دلایل ریجکتی ویزای آمریکا


ریجکت ویزا به چه معناست؟

ریجکت ویزا در واقع همان رد یا عدم پذیرش ویزا است. مانند چکی که به دلیل نا کافی بودن موجودی برگشت می‌خورد.

چرا ویزای آمریکا بیشتر ریجکت می‌خورد؟

دولت آمریکا برای ورود اتباع خارجی استانداردهای ویژه‌ای دارد که کوچک‌ترین خللی در فرآیند دریافت ویزا می‌تواند به ریجکت خوردن ویزا منجر شود.

برای جلوگیری از ریجکت ویزا چه کارهایی لازم است؟

مهم است که تمام مدارک ارائه شده از سوی شما آپدیت، اصل و کامل باشد. همچنین مدارک شما واقعی و از ارائه مدارک جعلی که به دلیل فرار از واقعیت هستند اجتناب شود.

برای رفع مشکل ریجکت ویزا باید چه کار کنیم؟

در این مورد باید دلیل ریجکت خوردن را به دقت بررسی کنیم. با توجه به دلیل ریجکتی، نسبت به رفع مشکل موجود اقدام کنیم. به عنوان مثال اگر خطای جعلی بودن مدارک را مشاهده کردید، اصل مدارک را ارسال کنید.

نوشته‌های مشابه