چرخه دمینگ (PDCA) چیست؟ + 4 مرحله PDCA برای بهبود مستمر


 PDCA مخفف 4 کلمه: Plan (برنامه ریزی)، Do (انجام دادن)، Check (بررسی کردن) و Act (اقدام) می باشد.
PDCA (چرخه دمینگ) یک الگوی مدیریت کیفیت است که برای بهتر شدنِ مداوم فرایندها و سیستم‌ها استفاده می‌شود.

نوشته‌های مشابه