باطل شدن گرین کارت 2023 * دلایل باطل شدن + حفظ وضعیت کارت سبز


دلایل باطل شدن گرین کارت کدامند؟

از شرایط باطل شدن گرین کارت عبارتند از: (1) نقل مکان کردن به کشور دیگر برای همیشه (2) باقی ماندن بیش از 183 روز در خارج از آمریکا مگر اینکه قصد داشته باشید این غیبت موقت باشد. (3) ارسال نکردن اظهار نامه مالیات در هنگام زندگی در خارج از آمریکا توجه داشته باشید که در اظهارنامه مالیاتی آمریکا خود را “غیر مهاجر” اعلام نمایید و ارتکاب جرم

موارد حفظ گرین کارت و جلوگیری از ایجاد شرایط باطل شدن کارت سبز آمریکا را نام ببرید؟

 جهت جلوگیری از بروز دلایل باطل شدن کارت سبز آمریکا می توان به مواردی از قبیل اقامت دائمی در آمریکا، رعایت قوانین و مقرارت شهروندی این کشور، ارسال اظهار نامه مالیاتی، ثبت نام در خدمات انتخابی ایالات متحده، اطلاع رسانی به DHS در هنگام سفر را نام برد

در صورت ایجاد دلایل باطل شدن کارت سبز آمریکایی اخذ کارت مجدد چه مدت طول می کشد؟

حدودا 1.5 تا 12 ماه برای پردازش آن می بایست صبر کنید.

با توجه به شرایط باطل شدن کارت سبز آمریکا نحو درخواست مجدد به چه صورت است؟ شرایط باطل شدن گرین کارت با توجه به موضوعات شرح داده شده مختلف می باشد ولیکن مراحل درخواست مجدد آن یکسان بوده، در ابتدا تشکیل پرونده و جمع آوری مدارک مورد نیاز می باشد. توصیه وزارت امور خارجه این است که حداقل 3 ماه قبل از بازگشت به آمریکا پس از ارسال درخواست، کنسولگری با شما مصاحبه ای را تعیین خواهد کرد شما می بایست آماده پاسخگویی به تمامی سوالات در خصوص سفر خود و دیگر مسایل باشید و اطمینان حاصل نمایید که تمامی مدارک خواسته شده توسط کنسولگری ارائه می دهید.

نوشته‌های مشابه