اقامت دائم عمان 2023 ✔️ روش های دریافت + هزینه و مدارک


چند سال زمان لازم است تا پاسپورت عمان قابل اخذ باشد؟

شما باید 20 سال صبر کنید تا بتوانید پاسپورت این کشور را دریافت کنید.

چند روش برای درفات اقامت دائم عمان وجود دارد؟

روش‌های بسیاری وجود دارد که سبب می‌شود تا ما بتوانیم اقامت دائم در عمان داشته باشیم. از طرق تحصیل، کار، ثبت شرکت، سرمایه‌گذاری و… می‌توان وارد این کشور شد.

بهترین راهکار برای دریافت پاسپورت کشور عمان چیست؟

اگر بتوانید با فردی عمانی ازدواج کنید می‌توانید در زمانی کمتر پاسپورت این کشور را دریافت کنید.

نوشته‌های مشابه