ماشین رها شده در آپارتمان را ببینید; تصاویر جدید رانش زمین مرگبار در گینه نو – تکنوشو


این سازمان وابسته به سازمان ملل اعلام کرد: پیش از این تعداد خانه های آسیب دیده در اثر رانش زمین 60 خانه گزارش شده بود اما اکنون این تعداد به 150 خانه تغییر کرده است که با گذشت دو روز از رانش زمین، هنوز امکان دسترسی و امداد رسانی به مناطق آسیب دیده وجود ندارد. رادیو

لینک به منبع

نوشته‌های مشابه