مجوز LMIA کانادا ✔️ نحوه دریافت مجوز LMIA کانادا


آیا همه کارها نیاز به اخذ مجوز LMIA کانادا دارند؟

خیر، مشاغلی که تاثیرگذاری بر بازار کار کانادا ندارند نیازی به اخذ مجوز LMIA کانادا ندارند.

آیا اخذ مجوز LMIA کانادا هزینه دارد؟

بله، اداره مربوطه برای بررسی میزان اثرگذاری مشاغل طی یک پروسه زمانی هزینه ای را دریافت می نمایید.

اخذ مجوز LMIA کانادا چه مراحلی دارد؟

برای اخذ مجوز LMIA کانادا، 2 فرآیند باید طی شود که شامل میزان تاثیرگذاری و درخواست مجوز کاری می شود.

کارفرمایان در چه صورتی می تواند درخواست اخذ مجوز LMIA کانادا داشته باشند؟

کارفرمایان در صورتی که نیروی کار کانادایی برای شغل مربوطه با درج آگهی پیدا نکنند می توانند در خواست LMIA کانادا داشته باشند.

در ادامه بخوانید :   کابینت آشپزخانه نئوکلاسیک - کافه دانش

نوشته‌های مشابه