«ناصر کریمان» دوباره «معاون نظارت و ناظر ساترا» شد.


«ناصر کریمان» دوباره «معاون نظارت و ناظر ساترا» شد.

سینماپرس: ناصر کریمان جایگزین محمد حسام پور در حوزه معاونت و پایش سترا شد.

به گزارش سینماپرس، ناصر کریمان که از مدیران قدیمی سبماس است در گفت وگو با ایسنا این خبر را تایید کرد.

کریمن را بیشتر به عنوان مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما در دهه 90 می شناسند. از اسفند 1392 تا خرداد 1397 در شبکه سوم با این عنوان فعالیت داشت.

در سال 1400 سید محمدصادق امامیان، رئیس ساترا، محمد حسام پور را به سمت معاونت نظارت و نظارت سترا منصوب کرد.

نوشته‌های مشابه