جزئیات آیین نامه جدید تعرفه گاز/ از تغییر سطح مصرف تا تشویق مصرف کنندگان بهینه گاز

مسلم رحمانی مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: بر اساس بند «ز» و بند «ل» تبصره 15 قانون بودجه، باید الگوی مصرف را بررسی و تعرفه گاز را برای انواع مختلف تعیین کنیم. سطوح

وی افزود: با همکاری هایی که با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دولت داشتیم، پیشنهادهایی به دولت ارائه و تصویب شد و این آیین نامه جدید تعرفه ای به زودی ابلاغ می شود.

یکی از اعضای هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: تفاوت این آیین نامه جدید نسبت به تعرفه سال گذشته این است که مصرف به جای 75 مترمکعب، 100 مترمکعب است.

وی ادامه داد: برای هر 5 منطقه سقف مصرف تعیین شده است و در گذشته این تعیین الگوی مصرف به شفافیت آیین نامه جدید نبود.

رحمانی اذعان داشت: در آیین نامه جدید بحث مصرف و جوایز مصرف خوب برای دو بخش داخلی و خارجی اعم از صنایع و مشترکین عمده اعلام می شود.

مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در خصوص جریمه پرمصرف گفت: جریمه پرمصرف پله های یازدهم و دوازدهم خواهد بود که تعرفه های نهایی از آن اخذ می شود.

رحمانی با بیان اینکه در آیین نامه جدید نسبت به گذشته افزایش تعرفه ای نداشته ایم و فقط نردبان ها تغییر کرده است، گفت: تعرفه ها بر اساس همان آیین نامه از آذرماه سال گذشته است، اما این تعرفه ها مشمول این مقررات است. تا 70 درصد در زمستان سال گذشته به دستور رئیس جمهور تخفیف داده شد، امسال تخفیف دیگر به حساب مشترک تعلق نمی گیرد.

وی افزود: الگوی مصرف به این صورت است که در سه مرحله اول الگوی مصرف متعارف است، گام های بعدی مصرف متوسط، پرمصرف و بسیار پرمصرف و برای مصرف بسیار بالا قیمت مترمکعب 6000 تومان خواهد بود. امسال اجرا خواهد شد.

رحمانی با بیان اینکه «75 درصد مشترکان از الگوی مصرف پیروی می کنند»، گفت: تعداد مشترکان بسیار پرمصرف که بیش از 3 برابر الگوی مصرف گاز دارند کمتر از یک درصد مشترکان است.

217223

نوشته‌های مشابه