مشاغل مورد نیاز در ایتالیا 2023 ✔️ پردرآمدترین مشاغل ایتالیا


آیا امکان ثبت شرکت در ایتالیا وجود دارد؟

بله، ثبت شرکت در ایتالیا نیازمند سرمایه گذاری اولیه بوده و همچنین باید بیمه و مالیات پرداخت کنید.

آیا کار کردن در ایتالیا نیاز به جاب آفر یا پیشنهاد شغلی دارد؟

بله، بعنوان یک نیروی کار خارجی برای مشغول شدن در ایتالیا نیاز به دریافت جاب آفر از کارفرمای ایتالیایی خواهید داشت.

مدارک مورد نیاز برای پیدا کردن شغل در ایتالیا چیست؟

در وهله اول یک رزومه یا cv کامل حاوی تمامی سوابق شغلی فرد مورد نیاز است، سپس باید معرفی نامه از کارفرمایان سابق نیز ارائه کنید. پس از تایید مدارک و اطلاعات به انجام مصاحبه ای با کارفرما دعوت می شوید و پس از تایید و دریافت جاب آفر می توانید برای پروسه دریافت ویزا اقدام کنید.

ساعات و روزهای کاری در ایتالیا به چه شکل است؟

روزهای کاری از دوشنبه تا جمعه بوده و ساعات کاری نیز از 8 یا 9 صبح الی 18 یا 19 می باشد. حدود ساعت 13 نیز زمان استراحت و نهار می باشد.

نوشته‌های مشابه