کسب و کار خانوادگی چیست؟ چالشها، مزایای کسب‌وکار خانوادگی


در ادامه مقاله و برای نتیجه گیری و تصمیم گیری بهتر شما برای اینکه بدانید کسب و کار خانوادگی خود را راه اندازی کنید یا نه به مزایا و معایب کسب و کار خانوادگی میپردازیم

 

مزایای کسب و کار خانوادگی عبارتند از:

ثبات: از آنجایی که در موقعیت کسب و کار خانوادگی، رهبری ماندگار وجود دارد، ثبات در یک تجارت خانوادگی وجود دارد. در این کسب‌ و کارها، یک رهبر سال‌ها در این موقعیت باقی می‌ماند و رویدادهای مختلف زندگی مانند بازنشستگی، بیماری یا مرگ باعث تغییر در راس می‌شود.

تعهد: کسب و کارهای خانوادگی به دلیل نیاز بیزینس ها و همچنین خانواده تمایل بیشتری به تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به شرکت های غیر خانوادگی دارند. این ویژگی‌ ها مزایایی مانند درک صنعت، سازمان و شغل، بازاریابی مؤثر و وفاداری مشتری را افزایش می‌دهند.

انعطاف پذیری: در حالی که مشاغل غیرخانوادگی مسئولیت هایی را برای نقش های فردی مشخص کرده اند، اعضای مشاغل خانوادگی می توانند وظایفی خارج از نقش های از پیش تعیین شده خود را انجام دهند.

چشم انداز بلندمدت: شرکت های غیر خانوادگی باید اهداف سه ماهه آینده را ترسیم کنند، در حالی که شرکت های خانوادگی می توانند به اهداف دهه های آینده فکر کنند. این دیدگاه بلندمدت می تواند فرهنگ تصمیم گیری شفاف را در سراسر کسب و کار تقویت کند.

 

معایب کسب و کار خانوادگی عبارتند از:

عدم علاقه خانواده: گاهی اوقات، نسل های آینده علاقه ای به مشارکت در کسب و کار ندارند. این ممکن است منجر به مدیریت نیروی کار غیر مشتاق، بی‌تفاوت و بی‌تفاوت شود.

در ادامه بخوانید :   مؤسسه حقوقی «ویژن‌ایکس» راه‌اندازی شد؛ آغاز فعالیت با پیگیری مطالبات مال‌باختگان صرافی بیترکس

تعارضات بین اعضای خانواده: رابطه بین اعضای خانواده، سابقه خانوادگی و مرز تقریبا مبهم بین زندگی کاری و زندگی خانوادگی می تواند متناقض باشد. ارتباطات خانوادگی این مسائل را پیچیده تر می کند.

فقدان ساختار: از آنجایی که مشاغل خانوادگی به اعتماد و وفاداری وابسته هستند، ممکن است فاقد قوانین داخلی مناسب و همچنین قوانین شرکتی خارجی باشند.

خویشاوندی: برخی از مشاغل خانوادگی اعضای خانواده را برای پست های مدیریتی ارشد ارتقا می دهند، حتی اگر این اعضا فاقد آموزش، مهارت و پتانسیل لازم برای پذیرش این مسئولیت ها باشند. این یک نقطه ضعف است که بر موفقیت شرکت تأثیر منفی می گذارد.

برنامه ریزی جانشین پروری: بسیاری از مشاغل خانوادگی فاقد برنامه های جانشین پروری مشخص شده اند. در صورت نیاز اضطراری به تعیین جانشین به دلیل رسوایی، بیماری یا مرگ، ممکن است تصمیم گیری در مورد جانشین برای تجارت دشوار باشد.

نوشته‌های مشابه