بررسی فنون مذاکره تجاری برای مدیران زیرمجموعه هلدینگ صباجیاد


جلسه تخصصی بازاریابی و فروش برگزار شد که در آن مدیران ارشد شرکت کننده با آخرین تکنیک ها و تکنیک های مذاکره تجاری آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی، هشتمین جلسه از سلسله آموزش های بازاریابی و فروش در روز پنجشنبه 14 دی ماه 1397 با حضور مدیران، معاونین و مدیران ارشد فروش برگزار شد. روابط عمومی شرکت های تابعه
این سمینار با موضوع «اصول و فنون مذاکرات تجاری» در سالن همایش های صنایع لبنی ایران برگزار شد.

علی محمدی پرویزیان مدرس فنون و فنون مذاکره در این نشست گفت: راهبردهای مذاکره به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: برد; برد – باخت و باخت – باخت.

وی ادامه داد: در استراتژی اول، فرآیند مذاکره به گونه ای انجام می شود که هر دو طرف از نتایج آن بهره مند شوند و خود را برنده مذاکره بدانند.
در استراتژی دوم، یک طرف از روند مذاکره سود می برد، اما طرف دیگر ضرر را احساس می کند.
در استراتژی سوم هیچ یک از طرفین از مذاکره سودی نخواهند برد و هر دو طرف احساس ضرر خواهند کرد.

این دوره آموزشی بعد از ظهر ادامه یافت و اظهار داشت: در شرایط کنونی که تمامی اجزای زنجیره تامین با مشکل مواجه هستند، قطعا می توان مذاکره برد-برد را به عنوان یکی از راه های برون رفت از شرایط فعلی مطرح و بررسی کرد.
همچنین هنگام بحث از تعامل، طرفین باید نسبت به امتیازدهی و امتیازدهی متعادل و برابر عمل کنند تا بتوانند با موفقیت قراردادهای تجاری منعقد کنند.

در ادامه این جلسه از مدیران ارشد شرکت ها خواسته شد: در شناسایی موضوعات کاری و فرصت های تعامل جدی باشند تا از طریق این گذر با شرکت های گروه وارد مذاکره شده و به نتایج مطلوب دست یابند.

در پایان دوره، دانش آموزان در قالب چهار گروه به بحث در مورد موضوع محوله پرداختند و میزان یادگیری و مهارت های خود را محک زدند.

شایان ذکر است سلسله آموزش های بازاریابی و فروش که با توجه به سیاست های صندوق بازنشستگی کشوری و رویکرد مدیرعامل هلدینگ در راستای افزایش سودآوری و ارتقای فروش انجام می شود، از سال جاری آغاز می شود. . تابستان و تا پایان سال طبق برنامه مشخص شده ادامه دارد.

نوشته‌های مشابه