بیماری های عجیب مادرزادی + عکستاریخ به روز رسانی: 16-12-2012

تلفیقی:

تقسیم بندی :انواع مختلفی از بیماری های نادر در جهان وجود دارد، بنابراین ممکن است فردی در طول زندگی خود به آنها مبتلا شود و زمان عمل آنها متفاوت باشد (…)نوشته‌های مشابه