هزینه زندگی در اتریش 2023 ✔️ هزینه زندگی دانشجویی در اتریش


کدام شهر اتریش برای زندگی گران تر است؟

 با توجه به جزئیات هزینه ها در شهر های مختلف به نظر می رسد وین شهر گرانتری نسبت به سایر شهرها برای زندگی باشد.

اجازه الحاق همراه در اتریش وجود دارد؟

بله نه تنها همراهان فرد یعنی همسر و فرزندان زیر هجده سالش می توانند ملحق شوند بله این الحاق در روش هایی مانند تحصیلی و خود حمایتی همزمان می باشد.

میان هزینه اجاره ماهانه در اتریش تا حدودی می باشد؟

 معمولاً اجاره منازل از حدود 300 یورو تا 450 یورو هزینه دارد

نوشته‌های مشابه