نام گذاری برند+ ۶ اصل برای انتخاب نام برندی ماندگار


 از طریق اسم برند، شرکت می‌تواند یک داستان روایت کند و احساس خوب و علاقه مشتریان را به ارمغان بیاورد و از این طریق برای برندمان ارزش آفرینی کند. نام برند، باعث ایجاد تمایز برای کسب و کار نسبت به رقبا می شود و به مشتریان کمک می‌کند برند ما را به راحتی شناسایی کنند. همچنین انتخاب یک اسم برند خوب می تواند هویتی قوی برای برند بسازد و در نتیجه وفاداری مشتریان و اعتبار برند بیشتر شود.

نوشته‌های مشابه