مهاجرت به یونان بهتر است یا قبرس؟ ✔️شرایط + هزینه


هزینه زندگی در قبرس و یونان چقدر است؟

زندگی در قبرس 38 درصد گرانتر از یونان است. هزینه زندگی در یونان حدود 1410 است که در قبرس جنوبی حدود 1020 است.

کودکان تا چه سنی می توانند به عنوان همراهان مهاجرت به یونان یا قبرس در نظر گرفته شوند؟

  • در یونان تا 24
  • در قبرس جنوبی تا 18

مهاجرت به قبرس بهتر است یا یونان؟

بسته به شرایط هر فرد ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد اما مهاجرت به یونان با توجه به عضویت در شینگن نتایج بهتری خواهد داشت.

میانگین درآمد در قبرس و یونان چقدر است؟

در قبرس 2069 و در یونان 1182 یورو در ماه است.

نوشته‌های مشابه