مهاجرت پزشک و دندانپزشک به ایتالیا 2023 ✔️ شرایط + بازار کار + هزینه ها


آیا مهاجرت دندانپزشکان به ایتالیا امکان پذیراست؟

بله- از شرایط مهاجرت دندانپزشک به ایتالیا و مشغل شدن به کار تسلط به زبان انگلیسی و ایتتالیایی و همچنین سپری مراحل معادلسازی می باشد.

 حقوق و درآمد حاصله از مهاجرت دندانپزشک به ایتالیا چقدر است؟

میانگین درآمد دندانپزشک در ایتالیا حدود 106361 یورو در سال و 51 یورو در ساعت می باشد.

آیا مهاجرت پزشک به ایتالیا از طریق کارامکان پذیر است؟

مهاجرت پزشک عمومی به ایتالیا و یا مهاجرت دندانپزشک به ایتالیا از نوع مهاجرت کاری نیازمند داشتن پیشنهاد کاری از کارفرمای ایتالیاییست که مورد تایید وزارت کشور باشد و علاوه بر آن فرآیند معال سازی برای شروع به کار ضروریست.

مدارک لازمه جهت مهاجرت پزشکان و دندانپزشکان به ایتالیا کدامند؟ 

مدرک پزشکی متقاضی، صلاحیت حرفه ای، گواهینامه از صلاحیت های کسب شده، عدم وجود سابقه کیفری، مدرک زبان

با مهاجرت پزشک و دندانپزشک به ایتالیا آیا امکان اخذ پاسپورت وجود دارد؟

پس از انجام فرآیند معادلسازی و مشغول شدن به کار اقامت 5 ساله کسب می نمایید و با گذشت 10 سال از زندگی و کار و برآورده نمودن کلیه شرایط اعلام شده از جانب دولت شخص قادر به اخذ  تابعیت ایتالیا خواهد بود.

نوشته‌های مشابه