بک لاگ چیست و چه اهمیتی در سیستم چابک دارد


نقاط قوت اولیه سیستم چابک یا Agile در ارائه سریع ارزش به مشتریان نهفته است. تکرار سریع و استقرار عملکردها و پیشرفت‌های جدید، تمرکز را کاملاً بر وفاداری مشتریان حفظ می‌کند. علاوه بر این، این تکرار به دستیابی به اولویت های مهم برای موفقیت محصول کمک می کند.

در ادامه، جلسات برنامه‌ریزی اسپرینت بر انحراف کارها و تمرکز تیم بر انجام وظایف محول شده فوکوس می‌کند.

در نتیجه، تیم‌های توسعه محصول ممکن است وظایف اسپرینت را سریع‌تر از حد انتظار انجام دهند. به عنوان مثال، پروژه های خاص و بزرگ ممکن است به طور غیرمنتظره ای به حالت تعلیق درآمده یا لغو شوند. بک لاگ دقیق به تیم اجازه می دهد تا به سرعت حرکت را ادامه دهد تا بتوانند بر روی ضروری ترین موارد در صف انجام، تمرکز کنند. بک لاگ مانع از بیکاری تیم ها می شود و برای پروژه هایی که در اولویت نیستند زمان اختصاص می دهد

یک نگاه به بک لاگ همچنین می تواند پیش نمایشی از آنچه در آینده است قرار است انجام شود ارائه دهد. این اجازه می دهد تا تیم های فنی شروع به فکر کردن در مورد چگونگی اجرای آن موارد کنند. علاوه بر این، آنها می توانند هرگونه چالش یا پیش نیازهای مورد نیاز فعالیت در دست اقدام را حل کنند.. با یک بک لاگ به خوبی طراحی شده، هر یک از اعضای تیم می دانند چه کاری را باید انجام دهند و هیچ بیکار و گنگ در تیم باقی نمی ماند.

نوشته‌های مشابه