سرمایه گذاری در اسپانیا موسسه Estetebanati


چرا اسپانیا کشور جذاب به سرمایه بنیانگذاران خارجی است

اقتصاد اسپانیا تعداد کمی سال قبل از، بنابراین از جانب پایان بحران از نظر اقتصادی کشورها اروپایی بهبود خودم ذره مکمل مستقیم آغاز من کردم. اقتصاد اسپانیا در سال سلام گذشته به دلیل بازار کار کردن پر رونق در حال رشد است پیدا شد و با سرعت به سرعت در حال حاضر افزونه خوب. رشد اقتصادY اسپانیا متاثر از سرمایه قرار دادم می بینمیک خارجی بیل خوب. از دیگر دلایل جذابیت اسپانیا برای سرمایه گذاری خارجی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در اکنون حاضر، اسپانیا یکی از جانب جذاب بیشتر آنها بازارها تجاری در اروپا آن است مجموعه آه تو از جانب برتری سلام رقابتی ذره مکمل مستقیم ارائه می توان دادن.

در سال آخرین ها رشد از نظر اقتصادی در اسپانیا به 2.6 درصد اعلام وصولساعت که رقم قابل توجهی برای سرمایه گذاری مستقیم در کشور است.

یکی از جانب اعضا پایه ای رشد این کشور، بخش گردشگری خوب در سال های اخیر سرمایه گذاری های زیادی در این زمینه انجام شده است.

اسپانیا در محل نهم ■ منطقه قضایی جهانی است در زمینه باز کن بودن سرمایه قرار دادم سلام خارجی رتبه طبقه بندی می توان بودن

اسپانیا یکی است از جانب بزرگترین دریافت می کنم عاملان سرمایه قرار دادم مستقیم خارجی (دوازدهم ■ منطقه قضایی در مرحله جهانی) خوب.

اسپانیا وجود دارد بر فراز از جانب 12.500 شرکت خارجی خوب چه در بازار درونی؛ داخلی این کشور فعالیت می توان انجام دادن.

ارزیابی بازدید می توان بودن چه 70 شرکت از جانب 100 شرکت برتر جهان شاخه آه تو در اسپانیا راه استارت آپ انجام شده هستند.

اسپانیا یک بازار بزرگ پژوهش و توسعه تحقیق و توسعه خوب چه 90 شرکت از جانب 100 شرکت برتر جهان در این کشور از جانب از طریق یکی شرکت تابع فعالیت می توان انجام دادن.

موقعیت تصویر: مهم ترین راه سرمایه گذاری در اسپانیا گرفتن ویزای طلایی به منظور اخذ اقامت است.

راه های سرمایه گذاری خارجی در اسپانیا چیست؟

متقاضیان بین المللی برای اخذ اقامت اسپانیاسرمایه گذاری های مختلف ساخته شده در این کشور می توان از جمله راه های سرمایه گذاری در اسپانیا برای اخذ اقامت و اخذ تابعیت احتمالی این کشور اروپایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اخذ ویزای طلایی اسپانیاویزای طلایی اسپانیا با حداقل سرمایه 500000 یورو

سرمایه گذاری از طریق خرید می کند ویژگی و ویژگی با حداقل سرمایه 500.000 یورو

سرمایه گذاری از طریق وارسی سلام سرمایه قرار دادم ETF ها با حداقل سرمایه 1.000.000 یورو

سرمایه گذاری از طریق سپرده سلام بانک با حداقل سرمایه 1.000.000 یورو

سرمایه گذاری با خرید سهام شرکت سلام پذیرفته شده انجام شده در نهادها مالی اسپانیایی با حداقل سرمایه 1000000 یورو

سرمایه قرار دادم از طریق خرید اوراق قرضه حرفه دولتی با حداقل سرمایه 2000000 یورو

نوشته‌های مشابه