تفاوت استادی پرمیت و ویزای تحصیلی کانادا✔️استادی پرمیت یا ویزای تحصیلی کانادا


 آیا استادی پرمیت و ویزای تحصیلی کانادا مثل هم هستند؟

خیر، تفاوت‌های مهمی در شرایط و امکانات آن‌ها وجود دارد.

چه تفاوت‌هایی بین استادی پرمیت و ویزای تحصیلی کانادا وجود دارد؟

تفاوت‌هایی در شرایط اخذ، مدت اعتبار و شرایط مورد نیاز وجود دارد.

آیا دانشجوان می‌توانند پس از فارغ التحصیلی در کانادا بمانند؟

بله، با دریافت استادی پرمیت این امکان وجود دارد.

آیا دانشجویان بعد از پایان دوره تحصیلی می‌توانند در بازار کار کانادا فعالیت کنند؟

با دریافت استادی پرمیت، بله.

آیا برای دریافت ویزای تحصیلی کانادا نیاز به پذیرش از دانشگاهی در کانادا است؟

بله، این یکی از شرایط لازم است.

چه مدارکی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا لازم است؟

معمولاً مدرک تحصیلی، اثبات مالی و سایر مدارک مربوطه مورد نیاز است.

نوشته‌های مشابه