اعضای شورای سیاسی «سی و ششمین جشنواره بین المللی سینمای کودک و نوجوان» معرفی شدند.


اعضای شورای سیاسی «سی و ششمین جشنواره بین المللی سینمای کودک و نوجوان» معرفی شدند.

سینماپرس: با حکم محمد خزایی معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی کشور، ۱۲ کارگردان و فعال فرهنگی هنری و سینماگر کودک و نوجوان به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان معرفی شدند.

به گزارش سینماپرس، مجید زین العابدین، علی قاسم زاده، کمال حیدری، یوسف افشارنیا، سیدمهدی سیدین، فرزانه کلاهدوزان، اصغر فارسی، وحید نیکا آزاد، پوران درخشنده، وحید ملجی، احمد مقیمی و علی صالحی به عنوان اعضای هیئت منصوب شدند. جشنواره و شورای سیاسی معرفی شد.

محمد خزاعی در حکم انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره کودک و نوجوان با تاکید بر اینکه برگزاری جشنواره فرصتی ارزشمند برای توجه به نقش مهم آثار مهم کودک و نوجوان، برنامه ریزی، سیاست گذاری است. وی و راهکارهای موثر در دغدغه رشد سرمایه انسانی از اعضای شورای مذکور خواست تا با تقویت ایده ها و افکار نو، چرخه تولید و فرافکنی را توسعه دهند، استعدادهای جوان را تشویق و عرضه کنند و با مشارکت، تولید را ارتقا دهند. کارگردانان در سینمای استراتژیک برای نوجوانان.

سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به دبیری مجید زین العابدین در اصفهان برگزار می شود.

نوشته‌های مشابه