شخصیت برند چیست؟ + 5 راه برای طراحی یک شخصیت برند موثر


به طور کلی، ما 5 روش برای طراحی شخصیت برند داریم. که به دو دسته باز و بسته تقسیم می شوند.
مدل های باز عبارتند از: 1) مدل خودبیانی 2) مدل مبتنی بر رابطه 3) مدل مزایای عملکردی
مدل های بسته بندی شده عبارتند از: 1) مدل 5 بعدی جنیفر آکر 2) مدل بر اساس کهن الگوها

نوشته‌های مشابه