تحصیل در مدارس هلند ✔️ بهترین مدرسه هلند را بشناسید


هزینه تحصیل در مدارس هلند برای دانشجویان بین المللی چقدر است؟

بین 15 تا 35 هزار یورو در سال

آیا والدین می توانند با ثبت نام فرزند خود در مدرسه هلند ویزا بگیرند؟

فقط یکی از والدین، شانس زیادی برای شهروندان ایرانی نیست.

تحصیل در مدارس هلند از چه سنی شروع می شود؟

پنج سال

ترم مدرسه هلند از چه ماهی شروع می شود؟

آگوست یا سپتامبر

نوشته‌های مشابه