ویزای هنرمندی سوئد 2023 ✔️ شرایط + مدارک + هزینه مهاجرت هنرمندان


 آیا هنرمندان می ‌توانند ویزای کار برای سوئد دریافت کنند؟

بله، هنرمندان می‌ توانند برای کار و اجرای فعالیت‌ های هنری در سوئد ویزای کار (هنرمندی) دریافت کنند.

چه مدت زمانی برای ویزای هنرمندی سوئد به طول می‌انجامد؟

مدت زمان ویزای هنرمندی ممکن است تا چند هفته یا ماه طول بیانجامد.

آیا امکان تبدیل ویزای هنرمندی به اقامت دائم در سوئد وجود دارد؟

بله، پس از مدت زمان مشخص، می ‌توانید ویزای هنرمندی خود را به اقامت دائم تبدیل کنید.

آیا درآمد هنرمندان در سوئد مشمول مالیات است؟

بله، درآمد هنرمندان در سوئد مشمول مالیات است و تحت سیستم مالیاتی کشور قرار دارد.

نوشته‌های مشابه