول به کدام حوزه از زندگی مربوط میشود، مثلاً اگر در خوابتان ببینید که پل روی آب قرار دارد، نشان دهنده این است که این تغییر و تحول در زندگی شما احساسی بوده و اگر در خوابتان مشاهده کردید که از روی پل به درون آب می‌افتید، یعنی احساساتتان را سرکوب خواهید کرد و جلوی بروز آنها را خواهید گرفت، همین موضوع باعث می‌شود که بسیاری از موقعیت‌هایتان را از دست بدهید.

فرو ریختن پل:

اگر در خواب مشاهده کردید که روی یک پل بودید و این پل خراب شد و فرو ریخت، بیانگر این است که فرصت‌های مناسب را در زندگی‌تان از دست خواهید داد و با یأس و ناامیدی مواجه خواهید شد.

از نظر آنلی بیتون

به طور کلی دیدن پل در خواب، نمادی از تغییر و تحول  بوده و نشان دهنده این است که به مرحله جدیدی از زندگی راه پیدا می‌کنید، این تغییر و تحول می‌تواند احساسی باشد و روابط شما را با اطرافیانتان تحت تاثیر قرار دهد.

این خواب عموماً تعبیر خوبی دارد و فقط زمانی بد شگون تعبیر می‌شود که در خوابتان پل را مخروبه یا شکسته مشاهده کنید یا ببینید که در حال عبور از پل هستید و ناگهان به پایین سقوط می‌کنید.

پل بزرگ:

اگر در خوابتان دیدید که پل بزرگ و عظیمی ویران شد، نشان دهنده این است که یکی از عزیزانتان را که برایتان بسیار قابل احترام بوده است را از دست خواهید داد و به خاطر این غم آشفته حال و نگران خواهید شد و احساسات بدی به شما دست می‌دهد.

پل در خواب جوان:

اگر جوان کم سن و سالی در خوابش پلی را مشاهده کند در حالی که شکسته است، نشان دهنده این است که او امیدی به برآورده شدن آرزوهایش ندارد و با یأس و ناامیدی دست و پنجه نرم می‌کند.

عبور از پل:

چنانچه در خواب مشاهده کردید که از پلی عبور کردید، بیانگر این است که باید بیشتر از قبل مراقب اطرافتان باشید و اگر جانب احتیاط را رعایت کنید می توانید بر مشکلات و سختی‌ها غلبه کرده و آینده‌تان را بهتر کنید.

اگر در خوابتان مشاهده کردید که از روی یک پل عبور می‌کنید، یعنی به کمک اطرافیان و نزدیکانتان می‌توانید به اهدافتان دست پیدا کنید و موفق شوید.

ظاهر شدن پل:

اگر در خواب دیدید که جلوی پایتان پلی ظاهر می‌شود، نشان دهنده این است که باید اطرافیانتان را بهتر بشناسید و از تعریف و تمجید افراد نامناسب که رفت و آمد با آنها نتیجه ای جز ضرر و زیان ندارد، بپرهیزید.

تعبیر خواب پل بر‌ اساس موضوع آن 📋

سقوط کردن پل

اگر در خواب ببینید که پلی سقوط می‌کند، تعبیرش این است که شما انسان ریسک پذیری نیستید و دوست ندارید که خطر کنید و از متزلزل شدن موقعیتتان هراس دارید، این روحیه خشک و ترس و هراس شما از امتحان کردن مسیر‌های جدید باعث می‌شود که موقعیت‌های خوب و مفید را از دست بدهید و در زندگیتان با ضرر و زیان مواجه شوید، البته این خواب می‌تواند تعبیر دیگری هم داشته باشد، می‌تواند بدین معنی باشد که شما نسنجیده رفتار می‌کنید و در مسیرهای خطرناک قدم می‌گذارید و دوست دارید که در زندگی‌تان تغییرات بزرگ ایجاد کنید، ضمیر ناخودآگاهتان به شما می‌گوید که این مسیر ممکن است درست نباشد و خطرهای بزرگی را برای شما به وجود بیاورد، تعبیر خواب شما هر چه ‌که باشد باید احتیاط کرده و با هوشمندی بیشتری رفتار کنید.

سقوط کردن از پل

سقوط از روی پل به این معناست که شما با ضرر و زیان در زندگیتان مواجه خواهید شد، شما نمی‌توانید خودتان یا کس دیگر را سرزنش کنید چون این ضرر و زیان کاملاً غیر عمدی بوده و هیچکس حتی خودتان در به وجود آمدن این وضعیت مقصر نبوده است.

اگر خواب مشاهده کردید که از پل به درون آن سقوط می کنید، تعبیرش این است که تغییر و تحول زیادی در احساسات شما رخ خواهد داد، احساساتتان جلوی شما را می‌گیرند و مانع از حرکت شما در مسیر پیشرفت و توسعه می‌شود.

پریدن یا افتادن از روی پل

اگر در خوابتان مشاهده کردید که از روی پل می‌پرید، نشان دهنده این است که شما به جوهره وجودیتان شک داشته و به توانایی‌هایتان ایمان ندارید، شما می‌ترسید که در مسیر رسیدن به موفقیت شکست بخورید و نتوانید به اهداف مورد نظرتان برسید.

پریدن و افتادن از پل در خواب به ترس‌ها و نگرانی‌های شما اشاره داشته و می خواهد بگوید که شما اعتماد به نفس لازم برای رسیدن به اهدافتان را ندارید، شما به توانایی‌ها و استعدادهایتان، باور و اطمینان قلبی ندارید، این عدم اعتماد به خود نشان دهنده این است که شما از سمت خانواده یا جامعه تحت فشار قرار دارید و مسیولین سنگینی به شما محول شده است.

البته پریدن یا افتادن از پل، می تواند به ترس و اضطراب شما از ورود به یک رابطه جدید با شخصی دیگر اشاره داشته باشد، این رابطه می تواند یک رابطه اجتماعی یا یک رابطه عاطفی و عاشقانه باشد.

چنین خوابی می‌تواند نشان دهنده این باشد که شما از به وجود آمدن تغییر و تحول در زندگیتان هراس دارید و نگرانید که نتوانید با تغییرات به وجود آمده کنار بیایید.

اگر در خوابتان دیدید که با میل و خواست خودتان از روی پل به پایین پریدید، بیانگر این است که بدون چون و چرا یا هیچ دلیل منطقی، شرایط را پذیرفته و تسلیم آن شده‌اید، البته می‌تواند نشان دهنده این باشد که شما از پتانسیل‌های درونی خودتان برای رسیدن به موفقیت استفاده نمی‌کنید و به اندازه کافی برای رسیدن به اهدافتان وقت نمی گذارید.

اگر دیدید که در خواب از پل می‌افتید، تعبیر آن نشان دهنده این است که به بسیاری از اهداف و آرزوهایتان دست پیدا نکرده و حسرت به دل می‌مانید.

ایستادن در زیر پل

اگر در خواب خود دیدید که زیر یک پل ایستاده‌اید، احتمالاً نشان دهنده این است که شما ارزش زمان را درک نکرده به زندگی و گذر عمر بی‌توجه هستید.

شما واقعگرا نبوده و بیش از اندازه خوشبین هستید به طوری که مسائل و مشکلات زندگی را به خوبی درک نکرده و سعی می کنید تحت هر شرایطی شاد زندگی کنید، البته این ویژگی خوب می‌باشد ولی اگر مداومت پیدا کند باعث می‌شود که حقایق زندگی را نادیده گرفته و فرصت‌های خوب زندگی را به خاطر سهل انگاری از دست بدهید، سعی کنید که از دید دیگری به زندگی نگاه کرده و تجربیات جدید به دست آورید چون این موضوع باعث می‌شود که فهم بهتری از زندگی داشته باشید.

ایستادن روی پل

صدا زدن کسی روی پل:

چنانچه در خواب مشاهده کردید که روی یک پل ایستاده‌اید در حالی که کسی را صدا می‌زنید، تعبیر آن نشان دهنده این است که درخواست شما در دادگاه مورد اهمیت قرار گرفته و برنده خواهید شد چون دادگاه به نفع شما رای خواهد داد.

اگر در خوابتان مشاهده کردید که روی یک پل قرار دارید، نشان دهنده این است که تغییر و تحول را در زندگیتان مشاهده خواهید کرد و وارد دوره جدیدی از زندگیتان خواهید شد.

بالا رفتن از پل

اگر در خواب مشاهده کردید که از یک پل بالا می‌روید، نشان دهنده این است که در مسیر درستی قرار دارید، به اهدافتان خواهید رسید و به زودی موفق و پیروز خواهید شد.

بالا رفتن از پل شکسته:

اگر در خواب مشاهده کردید که از یک پل شکسته بالا می‌روید، تعبیر آن نشان دهنده این است که شما اراده‌ای برای بهبود شرایط و اوضاع زندگیتان ندارید و کاری از دستتان بر نمی‌آید، تلاش‌هایتان بی‌نتیجه خواهند بود و دستاوردهای خوب و خوشایندی نخواهند داشت.

بالا رفتن از پل کنار همسر:

اگر مردی در خوابش مشاهده کند که از یک پل بالا می‌رود در حالی که دست همسرش را گرفته است، خوابش بیانگر این است که همسرش باردار خواهد شد و خداوند به آنها فرزندی عطا خواهد کرد.

ناپدید شدن پل

اگر در خوابتان مشاهده کردید که در حال رانندگی یا قدم زدن از روی پل عبور می‌کنید و پل به صورت ناگهانی زیر پای شما خالی می‌شوند، نشان دهنده این است فردی که به او اعتماد فراوانی داشته‌اید و مسائل زندگیتان را با او در میان می‌گذاشتید، به شما خیانت کرده و اسرار زندگی شما را فاش خواهد کرد، ضربه سختی به شما وارد می‌شود و شرایط بسیار ناگواری را تجربه خواهید کرد ولی شما قلب مهربانی داشته و فرد خیانتکار را خواهید بخشید.

اگر در خواب می‌دانستید که در یک مکان مشخص در گذشته پل وجود داشته و دیگر اثری از آن وجود ندارد، تعبیر آن نشان دهنده این است که شما در گذشته با فرد مشخصی رابطه داشته اید ولی به هر دلیلی رابطه و ارتباط شما با یکدیگر از بین رفته است.

ظاهر شدن پل

اگر دیدید که در مسیرتان به طور ناگهانی یک پل پدیدار می‌شود، نشان دهنده این است که شخصی از اطرافیانتان به شما دروغ خواهد گفت، او ممکن است در ظاهر خود را شیفته و دوستدار شما نشان دهد اما در واقع به شما علاقه‌ای نداشته و در حال گول زدن شما می‌باشد.

پل بلند و بزرگ

برخی معبران بر این باورند که پل در خواب نمادی از یک مانع و سد می‌باشد بنابراین دیدن یک پل بلند و بزرگ در خواب از وجود یک مانع بزرگ در زندگی شما خبر می‌دهد که شما از مواجهه و مبارزه با آن هراس دارید، شما برای مقابله با این مانع به شهامت، شجاعت و ایستادگی بسیار زیادی نیاز دارید تا بتوانید از پس آن بر بیایید، باید خودتان را برای مواجهه با موانع و سختی‌ها آماده کرده و احساس ترس و اضطراب را از خودتان دور کنید، باید بدانید که هیچ چیز غیر ممکنی وجود ندارد و تنها سلاحی که برای مقابله با موانع به آن احتیاج دارید تلاش زیاد و ثابت قدمی در مسیر رسیدن به هدف است.

در حالت کلی تعبیر پل‌های بلند و بزرگ در خواب به موانع و سدهایی که در مسیر رسیدن به هدفتان وجود دارد اشاره می‌کند، پل‌های بلند که عبور از آنها بسیار دشوار می‌باشد نشان دهنده این هستند که شما می‌توانید به اهدافتان برسید هرچند که رسیدن به آنها سخت و دشوار بوده و نیاز به زمان زیادی داشته باشد، این خواب از شما می‌خواهد که به تلاشتان ادامه دهید و تصمیم شرایط سخت نشوید چون اگر به راهتان ادامه دهید قطعاً به هدفتان خواهید رسید، اگر در خوابتان پلی را مشاهده کردید که بیش از حد معمول بلند و بزرگ بود بیانگر این است که شما به اهدافتان دست پیدا نمی‌کنید و آرزوهایتان محقق نخواهد شد.

اگر در خوابتان مشاهده کردید که روی پل بلندی قرار دارید، خوابتان نشان دهنده این است که شما برای دستیابی به هدف خاصی در زندگیتان بسیار تلاش می‌کنید و زحمت زیادی می‌کشید، شما تمام توان و انرژی خودتان را برای رسیدن به هدفتان صرف می‌کنید و اگر خدا بخواهد به اهدافتان خواهید رسید.

پل کوچک

چند پل کوچک در خواب نمادی از رنج و سختی‌هایی است که بیننده خواب برای رسیدن به هدفش تحمل کرده است، این خواب نشان دهنده این است که بیننده خواب با موانع زیادی رودررو بوده و برای رسیدن به خواسته‌هایش بسیار تلاش و جستجو کرده، او هیچگاه خسته نشده و دست از تلاش برنداشته است.

پل طویل

تعبیر دیدن پل طویل باز یا بسته که دیوار و سقف داشته باشد، در خواب نشان دهنده این است که شما به اهدافتان خواهید رسید و موفقیت حاصل خواهد شد، برای هر موفقیت هرچند که کوچک باشد باید جشن گرفت و خوشحالی کرد چون این فرصت‌ها محدود بوده و چنین موقعیت هایی با وجود سختی‌ها و گرفتاری‌های زندگی خیلی برایمان پیش نمی‌آیند، ناخودآگاه شما از شما می‌خواهد که فرصت‌های زندگی را غنیمت بشمارید و از آنها نهایت استفاده را ببرید زیرا زمان به سرعت در حال گذر است و اگر فرصت‌ها را از دست بدهیم دیگر به راحتی نمی‌توانیم آنها را به دست بیاوریم، اگر تا الان کسی بودید که فرصت‌ها را غنیمت نمی‌شمردید و زمانتان را نادیده می‌گرفتید، باید اشتباهتان را جبران کنید و از این به بعد فرصت‌های زندگیتان را به خوبی و درستی استفاده کنید.

پل باریک

پل باریک در خواب نمادی از موانع و مشکلاتی است که در مسیر رسیدن به اهدافتان با آنها مواجه می‌شوید، حواستانان باشد که نباید تسلیم شوید یا کم بیاورید، بلکه باید از تمام انرژی و توانتان برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنید.

اگر در خوابتان دیدید که از یک پل بی‌نهایت باریک عبور می‌کنید، نشان دهنده این است که شما نگران بوده و می‌ترسید آینده‌تان آنطور که انتظار دارید نباشد.

پل شناور

یک پل شناور در خواب نشان دهنده این است که شما فرد متزلزلی هستید و سستی می‌کنید، شما بسیار مردد و دودل بوده و نمی‌دانید که کدام راه شما را به مقصد مورد نظرتان می رساند.

پل سنگی

اگر در خواب پلی از جنس سنگ مشاهده کردید، تعبیر آن نشان دهنده این است که کسی به شما در رسیدن به اهدافتان کمک خواهد کرد، او فردی مورد اعتماد و دقیق بوده و شما را از پستی بلندی ها و دشواری های مسیر رسیدن به هدف نجات خواهد داد.

البته دیدن پل سنگ در خواب تعبیر دیگری هم دارد، و نشان دهنده این است که شما در مسیر رسیدن به اهدافتان ثابت قدم بوده و بسیار مصمم هستید، هیچگاه لغزش نمی‌کنید و فقط روی رسیدن به هدفتان تمرکز کرده اید، شما می‌دانید که باید در چه مسیری قدم بگذارید و چه کارهایی انجام دهید، تکلیفتان با خودتان مشخص بوده و اراده ای ستودنی دارید.

همانطور که گفته شد این خواب می‌تواند تعابیر متعددی داشته باشد، برخی منابع ذکر کرده‌اند که دیدن پل سنگی یا آجری در خواب، نشان دهنده این است که شما به اندازه کافی برای رسیدن به هدفتان تلاش نمی‌کنید، شما باید به خودشناسی عمیق‌تری رسیده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید، شما باید ارتباطتان با انسان‌های قدرتمند را حفظ کرده و از آنها کمک بخواهید.

پل شیشه‌ ای

شیشه بسیار ضعیف و شکننده بوده و دیدن پل شیشه ای در خواب به مسائل نا محسوس و کج فهمی‌های ظریف اشاره دارد.

پل از جنس شیشه در خواب می‌تواند به رابطه عاطفی بی‌کیفیت بین شما و خانوادهتان اشاره کند، شما رابطه خوبی با یکدیگر نداشته و شکاف و فاصله زیادی بین شما برقرار است، این رابطه می‌تواند به یک رابطه بسیار خوب و سالم تبدیل شود که همه اعضای خانواده یکدیگر را دوست دارند و از صمیم قلب خیر و صلاح یکدیگر را می‌خواهند، باید بدانید که این اتفاق نیازمند زمان زیادی بوده و باید به صورت تدریجی رخ دهد، گاهی پیش می‌آید که انسان‌ها از موضوعی بسیار واضح و شفاف برداشت‌های نادرستی می‌کنند و همین موضوع باعث به وجود آمدن کدورت و ناراحتی بین آنها می‌شود، شما باید تمام سعی خود را بکنید که سوء تفاهم‌ها را برطرف کرده و حقیقت ماجرا را برای اعضای خانواده تان تعریف کنید تا مشکلات برطرف شده و صفا و صمیمیت بین اعضای خانواده برقرار شود.

پل یخی

حتماً می‌دانید که یخ بسیار لیز بوده و راه رفتن بر سطح یخی بسیار دشوار است، باید بسیار محاط باشید و بادقت عمل کنید چون اگر محتاط نباشید ممکن است دچار شکستگی یا آسیب در بدنتان شوید و زمین بخورید، به همین دلیل می‌گویند که اگر در خواب پل یخی مشاهده کردید، باید بدانید که تعبیر این خواب از شما می‌خواهد که بر احساساتتان غلبه کرده و عجول نباشید، اندکی صبر کنید چون مسیر رسیدن به هدف آسان نبوده و قدم گذاشتن در آن نیاز به هوشمندی زیادی دارد، ممکن است در طول مسیر شکست بخورید یا دچار ترس و اضطراب شوید، اما نگران نباشید این اوضاع همیشگی نبوده و باید تا زمان رسیدن به هدف آرامشتان را حفظ کنید چون اگر افسار احساساتتان را در دست نگیرید، باعث شکست و سقوط شما خواهند شد، سعی کنید که نیمه پر لیوان را ببینید و شاد زندگی کنید.

پل آهنی

پل آهنی یک پل قوی و محکم بوده و میتواند وزن زیادی را تحمل کند بدون اینکه آسیب ببیند، تعبیر دیدن پل آهنی در خواب نشان دهنده این است که مسیر زندگی شما هموار بوده و به اهدافتان خواهید رسید، شادی و نشاط را تجربه خواهید کرد و تنها کاری که باید انجام دهید این است که از روی تفکر تصمیم گیری کنید و بهترین راه را برای رسیدن به هدف انتخاب کنید.

پل چوبی

پل چوبی در خواب به بدبختی و گرفتاری، خستگی و درماندگی، موانع زیاد در مسیر رسیدن به هدف اشاره دارد و می‌خواهد به شما بگوید که قرار است در مسیر رسیدن به خواسته‌هایتان با پستی بلندی‌های زیادی روبرو شوید و سختی‌های زیادی را تحمل کنید، سعی کنید که سختگیر نباشید و کمالگرایی را کنار گذاشته و در هر لحظه بهترین کاری که از دستتان برمی‌آید را انجام دهید.

پل‌ طنابی

چنین خوابی نشان دهنده این است که شما درگیر تردید و دودلی شده‌اید و نسبت به تصمیم‌هایتان اطمینان خاطر ندارید و مطمئن نیستید که کدام راه شما را به سعادت می‌رساند، اگر در مسیر رسیدن به هدفتان مصمم هستید باید هرچه سریع‌تر تصمیم‌هایتان را بگیرید و بهترین راه را انتخاب کنید البته فراموش نکنید که باید مزایا و معایب هر یک از مسیرها را مشخص کنید و بهترین آنها را برگزینید، تصمیم شما باید از روی عقل و درایت باشد.

راه رفتن در طول یک پل طنابی نشان دهنده این است که مسئولیت بزرگی به شما محول خواهد شد، ممکن است توانایی لازم برای انجام این کار را نداشته باشید اما تا حد توان، تمام تلاش خود را بکنید تا از پس این مسئولیت بربیایید، قطعاً انجام این پروژه بسیار سخت خواهد بود اما نگران نباشید چون با سخت کوشی به اهدافتان خواهید رسید و کارها را به بهترین نحو انجام خواهید داد.

پل بامبو

چنانچه در خواب پلی ساخته شده از بامبو مشاهده کردید، تعبیر این است که باید روی توانایی‌ها و استعدادهای خودتان تمرکز کرده و آنها را رشد دهید، اگرچه شما قابلیت‌های زیادی در وجودتان دارید اما این‌ها برای رسیدن به هدف کافی نبوده و اگر مصمم هستید، باید بیشتر روی مهارت‌هایتان کار کنید تا از پس مشکلات بربیایید.

پل آویز

این خواب نشان دهنده این است که شما در حال مبارزه با مشکلات بزرگی هستید، ممکن است فکر کنید که از پس این مشکلات بر نمی‌آید و تحمل آنها را ندارید، بنابراین سعی کنید که با یک فرد مورد اعتماد و عاقل مشورت کرده و احساساتتان را با او در میان بگذارید، بگویید که هدفتان از زندگی چیست و پس از تحمل این سختی‌ها و مشکلات می‌خواهید چه چیزی را به دست آورید، قطعاً پند و اندرزهای او برای شما مفید خواهد بود چون گاهی دیگران از بیرون همه چیز را بهتر از ما درک می‌کنند.

پل معروف

چنین خوابی بیانگر این است که شما می خواهید وضعیت زندگی‌تان را تغییر داده و در جهت بهبود اوضاع و شرایط تان قدم بگذارید، شما می‌خواهید چیزهایی را در زندگیتان تغییر داده و آینده بهتری برای خودتان بسازید.

پل پیاده رو

اگر در خواب پل پیاده‌رو باریکی را مشاهده کردید، تعبیر آن نشان دهنده این است که با فرصت‌های کم و محدودی در زندگی‌تان مواجه خواهید شد، باید از همین فرصت‌های محدود در زندگیتان به بهترین شکل استفاده کنید تا راحت‌تر به اهدافتان برسید، ضمیر ناخودآگاهتان از شما می‌خواهد که کمی صبور باشید و عجله نکنید چون هیچ راه بازگشتی وجود ندارد و شما در این مسیر تنها بوده و هیچکس را ندارید به همین دلیل اگر مرتکب اشتباه شوید هیچکس نمی‌تواند به شما کمک کند.

پل زیبا

اگر در خواب پل را مشاهده کردید در حالی که ظاهر زیبایی داشت، تعبیر آن نشان دهنده این است که رابطه عاطفی خوبی را تجربه خواهید کرد و از این طریق به آرامش و موفقیت خواهید رسید.

شما و خانواده‌تان بسیار به یکدیگر وابسته هستید، با یکدیگر ارتباط خوبی داشته و از روی مهر و محبت با یکدیگر رفتار می‌کنید، خانواده، شما را برای حرکت در مسیر پیشرفت تشویق کرده و به شما انرژی می‌دهند.

شما انسان شجاع و مصممی هستید و در انجام کارهایتان پافشاری کرده و امور را به بهترین شکل انجام می‌دهید تا جایی که اهدافتان محقق شود و به پیروزی دست پیدا کنید، این خواب نشان دهنده این است که شما رابطه عاطفی خوبی را تجربه می‌کنید، اگر با دقت به اطرافتان نگاه کنید عشق را در نزدیکی تان پیدا خواهید کرد.

به یاد داشته باشید که هر چقدر در مسیر پیشرفت مصمم تر بوده و بیشتر تلاش کنید، راهتان هموارتر شده و میتوانید به پیروزی‌های بزرگ‌تری دست پیدا کنید.

پل متحرک

پل متحرک بسته:

اگر پل متحرک بسته را مشاهده کردید تعبیر آن است که خواسته‌هایتان برآورده خواهند شد و به آرزوهایتان خواهید رسید.

پل متحرک باز شده:

دیدن یک پل متحرک باز شده در خواب نشان دهنده این است که شما قلب مهربانی داشته و دشمنان و بدخواهانتان را خواهید بخشید و گناهان آنها را فراموش خواهید کرد.

پل متحرک در حال بالا رفتن:

دیدن یک پل متحرک در حال بالا رفتن نشان دهنده این است که یک سفر غیر منتظره برایتان رخ خواهد داد و چیزهای عجیب و هیجان انگیزی را تجربه خواهید کرد.

پل متحرک در حال پایین آمدن:

تعبیر دیدن یک پل متحرک در حال پایین آمدن در خواب، نشان دهنده این است با ضرر و زیان مالی در زندگیتان روبرو خواهید شد.

پل هوایی

چنین خوابی تعبیر نیکویی داشته و نماد کسی یا چیزی است که راه درست را نشان می‌دهد و شما را راهنمایی می‌کند، این خواب می‌تواند به شانس و اقبال خوب شما اشاره داشته باشد و به شما بگوید که شما فردی خوش اقبال هستید.

فرد بیننده خواب در جهت خودشناسی قدم‌های بزرگی برداشته و سعی می‌کند که گناهان و کم و کاستی‌های خود را برطرف کند و تجربیاتش را بالا ببرد تا بتواند به هدف خود برسد و موفقیت را حاصل کند.

پل معلق

تعبیر دیدن یک پل معلق در خواب، نشان دهنده این است که نباید در زندگی‌تان تغییر و تحول ایجاد کنید، اندکی صبر کرده و عجله را کنار بگذارید، در وضعیتی که هستید باقی بمانید و سکون و آرامشتان را حفظ کنید.

پل در پرتگاه

اگر در خوابتان یک پل در پرتگاه مشاهده کردید، نشان دهنده این است که پریشانی و نگرانی وجود شما را فرا گرفته و آسایش و آرامش را حس نمی کنید، شما نسبت به هیچ چیز در زندگی‌تان اطمینان خاطر نداشته و همواره احساس تشویش و اضطراب می‌کنید.

پل سرسبز

اگر در خواب تان پل سرسبزی را مشاهده کردید، تعبیرش این است که به اهدافتان میرسید و موفق خواهید شد، استرس و اضطراب از شما دور شده و آرامش در قلبتان جاری می‌شود.

پل صراط

اگر در خوابتان مشاهده کردید که در حال عبور از پل صراط هستید، غافلگیر نشوید زیرا این خواب نشان دهنده این است که شما به اعمال و رفتارتان توجه ویژه‌ای می‌کنید، شما همواره در حال ارزیابی و سبک سنگین کردن یا سرزنش و ملامت نمودن خودتان هستید، این خواب از شما می‌خواهد که درست تصمیم گیری کنید و در مسیر درست قدم بردارید و نگذارید که مسائل انحرافی شما را از هدفتان دور کرده و زمین‌گیرتان کند.

پل ترک خورده

راه رفتن روی پل ترک خورده:

اگر در خواب مشاهده کردید که روی پل ترک خورده راه می‌روید، تعبیر خوابتان نشان دهنده این است که به مقصود و هدف خود نمی‌رسید، شما موفق نخواهید شد و اگر جویای علم باشید به درجه‌ای که مورد نظرتان است نمی رسید، اگر می‌خواهید کاری شروع کنید نشان دهنده این است که در آن کار موفق نخواهید شد، اگر می‌خواهید بچه‌دار شوید خوابتان نشان دهنده این است که صاحب فرزند نمی شوید، البته خداوند بالاتر و داناتر از آن است که می‌اندیشیم پس بر خداوند توکل کنید و همه چیز را تنها از او بخواهید.

پل قرمز

پل قرمز در خواب، نمادی از احساس ناخوشایند و معمولاً قوی است که از وجود خطر یا انتظار وقوع خطر ناشی می‌شود و وجود شما را فرا می‌گیرد، این خواب مانند هشدار بوده و می‌خواهد به شما بگوید که خطر در کمین است، باید جانب احتیاط را رعایت کنید و بیش از پیش مراقب خودتان باشید.

پل جدید

پل بازسازی شده یا پل جدید نشان دهنده این است که در مسابقه برنده شده و مقام بالایی کسب خواهید کرد، مهارت‌ها و توانایی‌هایتان به همه ثابت خواهد شد.

پل های ساخته شده در خواب، نشان دهنده این هستند که زندگیتان دستخوش تغییر و تحول خواهد شد، این تغییر و تحول میتواند به صورت تدریجی رخ ‌دهد و آرام آرام زندگی شما را دگرگون کند، البته این تغییر می‌تواند تغییر ناگهانی در شغل و حرفه شما باشد یا عشق و علاقه‌ای باشد که به صورت ناگهانی وارد زندگیتان شده و شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پل خراب

تعبیر دیدن پل خراب در خواب، نشان دهنده این است که شما انسان بدشانسی هستید و فرصت‌های زندگیتان را بدون اینکه بتوانید از آنها استفاده کنید، از دست می‌دهید.

اگر در خوابتان پلی را مشاهده کردید که خراب شده بود، نشان دهنده این است که زندگی شرایط و موقعیت پیشرفت و توسعه را برای شما فراهم می‌کند اما شما با سهل انگاری این موقعیت‌ها را از دست می‌دهید و از آنها استفاده نمی‌کنید، این فرصت‌ها می‌توانند زندگی شما را به طور کلی تغییر دهند و باعث پیشرفت و توسعه شما شوند، اما شما تمام انرژی‌تان را از دست داده‌اید و می‌خواهید همه چیز را فراموش کنید، بیشتر به خودتان و رفتارتان توجه کنید و به خودتان ایمان داشته باشید، اعتماد به نفستان را بالا ببرید و سعی کنید که از فرصت‌های زندگی‌تان به بهترین شکل استفاده کنید.

پل شکسته

اگر در خوابتان یک پل شکسته بلند را مشاهده کردید که به طرز عجیبی در تاریکی ناپدید شده بود و چیزی از آن دیده نمی‌شد، نشان دهنده این است که باید قدر داشته‌هایتان را بدانید و از چیزهای ارزشمندی که در اختیار دارید به بهترین شکل استفاده کنید چون ممکن است که آنها را از دست بدهید.

اگر فرد کم سن و سالی که درگیر عشق و علاقه شده، این خواب را مشاهده کند، خوابش نشان دهنده این است که یأس و ناامیدی را تجربه می‌کند و می‌فهمد که فرد مورد علاقه‌اش، انسان ایده‌آل و مناسبی برای او نبوده و زندگی با او سرانجام خوبی ندارد.

شکستن پل در خواب، نماد ناسزا و ناشایست صحبت کردن و توهین به طرف مقابل، دردسر و گرفتاری و امثال آن می باشد.

اگر در خواب دیدید که پل شکسته بود و گاری نمی توانست از روی آن عبور کند، تعبیر آن نشان دهنده این است که با مشکلات و سختی های زیادی روبرو می‌شوید، امور آنطور که شما دوست دارید پیش نمی‌رود و بدشانسی می آورید.

اگر در خواب یک پل تخریب شده یا شکسته شده را مشاهده کردید، تعبیر آن نشان دهنده این است که زندگی شما در حال تغییر و تحول است و خطراتی شما را تهدید می‌کند، باید حواستان را جمع کرده و از خودتان مراقبت کنید، در عین حال باید ریسک پذیری خودتان را بالا برده و ترس‌ها را کنار بگذارید و راه‌های جدید را امتحان کنید تا بتوانید به خواسته‌هایتان برسید.

اگر در خوابتان دیدید که روی یک پل خراب شده هستید، نشان دهنده این است که باید بسیار محتاطانه رفتار کنید و جانب احتیاط را رعایت کنید تا آسیبی به شما وارد نشود.

دو تکه شدن پل

تعبیر دیدن پل که دو تکه شده در خواب، نشان دهنده این است که شما دشمنانتان را خواهید بخشید و اشتباهات آنها را فراموش خواهید کرد.

ساختن پل

اگر در خواب مشاهده کردید که پل می‌ سازید، نشان دهنده این است که شما فرد متکبری هستید به دیگران دستور می‌دهید، به خاطر این ویژگی‌تان دوران سختی را تجربه خواهید کرد و تنها و افسرده خواهید شد.

خواب ساختن پل نشان دهنده این است که در زندگیتان تصمیم‌های مهم و تاثیرگذاری خواهید گرفت که سرنوشت شما را به طور کل تغییر می‌دهند.

تعبیر دیدن پل که در حال ساخت می‌باشد در خواب، نشان دهنده این است که تغییر و تحول عظیمی در زندگیتان رخ خواهد داد، شما خودتان را برای این تغییر و تحول آماده کرده و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنید، تغییر و تحول می‌تواند مربوط به شغل، دانشگاه یا مدرسه باشد، شما دنبال فرصت مناسب هستید تا برنامه‌هایتان را عملی کرده و وارد مرحله جدیدی از زندگی‌تان شوید.

ساختن پل در خواب نشان دهنده این است که سعی دارید مسیرهای جدیدی را در زندگیتان بسازید و چیزهای جدید را در زندگی‌تان تجربه کنید، این تجربه جدید می‌تواند ارتباط با یک فرد جدید یا امتحان کردن مسائلی باشد که اعتقاد دارید می‌توانند شما را به موفقیت برسانند.

یک پل در حال ساخت به معاملات و داد و ستدهایی اشاره دارد که انجام آنها سود زیادی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

چنانچه شخصی در خواب مشاهده کند که پلی می‌سازد، خوابش نشان دهنده این است که خبرهای خوبی به گوش او خواهد رسید و از شنیدن آنها خوشحال خواهد شد، او برای رسیدن به خواسته‌هایش بسیار تلاش می‌کند و این خواب نشان دهنده این است که تلاش‌هایش نتیجه خواهند داد، برای مثال اگر او تاجر باشد نشان دهنده این است که معامله‌های پرسودی انجام میدهد و برکت و فراوانی به زندگی او جریان می‌یابد.

پل نیمه کاره

اگر یک پل ناتمام و نیمه کاره را مشاهده کردید که فقط نیمی از آن ساخته شده بود در خواب، تعبیر آن نشان دهنده این است که شما تجربه کافی برای وارد شدن به کار مورد نظرتان را ندارید، برای اینکه با شکست مواجه نشوید سعی کنید که قبل از انجام دادن آن کار به اندازه کافی تجربه کسب کرده و به خوبی تمرین کنید تا از آن سربلند بیرون بیایید.

این خواب نمادی از سازگاری، موافقت، سازش، فراهم کردن امکانات، جایگزین کردن چیزهای قدیمی می‌باشد و از شما می‌خواهد که قبل از انجام هر کاری بستر لازم برای آن کار را فراهم کنید و بی‌گدال به آب نزنید.

عبور از پل

این خواب نشان دهنده این است که به اهدافتان خواهید رسید و چیزهای جدیدی را در زندگیتان تجربه خواهید کرد، تجربه‌های هیجان انگیزی که شما لذت بخش خواهد بود.

تعبیر دیدن چنین خوابی در حالت کلی و بدون توجه به وضعیت پل در خواب، نشان دهنده این است که شما به اهدافتان خواهید رسید و حس برنده بودن را تجربه خواهید کرد، این خواب بسیار امیدوار کننده بوده و مژده می‌دهد که به زودی موفق خواهید شد.

اگر در خواب مشاهده کردید که از روی یک پل عبور می‌کنید، نشان دهنده این است که در مسیر رسیدن به اهدافتان با مشکلات و سختی‌های روبرو خواهید شد ولی نباید نگران باشید چون آنها را پشت سر می‌گذارید بر بلند بیرون می‌آیید، اگر پلی که در خواب مشاهده می‌کنید کهنه و قدیمی باشد، بیانگر این است که باید جانب احتیاط را رعایت کنید و از روی تفکر اقدام نمایید.

عبور از پل در خواب می‌تواند بدین معنی باشد که آرزوهایتان برآورده خواهد شد اما باید اندکی صبور باشید چون رسیدن به آرزوهایتان اندکی زمان می‌برد.

عبور از پل در خواب معانی متفاوتی داشته و می‌تواند یک اتفاق رسمی و مهم را در آینده ای نه چندان دور پیشگویی کند.

عبور از پل در خواب نشان دهنده این است که خطری متوجه شما نمی‌شود و هیچ اتفاق ناخوشایندی شما را تهدید نمی‌کند.

عبور از یک پل:

اگر در خواب ببینید که در حال عبور از یک پل هستید، تعبیر آن نشان دهنده این است که تصمیم‌های مهمی برای زندگیتان می‌گیرید و تغییر و تحول زیادی در زندگیتان ایجاد می‌کنید، این تغییر، تغییر مثبتی بوده و ثروت و فراوانی را وارد زندگی شما می‌کند و احساس سعادت و خوشبختی وجود شما را فرا می‌گیرد.

اگر در خواب دیدید که از روی یک پل عبور می‌کنید به این معناست که تلاش‌هایتان نتیجه خواهد داد و به اهدافتان خواهید رسید.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که از یک پل عبور می‌کنید، نشان دهنده این است که مسیر موفقیت برای شما واضح و شفاف بوده و تکلیفتان با خودتان مشخص است، شما به نقاط قوت و ضعفتان آشنا بوده و می‌دانید که چگونه باید حرکت کنید و چه کارهایی انجام دهید تا بتوانید به موفقیت برسید، تصمیم‌ها و کارهای شما از روی عقل و منطق بوده و تغییرات بزرگ و مثبتی را در زندگی شما به وجود می‌آورد و باعث می‌شود که به اهدافتان برسید.

البته این خواب می‌تواند تعبیر دیگری هم داشته باشد و نشان دهنده این است که ارتباطات اجتماعی شما دستخوش تغییر و تحول شده و ارتباط شما با انسان‌های دیگر متحول خواهد شد.

طول کشیدن عبور از پل:

اگر در خواب دیدید که عبور کردن شما از روی پل طول کشید و زمان زیادی صرف شد، تعبیر آن نشان دهنده این است که شرم و خجالت را در زندگیتان تجربه خواهید کرد چون نمی‌توانید مطابق با قولی که قبلاً داده‌اید عمل کنید.

عبور کردن از زیر پل:

اگر در خواب دیدید که از زیر پل عبور می‌کنید، خواب تان نشان دهنده این است که برای رسیدن به اهدافتان با موانع زیادی روبرو خواهید شد ولی آنها را کنار خواهید زد و سربلند بیرون می آیید.

عبور از پل با خیال راحت و آسوده:

اگر با خیال راحت و آسوده و بدون هیچ ترس و نگرانی از روی پل رد شدید، نشان دهنده این است که بر همه مشکلات و دشواری‌ها غلبه خواهید کرد و موانع راهتان را برطرف می کنید، هر چند که از یک وسیله نقلیه کهنه و فرسوده برای عبور از پل استفاده کنید.

مسدود بودن پل:

اگر عبور شما از روی پل و رسیدنتان به مکان مقصد با تاخیر و درنگ مواجه شد یا در مسیر رسیدنتان با انسداد روبرو شدید به طوری که مسیر بسته شده بود و امکان عبور وجود نداشت، نشان دهنده این است که اتفاق بد و ناگواری در زندگی‌تان رخ خواهد داد، هرگونه مانع در مسیر عبور پل نشان دهنده این است که با دشواری‌ها و مشکلاتی روبرو خواهید شد و زندگی به شما سخت خواهد گرفت، بنابراین می‌توان گفت که هرگونه مانع هنگام عبور از روی پل نمادی از بدبختی و دردسر خواهد بود.

اگر در حال عبور از روی پل بودید که شخصی مسیر شما را مسدود کرد، تعبیر خوابتان این است که از لحاظ عاطفی ضربه خواهید خورد و در عشق تان نارضایتی را تجربه خواهید کرد.

مسیر نا مناسب برای عبور از پل:

اگر مسیر پل برای رفت و آمد مناسب نباشد، نشان دهنده این است که باید در کارتان وقفه ایجاد کنید و برای مدت کوتاهی از کار کردن دست بکشید تا جلوی اتفاقات بد و ناگوار گرفته شود.

عبور از پل هنگام بعد ظهر:

اگر خواب دیدید که بعد از ظهر از روی پل رد می‌شوید، خوابتان نشان دهنده این است که باید منتظر تغییر و تحول اساسی در زندگی‌تان باشید.

بدون مانع بودن مسیر پل:

اگر از روی پل عبور کردید در حالی که هیچ مانعی در مسیر شما وجود نداشت، نشان دهنده این است که اتفاقات خوبی برایتان می‌افتد نتیجه تلاش و کوشش‌هایتان را خواهید دید، به خاطر تلاش و کوششتان سعادت و موفقیت را تجربه خواهید کرد و پیروزی نصیبتان خواهد شد.

اگر در خواب مشاهده کردید که بدون هیچ مشکل و مانعی از روی پل عبور کردید، تعبیر آن نشان دهنده این است که با وجود تمام سختی‌ها و مشکلات به موفقیت خواهید رسید و پیروزی را تجربه خواهید کرد، این خواب نشان دهنده این است که زندگیتان در جهت رشد و بهبودی حرکت خواهد کرد و اوضاع و شرایط زندگی‌تان بهبود خواهد یافت.

پل شکسته:

اگر پل را در خواب دیدید در حالی که شکسته یا متزلزل بود، خوابتان مانند هشدار بوده و از شما می‌خواهد که چیزهای جدید را تا زمانی که تجربه و مهارت کافی کسب نکرده اید، امتحان نکرده و سمت آنها نروید، اگر یک فرد جوان و کم سن و سال که به تازگی وارد رابطه عاطفی جدیدی شده این خواب را مشاهده کند، نشان دهنده این است که در امور عاطفی‌اش با شکست مواجه خواهد شد و شکست را تجربه خواهد کرد.

پل روی آب:

پل‌ها به تغییر و تحول در زندگی اشاره داشته و نشان دهنده این هستند که وارد مرحله جدیدی از زندگیتان خواهید شد، اگر این پل روی آب واقع شده باشد، نشان دهنده این است که این تغییر و تحول احساسات و عواطف شما را مورد هدف قرار داده و از لحاظ عاطفی و احساسی با تجربیات و مسائل جدید روبرو خواهید شد.

پل روشن:

اگر در خواب مشاهده کردید که از یک پل روشن عبور می‌کنید و این پل کاملاً سالم بود، تعبیر آن نشان دهنده این است که تغییر و تحول بزرگی در زندگیتان رخ خواهد داد، این تغییر بسیار عظیم و مثبت بوده و رونق و ثروت فراوانی را وارد زندگی شما می‌کند، ولی اگر پل را مشاهده کردید در حالی که نقصی در آن وجود داشت، نشان دهنده این است که هیچ تغییری در سبک زندگیتان ایجاد نخواهد شد و زندگیتان به روال سابق خواهد بود.

عبور با وسیله نقلیه:

اگر در خواب مشاهده کردید که با وسیله نقلیه از روی پل رد می‌شوید، نشان دهنده این است که باید اندکی صبر و بردباری به خرج داده و اندکی توقف کنید، باید نقشه‌ها و برنامه‌های فعلی‌تان را رها کنید.

عبور با شخص دیگری:

اگر در خواب مشاهده کردید که شخص دیگری از روی پل رد می‌شود، تعبیر آن یعنی کارهایتان به تاخیر می‌افتد و اندکی زمان خواهند برد.

پل روی آب یا رودخانه

اگر در خوابتان پلی را مشاهده کردید که روی رودخانه یا آب کشیده شده بود، خوابتان دو معنی و تفسیر متفاوت دارد:

تمیز بودن آب رودخانه:

اگر آب رودخانه زلال و شفاف و تمیز بود، خوابتان تعبیر نیکویی داشته و نشان دهنده این است که سود و منفعت زیادی به دست می‌آورید و از زندگی‌تان لذت خواهید برد.

کثیف دو گل آلود بودن آب رودخانه:

اگر آب رودخانه زیر پل را مشاهده کردید در حالی که گل آلود و کثیف بود، باید بدانید که خوابتان تعبیر نیکویی نداشته و نشان دهنده این است که خطراتی زندگی شما را تهدید می‌کنند، خطراتی که باعث زیان و آشفتگی شما خواهند شد اما نباید نگران باشید چون این وضعیت همیشگی نبوده و گذرا می‌باشد.

اگر پل روی رودخانه یا جریان آب کشیده شده باشد یا پل در آب فرو رفته و غرق شود، نشان دهنده این است که زندگی‌تان دستخوش تغییر و تحول عظیمی شده و ممکن است سفری پیش رو داشته باشید که از لحاظ عاطفی و احساسی تغییراتی در شما ایجاد می‌کند.

اگر در خواب آب زیر پل بالا آمد و در سطح جاده جریان داشت، تعبیر آن نشان دهنده این است که باید احساساتتان را کنترل کنید و آنها را در حد متعادل و معمول نگه دارید زیرا اگر این کار را نکنید ممکن است دردسرهایی را برای شما به وجود بیاورد.

انفجار یا سوختن پل

اگر در خوابتان پلی را دیدید که در آتش می‌سوزد یا به وسیله بمب به ویرانه تبدیل می‌شود، رویایتان نشان دهنده این است که باید گذشته را رها کنید و فقط روی آینده تمرکز کنید، گذشته هیچگاه باز نمی‌گردد پس بهتر است که آن را کنار گذارید و روی بهبود شرایط و اوضاع آینده‌تان تفکر کنید، برای اینکه گذشته‌تان را فراموش کنید و دیگر به آن باز نگردید، لازم است که ارتباطتان را با همه انسان‌هایی که در گذشته با آنها بودید را قطع کنید، این کار ممکن است باعث تنهایی شما شود و موجب شود که تعداد زیادی از دوستانتان را از دست بدهید، اما نگران نباشید چون مسیر زیادی را پیش رو دارید و برای اینکه به موفقیت برسید لازم است که فقط روی آینده و برنامه‌هایتان متمرکز شوید.

سوزاندن پل

تعبیر سوزاندن پل ها و تقاطع ها در خواب، به شرایط و موقعیت‌های هیجان انگیزی اشاره دارد که ممکن است در زندگی‌تان تجربه کنید.

نگاه کردن به آب زیر پل

اگر در خواب دیدید که از روی یک پل به داخل آب نگاه می‌کنید و آب تمیز و شفاف و زلالی را می‌بینید، نشان دهنده این است که تلاش‌هایتان نتیجه خواهند داد و به اهدافتان خواهید رسید، استعدادهایتان شکوفا خواهند شد و ثروت و فراوانی به زندگیتان جریان می‌یابند، ولی اگر به داخل آب نگاه کردید و آب کثیف و گل آلود را مشاهده کردید، نشان دهنده این است که زحمت‌ها و تلاش‌هایتان نتیجه نخواهند داشت و با شکست مواجه خواهید شد.

پوسیدن پل

اگر در خوابتان مشاهده کردید که پل اندکی پوسیده است و در شرایط خوبی قرار ندارد و هر لحظه امکان ریزش بخشی از آن وجود دارد، نشان دهنده این است که باید روی خودتان و استعدادهایتان، وقت و انرژی بگذارید و ارتباطاتتان را با اطرافیان به حداقل برسانید، نباید به هیچکس اعتماد کرده و با او صمیمی شوید چون ممکن است که اطرافیانتان به شما خیانت کرده و از اعتماد شما سوء استفاده کنند.

فرو ریختن پل

اگر در خوابتان یک پل طولانی، خمیده و فرو ریختنی را مشاهده کردید، تعبیر خوابتان این است که شما انسانی قوی بوده و بر دردها و رنج‌ها غلبه خواهید کرد، اگر کسی که این خواب را می‌بیند درگیر یک رابطه عاطفی شده باشد، احتمالاً خوابش به این معناست که به زودی ناامیدی را تجربه خواهد کرد.

اگر در خواب دیدید که یک پل فرو می‌ریزد تعبیرش نشان دهنده این است که شما فرصت‌های زندگی‌تان را از دست میدهید و از آنها به نحو احسنت استفاده نمی‌کنید.

اگر زمانی که شما روی پل هستید، پل شروع به ریزش کند یعنی سرمایه تان را از دست خواهید داد و با مشکلات مالی روبرو خواهید شد.

اگر در خواب مشاهده کردید که پل به همراه افرادی که روی آن قرار داشتند، به ناگهان فرو می‌ریزد، خواب نشان دهنده این است که بلا و مصیبتی متوجه مردم آن مکان خواهد شد، البته این خواب می‌تواند به ظلم و ستم حاکم آن منطقه اشاره کند، نالایق بودن حاکم آن منطقه باعث می‌شود که مردم آن منطقه از لحاظ مالی و اقتصادی دچار ضرر و زیان شوند.

فرو ریختن پل در خواب نشان دهنده این است که شما موفق نخواهید شد و چیزی که دوست دارید را به دست نمی آورید، این خواب می‌تواند برای بیننده خواب یک هشدار باشد، هشداری که می‌خواهد به شما بگوید باید تغییر مسیر دهید و در جهت دیگری حرکت کنید، ممکن است خیر و صلاح شما در مسیر دیگری باشد که شما به آن هیچ توجهی نمی‌کنید، لطفاً تمام حواستان را جمع کنید و تمام راه‌های پیش رو را بررسی کنید شاید مسیر بهتری وجود داشته باشد.

فرو ریختن پل در خواب نمادی از اختلاف، دعوا و کدورت، قطع رابطه خویشاوندی و صله رحم می‌باشد.

پل فروریخته در خواب نمادی از پریشانی، نگرانی، بی تابی و ناآرامی بوده و با شرایطی در ساختارهای رسمی مرتبط می‌باشد، پل فروریخته در خواب نشان دهنده ترس و اضطراب فراوان بوده و می‌تواند به فرصت‌ها و موقعیت‌های خوبی اشاره کند که بدون استفاده از دست می‌روند.

تعمیر کردن پل

تعبیر دیدن پل در حال تعمیر در خواب، نشان دهنده این است که شرایط و اوضاعتان بهتر می‌شود و نظم و هماهنگی را در زندگیتان احساس خواهید کرد.

اگر در خواب مشاهده کردید که پلی را تعمیر می‌کنید، نشان دهنده این است که تصمیمات مهمی برای زندگی‌تان می‌گیرید، تصمیماتی که مسیر را برای شما هموارتر کرده و رسیدن به هدف را برای شما آسان تر می کنند.

چنان در خواب مشاهده کردید که از روی یک بال در حال تعمیر عبور می‌کنید، نشان دهنده این است که با دردسرها و مشکلات فراوانی روبرو می‌شوید و گرفتار خواهید شد.

تصادف ماشین روی پل

اگر در خواب مشاهده کرده‌اید که روی پل با ماشین تصادف می‌کنید،تعبیر آن نشان دهنده این است که اتفاقات بد و ناگواری رخ خواهد داد، با وجود تمام تلاش‌هایی که کرده‌اید، اهدافتان محقق نشده و مسائل آنطور که شما انتظار دارید پیش نمی‌روند، همه چیز ناگهانی و غیر قابل انتظار خواهد بود و شما را شوکه خواهد کرد.

اگر در خوابتان مشاهده کردید که روی پل با ماشین تصادف کردید و ماشین شما از روی پل به داخل رودخانه پرتاب شد، نشان دهنده این است که با شکست بزرگی در زندگی‌تان مواجه می‌شوید، این شکست آنقدر بزرگ است که روحیات شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شما را دچار افسردگی و نگرانی خواهد کرد.

پل در خواب دختر مجرد

اگر دختری مجرد در خوابش مشاهده کند که از روی پل سقوط می‌کند، این خوابش مانند هشدار بوده و می‌خواهد به او بگوید که با نبود کسی در زندگی اش مواجه خواهد شد و عزیزی را از دست خواهد داد، البته نباید نگران باشید، صدقه بدهید و به خداوند توکل کنید انشاالله که خیر است و خداوند بالاتر و داناتر از آن است که می‌اندیشیم.

اگر دختری مجرد در خواب مشاهده کند که از روی پل عبور می‌کند، تعبیر آن نشان دهنده این است که به زودی سر و سامان خواهد یافت و ازدواج خواهد کرد.

اگر یک دختر مجرد می‌باشد، در خوابش مشاهده کند که از روی پلی عبور می‌کند، خوابش نشان دهنده این است که به زودی ازدواج خواهد کرد و صاحب زندگی مستقل خواهد شد.

پل در خواب خانم متاهل

اگر خانم متاهل و شوهردار در خوابش مشاهده کند که از پلی خود سقوط می‌کند، خوابش نشان دهنده این است که مسیر زندگی او پر از پستی بلندی‌های فراوان می‌باشد، این پستی بلندی‌ها می‌تواند به اختلافات متعدد بین اعضای خانواده، بحران‌های مالی و امثال آنها اشاره داشته باشد.

اگر خانم متاهل و شوهردار در خواب مشاهده کند که روی پل بلندی قرار دارد، تعبیر خوابش نشان دهنده این است که او زندگی آرام و بدون دغدغه‌ای را سپری می‌کند و از لحاظ مالی هیچ مشکلی ندارد.

اگر زن متاهل چنین خوابی را مشاهده کند نشان دهنده این است که در زندگی زناشویی اش با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد، با همسرش تفاهم نداشته و بین آنها درگیری رخ می‌دهد، این وضعیت تا جایی ادامه پیدا می‌کند که آنها از یکدیگر فاصله گرفته و ممکن است که از یکدیگر جدا شوند.

اگر خانم متاهل در خوابش مشاهده کند که از روی یک پل رد می‌شود، نشان دهنده این است که او فردی بسیار اجتماعی بوده و فعالیت های زیادی در این زمینه دارد، او دوست دارد که با اطرافیانش آداب و معاشرت کرده و زندگی خوب و شادی را تجربه کند.

اگر زن متاهل و شوهردار در خوابش ببیند که از روی یک پل عبور می‌کند، نشان دهنده این است که برکت و فراوانی به زندگی آنها جریان یافته و صاحب مال و ثروت زیادی خواهند شد.

اگر خانم متاهل در خوابش پلی را مشاهده کند که روی رودخانه کشیده شده است و آب رودخانه زلال و شفاف بود، نشان دهنده این است که با همسری نیکو و مهربان ازدواج خواهد کرد و خوشبخت خواهد شد ولی اگر آب رودخانه گل آلود و کثیف بود، نشان دهنده این است که همسر او تعادل رفتاری نداشته و از روی خشونت و کینه با او رفتار خواهد کرد به طوری که آزرده خاطر و ناراحت خواهد شد.

اگر خانم متاهل در خواب مشاهده کند که از روی پل به درون رودخانه می‌افتد و آب این رودخانه تمیز بود، تعبیر آن نشان دهنده این است که دوران غم و اندوه پایان یافته و ازدواج خواهد کرد، اما اگر آب رودخانه زلال و شفاف نباشد نشان دهنده این است که درگیر مشکلات و سختی‌های زیادی خواهد شد.

پل در خواب خانم باردار

اگر خانمی که حامله و باردار است و جنینی در شکم خود دارد، در خوابش مشاهده کند که از روی پلی عبور می‌کند، نشان دهنده این است که  فرزندش را به خیر و سلامتی به دنیا آورده و زایمان راحتی خواهد داشت.

پل در خواب مرد

اگر مردی را در خوابش مشاهده کند که از روی پل سقوط می کند، تعبیرش این است که زندگی او هموار نبوده و قرار است که با مشکلات و سختی‌های زیادی روبرو شود، مشکلات و گرفتاری‌ها باعث به وجود آمدن حس استرس و اضطراب در وجود او می‌شود، باید احساساتش را کنترل کرده و بر آنها غلبه نماید تا بتواند از پس مشکلات و سختی‌ها بر بیاید و به اهدافش برسد.

اگر مردی در خوابش مشاهده کند که از روی یک پل رد می‌شود، یعنی محل زندگی‌اش را تغییر خواهد داد.

نوشته‌های مشابه