ششمین همایش پژوهشی فیلم کوتاه تهران فراخوان خود را اعلام کرد


ششمین همایش پژوهشی فیلم کوتاه تهران فراخوان خود را اعلام کرد

سینماپرس: مهلت ارسال چکیده مقالات و طرح فیلم جوستار در ششمین همایش پژوهشی فیلم کوتاه تهران تمدید شد.

به گزارش سینماپرس، مهلت ارسال چکیده مقالات و طرح داستان فیلم جوستار در ششمین همایش پژوهشی فیلم کوتاه تهران که در فراخوان ۱۵ خرداد ۱۳۰۳ اعلام شده بود تا پنجشنبه ۱۰ خرداد تمدید شد. ، 1403.

در این دوره از همایش که با حمایت انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می شود و در چهار بخش «مقالات پژوهشی»، «انتشارات رایگان»، «فیلم جوستار» و «ترجمه» آثار می پذیرد، علاوه بر اضافه شدن بخش مسابقه “فیلم-جوستار” نیز در بخش های مختلف افزایش یافت.

مقاله ویدئویی که برای اولین بار در این دوره به همایش فیلم کوتاه تهران اضافه شد، یکی از انواع پژوهش تصویری است که محقق دستاوردهای پژوهشی خود را نه در قالب متن نوشتاری، بلکه به صورت تصویری ارائه می کند. علاوه بر منابع مکتوب، ششمین دوره کنفرانس فیلم کوتاه نیز این شکل از تحقیق را اتخاذ خواهد کرد.

نوشته‌های مشابه