کدال چیست؟ سامانه جامع اطلاعات ناشران بورس


یکی از بازارهای مناسب برای سرمایه گذاری، بورس است. سرمایه گذاری در این بازار در مقایسه با شرکت های بورسی نیازمند اطلاعات و همچنین تحلیل سطح کلان و خرد است. یکی از ابزارهایی که می تواند به جمع آوری اطلاعات و آگاهی از وضعیت و فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران کمک کند، سامانه ای به نام کدال است که در زیر توضیح داده شده است.

کدال در واقع مخفف عبارت انگلیسی Comprehensive Database Of All Listed Companies است به معنی سیستم یا پایگاه داده جامع شرکت های پذیرفته شده (که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند). در واقع سازمان بورس و اوراق بهادار ایران مانند بسیاری از بازارهای سرمایه و بورس در جهان، یک سامانه یا درگاه آنلاین برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران در بورس بر اساس مفاد قانونی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است. ایران (مصوب دسامبر 2004).

هدف از تاسیس و راه اندازی سامانه کدال که نزدیک به ده سال از فعالیت خود می گذرد، ساماندهی، نگهداری و انتشار الکترونیکی اطلاعات مالی و سهام (مجمع ها و …) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است. .

این سامانه اطلاعات زیر را در رابطه با ناشران (شرکت های منتشر کننده اوراق بهادار) جمع آوری و منتشر می کند:

  • مشخصات و اطلاعات جامع ناشران اوراق بهادار
  • ثبت و انتشار گزارشات (مالی و …) تهیه شده توسط ناشران اوراق بهادار
  • تجزیه و تحلیل و نظارت بر گزارشات توسط کارشناسان سازمان
  • استخراج گزارش های مختلف از اطلاعات و گزارش های ارسال شده توسط ناشران
  • ارائه و در دسترس قرار دادن اطلاعات و گزارشات مربوط به ناشران (شرکت های ثبت شده)

نوشته‌های مشابه